dünyanın hareketleri

advertisement
DÜNYANIN HAREKETLERİ
Sevgili öğrenciler,aşağıdaki metinde Dünya’nın hareketleri ve sonuçları anlatılmaktadır.
Ancak cümlelerde bazı sözcükler unutulmuş.Siz tamamlar mısınız?
Dünyamız yuvarlak bir ………………şeklindedir.Dünyamız…………..türlü hareket eder.Hareketlerinden
biri…………………..etrafında dönüşü,diğeri ise…………………….etrafında dönüşüdür.
Dünyamız kendi etrafında dönüşünü………………..dan doğuya doğru gerçekleştirir.Dünyamız kendi
etrafında bir tam dönüşünü……………saat yani …….günde tamamlar.Bu süreye ….gün denir.Dünya kendi
etrafında sürekli döndüğü için gece ve …………birbirini izleyerek devam eder.
Dünya kendi etrafında dönerken Güneş’e dönük yüzü aydınlanır ve …………olur.Arka tarafı ise
……………….ışığını almadığı için……………olur.
Dünya’nın diğer hareketi ise……………………….etrafında dönmesidir.Dünya ,Güneş etrafında bir tam
dönüşünü………gün………..saatte tamamlar.Bu süreye 1 ………denir.Dünya’nın bu hareketi
sonucunda……………………………oluşur.
Dünya,Güneş’in etrafında…………………….şeklinde bir yol izleyerek döner.İzlediği yolun bu şeklinden dolayı
bazı noktalarda …………..’e yaklaşır,bazı noktalarda Güneş’ten………………….
Mevsimler işte bu yakınlaşma ve uzaklaşmaya bağlı olarak değişir.Güneş …………………….. Dünya’ya geliş
durumuna göre biz farklı…………………………yaşarız.
Bir yılda…………………………vardır.Mevsimler…………………… , ……………………. , ……………………… ve
…………………..’tır.
İlkbahar mevsiminin ayları; …………….. , ……………….. , ………………..
Yaz mevsiminin ayları; ………………… , …………………. , …………………
Sonbahar mevsiminin ayları; …………………… , ……………………. , ………………….
Download