Çanakkale Zaferi Ve Şehitlik|Bafra Din

advertisement
| Tüzüğümüz |
Tarihçemiz
|
Baframız |
Hutbeler
|
Haberler
|
Yönetim
|
Denetim
Çanakkale Zaferi Ve Şehitlik
Videolar
|
Res
Yeni Hut
Aziz Şehitlerimize
İL
AY-YIL
TARİH
: SAMSUN
: MART – 2011
: 18.03.2011
ÇANAKKALE ZEFERİ VE ŞEHİTLİK
m Müslümanlar!
mizdeki kahramanlık destanlarından biri de Çanakkale Zaferi'dir. Bu zaferin elbette milletimizin tarihinde ayrı
ri vardır. Bu büyük zafer, âdeta bugün olmuş gibi hafızalarımızda taze ve canlıdır.
eri, birinci dünya savaşında kahraman Türk askerinin vatan müdafaasının eşsiz örneklerinden biridir. Bu zafer
an ve azminin, metanet ve gücünün, din ve vatan sevgisinin unutulmaz belgesidir.
eri, dini ve vatanıyla ve bütün mukaddes değerleriyle yok edilmek istenen bir milletin kahramanlık destanıdır.
ur haçlı zihniyetinin, hakikat önünde perişan olmasıdır.
ri, Yüce Rabbimizin: "Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. Ancak aşırı gitmeyin.
aşırı gidenleri sevmez." (1) emrine uyarak cepheye atılan kahraman askerimizin destanıdır.
eri, vatanı, milleti, bayrağı, dini ve devleti için canını seve seve feda eden, kanlı gömleği ile toprağa giren ve
n rızasına ulaşan şehitlerin destanıdır.
eri, Mehmetçiğin çelik siperlerin yerine göğsünü gerdiği, merminin bittiği yerde süngüsünü, süngüsünün
yumruğunu, yüreğini kullandığı fedakârlık destanıdır.
mutam Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Çanakkale'deki askerimizin manevi gücünü şöyle anlatıyor:
erler arasi sekiz metre, yani ölüm muhakkak. Birinci siperdekiler, hiçbiri kurtulmayarak kâmilen şehit
i siperdekiler onların yerine geçiyor. Fakat ne kadar gıpta edilecek itidal ve tevekkul ki; ölenleri görüyor,
kadar öleceğini biliyor, hiçbir tereddüt bile göstermiyor, sarsılmak yok!.. Okuma bilenler ellerinde
m, cennete girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler Kelimey-i Şahadet getirerek yürüyorlar. Bu Türk
uh kuvvetini gösteren, şâyân-ı hayret bir misaldir. Emin olmahsınız ki, Çanakkale Muharebesini
u yüüksek ruhtur." (2)
'deki her asker, Hz. Peygamber (s.a.v)'in mübarek lisanından dökülen: "Cennete giren hiçbir kimse,
i her şey kendisinin olsa bile dünyaya geri dönmeyi arzu etmez. Sadece şehit, gördüğü muhteşem
m sebebi ile tekrar dünyaya dönmeyi ve on defa şehit olmayı ister." (4) müjdesi ile yoğurulmuş
na bir şehitlik aşkıyla doluydu.
ardeşlerim!
|
Peygamberimiz Ve M
Çanakkale Zaferi Ve
Mehmet Akif Ve İst
İslam'da Kurban Kes
Camiler Ve Din Gör
İslamda Çocuk Sevg
İslam'da Okumanın
Su Kaynaklarını İyi
Mahşer Ahvali
En Çok Okuna
Aziz Şehitlerimize
İslam'da Kurban Kes
İslam'da Okumanın
İslam Zararlı Alışka
İslamda Anne Sevgi
Eşler Arasında Sevg
Kurban Bayramı Hu
ucuza kazanılmış bir zafer değildir. Bugün bu aziz vatanda, huzur ve güven içinde yaşayan bizler, tüm
erimize minnet ve şükran duygularıyla dolu olmalı ve yeni nesilleri de bu duygu ve düşüncelerle
z.
eyi geçemeyen düşmanlar o günden beri halen milletimizi ayakta tutan manevi değerleri ortadan
nçliğimizi Çanakkale ruhundan uzaklaştırmak, milletimizi parçalamak için çalışmaktadırlar. Ancak
mışlardır ki, yüreklerde Çanakkale ruhu, gönüllerde iman ve vatan sevgisi oldukça, Çanakkale'yi
bu milletin elinden bir karış vatan toprağını almak bile ebediyen mümkün olmayacaktır.
m Mü'minler!
n bize zor ve şerefli bir zaferle emanet edilmiştir. Her karış toprağında şehit kanı vardır. Bize düşen
rihi olaylardan ibret alarak uyanık olmak, vatanımızı, milletimizi bölmeye çalışanların hain oyunlarına
Yüce dinimizin bizden istediği birlik, beraberlik, kardeşlik, sevgi, saygı ve hoşgörü içerisinde
e devletimizin gelişmesi ve güçlenmesi için hep birlikte gayret göstermektir. Bunu başardığımız
eğe güvenle bakabiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle bütün şehitlerimize rahmet, gazilerimize de sağlık
orum.
ANIN ADI: Veli ÖZEL
ybelen Mahallesi Irmak Camii İmam-Hatibi /İlkadım
Başkanlığınca daha önce hazırlanan hutbelerden değildir.
ri.com.edu.tr
Yazan:(Yönetim) | 14.03.2011 - 05:51:33|Okunma :2126 Word"e Aktar
İL
AY-YIL
TARİH
: SAMSUN
: MART – 2011
: 18.03.2011
ÇANAKKALE ZEFERİ VE ŞEHİTLİK
Muhterem Müslümanlar!
Şanlı tarihimizdeki kahramanlık destanlarından biri de Çanakkale Zaferi'dir. Bu zaferin
bette milletimizin tarihinde ayrı bir önemi ve yeri vardır. Bu büyük zafer, âdeta bugün
muş gibi hafızalarımızda taze ve canlıdır.
İslamda Çocuk Sevg
Fitre ve Zekatın Öne
Peygamberimiz Ve M
anakkale Zaferi, birinci dünya savaşında kahraman Türk askerinin vatan müdafaasının
siz örneklerinden biridir. Bu zafer milletimizin iman ve azminin, metanet ve gücünün, din
vatan sevgisinin unutulmaz belgesidir.
anakkale Zaferi, dini ve vatanıyla ve bütün mukaddes değerleriyle yok edilmek istenen bir
illetin kahramanlık destanıdır. Zalim ve mağrur haçlı zihniyetinin, hakikat önünde perişan
masıdır.
Sizinle savaşanlara karşı Allah
olunda siz de savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü
Allah aşırı gidenleri sevmez." (1) emrine uyarak cepheye atılan kahraman
anakkale Zaferi, Yüce Rabbimizin: "
kerimizin destanıdır.
anakkale Zaferi, vatanı, milleti, bayrağı, dini ve devleti için canını seve seve feda eden, kanlı
mleği ile toprağa giren ve böylece Hakk’ın rızasına ulaşan şehitlerin destanıdır.
anakkale Zaferi, Mehmetçiğin çelik siperlerin yerine göğsünü gerdiği, merminin bittiği
rde süngüsünü, süngüsünün olmadığı yerde yumruğunu, yüreğini kullandığı fedakârlık
stanıdır.
nafartalar komutam Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Çanakkale'deki askerimizin manevi
ücünü şöyle anlatıyor: "Karşılıklı siperler arasi sekiz metre, yani ölüm muhakkak. Birinci
perdekiler, hiçbiri kurtulmayarak kâmilen şehit düşüyor. İkinci siperdekiler onların yerine
çiyor. Fakat ne kadar gıpta edilecek itidal ve tevekkul ki; ölenleri görüyor, üç dakikaya
adar öleceğini biliyor, hiçbir tereddüt bile göstermiyor, sarsılmak yok!.. Okuma bilenler
erinde Kur'an-ı Kerim, cennete girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler Kelimey-i Şahadet
tirerek yürüyorlar. Bu Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren, şâyân-ı hayret bir misaldir.
min olmahsınız ki, Çanakkale Muharebesini kazandıran, bu yüüksek ruhtur." (2)
Çanakkale'deki her asker, Hz. Peygamber (s.a.v)'in mübarek lisanından dökülen:
Cennete giren hiçbir kimse, yeryüzündeki her şey kendisinin olsa bile dünyaya geri
önmeyi arzu etmez. Sadece şehit, gördüğü muhteşem itibar ve ikram sebebi ile tekrar
ünyaya dönmeyi ve on defa şehit olmayı ister." (4) müjdesi ile yoğurulmuş olarak
üstesna bir şehitlik aşkıyla doluydu.
Değerli Kardeşlerim!
Bu zafer ucuza kazanılmış bir zafer değildir. Bugün bu aziz vatanda, huzur ve
üven içinde yaşayan bizler, tüm şehit ve gazilerimize minnet ve şükran duygularıyla
olu olmalı ve yeni nesilleri de bu duygu ve düşüncelerle yetiştirmeliyiz.
Çanakkaleyi geçemeyen düşmanlar o günden beri halen milletimizi ayakta tutan
anevi değerleri ortadan kaldırmak, gençliğimizi Çanakkale ruhundan
zaklaştırmak, milletimizi parçalamak için çalışmaktadırlar. Ancak onlar iyi
nlamışlardır ki, yüreklerde Çanakkale ruhu, gönüllerde iman ve vatan sevgisi
dukça, Çanakkale'yi geçmek değil, bu milletin elinden bir karış vatan toprağını
mak bile ebediyen mümkün olmayacaktır.
Muhterem Mü'minler!
Bu vatan bize zor ve şerefli bir zaferle emanet edilmiştir. Her karış toprağında
hit kanı vardır. Bize düşen görev böyle tarihi olaylardan ibret alarak uyanık olmak,
atanımızı, milletimizi bölmeye çalışanların hain oyunlarına gelmemektir. Yüce
nimizin bizden istediği birlik, beraberlik, kardeşlik, sevgi, saygı ve hoşgörü
erisinde vatanımızın ve devletimizin gelişmesi ve güçlenmesi için hep birlikte gayret
östermektir. Bunu başardığımız takdirde geleceğe güvenle bakabiliriz. Bu duygu ve
üşüncelerle bütün şehitlerimize rahmet, gazilerimize de sağlık ve sıhhat diliyorum.
AZIRLAYANIN ADI: Veli ÖZEL
NVANI: Toybelen Mahallesi Irmak Camii İmam-Hatibi /İlkadım
iyanet İşleri Başkanlığınca daha önce hazırlanan hutbelerden değildir.
Bakara, 2/190
Çanakkale savaşlari.com.edu.tr
Buhari, Cihad: 21
Download