AB nin Yeni Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
AB nin Yeni Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi
Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM)
alınan 19.08.2013 tarihli yazıda;
Avrupa Birliği'nde 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak olan
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) rejimini düzenlemek üzere hazırlanan
978/2012 sayılı Yönetmelik uyarınca, halihazırda 176 olan GTS yararlanıcısı ülke
sayısının 89'a düşürüldüğü,
Anılan yönetmelikte değişiklik öngören ve 21.02.2013 tarihinde AB'nin Resmi
Gazetesi'nde yayımlanan 154/2013 sayılı Yönetmelik hükmü uyarınca, yararlanıcı
ülkeler listesinden Azerbaycan ve İran'ın da çıkarıldığı; söz konusu değişikliklerin,
Türkiye - AB Arasında Gümrük Birliği'ni tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi
Kararı'nın 13üncü ve 16ncı maddeleri uyarınca, ülkemiz dış ticaret rejimine de
uygulanması gerektiği
bildirilmektedir.
Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen yapılacak değişikliklerin ülkemiz sanayine
etkileri hususundaki görüş ve değerlendirmelerin ek'li form vasıtasıyla en geç 11
Eylül 2013 Çarşamba mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin
[email protected] e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.
İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Not:
AB GTS rejimini düzenleyen yönetmeliğin tam metnine http://www.eur-lex.europa.eu/ internet sitesi
2012/October/31.10.2012/L303 sekmeleri üzerinden ulaşılabilmektedir.
Ek:
1 - GTS Kapsamından Çıkarılan Ülkeler Listesi (2 sayfa)
2 - Form (1 sayfa)
İlgili Dosyalar
Dosya Adı
Dosya Boyutu
Form_AB_GTS.doc
34,50 KB
İndir
UlkeListesi.pdf
404,24 KB
İndir
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı,Dıs Ticaret,Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı,mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret,Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme
amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına,başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler oldukları şekliyle Alıntı yapılar akta ve kaynak gösterilmek suretiyle de sunulmaktadır.
EVRİM YAZILIM VE DANIŞMANLIK
[email protected] | www.evrim.com
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards