thm repertuar değerlendirme kıstasları

advertisement
REPERTUAR KURULLARI
TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUAR KURULU
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
1.ESERLERİN DEĞERLENDİRMEYE ALINABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR:
1.
2.
3.
4.
5.
Röportajlı ses kaydı olmalı,
Ses kaydı net ve anlaşılır olmalı,
Anonim nitelikte olmalı,
Kaynak kişisi belirtilmeli ve yeterli olmalı,
Notalama doğru ve ses kaydına uygun olmalıdır.
2.DEĞERLENDİRMEDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR:
A) SÖZ AÇISINDAN
1. Anayasa’ya, Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununa, diğer Kanunlara ve Türkiye
Radyo-Televizyon Kurumunun Özel ve Genel Yayın Esaslarına, İlgili Yönetmelik,
Genelge ve Talimatlarına uygun olmalı,
2. Türk Halk şiirinin yapısal özelliklerine uygun olmalı,
3. Özel ve yerel sözcüklerin açıklamaları yapılmış olmalı,
B) MÜZİK AÇISINDAN
1. Ait olduğu yörenin (seyir, uslüp, tavır ve ağız) özelliklerini taşımalı,
2. Türk Halk Müziği Repertuarına daha önce kabul edilmiş olmamalı,
3. Türk Halk Müziği Repertuarında olan eserlerle (varyantlar hariç) benzerlik
göstermemelidir.
NOT:
1. Sesli, görüntülü veya basılı kaynaklardan aktarılan eserler değerlendirmeye
alınabilecektir.
2. Başvuru sahibinin THM alanındaki çalışmaları, bilgi birikimi ve deneyimi gözönüne
alınarak sadece nota üzerinden de değerlendirme yapılabilecektir.
3. Geçmiş yıllarda Radyolarımızda icra edilmiş olup arşivlerimizde ses kayıtları bulunan
eserlerden, İlgili Kurullarca repertuara alınması uygun görülenler notaları yazılarak
değerlendirmeye alınabilecektir.
4. TRT Türk Sanat Müziği Repertuarında olan, ancak bestecisi belli olmayan ve türkü
olarak kabul edilmiş eserlerden uygun bulunacaklar, THM repertuarına da alınabilecek
olup, bu konuda Müzik Dairesi Başkanlığı TSM Müdürlüğü ile koordinasyon
yapılacaktır.
5. Halk Aşıklarının ürettiği eserler de; söz açısından (A) maddesine, müzik açısından ise
Halk Müziğinin geleneksel ezgi yapısına uygun olmak kaydıyla değerlendirmeye
alınabilecektir.
Download