iktisat - ODTÜ Aday Öğrenci

advertisement
İKTİSAT
İktisat bireylerin ve toplumların sınırlı kaynaklarını çeşitli ihtiyaçları
arasında nasıl paylaştıracaklarına dair çözümler üreten bir bilim
dalıdır. Birey ve firmaların davranışından uluslararası ekonomik
ilişkilere kadar her düzeyde toplumsal ve ekonomik ilişkilerin
anlaşılması ve dönüştürülmesi için gerekli temel bilgi ve kuramların
geliştirilmesi iktisadın faaliyet alanını tanımlar. İktisat insanın içinde
yaşadığı dünyanın kapsamlı olarak kavranmasını gerektirdiğinden
bilimsel düzeyi ve yetkinliği açısından sosyal bilimler arasında özel bir
yere sahiptir. Bu sebeple iktisat sosyal bilimler içinde Nobel ödülü
verilen tek alandır.
Neden İktisat Bölümü?
• İktisat kapsayıcı ve uygulama alanı en geniş sosyal bilimdir.
• İktisat bilimi bireylerin, firmaların ve siyasi aktörlerin davranışlarını
çözümlemede gereken tüm araçları size kazandırır.
• Ülkelerin ekonomik, ticari ve siyasi ilişkileri ve devletlerin ekonomik
ve sosyal politikaları iktisadi araçlar çerçevesinde şekillenir.
• Şirketler stratejilerini iktisadi analize dayandırır.
• İktisatçılar tüm sektörlerde iş bulabilirler.
• Uluslararası kurumlarda (IMF, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler) ve
kamu kurum ve kuruluşlarında (Merkez Bankası, Hazine, SPK) iktisat
mezunları öncelikli olarak tercih edilir.
• İktisat mezunları özel sektörün pekçok alanında (finans, işletme,
muhasebe, müfettişlik, danışmanlık), yüksek gelirli mevkilerde
kolaylıkla iş bulabilirler.
• İktisatçılar aynı zamanda iyi bir matematik, ekonometri, sosyal bilim
ve tarih alt yapısına sahiptirler. Bu sayede kamu ve özel kurum
sınavlarında başarı sıralamasında öne çıkarlar.
• İktisat öğrencileri rahatlıkla başka alanlarda (matematik, endüstri
mühendisliği, psikoloji, felsefe) yandal veya çift anadal programını
tamamlayabilirler.
• İnsana dair hemen hemen her konu iktisatla ilişkilidir!
Neden ODTÜ İktisat Bölümü?
• ODTÜ İktisat Bölümü’nde eğitim dili İngilizcedir.
• Lisans eğitimi sırasında ve sonrasında, yurtdışı eğitim (Erasmus,
Erasmus Plus, Exchange) ve iş imkanları oldukça yüksektir.
• ODTÜ İktisat Bölümü, Türkiye İktisat Bölümleri arasında ilk
sıradadır (University Ranking by Academic Performance).
• Diğer disiplinlerle ortak çalışma imkanı oldukça fazladır; çeşitli
bölümlerde yandal ve çift anadal seçenekleri mevcuttur.
• Başka bölümlerin yüksek lisans programlarına başvurularda kabul
alma oranı yüksektir.
• Yurtdışı tecrübesi olan 28 tam zamanlı öğretim üyesiyle geniş bir
akademik kadroya sahiptir.
• ODTÜ İktisat Bölümü'nde akademisyenler öğrencilere kariyer
planlarında birebir yol gösterirler. Öğrencilere ulusal ve uluslararası
projelerde ve konferanslarda yer alma fırsatı sağlanır.
• ODTÜ İktisat Bölümü öğrencilerle mezunları bir araya getiren ve işe
alım sürecinde yönlendirme sağlayan bir mentoring (danışmanlık)
programı sunmaktadır.
• Öğrencilere başarıya giden yolda kazandıkları deneyimlerini
aktarmaları için Türkiye'de ve dünyada önde gelen, saygın iktisatçılar
düzenli seminer programları çerçevesinde öğrencilerle buluşurlar
• ODTÜ İktisat Bölümü öğrencileri ilk yıldan başlayarak bilgisayar
destekli eğitim almaktadır.
• ODTÜ İktisat Bölümü 4 adet laboratuvarda bulunan üst düzey
konfigürasyonlu toplam 120 bilgisayarı ve tüm dünyada yaygın olarak
kullanılan istatistik, ekonometri ve modelleme programları ile teorik
olarak sunulan bilgileri uygulamada da kavranabilmesi için uygun
fiziksel altyapıya sahiptir.
• ODTÜ İktisat Bölümü'nde öğrenciler çalışmalarını, hem diğer
öğrencilerle, hem de öğretim üyeleri ile rahatlıkla iletişim
kurabildikleri bir akademik özgürlük ortamında gerçekleştirirler.
• Öğrencilerin ilgilendikleri farklı konularda okuma grupları
kurmalarını ve kültürel aktiviteler organize etmelerini sağlayan aktif
bir öğrenci topluluğu mevcuttur.
• ODTÜ öğrencilerine farklı yabancı dillerde (Rusça, İspanyolca, Çince,
Fransızca, Almanca, Latince...) seçmeli ders olanağı sağlar.
İŞ OLANAKLARI
İş olanakları metni yok.
İktisat Bölümü Lisans Programı
Birinci Dönem
ECON 101
Kredi
Kredi
Seçmeli Dersler (3 Kredi):
5
ECON 301
Ekonometriye Giriş I
4
ECON443
Oyun Teorisi
ECON 105 Araştırma Metotlarına Giriş I
3
ECON 361
İktisadi Düşünce Tarihi I
3
ECON433
Finansal Piyasalar
MATH 119
Temel Matematik I
5
Seçmeli Ders
3
ECON312
Kamu Maliyesi
ENG
Akademik İngilizce I
4
Seçmeli Ders
3
ECON311
Para Teorisi ve Politikası
Türkçe I
–
Seçmeli Ders
3
ECON353
Uluslararası İktisat I
ECON 107 Ekonomi, Toplum ve Medeniyet
3
Altıncı Dönem
Kredi
ECON354
Uluslararası İktisat II
IS
–
ECON434
Firma Ekonomisi I
ECON435
Firma Ekonomisi II
ECON462
İktisat Tarihi
ECON422
Çin Ekonomisi
ECON459
Türk Bankacılık Sistemi
ECON465
Kalkınma Ekonomisi
ECON466
Büyüme Ekonomisi
ECON406
Gayrimenkul Ekonomisi ve Finans
ECON498
İşgücü Piyasası Ekonomisi
ECON489
Avrupa Birliği ve Türkiye
ECON483
Uygulamalı Ekonometri
ECON475
Matematiksel Ekonomi I
Kredi
ECON476
Matematiksel Ekonomi II
Seçmeli Ders
3
ECON432
Eşitsizlik ve Ayrımcılık Ekonomisi
Seçmeli Ders
3
ECON426
Doğal Kaynaklar (Çevre) Ekonomisi
Seçmeli Ders
3
ECON444
İnovasyon Ekonomisi
Kredi
Seçmeli Ders
3
ECON496
Orta Doğu’nun Ekonomi Politiği
ECON 203 Mikroekonomik Teori II
4
Seçmeli Ders
3
ECON454
Düzenleme ve Anti-trust Ekonomisi
ECON 204 Makroekonomik Teori II
4
ECON480
Dünya Ekonomisi
ECON 206 İktisatçılar için İstatistik II
3
ECON472
Osmanlı İktisat Tarihi
ENG
211
Sözlü Sunum Teknikleri (İngilizce)
3
ECON442
Parasal Makroiktisat
HIST
2202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
–
ECON457
Türkiye Maliye Sistemi
101
TURK 101
Ekonomiye Giriş I
Beşinci Dönem
100 Bilgi Sistemleri Uygulamalarına Giriş
ECON 302 Ekonometriye Giriş II
4
Kredi
Seçmeli Ders
3
ECON 102 Ekonomiye Giriş II
5
Seçmeli Ders
3
ECON 106 Araştırma Metotlarına Giriş II
3
Seçmeli Ders
3
MATH 120 Temel Matematik II
5
Seçmeli Ders
3
ENG
4
Yedinci Dönem
İkinci Dönem
102 Akademik İngilizce II
TURK 102 Türkçe II
–
Seçmeli Ders
3
Kredi
ECON 460 Türkiye Ekonomisi
3
Seçmeli Ders
3
Kredi
Seçmeli Ders
3
ECON 201 Mikroekonomik Teori I
4
Seçmeli Ders
3
ECON 202 Makroekonomik Teori I
4
Seçmeli Ders
3
ECON 205 İktisatçılar için İstatistik I
3
Sekizinci Dönem
MATH 260 Doğrusal Cebir
3
HIST
–
Üçüncü Dönem
2201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
Seçmeli Ders
3
Dördüncü Dönem
ECON 208 Sosyal ve İktisadi Tarih
3
Download