ADI - Mustafa AKBAL

advertisement
..................... LİSESİ
2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 10-B
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ DERSİ 3.YAZILI SORULARI
No:
Adı:
Soyadı:
Puan:
1.Windows bileşenlerinin ve yüklü programların ayarları aşağıdakilerden hangisinde saklanır?
a)Boot.ini
b)Bootlog
c) Kayıt defteri
d) Dosya Sistemi
2.Windows kurulum ekranında sabit diskin bölümlere ayrılmasını sağlayan seçenek hangisidir?
a)Biçimlendirme
b)Onar
c)Bölüm silme
d) Disk bölümleme
3.Sistem imajı(yedek) alma hangi amaçla kullanılır?
a)Yeni programlar kurmak için
b)Windows güncellemesi yapmak için
c)İşletim sisteminde problem meydana geldiğinde yedek aldığımız zaman ki sistem görüntüsünün aynısını geri yüklemek için
d)Programların yeni sürümleri çıktığında onları güncellemek için
4.Kayıt defteri düzenleyicisini başlatmak için Başlat Menüsünden Çalıştır komut satırına hangi komut yazılmalıdır?
a)mspaint
b)msconfig
c)services.msc
d)regedit
5.Aşağıdaki otomatik güncelleştirme seçeneklerinden hangisinde güncelleştirmeler işletim sistemi tarafından denetlenir,
karşıdan yüklenir fakat kullanıcı onaylarsa kurulur?
a)Güncelleştirmeleri denetle, ancak karşıdan yükleme kurma konusundaki kararı bana bırak
b)Güncelleştirmeleri karşıdan yükle, ancak kurma konusundaki kararı bana bırak
c)Güncelleştirmeleri otomatik olarak yükle
d)Güncelleştirmeleri hiçbir zaman denetleme
6.Gereksiz dosyaları silerek sabit diskte yer kazandırmayı sağlayan Windows işletim sistemi özelliği hangisidir?
a)Sistem yedekleme
b)Disk Temizleme
c)Disk Birleştirme
d)Windows Update
7.Sabit diskte oluşan hataları taramak ve düzeltmek amacıyla hangi Windows işletim sistemi özelliği kullanılır?
a)Hata Denetimi
b)Yedekleme
c) Sistem geri yükleme
d)Sistem Yedekleme
8.İşletim sisteminin ayarlarını eski bir tarihteki ayarlarına geri yükleme özelliğine ne nedir?
a)Windows Update
b)Sistem geri yükleme
c)Formatlama
d)Sistem onarma
9.Windows Update(Güncelleştirme) için aşağıdakilerde hangisi yanlıştır?
a)Güvenlik açıklarını kapatmaya yardımcı olur
b)İşletim sistemi aksaklıklarını gidermeye yardımcı olabilir
c)Bazı sürücülerin güncelleştirmesini sağlayabilir
d)Bilgisayarın RAM bellek miktarını artırabilir
10. Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi ağ kartı anlamındadır?
a) BNC
b) NIC
c)UTP
d) OSI
11.Bir ağ tasarımı yapılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmez?
a)Konnektör
b) Hız
c) Maliyet
d) Kablolama
12. MAC adresi kaç bitten oluşur?
a) 12
b) 23
d) 48
c) 36
13.Aşağıdakilerden hangisi Bus Topolojisinin Avantajlarından değildir?
a) Kablo yapısı güvenilirdir.
b)Yeni bir istasyon eklemek kolaydır.
c) Merkez birime ihtiyaç duyulmaz.
d) Arıza tespiti kolaydır.
14. Aşağıdakilerden hangisi halka topolojisinin özelliklerinden değildir?
a)Daire şeklinde tüm birimlerin bağlandığı topoloji şeklidir
b)Kablodaki bir sorun tüm sistemi etkiler
c)Sinyal hedefe ulaşıncaya kadar tüm birimlere uğrar
d)Ağın merkezine switch, hub vb. bir cihaz konulur ve bu cihaz ağın kontrolünü üstlenir
15.Digital olarak kodlanmış bilginin tüm bitleri aynı anda transfer edilmesi iletişim türü olarak bilinir?
a) Asenkron İletişim
b) Paralel İletişim
c) Senkron İletişim
d) Seri İletişim
16.Aşağıdakilerden hangisi modem bağlantı türlerinden biri değildir?
a) Ethernet Modemler
b) USB Modemler
c) Kablosuz Modemler
1
d) ISA Modemler
17.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Günümüzde en çok kullanılan ağ topolojisi halka topolojisidir.
b) Ortak yol topolojisinde tüm istasyonların üzerinde olduğu bir hat (omurga) mevcuttur.
c) Halka topolojisinde halkaya dahil olan bir istasyonun arızalanması, bütün ağı devre dışı bırakır.
d)Yönlendiriciler, LAN ve WAN arasında bağlantı kurmak amacıyla kullanılır.
18.Temel görevi ağ bağlantısı yaparak bilgisayarlara dağıtmak olan, kendisine bağlı bilgisayarların MAC adreslerini
hafızasında tutarak iletişim sırasında bilgiyi doğrudan hedef bilgisayara gönderebilen ağ cihazı hangisidir?
a)Hub
b)Switch
c)Ağ kartı
d)Modem
19.Dijital(sayısal) sinyali analog sinyale çeviren, analog sinyali de dijital sinyale çeviren ve bu sayede internete bağlanmayı
sağlayan cihaz hangisidir?
a)Modem
b)Hub
c)Ağ kartı
d)Yönlendirici
20.LAN-LAN veya LAN-WAN gibi ağları birbirine bağlayan, ayrıca iletişim sırasında birden fazla yol içinden en kısayı seçen ağ
cihazı hangisidir?
a)Ağ kartı
b) Anahtar/Dağıtıcı(Switch)
c)Yönlendirici(Router)
d)Modem
21.Aşağıdaki haberleşme biçimlerinden hangisi kablosuz iletişim kullanmaz?
a)Fiberoptik
b)3G
c)Kızıl Ötesi
d)Bluetooth
22. Yıldız topolojisinin örnek bir şeklini çiziniz, avantajlarından ve dezavantajlarından birer tane yazınız.
Avantajları: arıza tespiti kolay, yeni birim eklemek kolay,bir istasyonun arızalanması
diğerlerini etkilemez.
Dezavantajları: Merkezi biri arızalanırsa tümü etkilenir, fazla kablo kullanıldığı için diğer
topolojilere göre masraflıdır.
SORU
PUAN
1
4
2
4
3
4
4
4
5
4
6
4
7
4
PUAN TABLOSU
10 11 12 13 14
4
4
4
4
4
.................
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
8
4
9
4
2
15
4
16
4
17
4
18
4
19
4
20
4
21
4
22
16
Download