Dış Ticaret Anketi şartnamesi

advertisement
ADANA TİCARET ODASI
DIŞ TİCARET ANKETİ ŞARTNAMESİ
İşin Tanımı: Adana ilinde faaliyette olan firmaların, ihracat kapasiteleri, mevcut ve hedef pazarları,
ihracat yaparken karşılaştıkları temel sorunları, bu sorunların çözümüne yönelik önerileri, ihracat
kapasitelerini artırabilmek adına Odamızdan beklentileri ile varsa hammadde olarak kullandıkları ithal
ürünlerin tespitine yönelik bir anket çalışması yapılacaktır. Bu kapsamda hazırlanan ve yüz yüze soru-cevap
tekniğiyle uygulanacak olan anket çalışması, 19 soru ve toplam dört sayfadan oluşmaktadır.
Hedef Kitle : Anket çalışması son bir yılda ihracat yapan Adanalı firmalar üzerine yapılacak olup; bu
çerçevede belirlenmiş olan 400 firma üzerinde uygulanacaktır. Yapılan çalışmada 250 firmadan anket dönüşü
hedeflenmektedir. Gerektiğinde anket dönüşleri yeterli görülmezse çalışma için yeni firmalar üzerinde anket
yapılabilecektir. Anket çalışması; Adana İl Merkezi, Karaisalı, Adana-Mersin, Adana-Ceyhan ve Karataş Yolu ile
Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan firmalar üzerinde yapılacaktır.
Anketler Oda tarafından hazırlanıp, çoğaltılarak firmaya teslim edilecektir.
Anketörlere, firma ziyaretlerinden önce, Oda tarafından anketle ilgili ön eğitim verilecektir.
Firma Tarafından Anket Uygulaması ile İlgili Yapılacak İşler
-
Araştırmada firma, Oda tarafından excel ortamında verilen listedeki tüm firmaları ziyaret edecektir.
-
Anketler arkalı-önlü iki sayfa (toplam 4 sayfa) olup; cevapsızlık formları ile birlikte Oda tarafından
çoğaltılıp firmaya verilecektir.
-
Firma araştırma sırasında Oda tarafından hazırlanan yaka kartlarını kullanacaktır.
-
Firma ziyaretleri öncesinde dış ticaret yetkilisi ya da firmanın ihracat işleri ile ilgilenen yetkili kişiden
randevu alınacaktır.
-
Randevu alındıktan sonra yapılacak firma ziyaretlerinde, dış ticaret yetkilisi ya da firmanın ihracat işleri
ile ilgilenen yetkili kişi ile yüz yüze görüşülecektir.
-
Görüşme sonrası bilgi alınan kişinin isim ve telefon bilgileri veya firma kaşesi anket formlarında yer
alacaktır.
-
Kapanan veya adreste bulunamayan firmalar için Oda tarafından hazırlanan cevapsızlık formunu
doldurulacaktır.
-
İş bitiminde firma tarafından kaç firma ziyaret edildiği, kaç tanesinin ankete cevap verdiği, kaç
tanesinin cevap vermediği ve cevaplamama nedenlerinin yer aldığı bir sonuç raporu hazırlayacaktır.
-
Firma sözleşme imzaladığı tarihten itibaren en geç 45 iş gününde anket çalışmasını bitirmesi gerekecek
olup, işi bitirmediği takdirde geciken her gün için 100 TL cezai şart uygulayacaktır.
-
Toplanan anketler excel ortamına girilerek Odaya cd ortamında teslim edilecektir.
-
Anket formları ile cevapsızlık formları Odaya teslim edilecektir.
NOT : Adana Ticaret Odası Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta dilediğine
vermekte uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.
*Teklif mektubu ile birlikte referansların ayrı olarak verilmesi gerekmektedir.
Download