PHY 549

advertisement
PHY 5049
KUANTUM TEORİSİ –I
3 saat teori, 3 kredi
(Güz Yarıyılı)
I.
ÖNKOŞUL
II. KAYNAK KİTAP
: Yok
: Quantum Theory, David Bohm.
Dover Press
REFERANS KİTAPLAR : 1) Kuantum Mekaniği I ve II Tekin Dereli, A.Verçin, Metu
Press 1998.
2) Introduction to Quantum Mechanics, David Griffiths,
Prentice Hall, 1994.
3) Principles of Quantum Mechanics, Ramamurti Shankar,
Plenum, 1994.
4) Quantum Mechanic, Albert Messiah, Dover Publ. 2000.
5) Modern Quantum Mechanics, J.J.Sakurai, AddisionWesley, 1994.
6) Quantum Mechanics, L.Schiff, Mc Graw Hill. 1968.
7) Mathematical Foundation of Quantum Mechanics, Jon
Von Neumann, Princton Uni. 1996.
III. DERSİN AMACI :
Kuantum teorisi insanın doğayı kavrayışının yeni bir yüzüdür. Bu dersin iki amacı vardır.
Birincisi, kuantum mekaniği teorisini ve bu teorinin gerektirdiği matematiksel formalizmi
vererek öğrenciye temel bir formasyon kazandırmak, ikincisi kuantum teorisini temel alan
daha ileri araştırma alanları için bir ön hazırlık oluşturmaktır.
IV. DERSİN İÇERİĞİ
HAFTA 1. Klasik Mekaniğin Gözden Geçirilmesi
1.1. Genelleştirilmiş koordinatlar ve Lagrange denklemi
1.2. Tek bir parçacık için Newton hareket yasası
1.3. Varyasyonel teknik
1.4. Referans sistemleri
1.5. Orijin hareketi, eksenlerin dönmesi, zamanın değişimi altında fizik yasaları
1.6. Etkileşimli sistemler
1.7. Hamilton’un denklemi; momentum, açısal momentum
1.8. Hamiltonyan
HFTA 2-3. Klasik Fiziğin Yetersizliği ve Kuantum Teorisinin Temel Kavramları
2.1. Temel kavramlar
2.2. Ölçme, Belirsizlik
2.3. Sistemin Durumu
2.4. Dirac Notasyonu
2.5. Vektör ve vektör Uzayları
2.6. Skalar çarpım
2.7. Uzay ve alt uzaylar
2.8. Dik uzaylar
2.9 Dual Uzaylar
2.10. Schmidt Dikleştirme işlemleri
2.11. Açılım Postulaları
2.12. Dirac-Delta Fonksiyonu
2.13. Yansıtma Operatörleri
HAFTA 4. 1.ARA SINAV
HAFTA 5. Kuantum Teorisinin Matematiksel Formulasyonu
5.1. Dalga Fonksiyonu
5.2. Schrödinger denklemi
5.3. Operatörler
5.4. Lineer operatörler
5.5. Hermityen Operatörler
5.6. Matrisler
5.7. Durumların ve Operatörlerin Matris Temsilleri
5.8. Öz değer ve Öz fonksiyonlar
5.9. Dalgalanmalar
5.10. Korelasyonlar
HAFTA 6. Zamandan Bağımsız Schrödinger Denklemi
HAFTA 7. Zamana Bağlı Schrödinger Denklemi
7.1. Zaman Evrimi
7.2. İki durumlu sistemler
7.3. Işın Yarılma Deneyleri: Stern-Gerlach deneyi
7.4. Sistemin dönme ve salınım hareketi yapması
7.5. Klasik Hareket
7.6. NH3 molekülü
HAFTA 8. Değişimin Temelleri
8.1. Geçişler
8.2. Rezonanslar
8.3. Elektik ve manyetik alanda hareket
HAFTA 9. Simetri Dönüşümleri
9.1. Dönüşümler
9.2. Parite
9.3. Paritenin Korunumu
9.4. Parite Operasyonu
HAFTA 10. Açısal Momentum operatör
10.1. Sonsuz Küçük Dönmeler
10.2. Eksensel Simetri
HAFTA 11. Schrödinger ve Heisenberg Temsilleri
HAFTA 12. 2.ARA SINAV
HAFTA 12. Harmonik Osilatör
12.1. Spektrum
HAFTA 13-14. Elektromanyetik Dalgalar
13.1. Fonon Karşılık Teorisi
HAFTA 14. FİNAL SINAVI
V. BAŞARI KOŞULLARI
Yıliçi notunun % 40’ı ve yarıyıl sonu sınav notunun % 60 ‘ı başarı notunu belirleyecektir.
Download