Temel Bilgi Teknolojileri I

advertisement
DEĞERLENDİRME SORULARI ÜNİTE 1
SERDAL ŞİMŞEK 0 530 324 45 31
I. Veri (Data) ve Bilgi (Knowledge) eş anlamlı kavramlardır.
II. Analog bilgisayarlar fiziksel değerleri ölçen bilgisayarlardır.
III. Mekanik veri işleme sürecinde elektronik cihazlar kullanılır.
1. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III
I. Coğrafik olarak daha geniş bir alana hizmet eden ve telefon hatlarını,
uyduları veya bu iletişim kanallarının bir kombinasyonunu kullanan ağlara
Geniş Alan Ağları (WAN) denir.
II. Bilgisayarda her karakter bir bit ile ifade edilir.
III. İkinci kuşak bilgisayarlarda vakumlu lambalar kullanılmıştır.
2. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III
3. 30 sayısının on altılık tabandaki karşılığı hangisidir?
a) 1A
b) 1B
c) 1C
d) 1D
e) 1E
4. 700 MB büyüklüğündeki 10 adet CD’ye ¼ oranında sıkıştırılarak
yedeklenmiş olan bir bilginin açılmış hâli kaç TB’dir? (Hesaplamalarınızda
1000 kullanınız.)
a) 0.028
b) 0.28
c) 28
d) 280
e) 360
Değerlendirme
sorularını sistemde ilgili
ünite başlığı altında yer
alan “bölüm sonu testi”
bölümünde etkileşimli
olarak
cevaplayabilirsiniz.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 31
Bilgi Teknolojilerine Giriş
I. Mikrobilgisayar sistemleri
II. Analog bilgisayar sistemleri
III. Merkezî bilgisayar sistemleri
IV. Ağ sistemleri
V. Genel amaçlı bilgisayarlar
5. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri büyüklüklerine göre bilgisayarların
sınıflandırılması kategorisinde yer almaz?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I, II ve III
e) I, III ve IV
6. LAN, MAN ve WAN yapıları arasındaki doğru büyüklük sıralaması
aşağıdakilerden hangisidir?
a) LAN>WAN>MAN
b) MAN>WAN>LAN
c) MAN>LAN>WAN
d) WAN>MAN>LAN
e) LAN>MAN>WAN
7. Harddisk, CD ve DVD depolama üniteleri arasındaki doğru büyüklük
sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
a) Harddisk>CD>DVD
b) DVD>CD>Harddisk
c) Harddisk>DVD>CD
d) CD>DVD>Harddisk
e) Harddisk>DVD>CD
8. 1024 GB kaç MB’tır?
a) 1048576
b) 1048752
c) 1024578
d) 1245644
e) 4884654
9. 7 bitlik kodlama sistemi kaç karakteri temsil eder?
a) 64
b) 128
c) 256
d) 512
e) 1024
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 32
Bilgi Teknolojilerine Giriş
10. İkilik tabandaki 1000011 sayısının onluk tabandaki karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) 76
b) 67
c) 74
d) 47
e) 80
Cevap Anahtarı
1.B, 2.A, 3.E, 4.A, 5.E, 6.D, 7.E, 8.A, 9.B, 10.B
DEĞERLENDİRME SORULARI ÜNİTE 2
1. Aşağıdakilerden hangisi merkezî işlem birimi (CPU) için kullanılan yanlış bir
ifadedir?
a) İşlemcilerde hız, işlemcinin birim zamanda yapabildiği işlem sayısı
olarak tanımlanır.
b) İşlemciler, bir saniyede milyarlarca komutu işleyebilir.
c) Sabit diskler merkezî işlem biriminden daha hızlıdır.
d) Önbellek, CPU’nun verileri daha hızlı alma isteğine karşı üretilen
birimdir.
e) Bilgisayarın eş zamanlı çalışması kontrol birimi tarafından sağlanır.
I.Merkezî işlem biriminin fonksiyonu aritmetik ve mantık işlemleri yapmaktır.
II.Ana belleğe verilen bir diğer isim haricî bellektir.
III.Tek bir makine yönergesini proses etmek için gerekli işlemler serisine
makine çevrimi denmektedir.
2. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
a) Yalnız I
b) I ve III
c) Yalnız II
d) Yalnız III
e) I, II ve III
Üzerinde çeşitli aygıtlar arasında veri iletimini sağlayan veri yollarını ve
transistör, çip, entegre gibi bileşenleri barındıran plakaya ………………denir.
3. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Anabellek
b) Anakart
c) ISA
d) CPU
e) AGP
4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi donanım birimleri için söylenemez?
a) Harddisk hem giriş hem de çıkış birimidir.
b) Anabellek verilerin kalıcı olarak saklandığı birimdir.
c) Kızılötesi aracı ile kablosuz iletişim aracı sağlanır.
d) Mikroişlemcinin hızı ve performansı bilgisayarın işlem gücünü belirler.
e) Sunum cihazı görüntünün büyük bir zemine yansıtılmasını sağlayan
bir çıkış birimidir.
Değerlendirme
sorularını sistemde ilgili
ünite başlığı altında yer
alan “bölüm sonu testi”
bölümünde etkileşimli
olarak
cevaplayabilirsiniz.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 33
Bilgi Teknolojilerine Giriş
5. Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan aygıtların tümüne birden
verilen ad nedir?
a) Çevre Birimleri
b) Aygıt
c) Anakart (motherboard)
d) Donanım
e) Merkezî işlem birimi
I. Mikrofon
II. Hoparlör
III. Tarayıcı
6. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri diğer donanım birimleri arasında
yer alır?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III
Çözünürlük, ………………………. olarak yani inç başına düşen nokta sayısı olarak
hesaplanır.
7. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Dpi
b) Pixel
c) VGA
d) AGP
e) DVI
8. Aşağıdakilerden hangisi anakarta tümleşik olarak üretilen donanım
birimlerinden biridir?
a) Ram
b) Sabit disk
c) Ses kartı
d) Mikro İşlemci
e) TV Kartı
9. Bilgisayardan elde edilen görüntünün daha büyük bir zemine yansıtılması
için kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Monitör
b) Tarayıcı
c) Yazıcı
d) Sunum cihazı
e) Web kamera
I.CD okuma
II.DVD okuma
III.DVD yazma
10.Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri DVD okuyucunun özellikleri
arasında yer alır?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III
Cevap Anahtarı:
1.C, 2.B, 3.B, 4.B, 5.D, 6.E, 7.A, 8.C, 9.D, 10.C
DEĞERLENDİRME SORULARI ÜNİTE 3
1. Belli işlemleri yapmaktan çok problemlerin çözümünde yöneticilere
yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiş olan yazılımlara ne ad verilir?
a) Uzman sistemler
b) Proje yönetimi yazılımları
c) Veri tabanı yönetim sistemleri
d) Karar destek sistemleri
e) Paket programlar
2. Büyük miktarlardaki verileri depolayıp bu verilere hızlı bir erişim
sağlanmasına ve bu verilerden raporlar hazırlanmasına imkân veren
yazılımlara ne ad verilir?
a) Hesap tablosu yazılımları
b) İşletim sistemi yazılımları
c) Veri tabanı yönetim sistemleri
d) Kelime işlem yazılımları
e) Sunum yazılımları
3. Aşağıda verilen virüs ve Truva atları ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Her ikisi de sisteme zarar vermek için hazırlanan yazılımlardır.
b) Her iki yazılım da kendini kopyalayarak çoğaltma eğilimindedir.
c) Truva atı kendini yararlı bir program gibi göstererek zarar verme
amacındadır.
d) Virüsler bulaştıkları sisteme zarar verirken kendilerini gizlerler.
e) Virüsler bazen aktifleşmek için bir şartın yerine getirilmesini bekler.
4. Aşağıdakilerden hangisi Linux işletim sisteminin temel özellikleri
arasında yer almaz?
a) Açık kaynak kodlu işletim sistemleri arasında en çok tercih edilendir.
b) İlk olarak Linux Torvalds tarafından UNIX işletim sistemi temel
alınarak geliştirilmiştir.
c) Geniş donanım desteğine sahiptir.
d) Kaynak koduna herkes tarafından erişilebilir.
e) Microsoft firması tarafından üretilmiştir.
5. Kullanıcıların bilgisayarı kullanabilmeleri için gerekli olan tüm programlara
verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir?
a) Donanım
b) Derleyici
c) Yorumlayıcı
d) Yazılım
e) Düzenleyici
6. İşletim sisteminin tüm özelliklerinin koordinasyonunu ve temel işlemlerin
yönetimini yapan temel yapı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yönetici program
b) İş kontrol programı
c) Giriş/çıkış kontrol sistemi
d) Kütüphaneler
e) Yöntemler
I. Ubuntu
II. Debian
III. Windows
7. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri açık kaynak kodlu işletim
sistemlerindendir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III
8. MS-DOS işletim sisteminin son sürümü aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1.02
b) 2.22
c) 4.50
d) 5.22
e) 6.22
9. Başlat menüsü hangi Windows versiyonunda ortaya çıkmıştır?
a) Windows 3.1
b) Windows 95
c) Windows XP
d) Windows 7
e) Windows 8
10.Microsoft Excel programı hangi üretkenlik yazılımı kategorisine girer?
a) Kelime işlem
b) Veri tabanı
c) Sunum
d) Hesap tablosu
e) Çizim
Cevap Anahtarı
1.D, 2.C, 3.B, 4.E, 5.D, 6. A, 7.C, 8.E, 9.B, 10.D
DEĞERLENDİRME SORULARI ÜNİTE 6
1. I. Dosya
II. Sürücü
III. Klasör
Yukarıdaki nesnelerin hiyerarşik yapısı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a) II – III – I
b) II – I – III
c) I – II – III
d) I – III – II
e) II – I – III
2. Bilgisayarda arama yaparken son üç harfi “AÖF”, uzantısı “.docx” olan dosyanın
arama kriteri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) ATAAÖF.docx
b) *AÖF*.*docx
c) *AÖF.docx
d) AÖF***.docx
e) AÖF.***
3. Ekranın anlık görüntüsünü panoya kopyalamak için kullanılan tuş
aşağıdakilerden hangisidir
a) Scroll Lock
b) Space Bar
c) Print Screen
d) Back Space
e) Pause/Break
4. Windows 8 arayüzü masaüstü ve simgelerin dışında ……………… diye adlandırılan
bileşenlerden oluşmaktadır.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Uygulama
b) Canlı kutucuklar
c) Sürücü
d) Dosya
e) Klasör
5. Bilgisayar kullanılırken herhangi bir ekrandan masaüstü görünümüne dönmek
için aşağıdaki tuş bileşenlerinden hangisi kullanılmalıdır?
a) + A
b) + B
c) + C
d) + D
e) + M
6. I. Resimli parola
II. Uygulamalar
III. Başlangıç ekranı
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Windows 8 işletim sistemi ile birlikte
gelen yenilikler arasında yer alır?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III
7. I. Nesneleri doğrudan silmek için Shift+Delete tuş bileşeni kullanılır.
II. Geri dönüşüm kutusuna gönderilen nesneler bilgisayardan tamamen silinir.
III. Geri dönüşüm kutusunun disk kullanım alanı değiştirilemez.
Geri dönüşüm kutusuna ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri
doğrudur?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III
8. ………………, geçerli klasörün içeriğinin ve arama sonuçlarının görüntülendiği
bölümdür.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Şerit
b) Gezinti bölmesi
c) Ayrıntılar bölmesi
d) Dosya listesi
e) Önizleme bölmesi
WINDOWS 8 - I
9. I. Mobil aygıtlarda kullanılabilir.
II. Eski Windows sürümlerine göre daha yavaş açılır.
III. Dokunmatik ekran desteğine sahiptir.
Windows 8 işletim sistemiyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri
doğrudur?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve III
d) II ve III
e) I, II ve III
10. Açık olan ve çalışan program veya uygulamalar ………….. üzerinde düğme
şeklinde görünmektedir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Adres çubuğu
b) Görev çubuğu
c) Durum çubuğu
d) Bildirim alanı
e) Sütun başlıkları
Cevap Anahtarı
1.A, 2.C, 3.C, 4.B, 5.D, 6.E, 7.A, 8.D, 9.C, 10.B
DEĞERLENDİRME SORULARI ÜNİTE 5
1. Nesne isimlendirme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) En fazla 255 karakter kullanılır.
b) Nesne kullanımda iken ismi değiştirilebilir.
c) /\* gibi karakterler kullanılmaz.
d) F2 tuşu ile nesne isim çerçevesi aktifleştirilir.
e) Yeni nesne ismini onaylamak için ENTER tuşu kullanılır.
2. I. Yönetici hesabı
II. Standart hesap
III. Çocuk hesabı
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangiler Windows 8 işletim sisteminde
oluşturulabilecek hesap türleri arasında yer alır?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III
3. Aşağıdakilerden hangisi Windows 8 işletim sistemindeki oturum açma
seçenekleri arasında yer almaz?
a) Parola
b) Resimli Parola
c) Pin
d) Desen
e) Parola İlkesi
4. I. Çevrimiçi depolama alanıdır.
II. Microsoft hesabıyla erişilebilir.
III. Sadece uygulama üzerinden kullanılabilir.
OneDrive depolama alanına ilişkin yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri
doğrudur?
a) Yalnız I
d) II ve III
b) Yalnız II
c) I ve II
e) I, II ve III
5. ………………… seçeneği kullanılarak bilgisayar uyandırıldığında parola kullanım
özelliği etkinleştirilebilir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Parola ilkesi
b) Pin
c) Resimli parola
d) Uyku modu parolası
e) Güçlü Parola
6. I. Ardışık seçim yapılırken Shift tuşu kullanılır.
II. Fare ile seçim yapılabilir.
III. Klavye ile seçim yapılırken yön tuşları kullanılır.
Nesne seçimine yönelik yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III
7. I. Delete tuşu kullanılabilir.
II. Sağ tuş menüsündeki sil seçeneği kullanılabilir.
III. Shift+Delete tuş bileşeni kullanılabilir.
Nesne silme işleminde, nesneyi geri dönüşüm kutusuna göndermeden silme
işlemi için yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kullanılabilir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) II ve III
e) I, II ve III
8. I. Yerel hesap ve Microsoft hesabı olmak üzere iki şekilde oturum açılabilir.
II. Yeni kullanıcı hesapları eklenebilir.
III. Yerel hesap oluşturulurken e-posta adresi girilir.
Windows 8 işletim sisteminde kullanıcı hesaplarına ilişkin yukarıdaki ifadelerden
hangisi ya da hangileri doğrudur?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III
açma
Yukarıdaki kısayol ve işlevi eşleştirmelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III
es
10-Yukarıdaki kısayol ve işlevi eşleştirmelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III
Cevap Anahtarı
1.B, 2.E, 3.D, 4.C, 5.A, 6.E, 7.C, 8.C, 9.E, 10.D
DEĞERLENDİRME SORULARI 7 ÜNİTE
1. Aşağıdaki işlemlerden not defteri programında yapılamaz?
a) Metne resim ekleme
b) Yazı tipini değiştirme
c) Yazı boyutunu değiştirme
d) Belge yazdırma
e) Sözcük kaydırma
2. WordPad programında bir belge kaydedilirken varsayılan dosya uzantısı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) TXT
b) RTF
c) DOC
d) XLS
e) PDF
3. Donatılar bölümündeki Paint programı hangi amaçla kullanılmaktadır?
a) Metin oluşturma
b) Sunum hazırlama
c) Veri depolama
d) Hesaplama yapma
e) Resim yapma
4. Ses kaydedicisi programını görüntülemek için azlenmesi gereken yol
aşağıdakilerden hangisidir?
isi
5. Sistemi geri yükleme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Sistemi geri yüklemek için geri yükleme noktasının olması gerekir
b) Geri yükleme noktası otomatik olarak oluşturulabilir
c) Geri yükleme işleminde program ve sürücüler etkilenir
d) Geri yükleme işlemi belgeleri etkiler
e) Birden fazla geri yükleme noktası oluşturulabilir
Cevap Anahtarı
1.A, 2.B, 3.E, 4.A, 5.D
DEĞERLENDİRME SORULARI ÜNİTE 8
1. Word programında bulunan tüm komutların yer aldığı bölümün adı nedir?
a) Şerit
b) Düzenleme alanı
c) Kaydırma çubuğu
d) Yakınlaştırma kaydırıcısı
e) Durum çubuğu
2. Sekme yapısı ile ilgili ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
I. Herbir sekme birbirine benzer komutları barındırır.
II. Sekmelerdeki benzer komutlar gruplar altında toplanmıştır.
III. Sekmelerdeki komutlara klavye tuşları kullanılarak erişilebilir.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) I, II ve III
3. Word programı ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
I. Kelime işlem programıdır.
II. Eski versiyon Word dökümanlarını görüntülemez.
III. Ofis paket programı ile bilgisayara yüklenir.
a. Yalnız I
b. Yalnız II
c. Yalnız III
d. I ve II
e. I, II ve III
4. Word programında hazırlanan bir belgenin standart dosya uzantısı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) .xlsx
b) .docx
c) .pdf
d) .aac
e) .png
5. Aşağıdaki araçlardan hangisine yönelik bağlamsal sekme bulunmaz?
a) Tablolar
b) Çizimler
c) Diyagramlar
d) Grafikler
e) Metinler
Cevap Anahtarı
1.A, 2.E, 3.B, 4.B, 5.E
DEĞERLENDİRME SORULARI ÜNİTE 9
1. Aşağıdaki işlemlerden hangisi giriş sekmesinden yapılamaz?
a. Kes – Kopyala – Yapıştır
b. Madde İşaretleri – Numaralandırma
c. İki Yana Yasla
d. Kenar Boşlukları
e. Girintiyi Artır
2. Aşağıda verilen tuş kombinasyonu ve görev eşleştirmelerinden hangisi
yanlıştır?
3.
Yukarıdaki şekilde gösterilen araç ile hangi işlem yapılır?
a. Gölgelendirme
b. Metin Vurgu Rengi
c. Yazı Tipi Rengi
d. Metin Efektleri
e. Yazı Tipini Daralt
4. Seçili bir metnin belirtilen tarafına kenarlık eklemek için kullanılan araç
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
c. Giriş Se
5. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri kullanılarak otomatik liste
oluşturulabilir?
I. Madde İşaretleri
II. Numaralandırma
III. Çok Düzeyli Liste
a. Yalnız I
b. Yalnız II
c. Yalnız III
d. I ve II
e. I,II ve III
Cevap Anahtarı
1.D, 2.D, 3.C, 4.B, 5.E
DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Belgeye resim, grafik vb. görselleri dahil etmede kullanılan çizimler grubu hangi
sekmede yer alır?
a) Giriş
b) Ekle
c) Sayfa Düzeni
d) Başvurular
e) Gözden Geçir
2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I. Tablolar satır ve sütunlardan oluşur.
II. Tabloya yeni bir satır veya sütun eklenebilir.
III. Belgedeki metin tabloya dönüştürülebilir.
a) Yalnız I
b) I ve III
c) Yalnız II
d) Yalnız III
e) I, II ve III
3. Grafik oluşturmada kullanılan değerlerin yazıldığı programın adı nedir?
a) Excel
b) PowerPoint
c) Access
d) Publisher
e) Outlook
4. Word programındaki kesmeler özelliğinin görevi nedir?
a) Sayfayı sütunlara ayırmak
b) Resimleri biçimlendirmek
c) Sayfa sonu oluşturmak
d) Tablodan hücre silmek
e) Kelimeleri bölerek hecelemek
Word 2010
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 24
5. Word programında tüm belgenin arkasına şirket logosu, sloganı vb. bilgileri silik
bir biçimde bastırmaya yarayan özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Grafik
b) Dipnot
c) Sonnot
d) Baskı Önizleme
e) Filigran
Cevap Anahtarı:
1.B, 2.E, 3.B, 4.C, 5.E
Download