COĞRAFİ KEŞİFLER

advertisement
COĞRAFİ KEŞİFLER
HAZIRLAYANLAR
MERAL KARSU
NEVZAT ALTIN
MEHMET ÖNAL
İÇİNDEKİLER







AMAÇ
ÜNİTE ÖZETİ
ÖĞRETİM PROGRAMI TASARIM SORULARI
KAZANIMLAR
21. YÜZYIL BECERİLERİ
DEĞERLENDİRME
KAYNAKLAR
AMAÇ

Coğrafi Keşiflerin Türk ve Dünya tarihi
açısından önemini kavrayabilme.
ÜNİTE ÖZETİ
Dünya’nın bilinmeyen yerleri keşfedilmiş,
bu yerler kısa zamanda Batı Avrupa
devletleri tarafından egemenlik altına
alınarak sömürge imparatorlukları
oluşturulmuştur. Osmanlı Devleti bu
gelişmelere takip edemediği için ekonomik
yönden zor durumda kalmıştır.
ÖĞRETİM PROGRAMI
TASARIM SORULARI
TEMEL SORU
Dünyamızı yeterince tanıyor muyuz?
ÖĞRETİM PROGRAMI
TASARIM SORULARI



ÜNİTE SORULARI
Coğrafi Keşiflerin nedenleri nelerdir?
Coğrafi Keşiflere öncülük eden denizciler
kimlerdir?
Coğrafi Keşiflerin sonuçları nelerdir?
ÖĞRETİM PROGRAMI
TASARIM SORULARI
İÇERİK SORULARI





Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti'ne etkisi nedir?
Keşiflerlerle Dünya üzerinde ilk nereleri
keşfedilmiştir?
Dünya'nın yuvarlak olduğu nasıl kanıtlanmıştır?
Coğrafi Keşiflerin en önemli sonuçları nelerdir?
Coğrafi Keşifler Avrupa ve dünya devletlerini
ekonomik yönden nasıl etki altına almıştır
MÜFREDAT KAZANIMLARI




Bilinmeyen yerlerin keşfedildiğini söyler.
Keşiflerin sonuçlarını bilir.
Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerini kavrar.
Bilimsel gelişmelerin çok hızlı geliştiğini
söyler.
COĞRAFİ KEŞİFLER
Coğrafi Keşifler, 15. yüzyıl ve 16.
yüzyıllarda Avrupalılar tarafından yeni ticaret
yollarının bulunması amacıyla başlattıkları ve
yeni Okyanusların ve kıtaların bulunmasıyla
gerçekleşmiş olan keşifleri ifade eder.
İlk keşif denemeleri, Atlantik Okyanusu ve
Afrika kıyılarına doğru, 14. yüzyılın
başlarında Fransız ve Cenevizli gemiciler
tarafından yapılmıştır.Kanarya Adaları ve
Azor Adaları keşfedilmesi, bu girişimlerin
sonucudur.
–
Coğrafi keşiflerle
bir çok yerli halk
tanınmış ve
Afrika’dan
Avrupa’ya
Zenci köle ticereti
başlamıştır.
KEŞİFLERİN OSMANLI’YA ETKİLERİ

Coğrafî keşifler sonucu, dünya ticaret
yollarının değişmesiyle, İpek ve Baharat
yolları önemini yitirdi. Bu yolların geçtiği
kentler ve sona erdiği limanlar eski
canlılığını koruyamadı. Bunun sonucu
olarak Osmanlı Devleti'nin gümrük
gelirlerinde önemli bir azalma oldu.

İspanyolların Amerika'yı keşfinden sonra, çok miktarda
altın ve gümüş Avrupa'ya taşınmıştı. Bu değerli madenlerin
kaçak yollarla Osmanlı ülkesine girmesi, Osmanlı parasının
(akçe) değer kaybetmesine (enflâsyon) neden oldu. Paranın
değer kaybetmesi, hızlı fiyat artışlarına yol açtı. Devlet
gelirleri azaldı. Devletin, azalan gelirlerini artırmak için
vergileri yükseltmesi, ülkede toplumsal huzursuzluklara ve
ayaklanmalara neden oldu. Osmanlı Devleti'nin ekonomik
yönden giderek güçsüzleşmesi olayı, devlet teşkilâtının ve
toprak yönetiminin bozulmasını da beraberinde getirdi.
Ekonomik alandaki güçsüzlük, Osmanlı Devleti'nin Avrupa
karşısındaki siyasî ve askerî üstünlüğünü de kaybetmesine
neden oldu.
Açık denizlerde pusulanın ve dayanıklı
gemilerin kullanılması coğrafi
keşiflere ne oran da katkıda bulunmuştur.
Bilimsel bir merak ve yeni ufukların
keşfedilmesi duygusu sözkonusu olmakla
birlikte temelde bu keşifler özellikle
15.yüzyıldan itibaren açık bir şekilde
ekonomik nedenlerden kaynaklanmıştır
21. YY BECERİLERİ



Yeni ve farklı bakış açılarına açık ve uyumlu
olmak
İşbirliğine dayalı çalışmalar için sorumluluğu
paylaşmak
Anlamaya yönelik doğru akıl yürütmek
DEĞERLENDİRME




Coğrafi keşiflerin nedenleri nelerdir?
Coğrafi Keşiflere katılan Denizciler ve
Devletler hangileridir?
Coğrafi Keşiflerin sonuçları nelerdir?
Keşiflerin Osmanlı Devleti’ne ne gibi etkileri
olmuştur?
KAYNAKLAR




http://www.cografyakonulari.com
http://www.bilgicik.com
http://tr.wikipedia.org
http://weblopedi.com
Download