Microsoft Excel Eğitimleri

advertisement
Microsoft Excel Eğitimleri
Temel Excel
İleri Excel
2 gün
Excel-Finans Uygulamalı
Excel-Ticari İşlemler
Excel-Finansal Tablolar Analizi
Excel-Makrolar
Excel-Veri Analizi
Tanımı
Microsoft Excel ®, şirketlerde yaygın
kullanılan bir hesap tablosu
programıdır. Çok sayıda veri işleme ve
düzenleme aracına sahip olan Excel,
teknikler ve çözümler bilinmediği için
etkin kullanılamamaktadır.
Amaçlar
Etkin kullanımı ve gelişmiş çözümleri
sağlayacak teknikleri kazandırmak.
Bilgi işlemeye (çözüme ve analize)
yardımcı olarak yeni beceriler
kazandırmak.
Excel fonksiyonlarına yönelik yeni
kullanımları geliştirmek.
Excel’de veri analizi yapabilmek.
Veri işlemede kurumsal veri örneklerini
kullanmak.
Sürekli tekrarlanan işlemleri Excel
makroları aracılığıyla otomatik hale
getirmek.
Kimler İçin
Temel Office ve Excel kullanımını bilen
ve en az birkaç yıl deneyimli olan
kullanıcılar. İş yaşamında düzenli
olarak Excel kullanarak tablo oluşturan
ya da tabloları değerlendiren kişiler.
Ön Gereksinimler
TOPLA (SUM), ORTALAMA (AVERAGE),
MİN, MAX vb gibi temel fonksiyonları
iyi bilmek. EĞER(IF) gibi gelişmiş
fonksiyonları da temel kullanımıyla
bilmek,
Excel ve Office programının temel
değişikliklerini ve ayarlarını
yapabilmek. (
Ayrıca, düzey testi için kurumumuza
danışınız.)
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
MODÜL
MODÜL
MODÜL
MODÜL
1:
2:
3:
4:
İleri Yeteneklere Başlangıç
Fonksiyonlar
Veri Analizi
Makrolar
MODÜL 1: İleri Yeteneklere Başlangıç
Konu 1.1. Adresleme: Normal ve sabit ($ işaretli) adresler
Konu 1.2. Referanslar: iç, dış
Konu 1.3. Alan Adlandırma (Name Define); bir hücre ya da alanı bir adla
kullanmak.
Konu 1.4. Sayfa Koruma (protection)
Konu 1.5. Koşullu Biçimlendirme (Conditional Formatting)
Konu 1.6. Veri Doğrulama (Data Validation)
Konu 1.7. Özel Yapıştırma (Paste Special)
Konu 1.8. Veri Türleri ve Formatları
Konu 1.9. Köprü (Hyperlink)
Konu 1.10. Hatalar (Errors)
Konu 1.11. Pencere alanları (Split)
Konu 1.12. Metni Sütunlara Dönüştür (Text to Columns)
MODÜL 2: Fonksiyonlar
Konu 2.1: Fonksiyonlar (Genel)
Konu 2.2: Metin (Text) Fonksiyonları
Konu 2.3: Mantıksal Fonksiyonlar
Konu 2.4: Arama ve Başvuru Fonksiyonları
Konu 2.5: Tarih ve Saat Fonksiyonları
Konu 2.6: Bilgi Fonksiyonları
Konu 2.7: Veritabanı Fonksiyonları
Konu 2.8: Finansal Fonksiyonlar
Konu 2.9: İstatistiksel Fonksiyonlar
UYGULAMALAR: Her fonksiyon grubundaki fonksiyonlar tipik senaryolar içinde
kullanılarak uygulamalı olarak işlenir.
MODÜL 3: Veri Analizi
Konu 3.1: Sıralama (Sort)
Konu 3.2: Filtreleme (Filter)
Konu 3.3: Alt Toplamlar (Sub Totals)
Konu 3.4: Özet Tablolar (Pivot Tables)
UYGULAMALAR: Ürün listeleri, personel listeleri, satış ve sipariş gibi veriler
üzerinde veri analizi uygulamaları yapılır.
MODÜL 4: Makrolar
Konu 4.1. Makro Kaydetmek
Konu 4.1. Makro Çalıştırmak
UYGULAMALAR: Sürekli yapılan işleri makro olarak kaydetmek ve uygulamak.
Kurs Kitabı
Tüm uygulamaların temelini içeren bir ders notu (PDF olarak) ve üzerinde
çalışılacak veri dosyaları katılımcıya CD olarak verilecektir.
Başarı Belgesi
Eğitim Merkezi onaylı katılımcı belgesi verilecektir.
Eğitim tarihi, yeri ve ücreti için bizi arayın.
ORTAK Seminer Merkezi www.ortakseminer.com www.vergiburosu.com 0232.489 90 31
Download