fen_ve_teknoloji_6(401-413)

advertisement
FEN_VE_TEKNOLOJİ_6(401-413)
401) Büyüklüğü 7N ve 9N olan iki kuvvetin bileşkesi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A)2N
B)16 N
C)6 N
D)23 N
402) Aşağıdaki eşleştirmeden hangisi yanlıştır?
A)Kurbağa: yavru gelişimi dış ortamda gerçekleşir.
B)Keçi
: İç döllenme görülür.
C)Balina : Yavru gelişimi anne rahminde gerçekleşir.
D)Hamsi : Yavru bakımı görülür.
403) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Sürat, birim zamanda alınan yoldur.
B) sürat artınca alınan yol azalır.
C) sürat birimi saniyedir.
D) Sürat artınca geçen süre artar.
404) Kuvvetle ilgili olarak ;
I. Yönü ve doğrultusu vardır.
II. Birimi kg'dır.
III. Cisimlerin şeklini değiştirebilir.
şeklindeki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II, III
405) Ali evde bakmak için yavru bir hayvan almayı düşünmektedir. Babası Ali’ye annesinin bakımına
ihtiyacı olmayan bir yavru hayvan alması gerektiğini söylüyor. Babasının bu uyarısını dikkate alan Ali
tercih yaparken aşağıdaki hayvanlardan hangisini seçmelidir?
A) Yavru tavşan
C) Yavru balık
B) Yavru köpek
D) Yavru kedi
406) Dünyadaki ağırlığı 600N olan bir cismin Aydaki ağırlığı kaç N’dir.
A)100N
B)60N
C)10N
D)6N
407) Kaydıraktan kayan bir çocuğun hareketi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
A)Dengelenmiş kuvvetler etkisindedir.
B)Sabit süratle hareketine devam eder.
C)Hızlanır
D)Üzerine etki eden Net kuvvet sıfırdır.
408) Doğrultuları ve yönleri aynı 3 N ve 5 N ‘luk iki kuvvetin bileşke şiddeti ne olur?
A)3
C) 5
B) 8
D ) 16
409) F1 =10 N
A
0
F2 = 5 N
Şekilde iki kuvvet A noktasındaki bir cisme etki etmektedirler. Cismin hareket etmemesi
için,hangi yönde ve ne kadar büyüklükte bir kuvvet uygulamak gerekir?
A)F1 yönünde 5 N
B)F2 yönünde 15N
C)F1 yönünde 15N
D)F2 yönünde 5N
410)12 km/h süratle giden bir bisikletin 15 dakikada alacağı yol kaç km dir?
A) 4
B ) 2,5
C) 3
D) 6
411) Osman, fasulye tohumlarını pamuğun içine koyarak, karanlık bir yerde ve oda
sıcaklığında bekletmiştir. Fakat zaman geçtikçe fasulyelerin çimlenmediğini fark etmiştir.
Fasulyelerin çimlenmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A)
B)
C)
D)
Fasulyeler ışığa çıkarılmalıdır.
Pamuk ıslatılmalıdır.
Fasulyeler soğuk bir yere konmalıdır.
Fasulyeler daha sıcak bir yere konmalıdır.
412) Aşağıdakilerden hangisinde bebeğin oluşumuna kadar geçen süreç doğru olarak
verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
413)
Embriyo- Bebek- Fetüs -Zigot
Zigot-Fetüs-Embriyo-Bebek
Fetüs-Zigot-Embriyo-Bebek
Zigot-Embriyo- Fetüs-Bebek
Kuvvet ;
l. Duran bir cismi hareket ettirir
ll.Hareket halindeki bir cismin yönünü değiştirir
lll.Cisimlerin şeklinde değişiklik yapar.
Yukarıda kuvvetle ilgili verilen yargılardan hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız l
B)Yalnız ll
C)ll ve lll
D)l, ll ve lll
414-Duran bir cismi harekete geçiren, hareket halindeki cismi durduran, yönünü şeklini
değiştiren etkiye ne denir?
A- Kuvvet
B- Sarat
C-Konum
D-Ağırlık
415-
F1=12 N
Yandaki şekilde A cismine
İki kuvvet etki etmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
F2=2N
A) Cisme etki eden bileşke kuvvet 10 N’dur.
B) Cisim F2 yönünde hareket etmektedir.
C) Bileşke kuvvetin yönü F1 yönündedir.
D) Cisim hareket eder.
416-.Bir kuvvet hareket eden bir cisme uygulandığında , cisim üzerinde ne gibi değişmeler
olabilir?
1.Süratinde yavaşlama
2.Şeklinde değişme
3.Cismi durdurma
A)Yalnız 2
B) 1 ve 2
C)2 ve 3
D)1,2,3
417V(m/s)
t(s)
2
4
6
8
10
Sürati 20 m/s olan hareketlinin sürat –zaman grafiği şekildeki gibidir.
Hareketlinin 4.saniye ile 10.saniye arasında aldığı yol kaç metredir?
a)80
b)120
c)160
d)200
418-Aşağıdaki olaylardan kaç tanesi bir kuvvet etkisinde gerçekleşir?
I-Heyelanda toprağın aşağı kayması
II-Mıknatısın başka bin mıknatısı çekmesi
III-Balonun uçması
IV-Şekerli suyun buharlaşarak ayrışması
A- 1
B- 2
C-3
D-4
419- Aynı doğrultu ve zıt yönlü 9N ve 16 N büyüklüğündeki iki kuvvetin bileşkesini biliniz?
A) 7N
B)11 N
C)17 N
D) 25 N
420- Dünyada 32 kg olan bir maddenin aydaki kütlesi hangi seçenekte verilmiştir?
A) 40 KG
B) 32kg
C) 20 kg
D) 18 kg
421-1- Kütlesi 50 kg olan paraşütçü, 7 dakikada 22 m/s süratle yere inmiştir. Bu
paraşütçünün atladığı yüksekliği ve ağırlığı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Atladığı yükseklik
Ağırlık
A) 9240 m
500 N
B) 4620 m
50 N
C) 1540 m
500 N
D) 1320 m
50 N
422-) Bir hareketlinin aldığı yolu hesaplamak için aşağıdakilerden hangilerine ihtiyaç
duyarız?
A )Sürat-yol
B )Sürat-zaman
C )Yön-sürat
D )Uzaklık-zaman
423- Hücrede tüm hayatsal olayların geçtiği yere ne ad verilir?
A ) Çekirdek
B ) Sitoplazma
C ) Lizozom
D ) Mitokondri
424-3 kilometrelik yolu 1 saat 40 dakikada yürüyen kişinin süratini kaç m/s ‘ dir?
A)
B)
C)
D)
0.5 m/s
0.8 m/s
1 m/s
2 m/s
425-Durgun haldeki bir topa, Selin 10 N Doğu yönünde kuvvet uygularken, Ayşin’de Batı
yönünde 10 N kuvvetle topu kendine doğru çekiyor.Bu durumda topun hareketi hakkında
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Top batı yönünde 5 N kuvvetle hareket eder
B)Top durgun halde kalmaya devam eder
C)Top doğu yönünde 1 N kuvvetle hareket eder
D)Top sabit süratle hareket etmeye devam eder
CEVAP ANAHTARI ( 401/425)
401 D 411
B
421
A
402 D 412
D
422
B
403 A 413
D
423
B
404 B 414
A
424
A
405 C 415
B
425
B
406 A 416
D
407 C 417
B
408 B 418
409 D 419
A
410 C 420
B
426- Bir tohumda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A)Çenek yaprak
B)Embriyo
C)Kabuk
D)Yumurta hücresi
427) Aşağıdakilerden hangisi hücrenin temel kısımlarından sayılmaz?
A)Çekirdek
B)Koful
C)Sitoplazma
D)Hücre zarı
428)Bir çocuk 600m uzaktaki evine 2 dakikada gitmiştir.Hızı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)10 M/S
B)20 M/S
C)5 M/S
D)2 M/S
429)İçinde farklı cins atomlar bulunduran maddeler aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A)Bileşik
B)Element
C)Karışım
D)Çözelti
430) Aşağıdakilerden hangisi saf madde değildir?
A) deniz suyu
B) şeker C) Karbondioksit
D) İyot
431) İçinde yalnız aynı cins atomlar bulunduran maddeler aşağıdakilerden hangisidir?
A)Bileşik
B)Element
C)Karışım
D)Çözelti
432- Aşağıdakilerden hangisi sadece bitki hücresinde bulunur?
a)Hücre zarı
b)Kloroplast
c)Mitokondri
d)Ribozom
433- Ruhsal değişimin en fazla olduğu gelişim dönemi hangi dönemdir?
a) Bebeklik
b)Çocukluk
c)Ergenlik
d)Yetişkinlik
434- Aşağıdaki dönemlerin hangisinde ruhsal değişim en fazladır?
a)- Çocukluk
b)- Bebeklik
c)- Yetişkinlik
d)- Ergenlik
435- Aşağıdakilerden hangisi yumurta ile çoğalmaz?
a)- Timsah
b)- Kanarya
c)- Balina
d)- Karınca
436Badem Ağacı→ Badem çiçekleri
↑
↓
fidan
yumurta polen
↑
Badem
tohumu
↑
Badem
↓
1.kutu
↓
2.kutu
Embriyo
Yukarıdaki şemada badem ağacının hayat döngüsü yer almaktadır.Şemaya göre 1 ve 2
no’lu kutulara yazılacak kelimeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir ?
1.Kutu
A)
B)
C)
D)
437
Erkek organ
Tozlaşma
Döllenme
Tozlaşma
2. Kutu
Tozlaşma
Döllenme
Tozlaşma
Meyve
- Hücre zarı tam geçirgendir.
- Sentrozom yalnızca hayvan hücresinde bulunur.
- Hücre zarının yapısını yalnızca proteinler oluşturur.
- Hücrede yaşamsal olaylar çekirdekte gerçekleşir.
- Çekirdeksiz hücreler de vardır.
- Hücrede görevli yapılara organel adı verilir.
Yukarıda hücre ile ilgili verilen cümlelerden kaç tanesi doğrudur?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
438- Hareketli varlıkların belirli bir yolu ne kadar zamanda aldığını gösteren büyüklük
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sürat
B) Zaman
C) Yol
D) Uzunluk
439- Canlıların döllenmesi ve embriyo gelişimi ile ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
alabalık maymun şahin
yılan
-
dış döllenme
iç gelişme
iç döllenme
iç gelişme
440- Aşağıdaki yapılardan hangisi hayvan hücresinde bulunmaz?
a)Mitokondri
b)Ribozom
c)Koful
d)Hücre duvarı
441- Vücudumuzdaki yapı ve organlardan belirli işlevi yapılacak duruma gelmesine ne
denir?
a)Gelişme
b)Büyüme
c)Olgunlaşma
442- Hangisi erkek üreme organı değildir?
a)Testis
b)Sperm kanalı
c)Salgı bezi
d)Üreme
d)Döl yatağı
443- Çekirdeği çıkartılan bir hücrenin yaşamında, aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri
gerçekleşemez?
I. Hücrenin büyüme ve gelişmesi
II.Hücrenin bölünmesi
III.Organellerin çalışmasının denetimi
a)I ve II
b)I ve III
c)II ve III
d)I,II,III
444- Aşağıdakilerden hangisi doğurarak çoğalmaz?
a) İnek
b) Tavşan
c) Kanguru
d) Yılan
445- Aşağıdakilerden hangisinin görevi salgı maddelerini paketlemektir?
a) Ribozom
b) Golgi cisimciği
c) Sentrozom
d) Mitokondri
446- Aşağıdakilerden hangisi tek başına bir canlı oluşturur?
A) polen
B) yumurta
C) sperm
D) tohum
447- Aşağıda verilen değişim özelliklerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Sütten yoğurt yapılması
B) Hamurun mayalanması
C) Gazın Yoğunlaşması
D) Elmanın çürümesi
448 A Yavrusunu sütle besliyor.
 B Yumurtayla çoğalıyor ve yavrusunun gelişimiyle ilgileniyor.
 C Yumurtaları vücudun dışında dölleniyor.
Yukarıda verilenlere göre A;B ve C hangi seçenekteki hayvanlar olabilir?
A
B
C
a) Fok
Timsah
Ördek
b) Tavşan
Ördek
Sazan
c) Koyun
Mezgit
Penguen
d) Serçe
Kurbağa
Ördek
449K
YUMURTA
ZİGOT
L
M
Bebek
İnsanlarda üremeyi gösteren şemada K, L ve M kutularına hangi kavramlar yazılmalıdır?
K
a) Embriyo
b) Fetüs
c) Sperm
d) Sperm
L
Sperm
Sperm
Embriyo
Fetüs
M
Fetüs
Embriyo
Fetüs
Embriyo
450- X canlısı tatlı suda yasayan bir hücreli olup kendi besinini kendi yapıyor. Y canlısı, tatlı
suda yaşayan bir hücreli olup besinini hazır alıyor.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi X canlısında bulunup Y canlısında bulunmaz?
B) Hücre zarı
D) Sitoplazma
A) Kloroplast
C) koful
CEVAP ANAHTARI ( 426/450)
426 D 436
B
446
D
427 C 437
B
447
C
428 C 438
B
448
B
429 B 439
D
449
C
430 A 440
D
450
A
431 B 441
C
432 B 442
D
433 C 443
D
434 D 444
D
435 C 445
B
451X
Hücre duvarı
Plastidler
Sentrozom
Koful
Y
+
küçük
Hücre duvarı
Plastidler
Sentrozom
Koful
+
+
büyük
Tabloda verilen X ve Y ile gösterilen bilgilerden hangisi doğrudur.?
A)X bitki hücresidir.
C)Y bitki hücresidir
B)Y hayvan hücresidir
D)İkisi de hayvan hücresidir.
452- Hücre organelleri ile ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A)Hücre zarı: Hücreyi dış etkilerden korur
B)Ribozom: Protein üretir
C)Lizozom: Hücrede boşaltım yapar.
D)Mitokondri: Enerji üretir.
453- Sperm ve yumurta ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Sperm yumurtaya göre daha küçüktür.
B)Yumurta hareketsiz,sperm hareketlidir.
C)Sperm ve yumurtanın birleşmesi ile fetüs oluşur.
D)Spermin görevi yumurtayı döllemektir.
454- Fasulye ve tavuğun hücre yapılarını araştıran bir öğrenci aşağıdakilerden hangisinin,
her iki hücrede bulunan ortak bir yapı olamadığını tespit der?
A-Hücre zarı
C-Sitoplâzma
455-
B-Çekirdek
D-Hücre duvarı (Çeperi)
IMide
IITestisler
IIIKaraciğer
IVBöbrek
Yukarıda verilen organlardan hangisi üreme sistemi ile ilgilidir?
A- I
B- II
C- III
D- IV
456- Gelişmiş canlılar da ;
 X hücresinde sentrozom ve lizozom organeli bulunmaktadır.
 Z hücresinde ise koful büyük ve klorofil pigmenti içeren yapı bulunmaktadır
Buna göre , aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?
A) X hücresinde protein sentezi yapılmaktadır.
B) Z hücresinde oksijenli solunum gerçekleşir.
C) X hücresi fotosentez yapar.
D) Z hücresi hücre duvarı ve hücre zarına sahiptir.
457- Aşağıdaki hayvanlardan hangisinde hem iç döllenme hem de iç gelişim vardır?
A ) Tavuk
B) Ahtopot
C) Somon balığı
D) Kanguru
458- Organik tarımın asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Çevre kirliliğini artırmak
B)Ürün miktarını artırmak.
C)Çölleşmeyi önlemek
D)Ürün kalitesinde artış sağlamak.
459- Aşağıdakilerden hangisi bitkinin çimlenmesi için gerekli değildir.
A)Işık
B)Oksijen
C)Sıcaklık
D)Su
460- Dişi üreme hücresi aşağıdakilerin hangisinde üretilir?
a-)Dişicik borusu
c-)Yumurtalık
b-)Tepecik
d-)Başcık
461- Tohumun büyüyerek bitkiyi oluşturan kısmı aşağıdakilerden hangisidir?
A.Embriyo
B.Çenek
C.Erkek organ D.Besin
462-
I-Problemi belirleme
II-Gözlem
III-Deney
Yukarıdaki yargılardan hangileri bilimsel araştırmanın basamaklarını oluşturur?
A. 1-11 B.11-lll
C1-lll D.1-11-lll
463- Aşağıdakilerden hangisi bütün maddeler için ortak bir özellik değildir?
A) Boşluklu yapı
C) Yoğunluk
B) Kütle
D) Hacim
464- Aşağıdaki bitkilerden hangisi meyvedir?
a)Marul
b)Biber
c)Lahana
d)Ispanak
465- Tohum çimlenirken aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duymaz?
a)Su
b)Sıcaklık
c)Oksijen
d)Işık
466- Aşağıdakilerden hangisi çiçekli bitkidir
A) Su yosunu
B)Kara yosunu
C)Eğrelti otu
D)Buğday
467- Aşağıdaki hayvanlardan hangisi üreme şekli açısından diğerlerinden farklıdır?
A)İnsan
B)Kaplumbağa
C)Yarasa
D)Tilki
468- Sıvı maddeler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
Bulundukları kabın hacmini alırlar
Belirli bir şekilleri yoktur
Sıkıştırılamazlar
Konuldukları kabın şeklini alırlar
469- Çiçeğin erkek üreme organındaki polenlerin dişi üreme organının tepeciğine taşınmasına
ne ad verilir?
A) Tozlaşma
B)Üreme
C)Büyüme
D)Taşıma
470- Aşağıdakilerden hangisi çiçeğin bölümlerinden değildir?
A)Taç yaprak
B)Çanak yaprak C)Çiçek sapı
D)Erkek organ
471- Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bitki hücresinin özelliğidir?
I-Yuvarlak oluşu
II-Kloroplast organelinin olması
III-Hücre duvarına sahip olması
A) yalnız II
B) yalnız III
C) II-III
D) I-III
472- Aşağıdakilerden hangisi mitokondrinin görevidir ?
A) Atıkları depolamak,
C) Enerji üretmek
B) Protein sentezlemek
D) Fotosentez yapmak
473- Aşağıdaki canlıların hangisinde yavru bakımı görülür?
A. İnek
C. Kurbağa
B. Yılan
D. Timsah
474- Ergenlik döneminde karşılaşılan zorlukların çözülmesi ile ilgili aşağıda verilen
seçeneklerden hangisi yanlıştır?
a.
b.
c.
d.
Anne- Babamızdan yardım alabiliriz.
Doktorlardan yardım alabiliriz.
Öğretmenlerimizden yardım alabiliriz.
Kendi kendimize düşünerek çözebiliriz.
475- Bir öğrenci yanağından aldığı ağız epiteli ve soğan zarını mikroskopla incelediğinde
aşağıdaki yapılardan hangisi incelediği her iki hücrede de gözleyemez?
A)
B)
C)
D)
Sitoplazma
Çekirdek
Hücre çeperi
Hücre zarı
CEVAP ANAHTARI ( 451/475)
451 C 461
A
471
C
452 C 462
D
472
C
453 C 463
C
473
A
454 D 464
B
474
D
455 B 465
D
475
456 C 466
D
457 D 467
B
458 D 468
A
459 A 469
A
460 C 470
C
476- Aşağıdaki olaylardan hangisi dişi ve erkek üreme hücrelerinin birleşmesinden önce
gerçekleşir?
A)Tozlaşma
C)Tohum oluşumu
B)Yumurtalığın olgunlaşması
D)Meyve oluşumu
477- Aşağıda verilen durumların hangisi başkalaşıma örnek olabilir?
A) Yumurtadan çıkan civcivin büyüyerek tavuk olması.
B) İnsanların çocukluk döneminden ergenlik dönemine geçmesi.
C) Kedi yavrusunun büyüyerek kendi yavrularını doğurması.
D) Tırtıldan kelebek oluşması.
478- Aşağıda ergen bir gencin yaşadığı sorunlar verilmiştir. Bunlardan hangisi bir
yönü ile diğerlerinden farklıdır?
A) Kararsızlık
B) Boy uzaması
C) Vücutta yağlanma
D) Sivilce çıkması
479- Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde görülen duygusal değişimlerden biridir?
a)
b)
c)
d)
Boy uzaması
Sivilce çıkması
Sebepsiz can sıkıntısı hissetme
Kas gelişimi
480- Aşağıdakilerden hangisi Ribozomun görevlerindendir?
e)
f)
g)
h)
Protein sentezi yapar
Enerji üretir
Salgı maddelerini üretir
Hücrenin sindirim sistemidir
481- Aşağıdaki hayvanların hangisinde yavru bakımı görülmez?
a) Kuş
b) Köpek
c) Yunus
d) Balık
482- Aşağıdakilerden hangisi çiçeğin kısımlarından değildir?
a) Çanak yaprak
c) Dişicik borusu
b) Taç yaprak
d) Döl Yatağı
483- Aşağıdaki sistemlerden hangisinin görev yapmaması bir canlının yaşamını tehlikeye
sokmaz?
A)Solunum sistemi
C)Dolaşım sistemi
B)Boşaltım sistemi
D)Üreme sistemi
484- Aşağıdaki maddelerden hangisi dişicik borusunun özelliklerindendir?
A) Polenlerin tepecikten yumurtalığa taşındığı borudur.
B) İçinde bir veya birkaç tane tohum taslağı bulunur.
C) Başçığı taşır.
D) Çiçek tozların bulunduğu kısımdır.
485- Aşağıdakilerden hangisi gelişim dönemlerinde başkalaşım geçiren hayvanlara örnektir?
A)Kaplumbağa
B)Civciv
C)Kelebek
D)Karınca
486- Aşağıdaki yapılardan hangisi bitkinin üreme organıdır?
A)Yaprak
B)Meyve
C) Çiçek
D)Polen
487- Aşağıda verilen yapılardan hangisi dişi üreme sistemine ait değildir?
A)Yumurta
B)Yumurtalık
C)Vajina
D)Testis
488 -
IV.golgi cisimciği
V. Hücre duvarı
VI. Senrozom
I. Kloroplast
II. Ribozom
III. Mitekondri
Yukarıdaki organellerden hangileri hangileri btki hücresi ile hayvan hücresi arasındaki
farklılıkları oluşturur?
a. I,III,IV
489-
b. I, V, VI
c. II,III,V
d. III,IV,V
I. Ribozom: Enerji üretir
II. Lizozom :Protein sentezler
Aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?
A) I doğru II yanlış
B) I Yanlış II doğru
C) ikisi doğru
D) ikiside yanlış
490-
-Elektrik santralı gibi enerji üretir,
-Protein üreten bir fabrika gibidir,
-Hücrenin atık madde, su ve besin depolarıdır
Yukarıda hücredeki çeşitli organellerin görevleri verilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu organellerden biri olamaz?
a) koful
c) mitokondri
b) ribozom
d) sentrozom
491- Bağımsızlık arayışı içinde olan bir ergenin aşağıdaki sorulardan hangisini sorması
beklenir?
A)
B)
C)
D)
Beni neden yalnız bırakmıyorlar.
Neden kimse beni anlamıyor.
Ben kimim.
Acaba o benimle arkadaş olur mu.
492- İnsan vücudundaki sistemler çeşitli nedenlerle sağlığını yitirebilir.
Aşağıdaki durumlardan hangisi bir insanın neslinin devamını olumsuz etkiler?
A) Gözde meydana gelebilecek bozukluk
B) Saç derisinde oluşacak bir hastalık
C) Yumurta oluşumunu engelleyecek bozukluk
D) Ayak kemiğinde oluşacak bir kırık
493-
Yukarıda bazı maddelerin tanecikli yapısını gösteren modeller verilmiştir. Bu modellerde
verilen bilgilere göre hangi maddeler bileşiktir?
a) a, b ve d
b) b ve e
c) c ve e
d) a ve d
I-SALGI ÜRETİMİ
II-PROTEİN SENTEZİ
III-ENERJİ ÜRETİMİ
IV-BESİN ÜRETİMİ
Yukarıda verilen olayların gerçekleştiği organeller hangi şıkta doğru verilmiştir?
Ribozom
mitokondri
kloroplast
golgi
aII
IV
III
I
bII
III
I
IV
cI
II
III
IV
dII
III
IV
I
494-
495- Aşağıdaki maddelerin hangisinde kendisini oluşturan tanecikler arasındaki boşluk en
fazladır?
A) Süt
C) Su
496.
B) Oksijen
D) Bardak
I. Ağırlık dinamometre ile ölçülür.
II. Kütle her yerde farklı büyüklüktedir
III. Ay’ın yer çekimi kuvveti Dünya’dan 6 kat fazladır.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
a-) I ve III
b-) Yalnız III
c-) Yalnız I
d-) I ve II
497- Aşağıdaki durumların hangisinde diğerlerinden farklı bir kuvvet söz konusudur?
A)
B)
C)
D)
Çocuğun saçını taraması
Şoförün gaza basması
Duvarın matkapla delinmesi
Çatıdan düşen kiremitin yere doğru inmesi
498-
I.Saf su
II.Demir
III.Talaşlı yağ
Yukarıda verilen maddelerle ilgili olara aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. saf maddedir.
B) II. tek cins tanecik içerir.
C) III. homojen karışımdır.
D) I ve II aynı kaba konursa heterojen karışım olur.
499-
500-
CEVAP ANAHTARI ( 476/500)
476 A 486
C
496
C
477 D 487
D
497
D
478 A 488
B
498
C
479 C 489
D
499
A
480 A 490
D
500
D
481 D 491
482 D 492
C
483 D 493
D
484 A 494
D
485 C 495
B
Download