göz bakımı ve göze ilaç uygulama talimatı

advertisement
T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
GÖZ BAKIMI VE GÖZE İLAÇ UYGULAMA TALİMATI
Doküman Kodu
Yayın Tarihi
KLN.TL.07
27.01.2014
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa Sayısı
-
1/1
Amaç: Bu talimatın amacı,

Gözün iç kontüsünde ve kirpiklerde biriken kuruyan göz salgılarının temizlenmesi ve enfeksiyonun önlenmesi.

Göz muayenesi için pupilleri daraltma/genişletme ve enfeksiyon tedavisi gibi nedenlerle kullanılan ilaçların doğru
uygulanmasının sağlanmasıdır.
Kapsam: Bu talimat Orhaneli devlet hastanesi bünyesinde tedavi gören hastaların göz bakımı ve göze ilaç
uygulamasına ilişkin faaliyetleri kapsar.
Sorumluluk: Orhaneli devlet hastanesi bünyesinde görev yapan hemşireler bu talimatı uygulamaktan sorumludur.
Faaliyet Akışı:
1. Eller, işlem öncesi ve işlem sonrası El Yıkama Talimatına göre yıkanır.
2. Hasta kimlik doğrulaması yapılır.
3. Hasta/ailesine işlem hakkında bilgi verilir.
4. Hastanın başı ekstansiyonda olacak şekilde semifowler pozisyonuna getirilir, ya da gözün olduğu tarafa doğru
kısmen yan yatırılır.
5. Eldiven giyilir.
6. Hemşire uygulama yapılacak gözün tarafına geçer.
7. Hastanın gözü rondel ile kapalı ise açılır.
8. Göz kızarıklık, sekresyon miktarı ve püy yönünden tanılanır.
9. Hastanın göz kapağı % 0 9 NaCI ile ıslatılmış steril rondel ile iç kontüsten dış kontüse doğru silinir.
10. Eldivenler değiştirilir.
11. İlaç şişesinden gerektiği kadar damlalığa alınır.
12. Hastanın başı ekstansiyona getirilir yukarı ve geriye doğru bakarak gözlerini tavanda bir noktaya dikmesi
söylenir.
13. Alt göz kapağının altına kirpiklerin hemen dibine başparmak ya da işaret orta parmak konulur, parmakla
yanağın kemik çıkıntısı üzerine bastırarak göz kapağı aşağıya doğru çekilir. Dokuyu zedelememek için
parmakların altında gazlı bez bulunmalıdır.
14. Damlalık kirpiklere değmemek için 2 cm yukarıda tutulur.
15. Damlalığın göz küresine değdirmeden önerilen miktarda ilaç kese içine damlatılır. Artan ilaç şişeye geri
boşaltılmamalıdır.
16. Alt göz kapağı serbest bırakılır. Hastaya gözlerini kapatması ve gözlerini çeşitli yönlere çevirmesi söylenir.
17. Steril rondel alt göz kapağın altına yerleştirilerek, fazla damlaların yanaktan süzülmesi engellenir.
18. Pomad uygulamalarında, alt göz kapağı aşağı doğru çekilir ve iç yüzüne pomad tüpü göze değmeden boydan
boya olacak şekilde sıkılır.
19. Gözün kapalı kalması gerekiyorsa steril rondelle kapatılır.
20. İlaç uygulamasında “5 doğru” ya (Doğru hasta, Doğru zaman, Doğru ilaç, Doğru doz, Doğru veriliş yolu,)
uyulmalıdır.
21. İşlem sonrası atıklar talimatlara uygun şekilde atılır.
22. Yapılan işlem Hemşire gözlem formu(KLN.FR.02) na kaydedilir.
Download