2016-2017-2. Dönem 1. Yazılı Çalışma Notu

advertisement
9. Sınıf SİYER II Dönem 1. sınav Çalışma notları
ESTETİK ÜNİTESİ
Peygamberimiz Tertipli-düzenli yaşamak bağlamında; Erken yatıp erken kalkmayı, Namazı geciktirmemeyi, Yemekten önce elleri yıkamayı,
Besmeleyle başlamayı, Yemekten sonra duayı öğütlemiştir.
İslam güzelliğe önem vermektedir. Nitekim İslam’da “Allah güzeldir. Güzel olanı sever ilkesi vardır”. Peygamberimiz de Allahın güzel yani Cemal
sıfatına dikkat çekmiştir.
Söz güzelliği bağlamında Peygamberimiz; “Söylenen sözde sihir vardır” buyurmuş, Ahlak güzelliği ile ilgili olarak da; “Bir baba çocuğuna güzel
ahlaktan daha üstün bir miras bırakamaz” buyurmuştur.
İslam kültüründe Ebru, Tezhib, Minyatür, Hüsnühat (Güzel yazı) gibi güzel sanat dalarlıda söz konusudur.
Peygamberimiz; Kadınların İslami ölçüde giyimlerine özen göstermelerini istemiş, erkeklere haram olan Altın ve İpek kullanımının kadınlara helal
olduğunu belirilmiştir. Ayrıca Kadınların eşleri için süslene bileceğini, Güzel kokular sürüne bileceğini belirtmiş, kına yakmalarını önermiştir. Bunun
yanında kadın ve erkeklere Göze faydalı olacağını ifadeyle sürme (İsmid) çekmeyi tavsiye etmiştir. Ancak ağır, yabancı erkeklerin dikkatini çekici
koku sürünerek Dışarı çıkmalarını yasaklamıştır.
EDEP VE HAYÂ ÜNİTESİ
Kur’an-ı Kerim’de: “Şüphe yok ki Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaat eden erkeklerle itaat eden
kadınlar, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, mütevazı erkeklerle mütevazı kadınlar, sadaka veren erkeklerle
sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah’ı çok zikreden
erkeklerle Allah’ı çok zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir mağfi ret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.” buyrulmaktadır. Ayeti kerimede
görev ve sorumlulukta kadın erkek eşitliğine de dikkat çekilmektedir.
“Rahmanın kulları, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman , ‘selam ! ‘ der (geçer)ler.
“Ey Âdemoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik. Takva elbisesi var ya , işte o daha hayırlıdır .” Ayeti ile Allah (CC)
Sadece dış örtünme ile değil, ondan daha önemli olan Güzel ahlakla da örtünmek gerektiğini vurgulamaktadır.
İLGİLİ TANIMLAR
Sözlük anlamı itibariyle utanma, sıkılma duygusu anlamına gelen hayâ, terim olarak Allah inancı ve bu inançtan kaynaklanan sorumluluk
duygusu sebebiyle kötü, ahlak dışı ve günah olan şeylerden kaçınmak demektir. Hayâ insanın Fıtratından (doğuştan, doğasından) gelen bir
duygudur. Bu duygudan hareketle söz ve davranışlara dikkat etmeye de edep adı verilir.
Ahlaken temiz olmak, ar, namus, gibi anlamlara gelen iffet, terim olarak, Allah’ın yasakladığı şeylerden nefsi alıkoymak anlamına gelir. Bu
kavramın Kur’an’da kullanılan bir anlamı da, fakirliğini ve zaruretini gizleyip çok muhtaç bir hâle düşmedikçe durumunu kimselere açmamaktır
İhsan; insanın Allah’ı görüyormuşçasına ona ibadet etmesidir. İbadeti riyasız gösterişsiz, samimi sadece Allah rızası için yapmaya İhlas denir.
Allah korkusuyla günah şüphesi bulunduran şeylerden kaçınmaya Takva, Davranışda Ölçülü, Ağırbaşlı olmaya, aceleci olmamaya Vakar denilir
Download