HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE

advertisement
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
TÜRK HALK MÜZİĞİ 1
Yrd. Doç. Dr. Ömer Can SATIR
MÜZİĞİ TANIMLAMAK
Müzik nedir sorusuna verilecek her yanıt, insanın müzikle girdiği ilişkinin niteliğine ve
yoğunluğuna bağlı olarak farklılık gösterir.
Fiziksel bir fenomen olan müziğin temeli sestir.
Ancak bir sesin müzik olarak algılanabilmesi tamamen toplumsal bir mutabakata yani
uzlaşmaya bağlıdır.
İnsanın organize ettiği sesler bütününe müzik denir (Blacking, 1973).
Müzik, kültürel olarak anlam yüklü sesler içinde kalıplaşan bir etkinlikler, düşünceler ve
nesneler bütünüdür (Merriam, 1964).
Kavram: güç, değer ve temel işlev
Davranış: müziğe dair eylemler
Sound: organize olan sesler
MÜZİK TÜRLERİ
(Dini ve Din Dışı Müzikler)
Klasik Müzikler
Yerel/Geleneksel Müzikler
Klasik Batı müziği, klasik Türk müziği vb.
Halk müzikleri
Popüler Müzikler
Pop, caz, tekno, rock, arabesk vb.
Türk Müziğinde Türler
Dünyasal Müzik
İnançsal Müzik
Türk halk müziği
Cami müziği
Klasik Türk müziği
Tekke müziği
Türk askeri müziği
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Create flashcards