SUNU HAZIRLAMA PROGRAMI: powerpoint

advertisement
MICROSOFT OFFICE
 Excel;
bir hesap tablosu ve grafik
programıdır.
 Genellikle
matematiksel işlemler, tablo ve
grafik çizimleri için kullanılır.
 Word
ve Powerpoint’ten sonra Excel
programı da Microsoft Office Paket
Programında kullanılan bir programdır.
 Excel,
Office paketinde bulunan ve en çok
kullanılan bir elektronik tablolama programıdır.
 Excel
programını açmak için;
Başlat > Tüm Programlar > Microsoft Office > Microsoft Office Excel 20XX
yolu kullanılır.
 Excel’in
Menü yapısı da diğer Office
Programlarının menülerine benzer, Word ve
Powerpoint’ten farklı olarak VERİ menüsü vardır.
 Excel’deki
Araç Çubukları da diğer Office
Programlarındakine benzer. Yukarıda STANDART VE
BİÇİMLENDİRME araç çubukları görünmektedir.
Çizim Araç çubuğu da ilk açıldığında görüntülenir.
Aşağıda Elektronik Tablolama Programı olan EXCEL’in
ekran görüntüsü verilmiştir. İnceleyelim.
SATIRLAR
Satır: Çalışma
sayfasındaki yatay veri
aralıklarıdır.
Her sayfada 65536
satır bulunmaktadır.
SÜTUNLAR
Sütun: Çalışma sayfasındaki
dikey veri aralıklarıdır.
Her sayfa 256 sütundan oluşur.
 Satır
ve sütunların birleşiminden oluşan kutulara HÜCRE
denir.
HÜCRE ADI
Örneğin;
yandaki
görüntüde
C4 Hücresi
seçili
durumdadır.
FORMÜL
ÇUBUĞU
Matematiksel
hesaplamaların ve
mantıksal
karşılaştırmaların
yapılması için formüllerin
yazıldığı bölümdür.
Formül Çubuğu, ortalama
bulma, toplama gibi bazı
hesaplamaları kısa
yapmamızı sağlar.
yoldan
Görünüm Menüsünden
Formül Çubuğu seçeneği
tıklanarak ekrana getirilir.
Formül oluşturmak
amacıyla kullanılır.
 Daha
önceden oluşturulmuş Excel
kitaplarını açmak için;
Dosya menüsünden Aç komutu tıklanır.
yada
Standart Araç Çubuğundaki Aç düğmesi
tıklanır.
 Açılan pencerede kitabın konumu
belirtilerek kitap açılır.
 Excel’de
aynı anda birden çok kitapla
çalışmak mümkündür.
 Excel’de yeni bir kitap oluşturmak için;
Dosya menüsünden Yeni komutu tıklanır.
Sağda Görev Bölmesi belirir. Burada Yeni
bölmesindeki Boş Kitap tıklanır.
yada
Standart Araç Çubuğundaki Yeni Kitap
düğmesi tıklanır.
yada
Klavye’den CTRL+N tuşlarına basılır.
 Excel’de
oluşturulan kitapları başka
bilgisayarlara taşımak yada tekrar
kullanmak istenebilir. Bunun için,
kitabın kaydedilmesi gerekir.
 Kitap ilk defa kaydedilecekse,
dosyaya bir ad verilmelidir. Dosya
adı verirken hatırlanması kolay ve
kısa isimler seçmek gerekir.
 Bir Excel Kitabı kaydedildiğinde
uzantısı XLS olur. Örnek: bilişim.xls
 Excel’de
oluşturulan kitapları
kaydetmek için;
 Dosya menüsünden Kaydet komutu
seçilir.
yada
Standart Araç Çubuğundaki Kaydet
düğmesi tıklanır.
yada
Klavyeden CTRL+S tuşlarına basılır.
Excel’de
oluşturulan kitaplar
için iki şekilde kaydetme
seçeneği vardır:
Kaydet ve Farklı Kaydet
Eğer
kitap ilk defa
kaydedilecekse, ikisi arasında
fark yoktur.
 Eğer
daha önceden açılmış bir kitap
üzerinde değişiklik yapıldığında bu
durumda;
 Kaydet seçilirse, Excel, son
değişiklikleri aynı isimle aynı kitap
üzerine kaydeder. (Kitabın yeri ve adı
değişmez)
 Farklı Kaydet seçilirse, Excel, son
değişiklikleri aynı isimle farklı bir
klasöre yada farklı isimle aynı klasöre
yada farklı isimle farklı klasöre
kaydeder.
 Elektronik
Tablolama Programında
hücreler üzerinde işlemler
yapmadan önce hücreleri seçme
işlemi yapılmalıdır.
 Yan
yana olan birden fazla hücreyi seçmek
için ise farenin sol butonuna basılarak
seçilecek alan taranmalıdır. Ayrıca ok
tuşları seçime başlanacak hücreye
konumlanıp SHİFT tuşuna basıyorken ok
tuşları ile seçim yapılacak yöne doğru
ilerlemekle de yapılabilir.
 Elektronik
Tablolama Programında
birbirini takip etmeyen hücreleri seçmek
için CTRL tuşuna sürekli olarak
basmalıyız. CTRL tuşuna basılıyken
bağımsız olarak tıklanan her hücre
seçilir.


Elektronik Tablolama
Programında hazırladığımız
kitap, birden fazla sayfadan
oluşabilir. İstenen sayfayı
açmak için ekranın sol altında
bulunan sayfalardan bir tanesi
seçilir.
Sayfaları adlandırmak için çift
tıklanır yada sağ tıklayıp
“Yeniden Adlandır” seçilir.
 Bir
sayfanın içindeki tüm hücreleri seçmek
için ise satır ve sütun adlarının kesiştiği
yerde bulunan isimsiz hücre tıklanır
TÜM HÜCRELERİ
SEÇMEK İÇİN BURAYA
TIKLANIR
 Elektronik
Tablolama Programında bir
hücre seçildikten sonra klavyeden veri
girişi yapılır. Daha sonra ENTER tuşuna
basılarak giriş işlemi sonlandırılır.
 Bir hücre seçildikten sonra formül çubuğu
tıklanarak da veri girişi benzer şekilde
yapılabilir.
 Bir hücredeki verinin içeriğini değiştirmek
için klavyeden F2 tuşu da kullanılabilir.
 Elektronik
Tablolama Programında birden
fazla hücreye veri girmek için yukarda
anlatılan yöntemlerle hücreler seçilir ve
formül çubuğu tıklanarak istenen veri
formül çubuğuna yazılır. CTRL+Enter
tuşlarına birlikte basılınca birçok hücreye
veri girilmiştir
 Excel’de
bir hücreye veri girildiğinde
hücrenin sağ alt köşesinde fare
bekletilirse fare göstergeci şekil değiştirir.
Bu sırada farenin sol butona basılı olarak
fare kaydırılırsa ilk hücreye yazılan veriler
diğer hücrelerde girilmiş olur.
 Elektronik
Tablolama Programında Özel
veri serisi, bir sütunu tekrarlanan bir
biçimde (örneğin, Kuzey, Güney, Doğu,
Batı) doldurmada kullanılan bir veri
takımıdır.
 Araçlar menüsünden Seçenekler'i
tıklayınız, sonra Özel Listeler sekmesini
tıklayınız.
 Seçenekler
penceresinde Yeni Liste
ekleyerek kendimize özel bir liste
oluşturmuş oluruz.
 Elektronik
Tablolama Programında bir
hücreye aritmetiksel formül girmek
için hücreye girilecek formülün başına
EŞİTTİR ( = ) işareti konulmalıdır.
 Daha sonra istenen formül veya
aritmetiksel işlem yazılabilir.
Aritmetiksel işlemlerde ve formüllerde
hücre isimleri veya adresleri bir
değişken gibi kullanılabilir.
Download