cevapanahtarc4b1

advertisement
2. C
3. D
4. C
6. A
7. B
8. A
9. B
10. C
11. A
13. Aşağıdakilerin doğru olanlarına “D”, yanlış olanlarına “Y” yazınız. (10p)
Y
Normal madde, evrenin kütlesinin % 73’üdür.
Y
Güneş, 5 milyar yaşındadır.
D
Komşu gökadamız Andromeda’dır.
Y
Galaksimizin ortasında bir gezegen vardır.
Y
Büyük Patlama, 13,8 milyar yıl önce olan şeydir.
D
D
D
D
D
Güneş, 5,5 milyar yıl sonra ölecek.
Oort Bulutu’nu 1950 yılında John Oort keşfetmiştir.
Büyük Kırmızı Leke 1664 yılında gözlendi.
En sıcak yıldızlar “mor”dur.
Evren yaratmak için enerji, kütle, boşluk ve ısı yeterlidir.
14. Boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. (25p)
1. Sagittarius*A ……dev….. bir kara deliktir.
2. Glüonlar ……kuark………ları birbirine bağlar.
3. Evrenin kütlesi …%4….. normal madde …%23…. karanlık madde ve ……%73…. karanlık
enerjiden oluşur.
4. Yıldızlar, …demir……….. üretmeye sıra gelince ölürler.
5. Hipernovanın diğer adı ……Gama………… ………Işını……. ………Patlaması………………’dır.
6. Mars’ta …67…… milyon yıl önce hayat yok oldu.
7. Atom ………proton…………., ………nötron………. ve ……elektron………..dan oluşur.
…proton…………….. ve ………nötronun………… içinde üçer tane ……kuark…………….. ve
………glüon…………. bulunur.
8. Kuiper Kuşağı ……kuyruklu yıldız……………ların bulunduğu yerdir.
9. Güneş Sistemi’nde ……8……… tane gezegen bulunur.
10. Galleitler ilk …1610……… yılında …Galileo……… tarafından gözlenmiştir. Galileitler: ……,
……İo…………, ……Europa……….., ….Callisto.………… ve ………Ganymede……….’dir. En büyüğü
……Ganymede……’dir. Çapı …5262……… km’dir.
Download