Teknolojinin Gelişimi - Özel Antakya Ata Koleji

advertisement
TEKNOLOJİNİN
GELİŞİMİ
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ULAŞIM ALANINDA
KULLANILAN TEKNOLOJİK ÜRÜNLERDEKİ
DEĞİŞİKLİKLER
Eskiden insanlar,bir yerden bir yere ulaşabilmek İçin uzun zaman yürürler ya
da binek hayvanlarını kullanırlardı.
Bu nedenle bir yerden bir yere gitmek fazla zaman alırdı.Bütün zamanların en
önemli buluşu olan tekerleğin icadından sonra motorlu taşıtların gelişmesiyle
ulaşım kolaylaştı.Binek hayvanlarıyla birkaç günde gidilen yerlere motorlu
taşıtlarla birkaç saatte gidilmeye başlandı.Uçak ulaşımı daha da
hızlandırdı.Artık uzak ülkelere çok kısa süre içerisinde ulaşabiliyoruz.Deniz
taşıtları geliştikçe yük ve yolcu ulaşımı kolaylaşmaya başladı.Teknoloji her gün
ilerliyor ve daha hızlı giden arabalar,gemiler ve uçaklar yapılıyor.
İlk
tekerlekler
Yeni
tekerlekler
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ULAŞIM ALANINDA
KULLANILAN TEKNOLOJİK ÜRÜNLERDEKİ
DEĞİŞİKLİKLER
.
Türkiye’de ilk demiryolu 1866 yılında İzmir-Aydın arasına döşendi.
Kağnı
İlk trenler
İlk arabalar
Yeni arabalar
Transatlantik
İlk gemiler
Yeni modeller
Eski motosiklet
Yenileri
Bisiklet
Yeni bisiklet
Eski uçaklar
Yeni uçaklar
Jetler
İnsanlar artık teknoloji sayesinde
uzaya gitmeye başladılar.
Uzay araçları
Ay’a ilk ayak basan astronotlar
Astronot
Ay’dan Dünya’nın
görünüşü
EVİMİZDEKİ EŞYALAR DEĞİŞTİ
•
Buzdolabı yapılmadan önce insanlar
yiyeceklerini büyük kilerlerde,karların arasında
ya da toprak altına küplerin içine
saklıyorlardı.Bazı yiyecekleri de kuyularda
• muhafaza ediyorlardı.Buzdolabı yapıldıktan
sonra yiyecek ve içeceklerimizi,buzdolabında
saklamaya başladık.
•
Kuyu
Saklama küpü
Buzdolabı
EVİMİZDEKİ EŞYALAR DEĞİŞTİ
• Eskiden insanlar odun
ateşinde,tandırlarda,fırınlarda yemeklerini
pişiriyorlardı.Teknolojinin gelişmesiyle
Ankastre
fırınlı ocaklar,ankastre fırınlar
• ,mikrodalgalar üretildi.Elektrikli
şofbenler,mikserler kullanılmaya başlandı.
Odun ateşi
Ocaklar
Şofben
Mikser
• Çamaşır makineleri yapılmadan önce
insanlar,çamaşırlarını dere veya göl
kenarlarında,leğenlere sıcak su koyarak
yıkarlardı.Bu hem çok zaman alırdı,hem
de insanların eli çamaşır çitilemekten yara
olurdu.Sonraki yıllarda merdaneli çamaşır
makineleri icat edildi.Bunlar da insan
gücüyle çalışıyordu.Günümüzde ise
otomatik çamaşır makineleri kullanılmaya
başlandı.Böylece hem enerji hem de
zaman kaybından kurtulmuş olduk.
SÜPÜRGELER
Eski Süpürgeler
Yeni Süpürgeler
EĞİTİM VE TEKNOLOJİ
• Teknoloji bir çok alanda kullanıldığı gibi
eğitim alanında da kullanılır.Eskiden eğitim
çok zor yapılırdı.Gittikçe teknoloji gelişti ve
günümüze kadar geldi.Artık günümüzde
eğitim alanında bir çok teknolojik ürün
kullanılıyor.
•
•
•
•
•
Bunlardan bazıları;
Bilgisayarlar
Radyolar
Fotokopi makineleri
Printerlar
BİLGİSAYARLAR
Bilgisayarlar yeni bilgiler öğrenmemizi
sağlar.
RADYOLAR
• Önemli ve eğitimle ilgili haberleri
radyolardan alırız.
FOTOKOPİ MAKİNELERİ
• Bazen ansiklopedilerden bulduğumuz
bilgileri saklamak isteriz.Fotokopi
makineleri sayesinde o bilgileri fotokopi
yapabiliriz.
PRİNTERLER
• Printerler bilgisayarlardaki bilgileri kağıt
sayfalara geçirmek için kullanılır.
SAĞLIK VE TEKNOLOJİ
• Hastanelerde bir çok teknolojik alet
kullanılır.Eğer bu aletler kullanılmasaydı
bir çok hasta iyileşemez ve doktorlar
hastaların hastalıklarını tespit
edemezdi.Ve belki de bu hastalar
ölebilirdi.
• Bu aletler hastaların yararına
yapılmıştır,bunlardan bazıları şunlardır;
• İğneler
• Röntgen cihazları
• Sedyeler
İĞNELER
• İğneler bazı hastalıkları geçirmek için
kullanılır.
RÖNTGEN CİHAZLARI
• Röntgen cihazları insanların iç
organlarındaki sorunları veya kemiklerdeki
rahatsızları görmek için kullanılır.
Teknoloji sayesinde hastanelerde
birçok aletlerle, hastalıkların
teşhisini bulmaya çalıştılar.
SEDYELER
• Hastalar ağır yaralandıkları zaman
sedyelere yatırılırlar.Hastanelere böyle
giderler.
İLETİŞİM VE TEKNOLOJİ
• Eskiden iletişim kurmak için ateş
kullanılıyordu.Sonra posta bulundu
ardından telgraf ve radyo bulundu.Sonra
telsiz ve telefon bulundu.Ardından TV
bulundu ve en son olarak cep telefonu
bulundu.
Ateş iletişimi
• Ateş eskiden iletişim için kullanılıyordu.
Posta
• Postalar bir kağıda yazılıp gönderiliyordu.
Telgraf
• Telgraflar mors alfabesi ile yazılırdı.
Radyo
• Radyolardan önemli haberler yayınlanırdı.
Telsiz
• Telsizler bir kişiden bir kişiye iletişim
kurmak için kullanılırdı.
Telefon
– Telefonlar her hangi bir kişiyle konuşmak için kullanılır.
Televizyon
• Televizyon haberleri hem görsel hem de
işitsel olarak izlemekte kullanılır.
Cep telefonları
• Cep telefonları neredeyse her yerden her
hangi biriyle konuşmak için kullanılırdı.
TARIM ARAÇLARI DEĞİŞTİ
• Eskiden karasaban, pulluk ve
tırpan
hayvanlardan yararlanarak tarlalar sürülüp
• ekiliyor ve biçiliyordu.Ekini ekme ve
toplama süresi çok zaman
Öküz
alıyordu.Teknolojinin gelişmesiyle yeni arabası
aletler bulundu ve kullanılmaya başlandı.
orak
Pulluk
İlk çağlarda
kullanılan tarım
aletleri
karasaban
Yeni tarım araçları
EN SON ÜRETİLEN TARIM
MAKİNALARI
www.ogretmen.info
Download