Soğutma İklimlendirme Sistemleri

advertisement
MEB – YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI
PROGRAM GELİŞTİRME PROJESİ
PROGRAMIN ADI
DERSIN KODU VE ADI
DERSIN ISLENECEGI DÖNEM
HAFTALIK DERS SAATİ
DERSİN SÜRESİ
ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK
SOĞUTMA IKLIMLENDIRME SISTEMLERI
2. Yıl, IV. Yarıyıl (Bahar)
4 (Teori: 3, Uygulama: 1, Kredi: 4)
56Saat
AMAÇLAR
1. Soğutma ve İklimlendirmedeki temel ilkeleri kavrayabilme.
2. Soğutma çevrim ilkesinini
kavrayabilme.
3. Soğutma sistemi elektrik devresi devre elemanlarını ve görevlerini
kavrayabilme
4. Temel klima sistemini ve çalışmasını kavrayabilme.
ÖZEL AÇIKLAMALAR
Günümüz endüstriyel sistemlerinde soğutma ve havalandırma konuları
sistemin vazgeçilmez
unsurları olmuşlardır. Bu sistemlerin kontrol teknikleri
otomasyon ve elektronikle yakından ilgilidir. Bu nedenle ev tipi uygulamaları
üzerinden, öğrencinin ilerde karşılaşacağı
bu sistemlere ait
temel yapı
elemanlarının tanıtılması ve çalışma prensiplerinin kavratılması yeterli olacaktır.
Endüstriyel geziler ve soğutma laboratuvarında yapılacak uygulamalar konuların
anlaşılmasını kolaylaştıracaktır.
DEĞERLENDİRME TABLOSU
Çalışmalar teorik olarak sınıfta uygulamalı olarak laboratuar/atölye(dersin
özelliğine göre) gerçekleştirilir. Konuların alanlarına göre yüzdelikleri aşağıdaki
tabloda verilmiştir.
Dönem sonu sınav soruları hazırlanırken bu yüzdelikler
dikkate alınmalıdır.
260
MEB – YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI
PROGRAM GELİŞTİRME PROJESİ
.
Konu Alanlarının
Ağırlıkları (%)
KONULAR
Temel Kavramlar
25
Soğutma Sistemi
40
Soğutma Elektriği
15
Klima Sistemleri
20
KONULAR
A. Temel Kavramlar
AMAÇ: Soğutma ve klima sistemlerinde geçen büyüklük ve parametreleri
kavrayabilme.
DAVRANIŞLAR
1. Sıcaklık ve ısı kavramlarını tanımlar,birimlerini söyler.
2. Sıcaklık ölçüm yöntemlerini ,farklı
sıcaklık derecelerini kavrar.
Birbirlerine dönüşümlerini yapar. Özgül ısıyı tanımlar
3. Hal değişimi kavramını bilir,örnek maddeler üzerinde açıklar.
4. Suyun sıcaklık entalpi eğrisini çizer,duyulur ısı ve gizli ısı kavramlarını
açıklar.
5. Kaynama noktası , Ergime noktası, Kızdırma ısısı, Yoğunlaşma sıcaklığı,
Aşırı soğutma, Bağıl nem, Islak
termometre, Kuru termometre
kavramlarını açıklar.
6. Isı transfer (geçiş) çeşitlerini açıklar. Termik dengeyi örnekle açıklar.
7. Basınç, Hacim ve Sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar.
8. Atmosfer basıncı, Efektif basınç ve Mutlak basınç kavramlarını bilir.
261
MEB – YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI
PROGRAM GELİŞTİRME PROJESİ
9. Basınç ölçümünde manometreyi kullanır.
10. Havanın bileşenlerini tanımlar.
11. Kuru ve nemli havanın termo dinamik özelliklerini bilir.
B. SOĞUTMA SİSTEMİ
AMAÇ: Soğutma sisteminde bulunan mekanik parçaları ve görevlerini
tanıyabilme, soğutma da çevrimi açıklayabilme.
DAVRANIŞLAR
1. Soğutmayı tanımlar , gereksinim nedenlerini açıklar.
2. Soğutma sistemlerini ev, ticari ve endüstriyel olmak üzere sınıflandırır.
3. Soğutma yöntemlerini tanımlar, fiziksel soğutma türlerinden termoelektrik
ve
kompresyonlu (Mekanik Soğutma) soğutmayı açıklar.
4. Mekanik soğutma sistemi için soğutma çevrim şemasını çizer.
5. Kompresörün yapısını tanır, tahrik tiplerine göre sınıflandırır, görevini
açıklar.
6. Kondenserin yapısını tanır,çeşitlerini ve görevini açıklar.
7. Genleşme elemanının görevini kavrar, çeşitlerini ve yapılarını tanır.
8. Evaporatörün yapısını tanır,çeşitlerini ve görevini açıklar.
9. Soğutma sistem aksesuarlarını tanır,özelliklerini ve görevlerini açıklar.
Isı eşanjörünü , sistem üzerindeki yerini ve kullanım amacını kavrar.
10. Soğutucu akışkanları tanır,özelliklerini açıklar.
11. Soğutma şeması üzerinde soğutucu akışkanın her bir noktadaki durumunu
bilir,çevrimin nasıl gerçekleştiğini açıklar.
12. Kompresör yağının özelliklerini açıklar.
13. Defrost ve otomatik defrost kavramlarını açılar.
14. Ortam şartlarının soğutma sistemi üzerindeki etkisini açıklar.
262
MEB – YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI
PROGRAM GELİŞTİRME PROJESİ
15. Dolap içindeki malzemelerin uygun bir şekilde düzenlenmesinin soğutma
kapasitesine etki edeceğini kavrar.
.
C. Soğutma Elektriği
AMAÇ: Elektrik devresinde kullanılan malzemeleri , çalışma prensiplerini ve
özelliklerini kavrayabilme.
DAVRANIŞLAR
1. Termostat yapısını ve çeşitlerini tanır, görevini açıklar.
2. İlk hareket rolesinin çeşitlerini ,yapısını ve görevini açıklar.
3. Kontaktör ve rolenin kullanım amacını açıklar.
4. Koruma elemanlarını tanır, çalışma prensiplerini ve görevlerini açıklar.
5. Soğutmada kullanılan A.A motorlarını tanır ve bağlantılarını kavrar.
6. Aydınlatma devresi üzerinde bulunan elemanları açıklar.
7. Bağlantı kabloları ile bir soğutma elektrik devresi kurar
D. Klima Sistemleri
AMAÇ: Klima sitemini ve çalışmasını kavrayabilme.
263
MEB – YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI
PROGRAM GELİŞTİRME PROJESİ
DAVRANIŞLAR
1. İnsanın fizyolojik özellikleri tanır, konfor şartlarını açıklar.
2. Klimanın bulunacağı ortam özelliklerinin soğutma sistemi üzerindeki
etkisini bilir. Yalıtım gerekliliğini açıklar.
3. .Ortam büyüklüğünün kapasite seçimi üzerindeki etkisini bilir.
4. Klima sistemini hava ,soğutma ve elektrik devresi olarak üç kısımda ayrı ayrı
açıklar.
5. Hava sistemini üzerinde havanın temizlenme tekniklerini, klepeler ile iç dış
hava geçiş ayarlarını, fanlar ile hava sirkülasyon ayar işlemini açıklar.
6. Soğutma sistemi üzerinde iç ortamdaki nemin konfor şartlarına getirilmesini
açıklar.
7. Isı pompasını açıklar.
8. Klima elektik devresini çizer,elemanları tanır,görevlerini açıklar.
264
Download