Dünyamız

advertisement
Dünyamız
1
Dünyamız
Yerküre modeli
Dünya’mızın küçük bir
örneğidir.
Yerküre modelinde
kuzeyden, güneye
doğru inen eksen
vardır.
Dünya’nın bu eksen
etrafında döndüğü var
sayılmaktadır.
2
Dünyamız
Eksenin yerküreyi
deldiği düşünülen
noktalara kutup
noktası denir.
Kutup
noktalarından eşit
uzaklıkta, Dünya’yı
çevreleyen daireye
ekvator denir.
3
Dünyamız
Eksenin yerküreyi deldiği düşünülen
noktalara kutup noktası denir.
Kutup noktalarından eşit uzaklıkta,
dünyayı çevreleyen daireye ekvator
denir.
Yurdumuz Türkiye,kuzey yarım
kürededir.
4
Dünya’mızın Hareketleri;
Dünyanın kendi ekseni etrafındaki hareketleri.
Dünya’nın dönüş yönü, batıdan doğuya doğrudur.
Dünya kendi ekseni etrafında dönerken Güneş’e
dönük olan yerleri güneş ışığı alır. Buralarda gece olur.
Gece ve gündüz süreleri her zaman her yerde aynı
değildir.
5
21 haziran güneş ışınları kuzey yarım küreye dik
gelir.Yaz mevsimi başlar.Güney Yarım Kürede kış
mevsimi başlar.
21 aralıkta güneş ışınları güney yarım küreye dik
gelir.Burada yaz mevsimi başlar.Kuzey Yarım Kürede
kış mevsimi başlar.
23 eylül ve 21mart tarihinde bahar başlar.
6
Dünya’mızın Güneş Etrafındaki
Hareketleri
Dünya’mız kendi
ekseni etrafında
dönerken aynı
zamanda Güneş’in
etrafında döner.
365 gün 6saatte
tamamlanan bu
dönüş sonucunda
mevsimler oluşur.
7
Mevsimler oluşumunun
asıl nedeni dünya
ekseninin eğikliğidir.
Dünyanın güneş etrafında
dönüşü sırasında izlediği
yola yörünge denir.
8
Noktalı Yerleri Uygun Sözcüklerle
Tamamlayınız
Dünya’nın tam ortasından geçtiği
varsayılan eğri çizgiye eksen
denir.
Dünya’nın güneş çevresinde dönerken
izlediği yola Yörünge denir. Bu yol elips
şeklindedir.
Hazırlayan:Hatice Bayram_s4
9
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards