PowerPoint Sunusu

advertisement
SORU:1
Peygamberimizin (sav) ten kokusu arkadaşları
tarafından bir çiçeğin kokusuna benzetilirdi.O
yüzden bu çiçek peygamberimizin simgesi
haline gelmiştir.Peygamberimizi simgeleyen
bu çiçek hangisidir?
a) lale
c) gül
b) papatya
d) menekşe
SORU:2
Peygamberimizin (sav) soyu
hangi peygambere
dayanmaktadır?
a) Hz. İsa
c) Hz. Musa
b) Hz. İbrahim
d) Hz. Davud
SORU:3
Peygamberimize (sav)
Muhammed ismini kim
vermiştir?
a) amcası
c) dedesi
b) süt annesi
d) babası
SORU:4
Peygamberimizin Ahmet,
Mahmut, Mustafa ve Muhammed
gibi güzel isimleri vardır.
“Muhammed “ isminin anlamı
hangisidir?
a) Seçilmiş b) Yiğit
c) Övülmüş d) Akıllı
SORU:5
Peygamberim (sav) amcası Ebu
Talip’ten öğrendiği ve gençlik
zamanından başlayarak yaptığı
meslek hangisidir?
a) tüccarlık
c) tarım
b) çobanlık
d) demircilik
SORU:6
Peygamberimiz (sav) öncesi Mekke’de
kötülükler haksızlıklar hâkimdi. Bu
kötülüklerden uzak durmaya çalışan
insanlarda vardı. Bu insanlar kendilerinin
Hz. İbrahim’in dinine inandıklarını
söylüyorlardı. Bu inancın ismi nedir?
a) Putperestlik c) Yahudilik
b) Hıristiyanlık d) Haniflik
SORU:7
Peygamberimizin doğmasından yaklaşık
olarak iki ay önce gerçekleşmiştir. Kâbe’yi
yıkmak için gelen bir ordudan Kâbe,
kuşlar tarafından kurtarılmıştır. Bu olayın
ismi nedir?
a) Fil olayı
b) Ebabil Olayı
c) Kâbe Olayı d) Hakem Olayı
SORU:8
Peygamberimizin (sav) adı anıldığında
onu övmek amacıyla belirli dua
cümleleri okumaya ne denir.
a) selam
c) salavat
b) dua
d) kamet
SORU:9
Peygamberimize (sav) ahlakı ve
dürüstlüğü sebebiyle Mekkeliler
tarafından verilen lakap
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sıddık
b) Faruk
b) el Emin
c) Zinnureyn
SORU:10
Peygamberimizin (sav) çocukluk
yıllarında yaptığı ve bütün
peygamberlerin yapmış olduğu
iş/meslek hangisidir?
a) tüccarlık
c) tarım
b) çobanlık
d) demircilik
SORU:11
Hz Muhammed (sav) annesinin
vefatından sonra aşağıdakilerden
hangisinin yanında kalmaya
başlamıştır?
a) Zübeyir
c) Halime
b) Abdülmuttalip
d) Ebu Bekir
SORU:12
Peygamberimizin (sav) aile
büyüklerinin vefatlarıyla ilgili
olarak hangisi yanlıştır?
a) Amcası Ebu Talip Peygamberimiz 4 yaşındayken
vefat etmiştir.
b) Annesi peygamberimiz 6 yaşındayken vefat etmiştir.
c) Dedesi peygamberimiz 8 yaşındayken vefat etmiştir.
d) Babası, peygamberimiz doğmadan iki ay kadar önce
vefat etmiştir.
SORU:13
Peygamberimizin damadı yani
soyunun devam ettiği kızıyla
evlenen kişi kimdir?
a) Hz. Osman
b) Hz. Ömer
c) Hz. Ebubekir d) Hz. Ali
SORU:14
Peygamberimizin torunları
kimlerdir?
a)
b)
c)
d)
Hasan
Osman
Kasım
İbrahim
Hüseyin
Hasan
Abdullah
Kasım
SORU:15
Peygamberimizin (sav)
süt kızkardeşinin adı
nedir?
a) Şeyma
c) Sema
b) Şeyda
d) Selma
SORU:16
Hz. Muhammed ne zaman
doğmuştur?
a) Recep ayının 27.Pazartesi gecesinde
b) Ramazan ayının 27.Perşembe gecesinde
c) Şaban ayının 15.Salı gecesinde
d) Rebiyülevvel ayının 12.Pazartesi gecesi
SORU:17
Mekke’nin havası çok sıcak
olduğu için küçük çocukların
gelişimine uygun değildi.
Çocuklar para karşılığında
sütannelere verilirdi. Hz
Muhammed’in sütannesi kimdir?
a) Amine
c) Zeynep
b) Hatice
d) Halime
SORU:18
Peygamberimize ilk vahiy
geldiğinde peygamberimiz kaç
yaşındaydı?
a) 20
b) 30
c) 40
d) 50
SORU:19
Peygamberimizin otuz beş yaşında iken
Haceru’l – Esved taşının yerine
konmasında insanların aralarını bularak
kan dökülmesini önlediği olay
hangisidir?
a) Fil Olayı
b) Hudeybiye Olayı
c) Kâbe Olayı
d) Hakem Olayı
SORU:20
Annesinin vefatından sonra
peygamberimizi Mekke’ye
dedesine dadısı getirmişti.
Dadısının ismi neydi?
a) Amine
b) Ümmü eymen
d) Halime
c) Ümmü Gülsüm
SORU:21
Peygamberimizle Hz Hatice
evlendiklerinde kaç yaşındaydı
Peygamberimiz
a)
25
b)
24
c)
25
d)
30
Hz Hatice
45
40
40
25
SORU:22
peygamberimizin yakınlarını
vefat tarihlerine göre sıralayınız.
a) annesi-babası-dedesi-amcası
b) babası-annesi-dedesi-amcası
c) annesi-dedesi-babası-amcası
d) babası-annesi-amcası-dedesi
SORU:23
Hz. Muhammed’in doğduğu
müşrik topluma özel bir isim
verilmiştir.
Bu isim hangisidir?
a) Cahiliyye b) Dahiliye
c) Hudeybiye d) Kureyş
SORU:24
Peygamberimiz Mekke’den
hangi şehire göç etmiştir?
a) Medineden Mekkeye
b) Mekkeden Medineye
c) Mekkeden Kuduse
d) Kudüsten Mekkeye
SORU:25
Vahiyleri Peygamberimize
getiren meleğin adı nedir?
a) Azrail
b) Mikail
c) İsrafil
d) Cebrail
SORU:26
Hz. Peygamber kaç yaşında
ne zaman ve nerede vefat
etmiştir?
a)
b)
c)
d)
610 yılında Mekke’de 40 Yaşında
632 yılında Mekke’de 63Yaşında
622 yılında Medine’de 50Yaşında
632 yılında Medine’de 63Yaşında
Download