1 MAKEDONYA BİYOLOGLAR BİRLİĞİ 04.03.2017 Biyoloji

advertisement
MAKEDONYA BİYOLOGLAR BİRLİĞİ
04.03.2017
Biyoloji dersinden 9.sınıflar için Belediye Yarışması
TOPLAM PUAN
100
Çözümler:
1. Verilenleri Uygula!
1.1. Embriyonun daha doğrusu fetüsün gelişimi sırasıyla numaralar ile gösterilmiştir.
Gelişim evrelerini verilen ana rahmi resminde bulunan dairelere yerleştir!
/8 p
1.2. Üstteki resimde verilmiş dişi üreme sistemi kısımlarını yaz.
А_________________VAJİNA
B _________________YUMURTALIK
C _________________RAHİM BOYNU
Ç_________________YUMURTA KANALI
D _________________RAHİM/ANA RAHİM
E_________________RAHİMİN İÇ DUVARI
1.3. Embriyo neyin içinde yüzer ------------------------AMNİYON SIVISI (Sıvı dolu bir
kese)
1.4. Embriyoyu gelişim boyunca besleyen organ hangisidir ? (PLASENTA/Plasenta
bağı/Göbek bağı)
/8 p
1
2. Erkek üreme sisteminin hangi kısımları aşağıdaki numaralar ile işaretlenmiştir!
8 ____________________ (SEMINEL KESECİKLER)
9 ____________________(TESTİS)
3 ____________________(ÇEKİRDEK/spermatozoid başcığı)
6 ____________________(PROSTAT)
5 ____________________(SPERM KANALI)
/5 p
3.
A) Bir kadının yaşam döngüsünün hangi evresinde kanında en fazla progesteron
hormonu salgılanır? (resimdeki harflerden uygun olanları boşluklara yaz)
______________
B) Bir kadının gelişiminin hangi evrelerinde menstrüel döngü gerçekleşmez ?
__________
B
А. CEVAP C ve B
C
Ç
B. CEVAP А ve Ç.
/3 p
2
4. Boşlukların her birinde solunum sisteminin yapısı ve solunum süreci ile ilgili uygun
olan terimleri yaz!
/12 p
5. Tabelayı doldur!
GÖREV
MUKUS
Havayı temizlemek/Bakteri ve tozlar
yapışır/öksürdüğümüzde zararlı maddeleri dışarı
atar
SİİLLER (KİRPİKLER)
Mukusu boğaza doğru hareket ettirmek
ALVEOLLER
Gaz alış-verişi
BRONŞLAR
Gazların taşınması/ Akciğerlere hava taşıyan
organlar
DİYAFRAM/kaburgalar
arası kaslar
Akciğer hacmini değiştirir
AKCİĞER TOPLAR
DAMARLARI
Kanı akciğerlerden kalbe götürüyorlar
/9 p
3
Tabelayı doldur!
6.
AKTİF MADDE
SONUÇ
NİKOTİN
Kan damarlarının daralması
KARBON
MONOKSİT
Eritrositlerin oksijen bağlama kapasitesi azalır
/ zehirli gaz, ölü sonuçlu.
PARÇACIKLAR
(tutun)
Alveollerin zedelenmesi
KATRAN
Kanser
___ /4 p.
7. Bulmacayı çöz!
1.
2.
3.
4.
Bitkiler üreme sürecinde kuşlar ve böceklerin ilgisini ne ile çekiyorlar?
Çanak yaprakların temel kısmında ne oluşur ?
Polen tanecikleri nerede oluşur?
Bitkilerde erkek gametler nerede bulunur?
2. Ş
E
1. Ç
İ
Ç
E
K
E
R
4. P
O
L
E
N
E
K
T
3. B
A
Ş
Ç
I
K
R
I
___ /6 p.
4
8. Soruları cevapla!
- Bir çiçeğin poleni başka bir çiçeği tozlaştığında nasıl bir tozlaşma gerçekleşir?
____________________________________ Çapraz tozlaşma
- Döllenmeden sonra, zigot oluşması için neyin birleşmesi gerekir?
____________________________________
iki gametin çekirdekleri
- Zigot hücrelerinin bölünmesi ile ne oluşur?
____________________________________ embriyo oluşur
- Kotiledonlar (çenekler)r nerde bulunur?
____________________________________ kotiledon tohumda bulunur
- Embriyo depo maddelerini nereden alır?
____________________________________ kotiledonlardan (çeneklerden)
- Tohumlar nerede yerleşmiştir?
____________________________________ tohumlar meyvede/tohum taslağında
yerleşmiştir.
___ /12 p.
9.
Aşağıda verilen tabelanın ilk sırasında bitkilerde farklı üreme şekilleri ile ilgili terimler
verilmiştir. Eşeysiz ve eşeyli üreme ile ilgili sıralarda ilk sırada verilen terimlerden
uygun olanların sayılarını yaz!
Тerimler: 1.gametler, 2. Bitkinin (modifiye) başkalaşmış kısımları, 3. Klon, 4. Patates, 5.
Başçık
Eşeysiz üreme (yukarıda verilmiş ve buraya uyan terimlerin numarasını yaz):
2, 3, 4
Eşeyli üreme (yukarıda verilmiş ve buraya uyan terimlerin numarasını yaz):
1, 5
___ /5 p.
5
10. Soruları cevapla:
- Yaprağın hangi katmanı hücreleri kurumaktan korur?
Bal mumu katmanı hücreleri kurumaktan korur.
-
Yaprakların alt epidermisin’de bulunan ve havadaki karbon dioksitin yaprağa girmesini
sağlayan açıklığa ne denir? Stoma (gözenekler)
- Fotosentez süreci sırasında bitkiler neyi üretirler?
А)___________ şeker/glikoz/besin _______________
B)___________oksijen __________
/4p.
-
Yapraklar yeşildir çünkü hücrelerinde kloroplast/plastidler’ta yerleşmiş olan ve klorofil
denen yeşil renkli pigment içerirler.
___ /9 p.
11. Verilen her organizmanın altında birer sayı yaz ki her organizma beslenme
zincirinde kendi yerini almış olsun.
___ /5 p.
12.
-
Biyokütle nelerden oluşmuştur?
__ canlı hücreler ve dokular (canlı malzemelerden)
- Fosfor ve fosfatlar neyin yapısına girer?
А)________ DNA _______________
B) ____________Hücre zarı
- Fosfor eksikliğinde yaprakların rengi yeşilden hangi renge dönüşür?
А)_________ kırmızıya ______________
B)__________ koyu kahverengi-siyah/kara renk ______________
___ /8 p.
6
13. Formülü tamamla:
6CO2 + 6H2O→_________+___________6CO2 + 6H2O→C6H12O6+6O2
___ /4 p.
14. Verilen her ifadenin sonunda uygun olan harfi sarınız. Verilen ifadelerden
hangileri doğrudur (D), hangileri yanlıştır (Y)?
А. Bitkiler fotosentez sırasında karbon monoksit kullanırlar?
D Y
B. Tohum taslağı tohuma dönüşür.
D Y
___ /2 p.
7
Download