PowerPoint Sunusu

advertisement
DNA NIN DENATURASYOINU
Denaturasyon,. polinükleotitler arasındaki fosfodiester
bagları kopmadan, bazlar arasındaki hidrojen baglarının
kırınlması ve iki sarmalın birbirinden aynlmaisı olayidır.
Oda sıcaklığında yani 20-25°C'de ve pH 7.0 civarında
DNA solüsyonu oldukça viskoz bir yapı gösterir. DNA‘nın
sekonder yapısının yok edilmesi sicaklık, asit ve baz
uygulamaları ile sağlanabilir. Asitlerin A,G ve C'nin azot
halkalarına proton vermeleri ile olun düşük pH
purinlerin glikozidik bağlarında kararsızlık ; meydana .
getirdiği için asitler
denaturasyon·amaçlı kullanılması pek tavsiye edilmezler Bunun için G ve T 'nin azot
halkalarından proton alarak etkili olan ·bazik maddeler tercih edilir. Eğer bir DNA
Molekülü 90°c ta kadar. Isıtılırsa veya düşük ve yüksek pH derecelerine tabi
tutulacak olursa DNA çift sarmalı açılmaya başlar. Bu olaya DNA‘nın erimesi denir.
DNA çift sarmalının %50sinin tek sarmal hale getiren sıcaklığa erime noktası
(Melting temperature) denir ve Tm ile gösterilir. Denaturasyonda zincirlerin
birbirinden aynlması
Download