PowerPoint Sunusu - files.eba.gov.tr

advertisement
KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELERİ
DOĞU ve GÜNEY
CEPHELERİ
Doğu=ERMENİ
Gümrü Antlaşması
Güney=FRANSIZ
Ankara Antlaşması
BATI CEPHESİ
(YUNAN)
I.İnönü
II.İnönü
Eskişehir Kütahya
Sakarya
Büyük Taarruz
DOĞU
cephesi
BATI
cephesi
GÜNEY
cephesi
DOĞU CEPHESİ
KAZIM
KARABEKİR
KUVVA-İ MİLLİYE,
GÜNEY CEPHESİ
KILIÇ ALİ
KUVVA-İ MİLLİYE,
ALİ FUAT CEBESOY,
İSMET İNÖNÜ,
BATI CEPHESİ
REFET BELE
ERMENİ
YUNAN
İTALYAN
FRANSIZ,
ERMENİ
ERMENİ
İTALYA
FRANSA
YUNAN
YUNAN
Londra konf.
Mudanya, Lozan
İTALYAN
ERMENİ
Gümrü Ant.
FRANSA
Ankara ant.
DOĞU CEPHESİ
3Aralık 1920 GÜMRÜ Antlaşması
TBMM-Ermenistan
• Ermeniler Misak-ı Milliyi
tanımışlardır.
• TBMM'nin dış politikada kazandığı
ilk siyasi başarıdır.
• TBMM'nin İlk Askeri ve Siyasi
başarısıdır.
DOĞU CEPHESİ
TBMM-Gürcüler
BATUM Antlaşması
(21 Şubat 1921)
I.İnönü Zaferi'nden sonra
Savaşı göze alamayan Gürcüler,
Ardahan, Artvin ve Batum'dan
çekilmişlerdir.
I.İnönü,
II.İnönü,
Eskişehir-Kütahya,
Sakarya,
Büyük Taarruz.
BATI CEPHESİ
I.İnönü Savaşı (6-10 Ocak 1921):
Sonuçları:
•
TBMM düzenli ordularının Batı
Cephesinde kazandığı ilk askeri başarı.
•
1921 Anayasası kabul edilmiştir(Teşkilatı Esasi)
İstiklal Marşı kabul edilmiştir. (12 Mart 1921)
•
Londra Konferansı
• Afganistan Dostluk Antlaşması
• Moskova Antlaşması
•
Kanun-i Esasi = 1876 Anayasası
(İlk Osmanlı Anayasası)
Teşkilat-ı Esasi = 1921 Anayasası
(Yeni Türk Devleti'nin ilk Anayasası)
LONDRA Konferansı
(23 Şubat-12 Mart 1921)
TBMM Hükümeti, İstanbul Hükümeti,
İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan.
• Sevr Antlaşmasını yumuşatıp,
TBMM'ye kabul ettirmek için toplandı.
• TBMM ve Misak-ı Milli'nin dünyaya
duyurulması gibi önemli bir faydası
olmuştur.
•
MOSKOVA Antlaşması
(16 Mart 1921)
TBMM ve Sovyetler Birliği'nden birinin
tanımadığı bir antlaşmayı diğeri de
tanımayacaktı. (Uluslar arası alanda
birlikte hareket edeceklerine kanıt
olarak gösterilebilir)
• Sovyetler, Misak-ı Milli tanıyacak.
• Osmanlı ile Rus Çarlığı arasındaki
antlaşmalar geçersiz kabul edildi.
•
Moskova Antlaşması ile;
•
•
•
•
•
Misak-ı Milli'yi Sovyetler kabul etmiş,
Doğu sınırı güvenceye alındı,
15 Kolordu kuvvetleri Batıya
aktarıldı,
Sovyetler, milli mücadeleye para ve
silah yardımları yapacaktır,
İlk kez büyük bir devlet Misak-ı
Milli'yi tanımıştır.
MİSAK-I MİLLİ'NİN
Ermenistan
MİSAK-I MİLLİ'Yİ TANIYAN
Sivas
Kongresi
NETLEŞMESİ
İLK
BÜYÜK DEVLET
MİSAK-I MİLLİ'NİN
ULUSLARARASI ALANDA İLK
KEZ TANINMASI
Rusya
MİSAK-I MİLLİ'Yİ
Londra
TANIYAN İLK DEVLET Konferansı
BATI CEPHESİ
II.İnönü Savaşı
(23 Mart - 1 Nisan 1921):
Sonuçları:
• İtalya, Anadolu'daki birliklerini
çekmeye başlamıştır.
• Fransa, ateşkes için görüşmelere
başlamıştır.
•
Halkın TBMM'ye olan güveni artmıştır.
BATI CEPHESİ
Kütahya-Eskişehir Savaşları
(10-25 Temmuz 1921)
Sonuçları:
Türk ordusu Sakarya Nehrinin
doğusuna çekilmiştir.
• Meclis'in Ankara'dan Kayseri'ye
çekilmesi gündeme gelmiştir.
• 3 ay süre ile M.Kemal'e
Başkomutanlık yetkisi verilmiştir.
•
BATI CEPHESİ
Sakarya Meydan Muharebesi
(23 Ağustos-13 Eylül 1921)
Sonuçları:
• Kars Antlaşması (SSCB, Gürcistan,
Ermenistan, Azerbaycan)
• Ankara Antlaşması (Fransa)
• İtalya, Anadolu'yu tamamen boşaltmıştır.
• Mustafa Kemal'e, Gazilik unvanı ve
Mareşallik rütbesi verilmiştir.
Mareşal, bazı ülkelerdeki en yüksek askeri rütbe.
Deniz kuvvetlerindeki eşiti büyükamiraldir.
İngilizce Marshal ve Amerikan İngilizcesinde
Marshall olarak geçmektedir. 3 meydan
muharebesi katılan ve en az 1 inden başarıyla
çıkan komutana verilen ünvandır. Osmanlıca
karşılığı muşir dir.
 Mustafa Kemal Atatürk'e mareşal rütbesi
Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra (19
Eylül 1921), Fevzi Paşa ve İsmet Paşa'nın yasa
önerisiyle TBMM tarafından verilmiştir.
 Fevzi Çakmak'a ise mareşal rütbesi özel kanuna
istinaden TBMM'nin kararı ile Mustafa Kemal
Atatürk tarafından, Dumlupınar Zaferi'nin
akabinde (31 Ağustos 1922) verilmiştir.
ANKARA Antlaşması ile;
• İlk kez İtilaf devletlerinden biri
TBMM ile bir antlaşma
yapmıştır.
NOT: Fransa, TBMM'yi ve
Misak-ı Milli'yi tanıyan ilk İtilaf
devleti olmuştur. İtilaf bloğu
dağılmaya başlamıştır.
"Ordular! ilk hedefiniz
Akdeniz'dir, ileri."
BATI CEPHESİ
Büyük Taarruz (26 Ağustos 1921)
•
•
•
•
•
•
Hazırlıklar:
Doğu ve Güney birlikleri Batıya aktarıldı.
Sovyet Rusya büyük yardımlar yaptı.
Başkomutanlık yetkisi sınırsız uzatıldı.
Sonuçlar:
Mudanya Ateşkes Antlaşması(11 Ekim 1922)
Saltanat'ın kaldırılması (1 Kasım 1922)
Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)
*Anadolu, işgallerden tamamen
temizlenmiştir.
*Kurtuluş Savaşının, savaş dönemi
bitmiş, antlaşmalar dönemi
başlamıştır.
*Büyük Taarruz, Kurtuluş
Savaşı'nın son silahlı
mücadelesidir.
Ankara'nın
koyunu
sonra
çıkar
oyunu
Gümrü
Gürcistan
Moskova
Ermenistan
Ankara(1921)
Rusya
Batum
Fransa
Türkler her şeyini
feda eder, ama
istiklalini asla.
LOYD GEORGE
NOT: Osmanlı Devleti'nin
başkenti olan İstanbul'un
ve Boğazlar'ın TBMM'ye
bırakılması ile Osmanlı
Devleti hukuken sona
ermiştir.
Download