Cisimden gelen Saydam tabaka Göz bebeği Göz merceği

advertisement
Mehmet Duran ÖZNACAR
GÖZ TEST -III
1. Işık uyarılarını alan sinir sistemi gözün hangi
kısmında bulunur?
A. Saydam tabak
B. Sert tabaka
C. Damar tabaka
D. Ağ tabaka
Beyin
oda
Saydam tabaka
A. Kör nokta
C. Ön oda
C. Sarı benek
B. Sarı benek
C. Saydam tabaka
D. Damar tabaka
8. Hipermetrop göz kusuru;
?
Arka
A. Yakını net görür
B. Cisimleri bulanık görür.
C.Renkleri ayırt edemez.
D. Yakını net göremez
B. İris
D. Sarı benek
3. Bir cisme önce yakından,sonra uzaktan
baktığımızda gözümüzün en çok hangi kısmı uyum
yapmak için değişir?
A. Göz merceği
A. Sert tabaka
Göz bebeği
( kornea)
Görme sinirleri
B. Ağ tabaka
D. Damar tabaka
7.
Retinanın arka kısmında merceğin tam
karşısında net görüntünün oluştuğu yere .............
denir.
2. Görme olayı sırasında ışığın izlediği yol tablo
halinde verilmiştir. “ ? “ işareti yerine ne
yazılmalıdır?
Cisimden gelen
Göz merceği
Işık ışınları
A. Sert tabaka
C. Saydam tabaka
B. Göz kasları
A. İris
C. Ağ tabaka
D. Göz bebeği
göz
kusuru
A. Miyop
B. Astigmatizm
C. Hipermetrop
D. Prespitlik
5. Göze renk veren ve insanlarda çeşitli renkte göz
rengi oluşumunu sağlayan yapı
A. İris
B. Sarı benek
C. Ağ tabaka
D. Damar tabaka
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri
doğrudur?
A. Yalnız I
C. İkisi de yanlış
B. Yalnız II
D. İkisi de doğru
11. Aşağıdakilerden hangisi gözün yardımcı organı
değildir?
A. Kaş
C. Göz yaşı bezi
12. Aşağıdaki
düzeltilemez?
6.Kornea’ nın diğer adı nedir?
B. Retina
D. Kornea
10.
I. Sarı lekedeki her hücre hem ışığa hem
renklere duyarlıdır.
II. Işığa ve renklere duyarlı hücreler iris’ de yer
alır.
4. I. Yakını net göremez
II. Görüntü sarı lekenin arkasında oluşur.
III. Gözün yatay ekseni kısadır.
IV. İnce kenarlı mercekle düzeltilir.
Yukarıdaki özellikleri sıralanan
aşağıdakilerden hangisidir?
9. Damar tabaka,gözün ön tarafında hangi kısmı
meydana getirir?
A. Şaşılık
C. Daltonizm
B. Kirpik
D. Göz merceği
göz
kusurlarından
B. Miyop
D. Hipermetrop
hangisi
Mehmet Duran ÖZNACAR
GÖZ TEST -III
19. Gözümüzde ışık ayarını yapan kısım hangisidir?
13. Astigmatlık hangi mercekle düzeltilir?
A. Göz bebeği
C. Arka oda
A. Iraksak mercek
B. Kalın kenarlı mercek
C. Silindir mercek
D. Silindirik mercek
14. Aşağıdakilerden
hastalığıdır?
A. Astigmatizm
C. Miyop
hangisi
kalıtsal
göz
B. Renk körlüğü
D. Hipermetrop
B. Sarı lekede
D. Ön odada
16. Aşağıdakilerden hangisi duyu organı hastalığı
değildir?
A. Miyop
C. Guatır
B. Prespitlik
D. Daltonizm
17. Gözümüzü kırpmamızın nedeni nedir?
A. Göz yaşı bezi salgısını göze yaymak
B. Göz yaşı kanalını açmak
C. İristeki hücreleri aktif tutmak
D. Göz kaslarını çalıştırmak
18. Aşağıdakilerden hangisi gözde bulunduğu yer
bakımından diğerlerinden farklıdır?
A.Göz merceği
C. Göz kapağı
D. Saydam tabaka
20. Saydam tabakada meydana gelen yapısal
bozukluk hangi göz kusurunun ortaya çıkmasına
neden olur?
15. Görüntü gözümüzün hangi bölümünde oluşur?
A. Arka odada
C. Saydam tabakada
B. Ön oda
B. İris
D. Kör nokta
A. Şaşılık
C. Hipermetrop
B. Miyop
D. Astigmat
Download