namık kemal kronolojisi

advertisement
N
NA
AM
MIIK
KK
KE
EM
MA
AL
LK
KR
RO
ON
NO
OL
LO
OJJİİSSİİ
K
KEEV
VSSEER
RÇ
ÇO
OB
BA
AN
N
1840(20 Aralık) Namık Kemal doğdu.
1851(4 Ekim) Dedesi Abdüllatif Paşa ile Kars’a oradan
Sofya’ya geçti.
1853(4 Ekim) “Kırım Savaşı” başlangıcı olan Rus Ordusunun
Rumeli’de sınırı aşması üzerine Rusya’ya savaş açılması.
(30 Kasım) Sinop baskını.
1854 (15 Mayıs-25 Haziran) Silistre’nin Ruslar tarafından
kuşatılması.
1856(30 Mart) Paris Antlaşması.
1857 Kemal’in Sofya’da evlenmesi.
1858 Kemal’in Sofya’dan İstanbul’a gelişi.
1859 Kemal, Hersekli Arif Hikmet gümrükte memur.
1860 (21 Ekim) Tercüman-ı Ahval Gazetesinin çıkması.
1861 (25 Haziran)Abdülmecit öldü, yerine Abdülaziz padişah
oldu.
1862 (28 Haziran) Tasvir-i Efkâr Gazetesi çıkarıldı.
1865 Şinasi’nin Paris’e gitmesi üzerine Tasvir-i Efkâr’ı Kemal
çıkarmaya başladı.
1867 (14 Mart) Basın hakkında “Kararnâme-i Âli’nin
yayımlanması; Kemal’in Erzurum vali yardımcılığına
tayini.
(17 Mayıs) Kemal ve Ziya Paşa Avrupa’ya kaçtıkar.
Kemal’in oğlu Ali Ekrem Bolayır doğdu.
1868 (28 Haziran) Kemal ve Ziya Paşa’nın Londra’da
“Hürriyet” gazetesini çıkarmaları.
1869 (12 Şubat) Fuat Paşa’nın Niş şehrinde ölümü.
1870 (Ekim) Kemal İstanbul’a döndü.
(24 Kasım) “Diyojen” gazetesi çıkarılmaya başlandı.
1871 (6 Eylül) Sadrazam Âli Paşa’nın ölümü ve yerine
Mahmut Nedim Paşa’nın sadrazamlığı (eylül 1871temmuz1872, onbir aylık idare)
(13 Eylül) Şinasi’nin ölümü.
1872 (13 Haziran) Kemal’in arkadaşlarıyla birlikte “İbret”
gazetesini çıkarması.
(10 Temmuz) “İbret” gazetesinin hükümetçe
kapatılması. Kemal’in Gelibolu Mutasarrıflığı (eylülaralık)
(31 Temmuz) Mahmut Nedim Paşa’nın yerine Mithat
Paşa’nın Sadrazam olması.
(30 Eylül) “İbret” gazeteasinin yeniden çıkarılması
(Kemal bu sıradaki yazılarını memur olduğu için B.M.
(baş muharrir) sembolüyle yazıyordu).
(26 Aralık) Gelibolu Mutasarrıflığı’ ndan ayrılan Kemal
İstanbul’a döndü.
1873 (31 Mart) “İbret” gazetesinde Kemal’in tiyatro üzerine
yazısı.
(1 Nisan) “Vatan Yahut Silistre” piyesinin Gedikpaşa
Osmanlı Tiyatrosu’nda oynanması.
(5 Nisan) Kemal ve arkadaşları tevkif olurlar.
(9 Nisan) Kemal, Magosa’ya gönderilmek üzere
sürüldü.
(30 Mayıs) Abdülaziz tahttan indirilerek yerine V. Murat
padişah oldu.
1874 (18 Ocak) “Zavallı Çocuk” Gedikpaşa’da oynandı.
1875 (Ekim) Kıbrıs Mutasarrıfı Aziz Paşa; Filibe Mutasarrıfı,
Tosun Paşa da Kıbrıs’a Mutasarrıf oldu.
1876 (Mayıs) Tosun Paşa ile Rodos Mutasarrıfı Raif Efendi
yer değiştirdiler.
(13 Ağustos) Kemal “38 ay” kaldığı Magosa’dan
İstanbul’a döndü.
(31 Ağustos) “93’te 93gün” padişahlık edip V. Murat
tahttan indirildi. Yerine II. Abdülhamit padişah oldu.
(23 Aralık) Kanun-i Esasi (Anayasa) ilan edildi. (I.
Meşrutiyet)
1877 (5 Şubat) Kemal tevkif edildi.
(19 Mart) İlk Meclis-i Mebusan (millet meclisi) açıldı.
(25 Mart) Kemal’in mahkemesi başladı.
(24 Nisan) Osmanlı- Rus Savaşı’nın ilanı.
(Ağustos) Kemal’in “ikamete memur olarak” Midilli’ye
gönderilmesi.
1878 (Haziran-Temmuz) Berlin Kongresi.
1879 (Aralık) Kemal, Midilli Mutasarrıfı.
1880 (18 Mayıs) Ziya Paşa’nın ölümü.
1884 (Aralık) Kemal, Rodos Mutasarrıfı oldu.
1887 (Kasım) Sakız Mutasarrıfı oldu.
1888 (2 Aralık) Namık Kemal öldü.
Download