Uploaded by User2819

calısma kagıdı

advertisement
Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
1. DNA üzerinde bulunan protein sentezinden sorumlu bölgeler……..
2. Bireyin sahip olduğu özelliklere verilen isim…………..
3. Mayozda parça değişimi olarak bilinen olay……
4. Kromozomların dörtlü yapılar şeklinde görülmesi
5. Bira mayası, hidra gibi canlılarda görülen üreme çeşidi……………
6. Spermin olgunlaştığı yer…………….
7. Döllenmenin olduğu yer……….
8. Embriyonun tutunduğu yer………….
9. Folikülün yırtılması ve içine yağ damlalarının dolmasıyla oluşan sarı cisim…………...
10. Hipofizden salgılanan dişi ve erkek üreme sistemini kontrol eden iki hormon………….
11. İğ ipliklerinin oluştuğu mitoz evresi………..
12. Mayoz 2 de görülmeyen evre ve olay………………..
13. Erkek arıların döllenmemiş yumurtadan mitoz ile oluşması………….
14. Yumurtanın folikülün yırtılması ile yumurtalıklardan atılması…………….
15. Zigotun bir biri ardına hızlı bir biçimde geçirdiği mitoz bölünmeler…………..
16. Erkeklik hormonu olarak bilinen hormon………………
17. Yumurtanın üretildiği olayın adı…………….
18. Spermin üretildiği olayın adı……………….
19. Yumurta zarının dışında reseptör görevi gören örtü…………
20. Dişilik hormonu olarak bilinen hormon…………….
21. Bitki hücrelerinde sitoplazma bölünmesi yöntemi……
22. Hayvan hücrelerinde sitoplazma bölünmesi yöntemi….
Aşağıdaki cümlelerde doğru olanların karşılarına D yanlış olanların karşılarına Y yazınız.
Mayoz bölünme sonucu kromozom sayısı sabit kalır……..
Ard arda 5 kez mitoz geçiren bir hücreden 32 hücre oluşur….
Mayoz 1’in anafaz evresinde kardeş kromatitler karşılıklı kutuplara çekilir…..
Kraliçe arı ile erkek arıların genetik yapıları aynıdır…..
Yassı solucan hermafroditzm ile ürer…..
Sitoplazma bölünmesine karyokinez denir….
Mitoz ile kalıtsal çeşitlilik sağlanır…..
Eşeysiz üremenin temeli mitozdur…..
Kertenkelede rejenerasyon yenilenme düzeyindedir…..
Yumurta hücresi hareketlidir…….
Spermatogenez sürekli olan bir olaydır…..
Vücut hücreleri mayoz geçirebilir……
Erkek arı spermini mitozla oluşturur……
Konjugasyonda birey sayısı artar…..
Anafazda kromozmlar orta düzlemde dizilir…..
Mitozda kromozom sayısı iki katına çıkar….
Çiçekli bitkiler eşeysiz üreme yaparlar…..
Download