FIZ 361 Kuatum Mekaniğine Giriş I - BEÜ

advertisement
FIZ 361 Kuatum Mekaniğine Giriş I
Yrd. Doç.Dr. İnanç Şahin
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi,
Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü
Dersin Künyesi
Dersin Kodu, Adı ve
Kredisi
FIZ 361 Kuantum Mekaniğine Giriş I (3-0-0)
Seçmeli/Zorunlu
Zorunlu
Önşart
Yok
Dersin süresi
Ders saati: 50 dakikadır
Dersin İçeriği
Kuantum Mekaniğinin Doğuşu; Siyah Cisim Radyasyonu; Fotoelektrik Olay; Compton Saçılması; Bohr Atom
Modeli; Operatörler; Lineer Operatörler; Özdeğer ve Özfonksiyonlar; Hilbert Uzayı; Operatörlerin Sıradeğiştirme
Bağıntıları; Kuantum Mekaniğinin Postülaları; Tek Boyutta Schrödinger Denklemi; Harmonik Salınıcı;
Yörüngesel Açısal Momentum; Hidrojen Atomu
Dersin Amacı
Fiziğin temel kuramlarından olan Kuantum Mekaniği, modern fiziğin anlaşılması için gerekli bir kuramdır. Bu
derste Kuantum Mekaniği’ne ilişkin temel kavramların kazandırılması amaçlanmaktadır.
Öğrenim Çıktıları
Kuantum Mekaniğine Giriş I dersini başarı ile tamamlayan öğrenciler;
Kuantum Mekaniğine Giriş II dersi için gerekli olan temel bilgiye sahip olurlar,
 Kuantum Mekaniğinin postülalarını bilirler,
 Kuantum Mekaniği’ne ilişkin temel kavramları öğrenirler.
Kaynak Kitap
Kuantum Mekaniği I, Tekin Dereli, Abdullah Verçin , METU PRESS, Ankara. 1998.
Yardımcı Kitaplar
Download