ExcelTR, Excel VBA Makro Egitim Sitesi

advertisement
Excel Fonksıyonları Görsel Anlatımları
Excel denetimi
Visual Basic Uygulamaları Gorsel Anlatımları Mühendislik Uygulamları
Tablo Yönetimi
Hedef Arama ve Cözücü Uygulamaları
Veritabanı Yönetimi
Senaryo Yönetimi
Sema Aracları ve Uygulamaları
Finansal Modelleme
Hepsi ve Daha Fazlası icin Sitemizi Ziyaret Edin
Tablo Kullanımı Aracları
Birden Fazla Kosullu Bicimlendirme
Tabloları Ayırma
Akıllı Konsolidasyon
Birlestirme Tablolar
Benzersiz Veriler
Kimler Icin
Istatisciler
Finansal Analizciler
Profesyonel Bir Görünüm ile istatistiksel raporlar
yapmak icin Excel Kullanan harhangi bir üyemiz
Tablo Kullanımı Aracları Egitimlerimizin Detayları
İçin sitemizi ziyaret ediniz..
Veri Kategorizasyonu
Bir Tablodan Benzersiz Verileri Cikartma Ve
Baska Bir Tablo Olusturma
Kapsayici gün-hafta-ay-yıl tabakalandırması
Bire Bir Yazısma Yapma Statifikasyonu
Statifikasyon Tablo Yeterliligi Aracını Kullanma
Farklı Kategorilerdeki Sütunları Parcalara
Ayırma
Kimler Icin
Veritabanı Yöneticileri
Muhasebeciler
Danısmanlar
Veritabanlarini Excelde Tutan ve Bu Konuda
Profesyonellesmek isteyen Üyelerimiz
Veritabanı Kategorizasyonu ile ilgili Tüm Detayları
Sitemizi Üzerinden Ögrenebilirsiniz..
Sema Aracları
Kopyala Yapıstır Yöntemi ile Grafik Yapma
Grafikleri Yeniden Boyutlandırma ve Kaydetme
Resim Ekleme
Etiket Ekleme ve Tasıma
En Yaygın Elektronik Tabloları Yapılandırma
Kimler Icin
Istatisciler
Finansal Analizciler
Profesyonel Bir Görünüm ile istatistiksel raporlar
yapmak icin Excel Kullanan harhangi bir üyemiz
Sema Aracları Kullanımı ve Yapımı ile ilgili Detayları
Sitemizi Üzerinden Ögrenebilirsiniz..
Finansal Modelde Excel
Verimli Bir Düzen Tasarımı
Gecmis Donem Verilerinin Girilmesi
Büyüme Oranı Sürücülerinin Analizi
Büyüme Varsayımlarının Olusturulması
Gelecekteki P/L & B/S Projelendirmesi
Varlık ve Amortisman Programı Olusturma
Borç Takvimi Olusturma
Özkaynak & Gecmis Yıllar Karları
Nakit Akım Tablosu Olusturma
Analiz oranları
Dairesel Döngüler ve Nakit Güncellemeleri
Zorunluluk Degerlendirmeleri
Indirgenmis Nakit Akımı Ile Degerleme
Finansal Modelde Excel Egitimlerimizin Detayları
İçin sitemizi ziyaret ediniz..
Excel Denetimi
Diger Calısma Kitaplarına Olan Baglantıları Bu
Formul Iceren Tüm Hücreleri Vurgulama
Hücre ve Aralık Adları Tanımlama
Emsa Okları ile Calısma
Veri Etrafında Daireler Cıkarma
Kimler Icin
Excel Model Gelistiriciler
Operasyon Müdürleri
Pazarlama Müdürleri
Hesap Yöneticileri
Muhasebeci ve Danısmanlar
Herhangi Bir Excel kullanıcısı
Excel Denetimi Egitimlerimizin Detayları
İçin sitemizi ziyaret ediniz..
Mühendislik ve Mimarlık
Kimler Icin
Mühendis ve Mimarlar
Excel Model Gelistiriciler
Operasyon Müdürleri
Pazarlama Müdürleri
Hesap Yöneticileri
Muhasebeci ve Danısmanlar
Herhangi Bir Excel kullanıcısı
Excel Denetimi Egitimlerimizin Detayları
İçin sitemizi ziyaret ediniz..
Lineer Interpolasyon Uygulamaları
Proje-Santıye ve Maliyet Programları
Puantaj ve Avans Uygulamaları
Imalat Ekipman ve Personel Raporları
Kesim optimizasyonu Programları
Matris ve determinantlar
Autocad ile Ilgili Calısmalar
Hakedis Uygulamaları
Kesimö istinat Rulo Spiral
Hedef Arama Egitimleri
Hedef Arama ve Cozucu Genel Anlatımları
Visual Basic ile Hedef Arama
Hedef Arama ile Ödeme Tabloları Olusturma
Birden Fazla Hücrede Hedef Arama
Grafikler Üzerinde Hedef Arama
Kimler Icin
Danısmanlar
Operasyon Müdürleri
Pazarlama Müdürleri
Hesap Yöneticileri
Muhasebeci ve Mali Müsavirler
Finansal analistler
Karar Verme Süreci ve İmkanlarını Kesfetmek
isteyen Excel kullanıcıları
Hedef Arama ve Cozücü Eklentileri ile ilgili Egitimlerimizin Detayları
İçin Sitemizi Ziyaret Ediniz..
Senaryo Yönetimi
Hedef Arama ve Cozucu Genel Anlatımları
Monte Carlo Similasyonu
Normal
Ücgen
Tekdüzen
Poisson
Lojistik
Ayrık
What-if Analizleri Yönetimi
Kimler Icin
Finansal Analistler
Ögrenciler ve Ögretmenler
Mühendisler
Ekonomistler
Biyologlar
Bilim Adamları
Matematikciler
Senaryo Yönetimi ile ilgili Egitimlerimizin Detayları
İçin Sitemizi Ziyaret Ediniz..
Download