DUYU ORGANLARI Vücudumuza dış ortamdan gelen bilgiler, duyu

advertisement
DUYU ORGANLARI
• Vücudumuza dış ortamdan gelen bilgiler, duyu
organları yoluyla sinir sistemine taşınır.
• Duyu organları içinde özel hücre grupları olan
duyu almaçları (hücreleri) yer alır.
DUYU ORGANLARI
Çevremizdeki olayları anlamamız için
öncelikle olayları algılamamız gerekir.
Hareket, gürültü gibi olayları fark eden
gelişmiş canlılarda sinir sistemi ile çevre
arasındaki iletişimi sağlayan organlara
duyu organları denir.
DUYU ORGANLARI
• Bu duyu almaçları sayesinde çevremizdeki bir
cismin rengini, sesini, kokusunu, sertliğini,
yumuşaklığını, sıcaklığını ve soğukluğunu fark
ederiz.
• Duyu organları tarafından alınan bu uyarılar
beyne iletilir.
• Beyin, gelen uyarıları değerlendirerek vücut için
gerekli komutları verir.
GÖZ VE KISIMLARI
• Göz yuvarlağını en dıştan saran beyaz renkli sert
tabakadır.
• Sert tabaka gözün iç kısmını korur ve göz
yuvarlağının ön tarafında saydam tabakayı
meydana getirir.
• Saydam tabaka (kornea) sert tabakanın incelip
saydamlaşmasıyla oluşmuştur.
• Saydam tabaka, ışığı kırar ve göz bebeğinde
toplanmasını sağlar.
ÇAKMAK İLKÖĞRETİM
Sert tabaka
iris
Göz bebeği
Göz merceği
iris
retina
• Sert tabakanın altında yer alır.
• Gözü besleyen kan damarları bakımından
zengindir.
• Damar tabakanın iç yüzeyi, siyah renk maddesi
taşıyan hücrelerden oluşur.
• Bu tabaka gözün içini karanlık bir odaya çevirir.
Fazla ışık bu tabakada emilir.
İris:
• Damar tabakanın gözün ön tarafında
düzleşmesiyle düz kaslardan oluşmuş bir yapıdır.
• Daralıp genişleyerek göze girecek ışık miktarını
ayarlar.
Göz Bebeği:
İrisin ortasında bulunan, göze ışık girmesini
sağlayan açıklıktır.
Göz Merceği (Göz Billûru):
Canlı, esnek ve saydam bir yapıdır.
Göze giren ışığı kırıp ağ tabakaya düşmesini
sağlar. Göz merceği, kaslarla damar tabakaya
bağlıdır.
• En içteki tabakadır.
• Yapısında görme duyu hücreleri bulunur.
• Işığa duyarlı hücrelerin bir kısmı koni, bir
kısmı çomak şeklindedir.
• Çomak şeklinde olanlar zayıf ışıkta görmeyi
sağlar.
• Koni şeklinde olanlar parlak ışıkta ve renkli
olarak görmemizi sağlar.
• Görüntüler, ağ tabaka tarafından alınarak elektrik
sinyalleri şeklinde sinirlere verilir.
• Sinirler, görüntüyü beyne iletir.
• Görüntü beyinde algılanır.
• Ağ tabaka üzerindeki sarı benek görmenin en iyi
olduğu, kör nokta görmenin olmadığı yerdir.
• Sarı benek, göz merceğinin ışığı odakladığı yerde
bulunur.
• Kör nokta, görme sinirlerinin gözden çıktığı ışığa duyarlı
olmayan bir bölgedir.
Görme Olayının Gerçekleşmesi
• Göze dışarıdan gelen ışık, sırasıyla şu kısımlardan
geçer ve ağ tabakaya ulaşır:
Işık
kornea
göz bebeği
göz merceği
retina (ağ tabaka)
• Göz bebeğinden geçen ışınlar, mercekte
kırılarak ağ tabaka üzerinde sarı benekte ters
görüntü oluşturur.
• Ters görüntü sarı benekteki duyu hücreleri
tarafından görme sinirlerine gönderilir.
• Görüntü, sinir hücreleri tarafından beynin
görme merkezine taşınır.
• Görme merkezinin uyarıları değerlendirmesi
sonucu net, düz görüntü oluşur.
Göz Uyumu:
• Bakılan cismin uzaklığına bağlı olarak, göz
merceği kaslarının kasılıp gevşemesiyle
şişkinleşir veya yassılaşır. Buna göz uyumu
denir.
• Cisim uzaktaysa göz merceği daralır.
• Cisim yakındaysa göz merceği şişkinleşir.
Göz Kusurları
• a. Miyopluk
• Görüntü sarı benekte değil, retina tabakasıyla
mercek arasında oluşur.
• Miyop insanlar yakını görür, fakat uzaktaki
cisimleri net göremez.
• Sebepleri
• Göz merceğinin şişkinleşerek ışığı fazla kırması
ya da göz yuvarlağının optik eksen boyunca
geriye doğru uzaması.
• Düzeltilmesi
• Kalın kenarlı mercekle düzeltilir.
NORMAL GÖZ
ÇAKMAK İLKÖĞRETİM
MİYOP
ÇAKMAK İLKÖĞRETİM
MİYOP DÜZELTİLMESİ
ÇAKMAK İLKÖĞRETİM
MİYOP GÖZÜN DÜZELTİLMESİ
Kalın kenarlı mercekle görüntünün RETİNA üzerine düşmesi sağlanır.
ÇAKMAK İLKÖĞRETİM
FOTOĞRAF MAKİNESİ VE GÖZÜMÜZ
ÇAKMAK İLKÖĞRETİM
b. Hipermetropluk
• Hipermetrop gözde görüntü retina tabakasının
gerisinde oluşur.
• Hipermetrop göz uzaktaki cisimleri görür, fakat
yakındaki cisimleri net göremez.
• Sebepleri
• Göz merceğinin ışığı normalden az kırması ya da
göz yuvarlağının optik eksen boyunca arkadan
öne basık olması.
• Düzeltilmesi
• İnce kenarlı mercekle düzeltilir.
HİPERMETROP
ÇAKMAK İLKÖĞRETİM
HİPERMETROP GÖZÜN DÜZELTİLMESİ
ÇAKMAK İLKÖĞRETİM
NORMAL GÖZ
HİPERMETROP GÖZ
• Görüntü RETİNA üzerine
düşer
• Göz ekseni ve göz merceği
normal
• Göz ekseni normal ama ,
göz merceği yassı olduğu
için ışığı az kırıyor.
• Görüntü RETİNA nın
arkasına düşer
ÇAKMAK İLKÖĞRETİM
NORMAL GÖZ
HİPERMETROP GÖZ
• Göz ekseni ve göz merceği
normal.
• Görüntü RETİNA üzerine
düşer.
• Göz merceği normal,
göz ekseni kısa.
• Görüntü RETİNA nın
arkasına düşer.
ÇAKMAK İLKÖĞRETİM
HİPERMETROP DÜZELTİLMESİ
İnce kenarlı mercek ile görüntünün
RETİNA üzerine düşmesi sağlanır.
ÇAKMAK İLKÖĞRETİM
c. Astigmatlık
Merceğin veya saydam tabakanın
yüzeyinin pürüzlenmesiyle oluşur.
Silindirik mercekle düzeltilebilir.
ASTİGMATİZM
Saydam tabaka (=Kornea) küreselliğini kaybetmiştir.
Işık düzgün toplanmaz , bulanık ve çift görme olur.
ÇAKMAK İLKÖĞRETİM
ASTİGMATİZM
ÇAKMAK İLKÖĞRETİM
• d. Katarakt
• Merceğin saydamlığını yitirmesiyle oluşur.
Ameliyatla düzeltilir.
c. Presbitlik
Göz merceğinin esnekliğini
kaybetmesiyle oluşur. İnce kenarlı
mercekle düzeltilir. Yaşlılarda
görülür.
e. Şaşılık
Göz yuvarlağını hareket ettiren kasların
normalden uzun ya da kısa olmasından
kaynaklanır.
Ameliyatla düzeltilebilir.
• f. Renk Körlüğü
• Bazı renkleri ayırt edememe durumudur.
Kalıtsal bir hastalıktır.
• Genelde renk körleri kırmızı ve yeşil rengi
ayırt edemez.
RENK KÖRLÜĞÜ (= DALTONİZM)
• Kırmızı ve yeşil renkleri ayıramazlar. Kırmızıyı
yeşil , yeşili kırmızı görürler
• Renk körü olanlara sürücü belgesi verilmez.
• Tedavisi yoktur. Kalıtsal bir hastalıktır.
Download