Homeopati özünde bir enerji tedavisidir

advertisement
Geleceğin Tıbbı: Homeopati
Homeopati, 200 yıl önce kurucusu Dr. Hahnemann’ın da
belirttiği gibi hastaya tanı ya da tedavi için hiçbir şekilde “zarar
vermeden”, yalnızca hastanın sözel hikayesine başvurularak
uygulanan bir şifa yöntemidir. Genellikle daha ileri bir tetkik ya
da inceleme gerekmemektedir. Ayrıca şu anda yurtdışından
getirilen homeopati ilaçları, önemli bir meblağ tutmamaktadır.
Homeopati her türlü fiziksel rahatsızlıkta kullanılabildiği gibi,
ciddi kronik hastalıklarda, ruhsal bozukluklarda ve modern tıbbın
hastalık kabul etmediği ya da çaresiz kaldığı aklınıza gelebilecek
her türlü sorunda başarıyla uygulanmakta ve bu başarısı bilimsel
yöntemlerle de kanıtlanabilmektedir.
HOMEOPATİ NEDİR?
Homeopati özünde bir enerji tedavisidir. 250 yıl kadar önce
Hahnemann adlı bir Alman doktor tarafından geliştirilmiş ve ilkeleri
belirlenmiştir. Hahnemann, alışılagelmiş tıbbi tedavilerin aksine bir
şifa yönteminin hastaya hiçbir zarar vermeden uygulanması ve yan
etkilerinin olmaması gerektiğini, tedavinin mümkün olduğunca kısa ve
etkili olmasını savunmuştur. Homeopati, yalnızca fiziksel sağlığa değil,
duygusal, zihinsel ve ruhsal şifa alanlarına da etkili olduğu için bu
özellikleri yerine getirir. Bütün düzeylerde optimal sağlık sağlar.
Homeopati, herkesin biricik kendine özgü bir sağlık durumu olduğuna
inanır ve doğadaki benzer prensipleri, özel biçimlendirilmiş remediler
yoluyla kullanarak en eski tedavi edici yöntemler yardımıyla bedende
uyumu ve dengeyi tekrar kurar.
Homeopati, homeos (benzer) ve pathos (hastalık) kelimelerinin
birleşmesinden oluşmaktadır. Remediler(tedavi için kullanılan
karışımlar) sağlam kişilerde oluşturdukları semptom tablosu için
hastalıklarda şifa aracı olurlar. Hastalık belirtisi olarak gördüğümüz
şeyler aslında hastalıkla savaşan bedenin yarattığı değişikliklerdir.
Homeopati, maddelerin enerji verici özelliklerinden faydalanarak
vücudun iyileşme ve savunma sistemlerini güçlendirir. Böylece her
hasta için, o kişinin kendi bütünlüğüne özgü tek bir şifa verici karışım
(remedy) hazırlanır.
Homeopatik remediler, tümüyle doğal maddeleri esas alarak hazırlanır
(bitkiler, mineraller, organik ürünler) ve bu maddelerin etkisi enerji
ile çoğaltılır. Her madde o bireye özgü bir “belirtiler” bütününe etki
eder.
Bedeni, bir makine gibi parçalara ayırıp tamir edilmesi gereken
organları, önce hastalık isimleriyle etiketleyen, daha sonra da
değiştiren ya da ilaçlarla baskılayan modern batı tıbbının aksine, her
hastaya hak etiği özeni ve saygıyı gösteren, onu “hastalık
yolculuğu”ndan yaşama dair daha bilgili, daha bütüncül çıkarmayı
hedefleyen homeopati, bu gün Dünya Sağlık Örgütü’nce de tanınan
dünyada batı tıbbından sonra en fazla sayıda hastaya ulaşan en yaygın
alternatif sağlık sistemidir.
UZM.DR. GÜNNUR BAŞAR KİMDİR ?
1963 İzmir doğumlu. 1987’de Ege Tıp fakültesinden mezun oldu.
1992’de Aile Hekimliği İhtisasını tamamlayıp Almanya’nın Köln
şehrinde Genetik alanında doktora yaptı. Türkiye’de ve yurtdışında
çeşitli hastanelerde doktor olarak çalıştı. İlaç sanayiinde araştırmacı
ve yönetici olarak çalıştı.
1997’de
psikoterapi
eğitimine
başladı.
Psikodrama,
sanat
terapisi, aile dizimi terapisi (sistemik fenomenolojik yaklaşım)
eğitimleri aldı. Yaklaşık 10 yıldır yurt dışında alternatif tıp ve enerji
tedavileri konusunda çeşitli eğitimler aldı. Şu anda kronik tıbbi
hastalığı olanlarla gönüllü terapi destek grupları yürütüyor, Kültür
Üniversitesi Psikoloji bölümünde ders veriyor ve homeopati ve sağlık
danışmanlığı ile uğraşıyor. Akademik kökenli bir “şifacı” olarak
çalışıyor. Evli ve bir kızı var.
Download