Hangi Arap Müziği? - Mardin Haberleri Burada

advertisement
Hangi Arap Müziği?
Açıklama:
Kategori: KÖŞE YAZARLARI
Eklenme Tarihi: 28 Ocak 2013
Geçerli Tarih: 18 Temmuz 2017, 18:58
Site: Mardin Haberleri Burada
URL: http://haberler.mardinimiz.com/yazar.asp?yaziID=2158
İslamiyet’in yayılımıyla birlikte büyük bir coğrafyada
etkisini gösteren Arap kültürü, kuşkusuz müzik etkileşimi
bakımından çok önemlidir. İran – Ahvaz’dan Batı
Sahra’ya kadar geniş bir alanda gelişen müzik yayılımı,
bölgesel bazı farklılıklar göstererek birbirinden
ayrılmaktadır.
Birinci kısımda ele alınabilecek Kuzey Afrika’da Batı
Sahra’dan Mısır’a kadar olan Arap Müziği, Berberi
etkisine açık, Emevilerin Endülüs günlerinden esintiler
taşıyan bir yapı göstermektedir Bu bölgede müzik
türünde bir yenilik olarak “Rai”, geçtiğimiz yüzyılın son yirmi yılında bölgenin en bilinen
Arap müziği tarzını oluşturmuştur. Rai, aslında otuzlu yıllarda ortaya çıkmış, sömürgeci
Fransa’daki Araplar arasında popularitesi hızla artmış bir müzik türü olarak bilinmektedir.
Arapça okunan parçalar olmasına karşın, Rai türünde salt Fas ya da Cezayir’in Arap etkisi
söz konusu değildir, bu müzikte Fransız, İspanyol etkileri de göz ardı edilmemelidir. Tabi
buna siyahî Afrika etkisini de mutlak surette eklemek gerekir…
İkinci kısımda toplanan Arap Müziği için sözünü edeceğimiz coğrafya,
Klasik Arap Müziğinin temel bölümünü oluşturmaktadır. Bu kısma Mısır,
en parlak bir örnek olarak yerleşirken bu ülkeye Suriye, Irak, Lübnan,
Filistin’i eklemek yerinde olur. Mardin başta olmak üzere, Arap
yurttaşların birçok şehrinde yaşadığı Türkiye, Klasik Arap Müziği
icrasının en yaygın olduğu bu ikinci kısma dâhil edilmelidir. Mısır, ismi
sayılan memleketler arasında kuşkusuz Arap Müziği’nin icra, beste vb.
bakımından lideri ve icradaki yeniliklerin de merkezidir.
Mısır, Memlûklardan, Tolunoğullarından beri Türklerin Araplarla birlikte
yaşadığı bir yerdir. Elbette Osmanlı Devleti’nin bir parçası olarak da
Mısır, bilhassa Hıdivlikle idare edildiği 19. yüzyılda Istanbul’a gelip giden
Hıdiv ailesi mensuplarının yanlarında getirdikleri Arap ya da Istanbul’dan
Mısır’a götürdükleri Türk bestekâr, sazende ve hanendeler sayesinde
Türk – Arap müzik etkileşimini sağlayan merkezlerdendir.
Başta ismi geçen diğer Arap ülkeleri tarafından özellikle 20. yüzyılda takip edilen Mısır Arap Müziği, oluşan
film endüstrisi ile de dikkati çekmiş ve Türkiye’de de özellikle kırklı yıllarda çok sevilen Arapça şarkılı
filmlerin yayılım merkezi olmuştur… Bugün çağdaş Arap Müziğinin kurucusu kabul edilen ve inşaallah bir
başka yazımızın konusu olacak udî Muhammed Abdülvahab da Mısırlıdır.
Üçüncü kısım, kabaca Ürdün, Irak’ın güney bölümü ile Suudi
Arabistan ve Oman’a kadar diğer Körfez Ülkelerini kapsar
denebilir. Bugün, bahsi geçen coğrafyaya özgü Arap Müziğinin en
önemli temsilcisi, Muhammed Abdo’dur. Abdo, hem bestekâr hem
icracı olarak sadece Suudi Arabistan’ın değil, bölgenin tarzını en
iyi şekilde yansıtmaktadır.
Bu üç kısım içinde Mardin Müziği tarz olarak Irak (ama güney
değil), Suriye ile benzerlik göstermekte ve tam manasıyla ikinci
kısımdaki klasik tarzın içine yerleşebilmektedir. Mardin’in ud,
kanun vb. ile klasik müzik makamlarına uygun icra geleneğine,
şehrin Suriye ve Irak’a coğrafi ve kültürel yakınlığının da eklenmesi
bu tarzı kuvvetlendirici etmendir. Arap müzik kültürünün genelde
hâkim olduğu Mardin şehir merkezinde başka çalışmaların konusu
olabilecek kadar başarılı ve birçoğu artık merhum olan icracıların
birer hafız veya müezzin olmaları, dikkat çekici bir özellik olarak
durmaktadır. Mardinli merhum sanatkârların birçoğunda sözü
geçen özellik bulunduğu gibi, mesela Suriye, Mısır ya da
Türkiye’nin başka kentlerindeki tanınmış bazı klasik icracı veya
bestekârların da hafız ya da müezzin olduğu örneklerle
görülmektedir.
Murat ÖZYILDIRIM Kimdir?
Okt. Murat Özyıldırım (MA), 1970 doğumludur. İstanbul Üniversitesi Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim dalını bitirdi aynı bölümde Yüksek Lisans yaptı. Arkeoloji Dergisi olan
Seleucia ad Calycadnum’un editörlerindendir. Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde öğretim elemanı
olarak görev yapan Özyıldırım’ın Erken Hıristiyanlık Dönemi üzerine bilimsel makaleleri bulunmaktadır.
Özel olarak Ümmügülsüm, Klasik Arap Müziği ve Türkiye Arap Müziği ile ilgilenen ve geniş bir Arap Müziği
arşivi olan Murat Özyıldırım’ın bu konuda çeşitli dergi ve gazetelerde çalışmaları yayınlanmıştır. Özyıldırım,
aynı zamanda Türkçe hazırlanan ilk ve en geniş içerikli Ümmügülsüm sitesinin de yayıncısıdır
(www.ummugulsum.com).
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards