İktisat Bölümü 2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi 1

advertisement
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
BÖLÜMLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
Bölümümüz 1992 yılında kuruldu. O günden bugüne çok sayıda mezun veren bölümümüz aynı zamanda yüksek
lisans ve doktora programına sahiptir. Bölümümüzde farklı iktisat alanlarında çalışan 11 öğretim üyesi ve 6 öğretim elemanı
ile eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetleri yürütülmektedir. Bölümüzdeki akademisyen ve yükseköğrenim
öğrencilerinin araştırma olanaklarını geliştirmek üzerine lisanslı programlar ve online veri tabanlarına önem verilmektedir.
Öğrencilerimizin başarı durumuna göre Erasmus programı kapsamında Avrupa’da ya da Farabi programı ile yurtiçinde başka
üniversitelerde en az bir dönem eğitim görme imkânı bulunmaktadır. Ayrıca yabancı uyruklu öğrenci kabulüne açık olan
bölümüz, öğrenciler arasındaki kültürel etkileşimi artırmayı amaçlamaktadır.
Bölümümüzdeki eğitim-öğretim faaliyetlerine ve akademik yayınlara ilişkin detaylı istatistiklere bölümümüz web
sayfasında (iktisat.aku.edu.tr) her yıl düzenli olarak yayınlanan bölüm faaliyet raporundan ulaşabilirsiniz.
1
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
BÖLÜM BAŞKANI’NIN MESAJI
Bölüm olarak öğrencilerimize lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarımızla eğitim vermekteyiz.
Ekonomi eğitiminde kullandığımız modern analitik ve sayısal yöntemler sadece üniversite sonrası hayatta kullanılabilecek
araçlar olarak değil aynı zamanda sistemli ve bağımsız düşünme yeteneğini geliştirme amacının bir parçası olarak
programlarımızda özellikle üstünde durulan unsurlardır. Lisans programında ekonomi biliminin bütün alanlarını kapsayan
geniş yelpazede dersler öğrencilerimize sunulmaktadır. Böylece öğrencilerimiz daha sonra kendilerinin şekillendirecekleri
kuvvetli bir ekonomi bilgisi ve altyapısıyla mezun olmaktadırlar.
Prof. Dr. Selçuk AKÇAY
İktisat Bölüm Başkanı
2
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
Bölüm Yönetimi
Görev
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkanı Yardımcısı
Bölüm Başkanı Yardımcısı
Unvan ve Ad Soyad
Tel
Prof. Dr. Selçuk AKÇAY
13155
[email protected]
13105
[email protected]
13192
[email protected]
Doç. Dr. Gökhan
DEMİRTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Bülent
ALTAY
İktisat Teorisi ABD Başkanı
Prof. Dr. Selçuk AKÇAY
İktisadi Gelişme ve Uluslararası
İktisat ABD Başkanı
Prof. Dr. İsmail
AYDOĞUŞ
Prof. Dr. Erdal
DEMİRHAN
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin
AKGÖNÜL
Arş. Grv. Dr. Sabriye
KUNDAK
Arş. Grv. Dr. Sabriye
KUNDAK
İktisat Politikası ABD Başkanı
İktisat Tarihi ABD Başkanı
1. Sınıf Danışmanları NÖ
1. Sınıf Danışmanları İÖ
E-posta
13155
[email protected]
13207
[email protected]
13228
[email protected]
13323
[email protected]
13366
[email protected]
13366
[email protected]
2. Sınıf Danışmanları NÖ
Arş. Grv. Can İLKYAZ
13246
[email protected]
2. Sınıf Danışmanları İÖ
Arş. Grv. Can İLKYAZ
13246
[email protected]
3. Sınıf Danışmanları NÖ
3. Sınıf Danışmanları İÖ
4. Sınıf Danışmanları NÖ
4. Sınıf Danışmanları İÖ
Arş. Grv. Alper
KARASOY
Arş. Grv. Alper
KARASOY
Arş. Grv. Özgür
AYDOĞUŞ
Arş. Grv. Özgür
AYDOĞUŞ
3
13247
[email protected]
13247
[email protected]
13330
[email protected]
13330
[email protected]
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İktisat Bölümü Öğretim Elemanları ve E-posta Adresleri
Prof. Dr. Selçuk AKÇAY (Başkan)
[email protected]
Prof. Dr. İsmail AYDOĞUŞ
[email protected]
Prof. Dr. Erdal DEMİRHAN
[email protected]
Doç. Dr. Mahmut MASCA
[email protected]
Doç. Dr. Abdullah KESKİN
[email protected]
Doç. Dr. Gökhan DEMİRTAŞ
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin AKGÖNÜL
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. Ahmet İNKAYA
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. Bülent ALTAY
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. Huriye Gonca DİLER
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. Cem GÖKÇE
[email protected]
Arş. Grv. Dr. Murad TİRYAKİOĞLU
[email protected]
Arş. Grv. Dr. Hamza ERDOĞDU
[email protected]
Arş. Grv. Dr. Sabriye KUNDAK
[email protected]
Arş. Grv. Özgür AYDOĞUŞ
[email protected]
Arş. Grv. Can İLKYAZ
[email protected]
Arş. Grv. Alper KARASOY
[email protected]
4
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
YÜRÜRLÜKTEKİ MÜFREDAT- TYYÇ 2014
İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ NÖ-İÖ PROGRAMI
BİRİNCİ YIL
BİRİNCİ YARIYIL
NO DERS ADI
1
Türk Dili I
TEORİK
UYGULAMA
TOPLAM
AKTS
2
0
2
2
2
Yabancı Dil I
3
0
3
3
3
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2
0
2
2
4
İktisada Giriş I
3
0
3
6
5
Genel Muhasebe I
3
0
3
5
6
Genel Matematik
3
0
3
5
7
Hukukun Temel Kavramları
3
0
3
5
8
Seçmeli Ders I
2
0
2
2
TOPLAM
21
0
21
30
Seçilecek dersler (her seçmeli ders için en az 2 alternatif)
1
Beden Eğitimi
2
0
2
2
2
Güzel Sanatlar
2
0
2
2
BİRİNCİ YIL
İKİNCİ YARIYIL
1
Türk Dili II
2
0
2
2
2
Yabancı Dil II
3
0
3
3
3
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
2
2
4
İktisada Giriş II
3
0
3
6
5
Genel Muhasebe II
3
0
3
5
6
İşletme Bilimine Giriş
3
0
3
5
7
Borçlar Hukuku
3
0
3
4
8
Seçmeli Ders II
3
0
2
3
TOPLAM
22
0
22
30
Seçilecek dersler (her seçmeli ders için en az 2 alternatif)
1
Sosyoloji
3
0
3
3
2
Temel Bilgi Teknolojileri
3
0
3
3
3
Davranış Bilimleri
3
0
3
3
5
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKİNCİ YIL
BİRİNCİ YARIYIL
NO
DERS ADI
1
TEORİK
UYGULAMA
TOPLAM
AKTS
Mikro İktisat I
3
0
3
6
2
Makro İktisat I
3
0
3
6
3
İstatistik I
3
0
3
4
4
Kamu Maliyesi ve Vergi Teorisi
3
0
3
4
5
Seçmeli Ders III
3
0
3
4
6
Seçmeli Ders IV
3
0
2
4
7
Alan Dışı Seçmeli Ders I
2
0
3
2
TOPLAM
20
0
20
30
Seçilecek dersler (her seçmeli ders için en az 2 alternatif)
1
Mesleki Yabancı Dil I
3
0
3
4
2
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
3
0
3
4
3
Envanter Bilanço
3
0
3
4
4
Siyaset Bilimi
3
0
3
4
5
Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi
3
0
3
4
TEORİK
UYGULAMA
TOPLAM
AKTS
İKİNCİ YIL
İKİNCİ YARIYIL
NO
DERS ADI
1
Mikro İktisat II
3
0
3
6
2
Makro İktisat II
3
0
3
6
3
İstatistik II
3
0
3
4
4
Matematiksel İktisat
3
0
3
4
5
Seçmeli Ders V
3
0
3
4
6
Seçmeli Ders VI
3
0
3
4
7
Alan Dışı Seçmeli Ders II
2
0
2
2
TOPLAM
20
0
20
30
Seçilecek dersler (her seçmeli ders için en az 2 alternatif)
1
Mesleki Yabancı Dil II
3
0
3
4
2
Mali Tablolar Analizi
3
0
3
4
3
Ticari Matematik
3
0
3
4
4
Türk Kamu Yönetimi
3
0
3
4
5
Pazarlama Yönetimi
3
0
3
4
6
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
ÜÇÜNCÜ YIL
BİRİNCİ YARIYIL
NO
DERS ADI
1
TEORİK
UYGULAMA
TOPLAM
AKTS
Uluslararası İktisat Teorisi
3
0
3
6
2
Para Teorisi
3
0
3
6
3
Ekonometri I
3
0
3
5
4
Çalışma Ekonomisi
3
0
3
5
5
Seçmeli Ders VII
3
0
3
4
6
Seçmeli Ders VIII
3
0
3
4
TOPLAM
18
0
18
30
Seçilecek dersler (her seçmeli ders için en az 2 alternatif)
1
Tarım Ekonomisi
3
0
3
4
2
İktisat Tarihi
3
0
3
4
3
Maliyet Muhasebesi
3
0
3
4
4
Türk Vergi Sistemi I
3
0
3
4
5
Finansal Yönetim I
3
0
3
4
TEORİK
UYGULAMA
TOPLAM
AKTS
ÜÇÜNCÜ YIL
İKİNCİ YARIYIL
NO
DERS ADI
1
Uluslararası İktisat Politikası
3
0
3
6
2
Para Politikası
3
0
3
6
3
Ekonometri II
3
0
3
5
4
Endüstriyel İktisat
3
0
3
5
5
Seçmeli Ders IX
3
0
3
4
6
Seçmeli Ders X
3
0
3
4
TOPLAM
18
0
18
30
Seçilecek dersler (her seçmeli ders için en az 2 alternatif)
1
Bankacılık ve Mali Kurumlar
3
0
3
4
2
Türk Anayasa Hukuku
3
0
3
4
3
Türk Vergi Sistemi II
3
0
3
4
4
Finansal Yönetim II
3
0
3
4
5
Ticaret Hukuku
3
0
3
4
7
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
DÖRDÜNCÜ YIL
BİRİNCİ YARIYIL
NO
DERS ADI
1
TEORİK
UYGULAMA
TOPLAM
AKTS
Türkiye Ekonomisi
3
0
3
6
2
Ekonomik Büyüme
3
0
3
6
3
Seçmeli Ders XI
3
0
3
6
4
Seçmeli Ders XII
3
0
3
6
5
Seçmeli Ders XIII
3
0
3
6
TOPLAM
15
0
15
30
Seçilecek dersler (her seçmeli ders için en az 2 alternatif)
1
Dış Ticaret İşlemleri
3
0
3
6
2
Maliye Politikası
3
0
3
6
3
Uluslararası İktisadi Kuruluşlar
3
0
3
6
4
Uluslararası Sermaye Hareketleri
3
0
3
6
5
Oyun Teorisi
3
0
3
6
6
Ekonomik Göstergeler
3
0
3
6
7
Uygulamalı Ekonometri
3
0
3
6
TEORİK
UYGULAMA
TOPLAM
AKTS
DÖRDÜNCÜ YIL
İKİNCİ YARIYIL
NO
DERS ADI
1
İktisat Politikası
3
0
3
6
2
İktisadi Düşünceler Tarihi
3
0
3
6
3
Seçmeli Ders XIV
3
0
3
6
4
Seçmeli Ders XV
3
0
3
6
5
Seçmeli Ders XVI
3
0
3
6
TOPLAM
15
0
15
30
Seçilecek dersler (her seçmeli ders için en az 2 alternatif)
1
Kalkınma Ekonomisi
3
0
3
6
2
Güncel Ekonomik Konular
3
0
3
6
3
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
3
0
3
6
4
Dünya Ekonomisi
3
0
3
6
5
AB-Türkiye İlişkileri
3
0
3
6
6
İktisadi Araştırmalar
3
0
3
6
7
Topluma Hizmet Uygulaması
3
0
3
6
8
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
GENEL TOPLAMLAR
TOPLAM TEORİK DERS SAATİ SAYISI
149
TOPLAM UYGULAMA DERS SAATİ SAYISI
0
TOPLAM SEÇMELİ DERS SAATİ SAYISI
51
TOPLAM SEÇMELİ DERS AKTS KREDİSİ
77
TOPLAM STAJ AKTS KREDİSİ
0
TOPLAM AKTS KREDİSİ
240
9
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MÜFREDAT
(Sadece 4. Sınıflarda uygulanmaktadır)
İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ NÖ-İÖ PROGRAMI
BİRİNCİ YIL
BİRİNCİ YARIYIL
NO DERS ADI
1
İktisada Giriş I
TEORİK
UYGULAMA
TOPLAM
AKTS
3
0
3
6
2
Hukukun Temel Kavramları
3
0
3
4
3
Genel Matematik
3
0
3
5
4
Genel Muhasebe I
3
0
3
5
5
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I
2
2
4
4
6
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2
0
2
1
7
Yabancı Dil I
3
0
3
3
8
Türk Dili I
2
0
2
1
9
Seçmeli Ders I
2
0
2
1
TOPLAM
23
2
25
30
Seçilecek dersler (her seçmeli ders için en az 2 alternatif)
1
Güzel Sanatlar
2
0
2
1
2
Beden Eğitimi
2
0
2
1
BİRİNCİ YIL
İKİNCİ YARIYIL
1
İktisada Giriş II
3
0
3
5
2
Genel Muhasebe II
3
0
3
4
3
Borçlar Hukuku
3
0
3
4
4
İktisatçılar İçin Matematik
3
0
3
4
5
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I
2
2
4
4
6
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
2
1
7
Yabancı Dil II
3
0
3
3
8
Türk Dili II
2
0
2
1
9
İşletme Bilimine Giriş
3
0
3
4
TOPLAM
26
2
28
30
10
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKİNCİ YIL
BİRİNCİ YARIYIL
NO
DERS ADI
1
TEORİK
UYGULAMA
TOPLAM
AKTS
Mikro İktisat I
3
0
3
6
2
Makro İktisat I
3
0
3
6
3
İngilizce Okuma ve Konuşma
3
0
3
3
4
Envanter Bilanço
3
0
3
3
5
İstatistik I
3
0
3
5
6
Kamu Maliyesi ve Vergi Teorisi
3
0
2
4
7
Seçmeli Ders II
3
0
3
3
TOPLAM
21
0
21
30
Seçilecek dersler (her seçmeli ders için en az 2 alternatif)
1
Araştırma Yöntemleri
3
0
3
3
2
Ekonomik Sistemler
3
0
3
3
3
İktisat Tarihi I
3
0
3
3
TEORİK
UYGULAMA
TOPLAM
AKTS
İKİNCİ YIL
İKİNCİ YARIYIL
NO
DERS ADI
1
Mikro İktisat II
3
0
3
6
2
Makro İktisat II
3
0
3
6
3
İstatistik II
3
0
3
5
4
Ticaret Hukuku
3
0
3
3
5
Mesleki Yabancı Dil I
3
0
3
3
6
Seçmeli Ders III
3
0
3
3
7
Alan Dışı Seçmeli Ders I
2
0
2
4
TOPLAM
20
0
20
30
Seçilecek dersler (her seçmeli ders için en az 2 alternatif)
1
Şirketler Muhasebesi
3
0
3
3
2
Hizmet Ekonomisi
3
0
3
3
3
İktisat Tarihi
3
0
3
3
11
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
ÜÇÜNCÜ YIL
BİRİNCİ YARIYIL
NO
DERS ADI
1
TEORİK
UYGULAMA
TOPLAM
AKTS
Uluslararası İktisat Teorisi
3
0
3
4
2
Para Teorisi
3
0
3
4
3
Ekonometri I
3
0
3
4
4
Çalışma Ekonomisi
3
0
3
4
5
Tarım Ekonomisi
3
0
3
4
6
Mesleki Yabancı Dil II
3
0
3
3
7
Seçmeli Ders IV
3
0
3
4
8
Alan Dışı Seçmeli Ders I
2
0
2
3
TOPLAM
23
0
23
30
Seçilecek dersler (her seçmeli ders için en az 2 alternatif)
1
Maliyet Muhasebesi
3
0
3
4
2
Türk Vergi Sistemi I
3
0
3
4
3
Çevre Ekonomisi
3
0
3
4
TEORİK
UYGULAMA
TOPLAM
AKTS
ÜÇÜNCÜ YIL
İKİNCİ YARIYIL
NO
DERS ADI
1
Uluslararası İktisat Politikası
3
0
3
4
2
Para Politikası
3
0
3
4
3
Ekonometri II
3
0
3
4
4
Bankacılık ve Mali Kurumlar
3
0
3
3
5
İktisadi Düşünceler Tarihi
3
0
3
4
6
Endüstriyel İktisat
3
0
3
4
7
İş Hayatı İçin Yabancı Dil
3
0
3
3
8
Seçmeli Ders V
3
0
3
4
TOPLAM
24
0
24
30
Seçilecek dersler (her seçmeli ders için en az 2 alternatif)
1
Mali Tablolar Analizi
3
0
3
4
2
Turizm Ekonomisi
3
0
3
4
3
Türk Vergi Sistemi II
3
0
3
4
12
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
DÖRDÜNCÜ YIL
BİRİNCİ YARIYIL
NO
DERS ADI
1
TEORİK
UYGULAMA
TOPLAM
AKTS
Türkiye Ekonomisi
3
0
3
6
2
Büyüme Teorisi
3
0
3
6
3
Dış Ticaret İşlemleri
3
0
3
6
4
İngilizce İktisadi Okumalar I
3
0
3
3
5
Seçmeli Ders VI
3
0
3
3
6
Seçmeli Ders VII
3
0
3
3
7
Seçmeli Ders VIII
3
0
3
3
TOPLAM
21
0
21
30
Seçilecek dersler (her seçmeli ders için en az 2 alternatif)
1
Uluslararası İktisadi Kuruluşlar
3
0
3
3
2
Maliye Politikası
3
0
3
3
3
Uygulamalı Ekonometri
3
0
3
3
4
Oyun Teorisi
3
0
3
3
5
Uluslararası Sermaye Hareketleri
3
0
3
3
6
Ekonomik Göstergeler
3
0
3
3
TEORİK
UYGULAMA
TOPLAM
AKTS
DÖRDÜNCÜ YIL
İKİNCİ YARIYIL
NO
DERS ADI
1
İktisat Politikası
3
0
3
6
2
Kalkınma Ekonomisi
3
0
3
6
3
Güncel Ekonomik Konular
3
0
3
6
4
İngilizce İktisadi Okumalar II
3
0
3
3
3
Seçmeli Ders IX
3
0
3
3
4
Seçmeli Ders X
3
0
3
3
5
Seçmeli Ders XI
3
0
3
3
TOPLAM
21
0
21
30
Seçilecek dersler (her seçmeli ders için en az 2 alternatif)
1
Dünya Ekonomisi
3
0
3
3
2
AB-Türkiye İlişkileri
3
0
3
3
3
İktisadi Araştırmalar
3
0
3
3
4
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
3
0
3
3
5
Refah Ekonomisi
3
0
3
3
6
Enerji Ekonomisi
3
0
3
3
13
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
GENEL TOPLAMLAR
TOPLAM TEORİK DERS SAATİ SAYISI
179
TOPLAM UYGULAMA DERS SAATİ SAYISI
4
TOPLAM SEÇMELİ DERS SAATİ SAYISI
36
TOPLAM SEÇMELİ DERS AKTS KREDİSİ
40
TOPLAM STAJ AKTS KREDİSİ
0
TOPLAM AKTS KREDİSİ
240
14
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI-NÖ
Gün
Sınıf
Pazartesi
1
2
09:00
09:40
09:50
10:30
10:40
11:20
11:30
12:10
12:20
13:00
Atatrük İlke ve İnkılap Tarihi I
Okt. Feyza ŞAHİN
Lab 1 (13:00’da başlayacak)
Mikro İktisat I
Prof. Dr. Selçuk AKÇAY
Z 03 (A Grubu)
Mikro İktisat I
Yrd. Doç. Dr. Bülent ALTAY
103 (B Grubu)
Salı
3
4
Uygulamalı Ekonometri
Doç. Dr. Abdullah KESKİN
212
1
Hukukun Temel Kavramları
Yrd. Doç. Dr. Ayşe KILINÇ
Z 010 (A Grubu)
2
3
4
Makro İktisat I
Doç. Dr. Abdullah KESKİN
212 (A Grubu)
İktisat Tarihi
Yrd. Doç. Dr. Gonca DİLER
210
Türkiye Ekonomisi
Prof. Dr. İsmail AYDOĞUŞ
118
15
13:10
13:50
14:30
15:10
15:20
16:00
Türk Dili I
Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim OKATAN
Lab 4 (14:00’da başlayacak)
İstatistik I
Dr. Hamza ERDOĞDU
116 (B Grubu)
Maliyet Muhasebesi
Yrd. Doç. Dr. Naciye GÖKÇE
210
Uluslararası Sermaye Hareketleri
Doç. Dr. Mahmut MASCA
211
Genel Muhasebe I
Prof. Dr. Halim SÖZBİLİR
103 (A Grubu)
Genel Muhasebe I
Doç. Dr. Yusuf TOPAL
Z04 (B Grubu)
Kamu Maliyesi Teorisi
Doç. Dr. Harun CANSIZ
109
Uluslararası İktisat Teorisi
Prof. Dr. İsmail AYDOĞUŞ
118
Büyüme Teorisi
Prof. Dr. Selçuk AKÇAY
Z03
16:10
16:50
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
Çarşamba
1
2
Güzel Sanatlar
Öğr. Grv. Hasan ŞAHBAZ
208
İstatistik I
Dr. Hamza ERDOĞDU
103 (A Grubu)
3
4
Perşembe
1
Beden Eğitimi
Öğr. Grv. Mehmet YILDIZ
BESYO (09:30’da başlayacak)
2
3
4
Cuma
1
2
Hukukun Temel Kavramları
Yrd. Doç. Dr. Ayşe KILINÇ
Z 010 (B Grubu)
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Yrd. Doç. Dr. Gökhan DEMİRTAŞ
217
Finansal Yönetim I
Doç. Dr. Yusuf TOPAL
116
Maliye Politikası
Doç. Dr. Harun CANSIZ
109
Para Teorisi
Prof. Dr. Erdal DEMİRHAN
104
Dış Ticaret İşlemleri
Yrd. Doç. Dr. Gökhan DEMİRTAŞ
211
Genel Matematik
Doç. Dr. Fatih ECER
203 (B Grubu)
İktisada Giriş I
Prof. Dr. Selçuk AKÇAY
Z 03 (A Grubu)
Envanter Bilanço
Yrd. Doç. Dr. Berfu İLTER
213
Tarım Ekonomisi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet İNKAYA
113
Uluslararası İktisadi Kuruluşlar
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin AKGÖNÜL
209
Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi
Yrd. .Doç. Dr. Kemal KARAYORMUK
216
Çalışma Ekonomisi
Prof. Dr. Erdal DEMİRHAN
104
Ekonomik Göstergeler
Yrd. Doç. Dr. Cem GÖKCE
212
İngilizce I
Okt. Merve Nur GİRGİN
118 (A Grubu)
İngilizce I
Öğr. Grv. Alicia Marie SWAIN
Z 010 (B Grubu)
Makro İktisat I
Yrd. Doç. Dr. Bülent ALTAY
217 (B Grubu)
İktisada Giriş I
Yrd. Doç. Dr. Bülent ALTAY
103 (B Grubu)
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
Ekonometri I
Dr. Hamza ERDOĞDU
103
3
4
Genel Matematik
Doç. Dr. Fatih ECER
203 (A Grubu)
İngilizce İktisadi Okumalar I
Yrd. Doç. Dr. Gonca DİLER
Z 03
16
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI-İÖ
Gün
Sınıf
14:30
15:10
15:20
16:00
1
Pazartesi
2
Mikro İktisat I
Prof. Dr. Selçuk AKÇAY
Z 03 (A Grubu)
3
4
Salı
1
2
3
4
Çarşamba
1
2
Envanter Bilanço
Yrd. Doç. Dr. Berfu İLTER
209
İktisat Tarihi
Yrd. Doç. Dr. Gonca DİLER
210
16:10
16:50
17:00
17:50
18:00
18:40
Türk Dili I
Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim OKATAN
Atatrük İlke ve İnkılap Tarihi I
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARAZEYBEK
Kamu Maliyesi Teorisi
Doç. Dr. Harun CANSIZ
109
Finansal Yönetim I
Doç. Dr. Yusuf TOPAL
116
Maliyet Muhasebesi
Yrd. Doç. Dr. Naciye GÖKÇE
210
Dış Ticaret İşlemleri
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emre GÖRGÜLÜ
113
Genel Muhasebe I
Prof. Dr. Halim SÖZBİLİR
103 (A Grubu)
Genel Muhasebe I
Doç. Dr. Yusuf TOPAL
116 (B Grubu)
İstatistik I
Dr. Hamza ERDOĞDU
212 (A Grubu)
Çalışma Ekonomisi
Prof. Dr. Erdal DEMİRHAN
104
Büyüme Teorisi
Prof. Dr. Selçuk AKÇAY
Z03
Genel Matematik
Doç. Dr. Fatih ECER
203 (A Grubu)
Makro İktisat I
Doç. Dr. Abdullah KESKİN
212 (A Grubu)
Makro İktisat I
Yrd. Doç. Dr. Bülent ALTAY
Z 010 (B Grubu)
3
4
Türkiye Ekonomisi
Prof. Dr. İsmail AYDOĞUŞ
118
17
18:50
19:20
19:30
20:10
20:20
21:00
Genel Matematik
Yrd. Doç. Dr. Erdinç DÜNDAR
104 (B Grubu)
İstatistik I
Dr. Hamza ERDOĞDU
103 (B Grubu)
Para Teorisi
Prof. Dr. Erdal DEMİRHAN
104
Maliye Politikası
Doç. Dr. Harun CANSIZ
109
Beden Eğitimi
Yrd. Doç. Dr. Sebiha GÖLÜNÜK
BESYO
Mikro İktisat I
Yrd. Doç. Dr. Bülent ALTAY
Z 010 (B Grubu)
Uluslararası İktisat Teorisi
Prof. Dr. İsmail AYDOĞUŞ
118
Uygulamalı Ekonometri
Doç. Dr. Abdullah KESKİN
212
21:10
21:50
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İktisada Giriş I
Prof. Dr. Selçuk AKÇAY
Z 03 (A Grubu)
İktisada Giriş I
Yrd. Doç. Dr. Bülent ALTAY
103 (B Grubu)
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Yrd. Doç. Dr. Gökhan DEMİRTAŞ
217
Ekonometri I
Dr. Hamza ERDOĞDU
118
Uluslararası Sermaye Hareketleri
Doç. Dr. Mahmut MASCA
211
Perşembe
1
2
3
4
İngilizce I
Okt. Merve Nur GİRGİN
118 (A Grubu)
İngilizce I
Öğr. Grv. Şükran YEŞİL
203 (B Grubu)
Cuma
1
2
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
3
4
İngilizce İktisadi Okumalar I
Yrd. Doç. Dr. Gonca DİLER
Z 03
18
Hukukun Temel Kavramları
Yrd. Doç. Dr. Ayşe KILINÇ
Z 010
Güzel Sanatlar
Öğr. Grv. Hasan ŞAHBAZ
208
Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi
Yrd. .Doç. Dr. Kemal KARAYORMUK
216
Tarım Ekonomisi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet İNKAYA
113
Uluslararası İktisadi Kuruluşlar
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin AKGÖNÜL
209
Ekonomik Göstergeler
Yrd. Doç. Dr. Cem GÖKCE
211
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
Dersin Amaç
ve Hedefleri
Dersin Temel
Kaynakları
Teori
2
IKT101 TÜRK DİLİ I
Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim OKATAN
Yükseköğrenimini tamamlamış olan her gence, ana dilinin yapısı ve işleyiş özelliklerini gereğice
kavratabilmek; Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmektir.
Ders Kitabı: Türk Dili Ders Kitabı, Afyon Eğitim Sağlık ve Bilim Araştırma Vakfı Yayını,
Afyonkarahisar, 2010 Önerilen Kaynaklar: Türkçe Sözlük, TDK Yayınları, Ankara 2009
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
2
Z
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Dil ve Kültür
2
Türk Dili ve Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, Türk Dilinin Tarihi Gelişimi I
3
Türk Dilinin Tarihi Gelişimi I, Dil Devrimi
4
Türklerin Kullandığı Alfabeler, Türkçenin Lehçeleri
5
Ses Bilgisi, Türkçe Kelimelerde Belli Başlı Ses Olayları ve Özellikleri
6
Sözcük Türleri I
7
Sözcük Türleri II, Yapım Ekleri
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Çekim Ekleri I
11
Çekim Ekleri II
12
Kelime Grupları ve Cümle Bilgisi
13
Noktalama İşaretleri
14
Yazım Kuralları
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
19
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
IKT103 İNGİLİZCE I
Öğr. Grv. Merve Nur GİRGİN / Öğr. Grv. Şükran YEŞİL / Öğr. Grv. Alicia Marie SWAIN
Zorunlu İngilizce I ders programı CEF (CommonEuropean Framework) hedeflerine göre
hazırlanmıştır. Bu amaçla öğrencinin çok yönlü olarak dili kullanma becerisine sahip olması
hedeflenmiştir.
Dersin Temel
1. Teknolojik donanımlar 2. Ders kitabı (Visual Grammar) 3. Yardımcı kitap 4. Sözlük 5. Ek
Kaynakları
materyaller 6. CD oynatıcı 7. Web siteleri
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
3
3
S
Dersin Amaç
ve Hedefleri
Ders İçerikleri
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
Konular
Greetings, explaining expectations and course outline
Describe things, talk about the weather and time, introduce myself and other people, say how people feel,
say where things are
Say what is not true, ask about people’s lives 1&2, give short answers, Say what is in a place, talk about
friends and relations, talk about things I have, talk about my health
Ask if people have things, give short answers about things I have, talk about things I haven’t got, Use thisthat-these-those, say what I can do, ask people to help me, ask for permission
Talk about habits, routines and repeated actions, say how often things happen, talk about days when I do
things, talk about times when things happen
Talk about things that are generally true, say what isn’t true, ask about habits and routines, ask for more
information about habits and routines.
Say where things are 2, talk about what’s happening now, make –ing endings correctly, avoid unnecessary
repetition
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
11
12
13
14
15
Send messages about what I’m doing now, Right an e-mail about my life now, Talk about planned future
events, Make an excuse about why I can’t do something
Make present progressive negatives and questions, remember which verbs aren’t usually used in the
present progressive, decide whether to use present simple or progressive
Talk about the past with was and were, Talk about things that happened in the past 1 & 2, ask about the
past
Ask Wh questions about the past, give short answers about the past, say what didn’t happen in the past,
say what order things happened in
Say when things happened, say how long before now something was, describe a journey, make longer
sentences
Yarıyıl Sonu Sınavı
20
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
IKT109 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARAZEYBEK / Okt. Dr. Feyza K. ŞAHİN
1.Türk bağımsızlık savaşı, Atatürk İnkılapları ve Atatürkçü düşünce sistemi, Türkiye Cumhuriyeti
tarihi hakkında doğru bilgiler vermek, 2. Türkiye ve Atatürk İnkılapları, İlkeleri ve Atatürkçü
düşünceye yönelik tehditler hakkında doğru bilgiler vermek.
Kemal Atatürk, Nutuk / 1919 - 1927, (Bugünkü dile aktaran Zeynep Korkmaz), Atatürk Araştırma
Merkezi yayını. Mustafa Kemal Atatürk, Anafartalar Muharebatına Ait Tarihçe. Mustafa Kemal
Atatürk, Arıburnu Muharebeleri Raporu. Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk'ün Hatıraları, ( Haz. Falih
Rıfkı Atay) Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk'ün Hatıra Defteri, (Haz.Ş.Tezer). Atatürk'ün Kurtuluş
Savaşı Yazışmaları, (Haz. Mustafa Onar), Kültür Bakanlığı yayını. Uluğ İğdemir , Atatürk'ün Yaşamı,
Türk Tarih Kurumu Yayını. Leman Şenalp, Atatürk Kaynakçası, II. Cilt, Türk Tarih Kurumu Yayını.
Dersin Temel
Bilal N.Şimşir,İngiliz Belgelerinde Atatürk,IV cilt, Türk Tarih Kurumu Yayını. Bilal N.Şimşir,
Kaynakları
Atatürk'ün Hastalığı, Türk Tarih Kurumu Yayını. Atatürk'ün Bütün Eserleri, XX Cilt, Kaynak Yayınları.
Eren Akçiçek, Atatürk'ün Sağlığı, Hastalıkları ve Ölümü, Güven Kitabevi. Az Bilinen Yönleriyle
Atatürk, (Edt.Necmi Ülker, Latif Daşdemir), Ege Üniversitesi yayını Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
III Cilt , YÖK yayını Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, II Cilt, (Durmuş Yalçın vd.), Atatürk Araştırma
Merkezi yayını. Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, (Edt.Semih Yalçın vd.)Siyasal Kitabevi. Atatürk
ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (Edt. Ayten Sezer) Siyasal Kitabevi
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
2
2
Z
Dersin Amaç
ve Hedefleri
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Tanışma ve Dersin amacını anlatma. İnkılap Tarihi ilgili kavramlar ve kaynakların açıklanması
2
Yenileşme Çabaları.
3
Fikir Hareketleri
4
Birinci Dünya Savaşı öncesi askeri ve siyasi gelişmeler
5
Birinci Dünya Savaşı
6
Mondros Mütarekesi
7
Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’daki faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkması. Son Osmanlı
Mebusan Meclisi’nin toplanması, İstanbul’un işgal edilmesi.
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Amasya Genelgesi, Erzurum, Batı Anadolu ve Sivas Kongreleri.
11
"T.B.M.M.’nin toplanması ve niteliği. T.B.M.M.’nin açılmasından sonraki askeri ve siyasi gelişmeler."
12
Mudanya Mütarekesi.
13
Lozan Konferansı ve Sonuçları
14
Lozan Konferansı ve Sonuçları
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
21
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
Dersin Amaç
ve Hedefleri
IKT111 İKTİSADA GİRİŞ I
Prof. Dr. Selçuk AKÇAY / Yrd. Doç. Dr. Bülent ALTAY
İktisada Giriş I dersinin amacı, iktisat birinci sınıf öğrencilerinin mikro iktisat biliminin temel
konularını öğrenmelerini sağlamak ve üst sınıflarda alacağı iktisat derslerini daha iyi kavrayacak
şekilde alt yapılarını oluşturmak. Bu dersin hedefi, arz ve talep, fiyat oluşumu, tüketici dengesi,
firma dengesi, piyasa türleri, tam rekabet piyasası, tekel piyasası ve eksik rekabet piyasalarının
işleyişi konularında bilgi ile donatmak.
Dersin Temel
Zeynel DİNLER (2015), İktisada Giriş, Ekin Kitabevi
Kaynakları
Teori
Uyg.
3
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
İktisatla ilgili temel kavramlar
2
Talep ve talep fonksiyonu, arz ve arz fonksiyonu
3
Tam rekabet piyasasında fiyat oluşumu
4
Arz ve Talep esneklikleri
5
Tüketici dengesi (Kardinal Yaklaşım)
6
Tüketici Dengesi (Ordinal yaklaşım)
7
Üretim fonksiyonu ve Maliyet fonksiyonu
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Tam rekabet piyasası
11
Tekel (monopol) piyasa
12
Monopolcü rekabet piyasası
13
Oligopol piyasa
14
Faktör piyasaları ve gelir dağılımı
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
22
ECTS
6
Zorunlu/Seçmeli
Z
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
IKT113 GENEL MUHASEBE I
Prof. Dr. Halim SÖZBİLİR / Doç. Dr. Yusuf TOPAL
Küreselleşen dünya ekonomisine ayak uydurmak ve işletmelerin ekonomik faaliyetlerini kayıt
altına almak için kullanılan usul ve esasların öğretilmesidir. Muhasebe usul ve esasları ile
Dersin Amaç
muhasebe standartlarının kavratılması ve mali tablo düzenleme yeteneğinin kazandırılması. Dersi
ve Hedefleri
alan öğrenciler işletmelerin ekonomik faaliyetlerini muhasebe sürecinde belirlenen kurallara ve
ilkelere göre nasıl kayıt edeceklerini öğrenmektedirler.
Dersin Temel
Çonkar K., H. Ulusan ve M. Öztürk, 2006, Genel Muhasebe, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara; Sözbilir
Kaynakları
H., 2005, Muhasebeye Giriş, Afyonkarahisar.
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
3
5
Z
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Muhasebenin Önemi ve Muhasebenin Temel Kavramları
2
Temel Muhasebe Eşitliği ve Mali Tabloların Tanıtılması
3
Muhasebede Hesap Kavramı ve Hesapların İşleyişi
4
Muhasebede Kullanılan Belge ve Defterler
5
Çift Taraflı Kayıt Yönteminin Tanıtılması ve Uygulama Örnekleri.
6
Bir Dönemlik Muhasebe Sürecini Oluşturan İşlemler, Tek Düzen Hesap Planı
7
Varlıkların Tanıtılması. Dönen Varlık ve Duran Varlık Ayrımının Yapılması. Varlıkların Tanımlanması. Hazır
Değerler, Menkul Kıymetler ve Ticari Alacaklar Hesap Gruplarının tanıtılarak, bu gruplardaki hesapların
çalışılması.
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Stoklar Hesap grubunun tanıtılması, stok değerleme yöntemlerinin anlatılması, stok hesaplarının
kaydedilmesinde sürekli envanter ve aralıklı envanter yöntemlerinin kullanılması.
11
Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları hesaplarının tanıtılması.
12
13
14
15
KDV hesaplarının tanıtılması ve işleyişinin anlatılması, her ay sonunda yapılan KDV mahsubunun
gösterilmesi ve uygulanması, diğer dönen varlıklar hesaplarının tanıtılması.
Duran Varlıkların tanımlanması ve tanıtılması, ticari alacaklar, mali duran varlıklar hesaplarının örneklerle
anlatılması.
Maddi Duran Varlıkların örneklerle anlatılması, amortismanın açıklanması ve örneklerle amortisman
yöntemlerinin çözümü.
Maddi olmayan duran varlıkların tanıtılması, amortisman yöntemlerinin anlatılması, diğer duran varlıkların
tanıtılması.
Yarıyıl Sonu Sınavı
23
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
IKT115 GENEL MATEMATİK
Doç. Dr. Fatih ECER
Dersin amacı öğrencilerin matematiğin temelleri hakkında genel bilgiye sahip olmalarını sağlamak,
işletme ve ekonomi ortamlarında gereken matematiksel araç ve yöntemleri tanıtmaktır. Bu dersin
hedefi, öğrencilere matematikle ilgili temel kavramların, yöntemlerin ve uygulamalarının
öğretilmesidir.
1. Sosyal Bilimlerde Matematik ve İşletme Uygulamaları, Doç. Dr. Fatih ECER, Gazi Yayınevi,
Dersin Temel
Ankara. 2.İş, ekonomi ve sosyal bilimler için matematik, Edward T. Dowling, (Çev. Hilmi
Kaynakları
Hacısalihoğlu), Schaum’s Outlines, Nobel Yayınevi, Ankara.
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
3
5
Z
Dersin Amaç
ve Hedefleri
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Fonksiyonlar
2
Fonksiyonların Uygulamaları
3
Fonksiyonların Uygulamaları
4
Eşitsizlikler ve Uygulamaları
5
2. Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler ve Uygulamaları
6
Limit ve Süreklilik
7
Türev
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Türev uygulamaları
11
İntegral
12
İntegral Uygulamaları
13
Matris ve Determinantlar
14
Faiz Hesapları
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
24
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
IKT117 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
Yrd. Doç. Dr. Ayşe KILINÇ
Bu dersin amacı; hukuk kurallarına ilişkin genel ilkelerin benimsenmesi, kullanılan kavramların
anlaşılmasının sağlanması, günlük hayatta ve mesleki çalışmada karşılanması mümkün temel
hukuki kavramların bilinmesi, hukukun farklı alanlarında alınacak derseler temel sağlanmasıdır.
1. 1982 Anayasası 2. Hasan Hüseyin BAYRAKLI, Hukukun Temel Kavramları, 2010 . YARDIMCI
Dersin Temel
KAYNAKLAR 1.Kemal Gözler, Hukuka Giriş, Ekin Kitabevi Yayınları, 2006. 2.Turhan Esener, Hukuk
Kaynakları
Başlangıcı, Alkım Yayınları, 2006.
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
3
5
Z
Dersin Amaç
ve Hedefleri
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Hukuk kavramı ve hukukun kaynakları
2
Medeni hukukun genel hükümleri
3
Gerçek kişiler
4
Tüzel kişiler
5
Eşya üzerindeki haklar
6
Taşınmaz mülkiyeti, kat mülkiyeti ve irtifaklar
7
Borç ilişkisi, borcun kaynakları ve borçların sona ermesi
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Ticaret hukuku
11
Anayasa hukuku
12
İdare hukuku
13
Ceza hukukunun temel kavramları
14
Cezalar, güvenlik tedbirleri ve cezaların sona ermesi
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
25
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
IKT119 BEDEN EĞİTİMİ
Yrd. Doç. Dr. Sebiha GÖLÜNÜK / Öğr. Grv. Mehmet YILDIZ
Bu ders Elektrik Eğitimi lisans öğrencilerine beden Eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve
alışkanlıklar edinerek gençlerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimini sağlamayı amaçlar.
Öğrencilere, Atletizm branşıyla ilgili; koşular, atma ve atlamalar, Serbest Jimnastik, Takım sporları;
futbol, voleybol, basketbol, hetbol ile ilgili temel becerileri öğretir.
Aracı. H., Schools Physıcal Educatıon, 1998, Hazar. M., Physıcal Educatıon and Game Educatıon in
Sports, 1997 Aracı, H., Okullarda Beden Eğitimi, 1998 Hazar. M., Beden Eğitimi ve Sporda Oyun
Dersin Temel
Eğitimi, 1997 Physical Education for Lifelong Fitness: The Physical Best Teacher's Guide by Physical
Kaynakları
Best, Human Kinetics, Nat'l Assoc for Sport & PE, Human Kinetics Publishers; 2nd edition (August
30, 2004)
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
2
2
S
Dersin Amaç
ve Hedefleri
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
İnsan Gelişiminde beden eğitiminin rolü
2
İlköğretim çocuklarının motor gelişim özellikleri
3
Sağlıklı yaşam için egzersizler hakkında genel bilgi
4
Beden eğitimi derslerinde düzen alıştırmaları.
5
Beden eğitimi derslerinde düzen alıştırmaları.
6
Beden eğitimi dersinde kullanılan, malzemelerin özellikleri, bireysel ve eşli jimnastik hareketleri.
7
Beden eğitimi dersinde kullanılan, malzemelerin özellikleri, bireysel ve eşli jimnastik hareketleri.
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Beden eğitimi derslerinde ve günlük yaşantıda, ilk yardım.
11
Atletizm temel teknikleri ve kuralları
12
Atletizm temel teknikleri ve kuralları
13
Spor ve yaşam
14
Olimpiyatlar hakkında genel bilgi
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
26
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
IKT121 GÜZEL SANATLAR
Öğr. Grv. Hasan ŞAHBAZ
İlk yıl içerisinde verilen seçmeli güzel sanatlar dersi, sanat eğitiminin önemli bir kategorisi olan,
genel sanat eğitimi çerçevesinde öğrencilere sanat kültürü, kazandırmayı amaç edinmiştir. Başka
bir deyişle sanatın insanı insanlaştıran, hayatı artıran, duyuları keskinleştiren boyutta önemli bir
olgu olduğunu öğrenciye kavratmak, sanatın doğası ve çeşitli sanat disiplinleri konusunda
Dersin Amaç
öğrenciye bilgi, beceri ve anlayış kazandırmak, öğrenciyi, kişilikli, kimlikli, sorgulayan, duyuları
ve Hedefleri
keskinleşmiş, toplumsallaşmış bireyler kılmak bu dersin genel amacıdır. Hedefler: 1- Sanat
kavramını tanımlamadaki zorluğu anlayabilme. 2- Sanat ve sanatçı kavramını doğru bir içerikle
tanımlayabilme. 3- Farklı sanat disiplinlerinin doğalarını kavrayabilme, sistemini çözümleyebilme.
4- Sanattaki yozlaşma sorununu çözümleme. 5- Farklı sanat disiplinlerini kategorilendirebilme,
sanatın kaynağını kavrayabilme ve işlevlerini tanımlayabilme.
CD, DVD, MP3, Çeşitli Sanat Dergileri
Tunalı, İsmail; İ. Estetik, Remzi Kitabevi
Tunalı, İsmail; Greek Estetiği, Remzi Kitabevi
Dersin Temel
Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Remzi Kitabevi
Kaynakları
Turanî, Adnan; Çağdaş sanat Felsefesi, Remzi Kitabevi
Tunalı, İsmail; Felsefenin Işığında Modern Resim, Remzi Kitabevi
Turanî, Adnan; Sanat Terimleri Sözlüğü, Remzi Kitabevi
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
2
2
S
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Sanatın Tanımı Üzerine
2
Genel Anlamında Sanat, Özel Anlamda Sanat
3
Genel Olarak Sanat (Tanımlar - Kavramlar)
4
Doğal Nesne – Sanat Nesnesi
5
Güzel Sanatların Sınıflandırılması
6
Sanatın İşlevi
7
Sanatın Kaynağı
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Sanatta Nesne Çözümlemesi Ve Sanatın Nesneleri
11
Belgesel gösterimi
12
Suje Nedir- Obje Nedir
13
Genel Olarak Güzel, Estetik Bir Değer Olarak Güzel
14
Sanatta Güzel, Güzelin Bilimi Olarak Estetik
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
27
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 2. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
Dersin Amaç
ve Hedefleri
IKT201 MİKRO İKTİSAT I
Prof. Dr. Selçuk AKÇAY / Yrd. Doç. Dr. Bülent ALTAY
Bu dersin amacı öğrencilere mikro iktisadın temel konularını daha detaylı tanıtmak ve onların
tüketici ve firma davranışları, temel piyasaların tüketici ve toplum ferahı açısından sonuçlarını
anlamalarını sağlamaktır.
Dersin Temel
Erdal M. Ünsal : Mikroiktisat, BigBang Yayınevi 10. Baskı , Ankara 2014
Kaynakları
Teori
Uyg.
ECTS
3
6
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Mikro iktisadi kavramlar
2
Talep ve talep fonksiyonu
3
Arz ve arz fonksiyonu
4
Tam rekabet piyasasında piyasa dengesi
5
Talebin fiyat esnekliği, talebin çapraz esnekliği, talebin gelir esnekliği
6
Talep esnekliği ve hasılat ilişkisi, arz esnekliği
7
Piyasa dengesine müdahale ve konu tekrarı
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Kardinal tüketici dengesi, Ordinal tüketici dengesi
11
Ordinal tüketici dengesindeki değişmeler
12
Kısa dönem üretici dengesi
13
Uzun dönem üretici dengesi
14
Maliyet ve maliyet fonksiyonu
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
28
Zorunlu/Seçmeli
Z
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 2. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
Dersin Amaç
ve Hedefleri
IKT203 MAKRO İKTİSAT I
Doç. Dr. Abdullah KESKİN / Yrd. Doç. Dr. Bülent ALTAY
Bu dersin amacı makro ekonomik teorilerini öğretmek. Ders makroekonomik teorilerin nasıl
kurgulandığını ve bu teoriler arasındaki farklılıkların nedenlerini öğretmeyi temel hedef olarak
almaktadır.
Dersin Temel
Erdal Ünsal (2013), Makro Ekonomi, İmaj Yayıncılık, Ankara.
Kaynakları
Teori
Uyg.
ECTS
3
6
Zorunlu/Seçmeli
Z
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Makro iktisadi modeller
2
Milli gelir hesaplamaları ve milli gelir dengesi
3
İşsizlik, Enflasyon
4
Faiz haddi, reel faiz ve reel döviz kuru
5
Tüketim ve tasarruf fonksiyonları
6
Dışa kapalı bir ekonomide toplam harcama ve toplam gelir yaklaşımı ile milli gelir dengesi
7
Mal piyasasında dengenin değişmesi: çarpan
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Deflayonist ve enflasyonist açık
11
Dışa açık bir ekonomide toplam harcama ve toplam gelir yaklaşımı ile milli gelir dengesi
12
Dışa açık ekonomide mal piyasasında dengenin değişmesi: dışa açık ekonomide çarpan
13
Otomatik istikrarlandırıcılar
14
Tasarruf paradoksu
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
29
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 2. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
IKT205 İSTATİSTİK I
Öğr. Grv. Dr. Hamza ERDOĞDU
Dersin amacı, istatistiki metotları öğretmektir.
1.Temel istatistik konularını vermek. 2.Verileri düzenleyip, tablo-grafiklerle sunmak. 3.Deney
düzenlerine göre verileri uygun istatistik yöntemlerle analiz etmek ve yorumlamak. 4.Bazı olasılık
dağılımlarını öğretmek. 5. SPSS paket programına veri girişini ve basit düzeyde analizleri yapmak.
1. Spiegel, M. R., Stephens, L. J (Çev. Editörü Salih Çelebioğlu), İstatistik, Nobel Yayın, 4. Basımdan
Çeviri, 2013
Dersin Temel
2.Gürsakal, N. Betimsel İstatistik, Dora Kitabevi, BURSA 2012
Kaynakları
MİNİTAB - SPSS Uygulamalı
3. - David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams (2009), Statistics for Business and
Economics: Revised 10th Edition, Thomson South-Western, Ohio,USA.
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
3
4
Z
Dersin Amaç
ve Hedefleri
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
İstatistik Kavramı
2
Değişkenler ve Grafikler
3
Frekans Dağılımları
4
Merkezi Eğilim Ölçüleri
5
Yayılım Ölçüleri
6
Momentler, Çarpıklık ve Basıklık
7
SPSS Uygulamaları
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Olasılık, Permütasyon ve Kombinasyon
11
Rassal Değişken Kavramı ve Olasılık Dağılımları
12
Kesikli Olasılık Dağılımları – Binom ve Poisson Dağılımları
13
Sürekli Olasılık Dağılımları – Normal Dağılım
14
SPSS Uygulamaları
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
30
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 2. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
IKT207 KAMU MALİYESİ VE VERGİ TEORİSİ
Doç. Dr. Harun CANSIZ
Kamu maliyesine ilişkin kavram bilgilerini kazandırmak. Maliye alanındaki temel kavramları anlama
becerisi sağlamak. Mali olayların analiz ve yorumlanmasında ekonomik ve sosyal sorunları maliye
bakış açısı ile değerlendirebilmeyi sağlamak.
Dersin Temel
A. Akdoğan, Kamu Maliyesi, Gazi Kitabevi, 11. Baskı, İhsan C. Demir, Kamu Maliyesi, 2015
Kaynakları
Öğretim üyesi eşiliğinde interaktif anlatımlı ders kitabı.
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
3
4
Z
Dersin Amaç
ve Hedefleri
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Kamu maliyesinin konusu ve tarihsel gelişimi
2
Kamu maliyesinin diğer bilim dallarıyla ilişkisi
3
Kamu ekonomisini özel ekonomiden ayıran nedenler
4
Kamu Ekonomik Faaliyetler
5
Kamu kesiminde Karar Alma süreci
6
Kamu Harcamalarının tanımı VE Kapsamı
7
Kamu Harcamalarının Artış Nedenleri
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Kamu Gelirleri
11
Verginin Tanımı ve Özellikleri
12
Vergi yükü, verginin etkileri
13
Vergilerin Tasnifi
14
Genel Değerlendirme
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
31
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 2. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
Dersin Amaç
ve Hedefleri
Dersin Temel
Kaynakları
Teori
3
IKT209 MESLEKİ YABANCI DİL I
Yrd. Doç. Dr. Kartal SOMUNCU
Öğrencilerin kendi alanlarına İngilizce hakim olabilmelerini sağlamak. Günlük hayatta ve iş
hayatında karşılaşılan durumların İngilizce olarak öğrencilere kavratılması.
Oxford English for Careers Commerce 1
Konuşma pratiği ve ders kitabı.
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
4
S
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Derse Giriş
2
İş Çevresi
3
İş Çevresi
4
Şirket
5
Şirket
6
Yeni bir işe başlama
7
Seyahat
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Spor
11
Satışlar
12
Satışlar
13
Kültürel Farkındalık
14
Kültürel Farkındalık
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
32
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 2. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
Dersin Amaç
ve Hedefleri
IKT211 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Doç. Dr. Gökhan DEMİRTAŞ
Lisans eğitiminin henüz başında olan öğrencilere sosyal bilimlerde araştırma yapmak için gerekli
temel bilgileri öğretmektir. Ayrıca tek değişkene ilişkin bir ekonomik konunun nasıl ele alınacağını
gösteren basit bir çalışma hazırlamaktır.
Dersin Temel
1.Ders Kitabı, 2. Yardımcı Kitap, 3. Ek Materyaller
Kaynakları
Teori
Uyg.
3
-
ECTS
4
Zorunlu/Seçmeli
S
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Pozitif Bilime İlişkin Temel Kavramlar
2
Bilimsel Araştırma Süreci, Araştırma Konusunun Belirlenmesi
3
Kaynak Taraması: Kütüphanelerin Kullanılması, Online Veri Tabanları (Anahtar Sözcükler ve Aramalar)
4
İktisat Alanında Seçilmiş Bilimsel Makalelerin İncelenmesi
5
İktisadi araştırmalarda Veri, Grafik ve Tabloların Oluşturulması, Verilerin Yorumlanması
6
Bilimsel Araştırmanın Dizaynı
7
Araştırma Raporunun Hazırlanması, Akademik Yazım Kuralları
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Örnek Çalışmanın İncelenmesi, Örnek Sunum Yapılması
11
Araştırma konularının öğrenciler tarafından sunumu
12
Araştırma konularının öğrenciler tarafından sunumu
13
Araştırma konularının öğrenciler tarafından sunumu
14
Araştırma konularının öğrenciler tarafından sunumu
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
33
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 2. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
IKT213 ENVANTER BİLANÇO
Yrd. Doç. Dr. Berfu İLTER
Temel Kavramlar, dönemsonu işlemleri, envanter türleri, dönen varlıkların envanteri, duran
varlıkların envanteri, kısa vadeli yabancı kaynakların envanter ve değerlemesi, uzun vadeli yabancı
kaynakların envanter ve değerlemesi, özkaynak hesaplarının envanteri.
Temel Kaynak: Sabri Bektöre, Yılmaz Benligiray ve Nurten Erdoğan, Dönemsonu Muhasebe
İşlemleri, Ankara: Nisan Kitabevi, 2008. Önerilen Kaynaklar: Ümit Ataman, Genel Muhasebe II
Dersin Temel
İstanbul: Türkmen Kitabevi, 1998.
Kaynakları
Teorik Anlatım, Örnek çözümleri, soru-cevap.
yazılı ders araç gereçleri
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
3
4
S
Dersin Amaç
ve Hedefleri
Ders İçerikleri
Hafta
1
2
3
Konular
Derse Başlangıç ve Dersin öneminin kavratılması ile ders materyalleri ve işleme biçimi üzerine genel
bilgilendirme.
İşletme ve türleri, tacir ve işletmelerin hukuki yapıları, işletme veya sahiplerinin vergi mükellefiyeti, ticari
defterler, ticari defterlerin tasdiki ve kayıt nizamı, ispat edici belgeler ve envanterle ilgili kavramlar ile
envanter işlemlerinin gere
Envanter işlemlerinin kapsamı ve bu çerçevede muhasebe dışı envanter-muhasebe içi envanter, envanter
çıkarma zamanı ve hesap dönemi, sayım işleminin genel prosedürü, değerleme ölçüleri, ticari-mali kâr
ilişkisi, işletme kârının tespitinde çeşitli yak
4
Dönen varlıkların envanter ve değerlemesi ile örnek işolguları ile muhasebe kayıtlarını göstermek.
5
Dönen varlıkların envanter ve değerlemesi ile örnek işolguları ile muhasebe kayıtlarını göstermek.
6
Dönen varlıkların envanter ve değerlemesi ile örnek işolguları ile muhasebe kayıtlarını göstermek.
7
Duran varlıkların envanter ve değerlemesi ile örnek işolguları ile muhasebe kayıtlarını göstermek
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Duran varlıkların envanter ve değerlemesi ile örnek işolguları ile muhasebe kayıtlarını göstermek.
11
Gelirler ve Giderlerle ilgili dönemsonu işlemleri ve örnek işolguları ile muhasebe kayıtlarını göstermek.
12
Gelirler ve Giderlerle ilgili dönemsonu işlemleri ve örnek işolguları ile muhasebe kayıtlarını göstermek.
13
Mali tabloların düzenlenmesi ve örnek işolguları üzerinde uygulamalar göstermek.
14
İşletme hesabı esasına göre defter tutma ve örnek işolguları ile muhasebe kayıtlarını göstermek.
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
34
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 2. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
Dersin Amaç
ve Hedefleri
IKT215 SİYASET BİLİMİ
Öğr. Grv. Hulusi Nusret ÖZSOY
Başta siyaset bilimi perspektifi olmakla beraber, disiplinler arası bir yaklaşımla siyasal olguları
çözümlemek.
Heywood, A., (2004), Siyaset, Ankara: Adres Yayınları. -Kapani, M., Politika Bilimine Giriş, Ankara:
Dersin Temel
Bilgi Yayınları
Kaynakları
Teorik konular öğrencilere anlatılmakta, tahta, projeksiyon aleti gibi araçlardan yararlanılmakta,
uygulamadaki örnekleriyle ilgili öğrenciye sorular yöneltilerek derse ilgisi sağlanmaktadır
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
3
4
S
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Siyaset Nedir? Siyaset tanımı ile ilgili farklı yaklaşımlar ve yöntem tartışmaları
2
Devlet faaliyetlerinin toplamı olarak siyaset, Kamu yararı olarak siyaset, Çatışma giderme aracı olarak
siyaset, İktidar oyunu olarak siyaset
3
Siyasal Sistem nedir? Farklı siyasal sistem örnekleri (kabile toplumları, imparatorluk, feodalizm)
4
Siyasal sistemlerin sınıflandırılması sorunu, Ulus devlet ve Modern Siyasal Sistemler
5
Çağdaş Siyasal Sistemler Batı Poiarşileri, Yeni Demokrasiler
6
Doğu Asya rejimleri, İslami rejimler, Askeri Rejimler
7
İdeolojiler İdeoloji nedir? İdeolojilerin sınıflandırılması
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
İdeolojilerin tarihsel, düşünsel ve sosyo-ekonomik arka planı
11
Liberalizm, Sosyalizm
12
Muhafazakârlık, Milliyetçilik, Faşizm
13
Anarşizm, Feminizm, Çevrecilik, Köktendincilik
14
İdeolojilerin sonu mu? Genel Değerlendirme
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
35
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 2. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
IKT217 GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ
Yrd. Doç. Dr. Kemal KARAYORMUK
Dersin amacı öğrencilere başarılı bir biçimde yeni bir işletme kurmak ya da yeni bir teşebbüsü
başlatmak için tüm gerekli faaliyetleri öğretmektir. İşletmecilik eğitimine güçlü bir başlama
Dersin Amaç
arzusunda öğrencilerin girişimcilik sürecini, girişimcinin kendine has özelliklerini ve girişimciliğin
ve Hedefleri
bütün yönlerini anlamaları sağlanır. Ayrıca girişimsel süreç bağlamında öğrencilere fırsatları
keşfetme ve değerleme öğretilir.
(1) Çetindamar, Dilek, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Türkiye’de Girişimcilik
Raporu, 2003, İstanbul, TÜSİAD Yayınları. (2) Zimmerer, Thomas W. and Scorborough, Norman M.,
Essential of Entreprenurship and Small Business Management, 1997, Second Editon, Prentice Hall.
(3) Kuratko, Donald F. and Richard M. Hodgetts, Entrepreneurship: A Contemporary Approach,
Dersin Temel
2000, Fifth Edition, South-Western Publishing. (4) Alpugan, Oktay, Küçük İşletmeler: Kavramı,
Kaynakları
Kuruluşu ve Yönetimi, 1998, Ankara, Özgün Matbaacılık. (5) Küçük, Orhan, Girişimcilik ve Küçük
İşletme Yönetimi, 2009, Ankara, Seçkin Yayıncılık. (6) Döm, Serpil, Girişimcilik ve Küçük İşletme
Yönetimi, 2008, Ankara, Detay Yayıncılık. (7) Tikici, Mehmet ve Aksoy, Ali (Ed.), Girişimcilik ve
Küçük İşletmeler, 2009, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
3
4
S
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Girişimciliğin Temel Kavramları, Girişimciliğin Önemi ve Gelişimi
2
Girişimcilik Özelliklerinin Sınanması, Girişimcinin kişilik özellikleri ve girişimcilik kültürü
3
İş Fikri Geliştirme, İş Fikri Geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri
4
İş planı Kavramı ve öğeleri, İş planı Kavramı ve öğeleri (Pazar araştırması)
5
İş planı Kavramı ve öğeleri (Pazarlama Planı), İş planı Kavramı ve öğeleri (Üretim Planı)
6
İş planı Kavramı ve öğeleri (Yönetim planı), İş planı Kavramı ve öğeleri (Finansal Plan)
7
Türkiye’de girişimcilik sorunları ve çözüm yolları, Girişimcilik politikası, girişimcilik testleri ve girişimcilik
eğitimi
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
11
12
İş Planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik Atölye çalışmaları (Pazar araştırma), İş Planı öğelerinin
pekiştirilmesine yönelik Atölye çalışmaları (pazarlama planı)
İş Planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik Atölye çalışmaları (üretim planı), İş Planı öğelerinin
pekiştirilmesine yönelik Atölye çalışmaları (yönetim planı)
İş Planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik Atölye çalışmaları (finansal plan), İş Planı öğelerinin
pekiştirilmesine yönelik Atölye çalışmaları
13
İş Planı Hazırlama ve Doküman Haline Getirilmesi,
14
İş Planı İçinde Yönetim, Pazarlama Planları, İş planının yazılmasında ve sunumunda dikkat edilmesi gereken
hususlar, İş Planı İçinde Finans ve Üretim Planları,
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
36
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 3. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
IKT301 ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ
Prof. Dr. İsmail AYDOĞUŞ
Dersin amacı, dış ticareti açıklayan teorileri ele almak; ekonomilerin izlediği dış ticaret politikalarını
teorik açıdan incelemek ve küresel ve bölgesel düzeyde iktisadi birleşmelerin etkileri üzerinde
durmaktır.
Halil Seyidoğlu (2015). Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama, Güzem Yayınları, İstanbul.
Erdal Ünsal (2005). Uluslararası İktisat: Teori, Politika ve Açık Ekonomi İktisadı, İmaj yayınları,
Ankara.
Dersin Temel
Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc L. Melitz (2012). International Ekonomics Theory &
Kaynakları
Policy, Ninth Edition, Addison-Wesley, NY, USA.
Dominick Salvatore (2004). International Economics, Eight Edition, John Willey -Sons Publishers,
USA.
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
3
6
Z
Dersin Amaç
ve Hedefleri
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Uluslararası İktisadın Kapsamı
2
Mutlak ve Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi
3
Fırsat Maliyetleri ve Dış Ticaret Teorisi
4
Arz ve Talep Modellerine Dayalı Dış Ticaret Teorisi
5
Açık Ekonomilerde Genel Denge
6
Faktör Donatımı Teorisi
7
Yeni Dış Ticaret Teorileri
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme Analizleri
11
Dış Ticaret Politikasının Amaçları ve Araçları
12
Gümrük Tarifelerinin Ekonomik Etkileri
13
Tarife Dışı Ticaret Politikası Araçları
14
İktisadi Birleşmeler Teorisi ve Gümrük Birliğinin Etkileri
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
37
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 3. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
Dersin Amaç
ve Hedefleri
IKT303 PARA TEORİSİ
Prof. Dr. Erdal DEMİRHAN
Bu dersin amacı parasal ekonomi ile ilgili teorik açıklamalar yapmak, finansal piyasaların yapısı ve
işleyişi konusunda bilgi vermektir.
İlker Parasız, Para Teorisi ve Politikası, 2007
Dersin Temel
Nur Keyder, Para: Teori-Politika-Uygulama, 2002
Kaynakları
Fatih Özatay, Parasal İktisat: Kuram ve Politika, Efil Yayınevi, 2011
Ana kaynaklar temel ders kitapları olarak okutulmaktadır.
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
3
6
Z
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Paranın Tanımı, İşlevleri ve Ekonomideki Yeri
2
Para Standartları
3
Banka Parası Üretimi
4
Merkez Bankası Parası, Para Tabanı, Merkez Bankası Bilançosu
5
Hazine İşlemlerinin Para Arzı Üzerine Etkileri
6
Klasik, Keynesyen ve Monetarist Para Teorisi
7
Yeni Klasik ve Reel Konjonktür Para Teorileri
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Para Talebi Teorileri, Faiz Teorisi
11
Para, Mal ve Kredi Piyasalarında Denge; Fiyat ve Ücret Yapışkanlıkları
12
Ekonomik Dalgalanmalar, Büyüme ve Para
13
Parasal Dengesizlikler ve Enflasyon Sorunu
14
Enflasyon ve Eksik İstihdam Ödünleşmeleri, Phillips Eğrisi, Hysteresis Hipotezi
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
38
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 3. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
Dersin Amaç
ve Hedefleri
IKT305 EKONOMETRİ I
Öğr. Gör. Dr. Hamza ERDOĞDU
Bu dersin amacı, iktisat teorilerinin test edilebilmeleri için kullanılan iktisadi modellerin tahmin ve
değerlendirilmesinde kullanılan temel ekonometrik metotların öğretilmesidir.
1-Damodar N. Gujurati, Dawn C. Porter (2014), Temel Ekonometri, Çevirenler: Ümit Şenesen ve
Gülay Güllük Şenesen, 5. Basımdan Çeviri, Literatür Yayınları, İstanbul.
2- James H. Stock and Mark W. Watson (2011), Ekonometriye Giriş, Çevirenler: Bedriye Saraçoğlu,
Dersin Temel
Efil Yayınevi, Ankara.
Kaynakları
3- Recep Tarı (2014), Ekonometri, Gözden Geçirilmiş 10. Baskı, Umuttepe Yayınları, Kocaeli.
4- Nedim Dikmen (2012), EKONOMETRİ Temel Kavramlar ve Uygulamalar, 2. Baskı, Dora Yayınları,
Bursa.
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
3
5
Z
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Ekonometrinin Tanımı ve Kapsamı
2
Basit Doğrusal Regresyon Analizi
3
Determinasyon (Belirlilik) Katsayısı
4
Regresyon Katsayılarının Anlamlılık Sınaması ( t Testi)
5
Regresyon Katsayılarının Topluca Anlamlılık Testi ( F testi)
6
Korelasyon & Kovaryans
7
SPSS Uygulamaları
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi ( t Testi & F testi)
11
Regresyon Modellerinde Fonksiyonel Yapı ve Spesifikasyon
12
Kukla ( Yapay) Değişkenli Modeller
13
Logit Modeli – Probit Modeli
14
SPSS Uygulamaları
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
39
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 3. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
Dersin Amaç
ve Hedefleri
IKT307 ÇALIŞMA EKONOMİSİ
Prof. Dr. Erdal DEMİRHAN
Bu dersin amacı işgücü piyasalarının işleyişi konusunda teorik ve pratik bilgiler sunmaktır.
M. Kemal Biçerli, Çalışma Ekonomisi, 2007
Ronald G. Ehrenberg, ve Robert S. Smith Modern Labor Economics: Theory and Public Policy, 2011
Ana kaynaklar temel ders kitapları olarak okutulmaktadır
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
3
5
Z
Dersin Temel
Kaynakları
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Çalışma Ekonomisinin İktisat Teorindeki Yeri, Emek Piyasalarının Özellikleri
2
Emek Arzı, Neo-Klasik Çalışma-Boş Zaman Teorisi
3
İşgücüne Katılma Oranı
4
Emek Talebi
5
Ücretlerin Belirlenmesi
6
Ücret Farklılıkları
7
Eğitim Ekonomisi; Emek Mobilitesi
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Sendikaların Ekonomik Analizi
11
Kamu ve İş Piyasaları
12
Emek Verimliliği
13
İşsizlik ve İşsizlikle Mücadelede İzlenen Politikalar
14
Enflasyon, Ücretler ve İstihdam
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
40
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 3. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
IKT309 TARIM EKONOMİSİ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet İNKAYA
Bu ders tarım sektörünün ekonomik olarak incelenmesine, sektörün kendine has özelliklerinin
ortaya konulmasına ve tarımsal sorunların çözümüne yöneliktir. Dersin amacı tarım sektörünün
Dersin Amaç
işlevlerini, ekonomik kalkınmadaki önemini, tarımsal ürün arz ve talebi ile tarımsal piyasaların
ve Hedefleri
özelliklerini ortaya koyarak öğrencilerin tarım sektörünü tarım dışı sektörden ayıran önemli
farklılıkları görebilmelerini sağlamak ve tarımsal sorunları ve sektörün uluslararası boyuttaki yerini
gösterebilmektir
- Zeynel Dinler, Tarım Ekonomisi, Ekin Kitabevi, 2000
Dersin Temel
- Gülten Kazgan, Tarım ve Gelişme, İstanbul Bilgi Ün. Yay., 2003
Kaynakları
- Bahadır Aydın, Sadettin Paksoy, Tarım Ekonomisi (edt), Lisans Yay. 2013.
- Ders anlatımı, tartışmalar ve sunumlar.
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
3
4
S
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Tarımın tarihsel ve toplumsal gelişimlerdeki yeri ve önemi
2
Tarımım geçmişteki ve günümüzdeki işlevleri
3
Tarımsal Üretim Teorisi (Kısa dönem ve uzun dönem analizi)
4
Fiyat Teorisi kapsamında tarımsal ürün piyasaları (Piyasa uygulamaları)
5
Milli Gelir içinde tarım sektörünün azalan payı
6
Tarımsal Nüfus (Azalan Tarımsal Nüfus Kanunu)
7
Tarım Sektöründe İşletmelerin optimal büyüklükleri
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Avrupa Birliği’nde Ortak Tarım Politikası ve Türk tarımının adaptasyonu
11
Tarıma Devlet Müdahalesi; Türkiye’de Uygulanan Tarımsal Politikaları
12
Dünya Tarım Politikaları ve etkin ülkeler
13
DTÖ Anlaşmaları ve Tarımsal Ürün Ticareti
14
Bitkisel ve hayvansal ürünlerle ilgili çeşitli piyasa analizleri
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
41
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 3. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
Dersin Amaç
ve Hedefleri
Dersin Temel
Kaynakları
Teori
3
IKT311 İKTİSAT TARİHİ
Yrd. Doç. Dr. Gonca DİLER
İnsanlık tarihi boyunca iktisadi olayları ve olaylar karşısında insan davranışlarını, toplumların iktisadi
hayatlarının nasıl değiştiğini incelemektir.
İktisat Tarihi Prof. Dr. Tevfik GÜRAN
Türk İktisat Tarihi Prof. Dr. Ahmet TABAKOĞLU
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
4
S
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
İktisat Tarihine Giriş, İlkçağ Ekonomileri
2
Erken ve Ortaçağda Avrupa
3
Geç Ortaçağda Avrupa, Modern Çağın Başlarında Avrupa Ekonomisi
4
Ekonomik Güç Dengesinin Değişmesi
5
Sanayi İnkılabı
6
19. yy. Değişim ve Sanayileşme
7
20. yy. Dünya ekonomisi
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Türk İktisat Tarihinin Temelleri
11
Eski Türklerde İktisadi Hayat
12
Selçuklu Ekonomisinin Esasları
13
Osmanlı Ekonomisinin Temelleri 1-2
14
Osmanlı Ekonomisinin Temelleri 3-4
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
42
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 3. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
IKT313 MALİYET MUHASEBESİ
Yrd. Doç. Dr. Naciye GÖKÇE
İşletmelerin temel açmalarından biri olan kârını ençoklamak amacına ulaşabilmek amacıyla
üzerinde strateji geliştirebileceği unsurlardan biri olan maliyet kavramını tanımak, anlamak,
Dersin Amaç
maliyetin oluşum sürecini öğrenmek ve birim maliyetin nasıl hesaplanacağını öğrenebilmelerini
ve Hedefleri
sağlamak, farklı üretim sistemlerinde (sipariş maliyet sistemi, tek safhalı üretim sistemi, çok safhalı
üretim sistemi gibi) maliyetin nasıl hesaplanacağını öğretmek.
Temel Kaynak: Naciye Sözbilir, Ali Rıza Kaymaz,Tülay Fidancı,Maliyet Muhasebesi,Afyon,2003
Dersin Temel
Önerilen Kaynaklar: Kamil Büyükmirza, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, 11. Baskı, Ankara: Gazi
Kaynakları
Kitapevi, 2007.
Teorik Anlatım, Örnek çözümleri, soru-cevap.
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
3
4
S
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Derse Başlangıç ve Dersin öneminin kavratılması ile ders materyalleri ve işleme biçimi üzerine genel
bilgilendirme.
2
Maliyet muhasebesinin tanımı,amaçları ve maliyet muhasebesinin temel kavramları.
3
Tekdüzen Hesap Planı'nda maliyet hesapları hakkında genel bilgiler,7/A ve 7/B Seçeneği
4
5
6
Maliyet muhasebesi ile ilgili diğer kavramlar,üretim maliyetlerinin hesaplanma yöntemleri ve üretim
işletmelerinde maliyetlerin akışı.
İlk madde ve malzeme giderleri,malzeme miktarı ile ilgili sorunlarve üretimde kullanılan malzeme
değerleme yöntemleri.
İşçilik giderleri,özellikleri,sınıflandırılması,ücret sistemleri ve sınıflandırılması,işçilikte karşılaşılan özel
durumlar.
7
Genel üretim giderleri,özellikleri,sınıflandırılması ve genel üretim giderlerinin mamullere yüklenmesi.
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Sipariş maliyeti sistemi
11
Safha maliyeti sistemi- Tek safha
12
Safha maliyeti sistemi- Çok safha
13
Safha maliyeti sistemi- Çok safha
14
Fire kavramı ve üretim işletmelerinde muhasebeleştirilmesi,ders bitişi.
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
43
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 3. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
Dersin Amaç
ve Hedefleri
IKT315 TÜRK VERGİ SİSTEMİ I
Doç. Dr. Kamil GÜNGÖR
Devletin en önemli kamu geliri olan vergilerden birisi olan gelir vergisinin hukuki altyapısı hakkında
öğrencileri bilgilendirmektir. Dersler seminer şeklinde öğrencilerin katılımı sağlanmak suretiyle
işlenmektedir. Mükelleflerin vergiler konusunda cezai müeyyide ile karşı karşıya kalmamaları için
en ince detaylara kadar girilmektedir. Ders anlatımında uygulamadan kaynaklanan farklılıklara da
değinilerek mükelleflerin haksız durumlarla karşı karşıya gelme ihtimalleri azaltılmaya
çalışılmaktadır
Gelir vergisi tarihi perspektifi itibariyle ele alındıktan sonra teorik bilgiler tartışılmakta, verginin
sistem içerisindeki yeri analiz edilmektedir. Öğrencilerin derse katılımını sağlamak üzere ders
etkileşim içerisinde sunulmaktadır. Dersin anlatımında sıklıkla mevzuata başvurularak muhtemel
değişiklikler gözardı edilmeyerek, öğrencilerin proje hazırlamak için tecrübe edinmeleri
sağlanmaktadır
Dersin Temel
Prof. Dr. Hasan Hüseyin Bayraklı, Genel Vergi Hukuku, Afyonkarahisar 2015
Kaynakları
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
3
4
S
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Vergi ve Vergi Hukuku Kavramı
2
Vergi Hukukunun Sistem İçerisindeki Yeri ve Kaynakları
3
Vergi Hukukunun Yer ve Zaman İtibariyle Uygulanması
4
Vergi Usul Hukuku
5
Vergilendirme Yetkisi
6
Vergi İdaresi ve Vergilendirme İşlemleri
7
Vergi İdaresinin Denetleme Yolları
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Vergi Borcunun Sona Ermesi
11
Vergi Ceza Hukuku
12
Vergi Yargılama Hukuku
13
Vergi İcra Hukuku
14
Uluslararası Vergilendirme
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
44
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 3. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
IKT317 FİNANSAL YÖNETİM I
Doç. Dr. Yusuf TOPAL
Finansal yönetim dersi, öğrencilere işletme finansı kavramını yatırım ve finansman teorisini,
öğretmeyi hedefler. Bunun yanında finansal yöneticinin işletmeler açısından ne denli önemli rol
üstlendiğini de finansal yönetim kapsamında öğretir.
Finansal Yönetim, Prof. Dr. Semih Büker, Prof. Dr. Rıza Aşıkoğlu, Prof. Dr. Güven Sevil, 7. Basım,
Dersin Temel
Eskişehir.
Kaynakları
Ders verme
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
3
4
S
Dersin Amaç
ve Hedefleri
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Finansal Yönetime giriş ve temel kavramlar
2
Finans bölümünün örgütlenmesi
3
Paranın zaman değeri
4
Finansal Analiz ve mali tablolar
5
Oran Analizi
6
Fon Akım Tablosu
7
Finansal Planlama ve Tahmin
8
Nakit Bütçesi
9
Tekrar ve Ara Sınav
10
Ara Sınav
11
Başabaş analizi
12
Başabaş Analizi Soru Çözümleri
13
Çalışma sermayesi yönetimi
14
Nakit Yönetimi
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
45
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 4. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
IKT401 TÜRKİYE EKONOMİSİ
Prof. Dr. İsmail AYDOĞUŞ
Türkiye’nin ekonomik yapısı ve ekonominin işleyişini değerlendirme olanağı yaratılmasını sağlamak
ve Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisi açısından nerede olduğu ve neler yapılabileceği gibi
konularda bilgi vermektir.
Dersin Amaç
1.Türkiye ekonomisinin doğal kaynaklarının, beşeri kaynaklarının, sermaye oluşumunun incelenerek
ve Hedefleri
ülke olanaklarının irdelenmesi, 2.Cumhuriyet tarihinden günümüze kadar uygulanan ekonomi
politikaları dönemler itibariyle incelenerek Türkiye ekonomisinin gelişiminin incelenmesi, 3.Türkiye
ekonomisini oluşturan sektörlerin genel yapısının, işleyişinin ve gelişmelerinin incelenmesidir.
Hüseyin Şahin, Türkiye Ekonomisi Tarihsel Gelişimi ve Bugünkü Durumu, Ezgi Kitabevi, Bursa.
Dersin Temel
Erinç Yeldan (2001) Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi, İletişim Yayınları.
Kaynakları
Gilpin R, 1987, The Political Economy of International Relatıons, Princeton Press.
Yakup Kepenek, Nurhan Yentürk (2004) Türkiye Ekonomisi
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
3
6
Z
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Türkiye Ekonomisinin Temel Özellikleri ve Dünya Ekonomisindeki Yeri
2
Cumhuriyetin Osmanlı devletinden aldığı ekonomik miras ve Cumhuriyetin ilk on yılındaki gelişmeler
3
Devletçi sanayileşme dönemindeki ekonomideki gelişmeler
4
İkinci Dünya savaşı ve sonrasında ekonomideki gelişmeler
5
1950-1960/1960-1978 dönemindeki Türkiye ekonomisindeki gelişmeler
6
Türkiye ekonomisinde 24 Ocak 1980 İstikrar kararları ve 5 nisan 1994 kararları
7
Türkiye ekonomisinde gerçekleşen ekonomik krizler nedenleri ve sonuçları, ara sınav
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Türkiye Ekonomisinde tarım ve sanayi sektörünün yıllar itibariyle gelişlimi
11
Para ve Banka Temel Kavramları, T.C. Merkez bankası ve Avrupa Merkez Bankasının Temel Özellikleri,
12
Türkiye ekonomisinde dış ekonomik ilişkiler, Türkiye ekonomisinde kamu maliyesi kavramları
13
Türkiye ekonomisinde nüfus, işgücü ve istihdam sorunları
14
Türkiye ekonomisinde gelir dağılımındaki gelişmeler, Türkiye ve AB ilişkileri
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
46
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 4. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
Dersin Amaç
ve Hedefleri
Dersin Temel
Kaynakları
Teori
3
IKT405 BÜYÜME TEORİSİ
Prof. Dr. Selçuk AKÇAY
Bu dersin amacı, ülkeler arasında ekonomik büyüme ve milli gelir farklılıklarının nedenlerini teorik
ve ampirik olarak incelemektir. Büyüme kavramı, Büyümenin belirleyicileri ve büyüme teorileri.
Ekonomik Büyümeye Giriş, Charles I. Jones, Norton Publishers, 2st Ed.
Uyg.
-
ECTS
6
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Büyüme Kavramı ve Belirleyicileri
2
Büyümenin Matematiksel Araçları
3
Maltusun Büyüme Teorisi
4
Harrod - Domar Büyüme Modeli
5
Harrod - Domar Büyüme Modeli
6
Solow Büyüme Modeli (Varsayımlar, Değişkenler)
7
Solow Büyüme Modeli (Durağan Durum)
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Solow Büyüme Modeli (Teknolojik Gelişme)
11
Solow Büyüme Modeli (Optimal Büyüme ve Altın Kural)
12
Büyüme Muhasebesi ve Yakınsama
13
İçsel Büyüme Modelleri
14
İçsel Büyüme Modelleri
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
47
Zorunlu/Seçmeli
Z
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 4. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
IKT427 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emre GÖRGÜLÜ
Günümüz şartlarında önemi ve gerekliliği her geçen gün biraz daha artan dış ticaret işlemlerinin
teorik boyutu, nedenleri ile dış ticaret işlemlerinin ne şekilde yapıldığı konusunda bilgi vermek.
Öğrencilerin temel dış ticaret işlemlerine ilişkin kavramları anlama ve dış ticaret işlemleri
uygulamalarını yapabilme becerisi sağlamaktır.
Karagül, Mehmet; Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi 2010, Kaya, Feridun, Dış Ticaret İşlemleri
Dersin Temel
Yönetimi, Beta Yayınları,; Arslan, Kahraman, Dış Ticaret İşlemleri, Detay yayıncılık; Anadolu
Kaynakları
Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları , Dış Ticaret işlemleri ders Kitabı.
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
3
6
Z
Dersin Amaç
ve Hedefleri
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Dersin amacı, kapsamı ve gerekliliği
2
Dış ticaret ile ilgili kavramlar, Dış ticaret politikalarının amaçları, Dış ticaret teorisi; dış ticaretin özellikleri,
nedenleri ve çeşitleri
3
İthalat ve ihracat işlemlerinin aşamaları, Gümrük işlemleri, Dış ticarette pazara giriş yöntemleri
4
İthalat, İhracat Ve Kambiyo Mevzuatı
5
Dış Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri ve Belgeler
6
Dış Ticarette Kullanılan Ödeme Yöntemleri
7
Dış ticarette Belgeli Akreditifli Ödeme işlemleri
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Dış Ticaret İle İlgili Ulusal Kuruluşlar
11
Dış Ticaret İle İlgili Uluslararası Kuruluşlar
12
Dış Ticaretin Finansmanı
13
Dış Ticarette Devlet Destekleri
14
Serbest Bölgeler
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
48
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 4. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
Dersin Amaç
ve Hedefleri
Dersin Temel
Kaynakları
Teori
3
IKT421 İNGİLİZCE İKTİSADİ OKUMALAR I
Yrd. Doç. Dr. Huriye Gonca DİLER
İngilizce iktisadi metinlerin nasıl inceleneceği hakkında bilgi sahibi olmak.
İngilizce iktisadi metinler
Uyg.
-
ECTS
3
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Currency Fluctuations
2
China's Sidewalk Banks
3
Currency Markets
4
Trade Deficit
5
İnternational Financial System
6
Economic Growth
7
Money
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Industrıal Pollutıon
11
To Investment
12
Inflatıon
13
Free Trade
14
Consumer Pressure
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
49
Zorunlu/Seçmeli
Z
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 4. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
IKT403 ULUSLARARASI İKTİSADİ KURULUŞLAR
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin AKGÖNÜL
Küreselleşen dünya ekonomileri kapsamında küreselleşmenin temel aktörlerini tanıyarak gerek
ülke ekonomimizi gerekse dünya ekonomisini daha yakından ve gerçekçi tanıyabilmek.
Dünyadaki uluslararası ekonomik kuruluşların; kuruluşu, faaliyetleri ve ülke ekonomilerine etkileri
konularında öğrencileri bilgilendirmek.
Dersin Temel
Karagul, Mehmet; Uluslararası İktisadi Örgütler, 2010; Güran, N. ve Aktürk, İ., Uluslar arası İktisadi
Kaynakları
Kuruluşlar, 1997
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
3
3
S
Dersin Amaç
ve Hedefleri
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Dersin amacı kapsamı ve gerekliliği
2
Uluslararası Kuruluşların Genel Özellikleri, IBRD, IFC, IDA, GATT, WTO, ECO, and EU.
3
Uluslararası kuruluşların amaçları ve çeşitleri
4
IMF’nin doğuşunu hazırlayan ekonomik gelişmeler
5
IMF’nin amacı ve teşkilat yapısı, IMF’nin kredi politikaları
6
IMF, kriz ve gelişmekte olan ülke ekonomileri
7
IBRD; kuruluşu, teşkilat yapısı ve kredi politikaları
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
IDA, IFC ve MIGA; kuruluşu, teşkilat yapısı ve kredi politikaları
11
GATT’ın doğuşu ve genel ilkeleri
12
WTO kuruluşu, teşkilat yapısı ve amaçları
13
Ekonomik İşbirliği Örgütü ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü; kuruluşu, örgüt yapısı ve amaçları
14
UNCTAD konferanslar serisi
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
50
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 4. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
IKT409 MALİYE POLİTİKASI
Doç. Dr. Harun CANSIZ
Maliye Politikası konusunda temel bilgileri aktarmak. Maliye bölümü 4. sınıf öğrencilerine İktisat
Politikası araçlarından biri olan Maliye Politikası ile bu politikanın iktisadi hedeflere ulaşmadaki
rolü ve önemi hakkında bilgi vermek.
Temel kaynak
A. Ulusoy, Maliye Politikası, Park Kitapevi, 2012
İ. Türk, Maliye Politikası, Turhan Kitabevi, Ankara 2002
Dersin Temel
A.Pınar, Maliye Politikası, Naturel Kitabevi, Ankara, 2006.
Kaynakları
Yardımcı Kaynaklar
A. Eker vd., Maliye Politikası, Anadolu Matbaacılık, İzmir 2002
J. Khalilzadeh, Tax Policy in Developing Countries, A World Bank, Symposıun 1994
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
3
3
S
Dersin Amaç
ve Hedefleri
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Maliye Politikasının Tanımı Gelişimi
2
Maliye Politikasının Konusu amaçları
3
Maliye Politikasının etkinliğine ilişkin Teorik yaklaşımlar
4
Maliye Politikası ve Milli Gelir Dengesi
5
Ekonomik İstikrarın sağlanmasında Para VE Maliye Politikası
6
Maliye Politikasında Yöntemler
7
Enflasyon ve Maliye Politikası
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Durgunlukta Maliye Politikası
11
Stagflasyon ve Maliye Politikası
12
Bütçe politikaları ve bütçe açıklarının ekonomik etkileri
13
Maliye Politikası ve Gelir Dağılımı
14
Genel Değerlendirme
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
51
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 4. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
IKT417 UYGULAMALI EKONOMETRİ
Doç. Dr. Abdullah KESKİN
Bu dersin amacı, öğrenciye teorik ekonometrik yöntemlerin uygulamada nasıl kullanıldığını Eviews
ekonometri paket programı yardımıyla öğretmektir. En Küçük Karaler Yöntemi, değişen varyans,
çoklu bağıntı, otokorelasyon, kukla değişken, yatay kesit analiz, zaman serisi analizi, panel veri
analizi
Temel Kaynaklar: - Eviews Paket Programı Elkitabı - M. Sevüktekin ve M. Çınar (2014), Ekonometrik
Zaman Serileri Analizi Eviews Uygulamalı, 4. Baskı, Dora Yayıncılık, Bursa - Ben Vogelvang (2005),
Econometrics Theory and Applications with Eviews, Prentice Hall, Malaysia - Yardımcı Kaynaklar: Dersin Temel
James H. Stock and Mark W. Watson (2007), Introduction to Econometrics: International Edition,
Kaynakları
Addison-Wesley, Boston. -James D. Hamilton (1994), Times Series Analysis, Princeton University
Pres, New Jersey. -Myoung-Jae Lee (2002), Panel Data Econometrics: Methods-of-moments and
Limited Dependent Variables, Academic Press, San Diego.
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
3
3
S
Dersin Amaç
ve Hedefleri
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Eviews Programıyla Ekonometriye Giriş
2
Kaynaklardan Veri Toplama ve Analize Hazırlama Uygulaması
3
Eviews'e Veri Girişi, Yeni Serilerin Oluşturulması, Grafik Oluşturma
4
Eviews'te Serilere İlişkin Temel İstatistiklerin ve Korelasyon Katsayılarının Elde Edilmesi
5
Eviews'te Basit Doğrusal Regresyon Tahmini: Talep Doğrusu Denkleminin Tahmini
6
Eviews'te t-testi ve F-testi, R2 yorumlanması: Tüketim Fonksiyonu Tahmini
7
Eviews'te Çoklu Doğrusal Regresyon Tahmini: Büyüme Modeli Tahmini
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Eviews'te Otokorelasyon, Sabit Varyans, Normal Dağılım Testlerinin yapılması: Enflasyon Modeli Tahmini
11
Eviews'te Serilere Durağanlık Analizi Yapılması, Eviews'te Yapısal Kırılma Testi
12
Eviews'te Doğrusal Zaman Serisi Modellerine İlişkin Uygulama
13
Eviews'te VAR Modeli Uygulaması
14
Eviews'te Eş-Bütünleşme Testi ve VEC Modeli Uygulaması
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
52
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 4. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
Dersin Amaç
ve Hedefleri
Dersin Temel
Kaynakları
Teori
3
IKT419 OYUN TEORİSİ
Yrd. Doç. Dr. Bülent ALTAY
Bu dersin amacı öğrencilere oyun teorisinin temellerini daha detaylı tanıtmak. Oyun teorisinin ana
hatlarının neler olduğunun öğrencilere benimsetilmesi.
Ensar Yılmaz (2009), Oyun Teorisi, Literatür Yayıncılık
Roy Gardner, (2003), Games For Business andEconomics, Second Edition, Leyh Publishing
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
3
S
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Oyun Teorisine Giriş
2
Şans Oyunları
3
İki Kişili Oyunlar İçin Nash dengesi
4
Karışık Stratejili Oyunlar ve Nash Dengesi
5
İş birliksiz Oyunlar
6
İşbirlikçi Oyunlar
7
Ardışık Oyunlar
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Tekrarlanan Oyunlar
11
Tam Bilgiye Dayanmayan Oyunlar
12
Pazarlıklı Oyunlar
13
İki Kişili ve n Kişili Pazarlıklı Oyunlar
14
Oyunlar, Pazarlama Ve Politika
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
53
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 4. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
Dersin Amaç
ve Hedefleri
IKT423 ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİ
Doç. Dr. Mahmut MASCA
Uluslararası sermaye hareketleri konusunda bilgi vermek. Öğrencilerin uluslararası sermaye
hareketlerinin türleri ve mahiyeti konusunda derinlemesine bilgilenmesi.
Halil Seyidoğlu (2007), Uluslararası İktisat, Güzem Yayınları, İstanbul. Halil Seyidoğlu(2002),
Uluslararası Finans, Güzem Yayınları, İstanbul. Dilek Özbek (1999), Uluslararası Para Sistemleri,
İmaj Yayıncılık, Ankara. Suat Oktar (2001), Kuramda ve Uygulamada Para Kurulu, Bilim ve Teknik
Yayınevi, İstanbul. TCMB, “2000 Yılı Enflasyonu Düşürme Programı: Kur ve Para Politikası
Uygulaması,” 9 Aralık 1999, Ankara (Merkez Bankası Sitesi). TCMB, “2002 Yılında Para ve Kur
Dersin Temel
Politikası ve Muhtemel Gelişmeler,” 2 Ocak 2002, Ankara (Merkez Bankası Sitesi) TCMB, “2005
Kaynakları
Yılında Para ve Kur Politikası ve Muhtemel Gelişmeler,” 2 Ocak 2005, Ankara , Ziya Öniş, “NeoLiberal Küreselleşmenin Sınırları: Türkiye Açısından Arjantin Krizi ve IMF’ye Karşılaştırmalı Bir
Bakış” Ekim 2002., Nurhan Yentürk, Körlerin Yürüyüşü, Bilgi Üniversitesi , Erinç Yeldan, (2002),
Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi, İletişim Yayınları, İstanbul., A.Ufuk Yıldız (2005), Kısa
Vadeli Sermaye Hareketlerinin Vergilendirilmesi “Tobin Vergisi” Çukurova Üniversitesi. T. Walther
(2002), Dünya Ekonomisi, Çeviren: Ü.Çağlar,Alfa Yayınları, İstanbul.
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
3
3
S
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Uluslararası sermaye hareketleri temel tanımlar
2
Uluslararası Para Sistemleri: Tarihsel Gelişim
3
Uluslararası özel mali kaynaklar
4
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları
5
Uluslararası resmi sermaye akımları: Dış yardımlar
6
Uluslararası Sermaye Hareketlerini Etkileyen Faktörler
7
Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Ekonomik Etkileri
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Gelişmekte Olan Ülkeler
11
Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Küresel Krizler
12
Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Kısıtlanmasına Yönelik Yaklaşımlar
13
Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Türkiye
14
Uluslararası Sermaye Açısından Önemli Kuruluşlar ve Genel Değerlendirme
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
54
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 4. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
IKT425 EKONOMİK GÖSTERGELER
Yrd. Doç. Dr. Cem GÖKÇE
Bu dersin amacı, iktisatta kullanılan temel ekonomik göstergelerin ne anlama geldiğini ve nasıl
yorumlanacağının öğrenilmesini sağlamaktır. Veri, istatistik ve göstergelerin nasıl hesaplandığı ve
nasıl yorumlanması gerektiğini açıklamak ve ekonomik göstergeler arasındaki ilişkilerin oluşumunu
açıklamak yoluyla ekonominin daha iyi anlaşılmasını sağlamak dersin en önemli hedefidir.
Dersin Temel
-Çepni, E. Ekonomik Göstergeler ve İstatistikler Rehberi, Seçkin Yayıncılık,2008.
Kaynakları
-Çolak, Ö.F. ve Aktaş, A., Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması, Eflatun Yayınevi, 2009.
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
3
3
S
Dersin Amaç
ve Hedefleri
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Temel kavramlar ve ekonomik göstergelerin grafikler ve tablolar ile sunumu
2
Endekslerin hesaplanması ve yorumlanması
3
Ulusal gelir hesapları
4
Enflasyon ve fiyat indeksleri
5
Mali istatistikler
6
Döviz kuru ve döviz piyasası, Konjonktür göstergeleri
7
Risk ve risk yönetimi ve Finansal göstergelerin yorumlanması
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Finansal ve parasal istatistikler
11
İşsizlik ve istihdam hesaplamaları
12
Ödemeler Bilançosu
13
Kalkınma istatistikleri
14
Ekonomik değişkenler arasındaki ilişkilerin modellenmesi ve yorumlanması
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
55
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
PAZARTESİ
09.11.2015
SALI
10.11.2015
ÇARŞAMBA
11.11.2015
PERŞEMBE
12.11.2015
CUMA
13.11.2015
CUMARTESİ
14.11.2015
PAZARTESİ
16.11.2015
SINIFLAR
GÜNLER VE
TARİH
SAATLER
İKTİSAT BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV TARİHLERİ VE PROGRAMI NÖ-İÖ
10:00
1
16:00
2
11:30
3
17:30
4
10:00
1
16:00
2
11:30
3
17:30
4
10:00
1
10:00
11:30
2
3
17:30
4
10:00
1
16:00
2
11:30
3
17:30
4
10:00
1
14:00
2
13:00
3
17:30
4
13:00
15:00
1
1
10:00
1
16:00
2
11:30
3
17:30
4
DERSLER
SINAV SALONLARI
DERSİN SORUMLU ÖĞRETİM
ELEMANI
Genel Muhasebe I (A Grubu) - NÖ
Genel Muhasebe I (B Grubu) NÖ
Genel Muhasebe I (A Grubu) - İÖ
Genel Muhasebe I (B Grubu) İÖ
Mikro İktisat I (A Grubu) - NÖ
Mikro İktisat I (B Grubu) - NÖ
Mikro İktisat I (A Grubu) - İÖ
Mikro İktisat I (B Grubu) - İÖ
Uluslararası İktisat Teorisi - NÖ
Uluslararası İktisat Teorisi - İÖ
Uluslararası Sermaye Hareketleri - NÖ
Uluslararası Sermaye Hareketleri - İÖ
203,204,211
110,113,114,115
208,207,211
Z03,109
Z03
204,109
103,104
110,113,114
118,116
Z010,Z03
118
103,104
Prof.Dr.Halim SÖZBİLİR
Doç.Dr.Yusuf TOPAL
Prof.Dr.Halim SÖZBİLİR
Doç.Dr.Yusuf TOPAL
Yrd.Doç.Dr.Bülent ALTAY
Prof.Dr.Selçuk AKÇAY
Yrd.Doç.Dr.Bülent ALTAY
Prof.Dr.Selçuk AKÇAY
Prof.Dr.İsmail AYDOĞUŞ
Prof.Dr.İsmail AYDOĞUŞ
Doç.Dr.Mahmut MASCA
Doç.Dr.Mahmut MASCA
Sosyal Bil. Araştırma Yöntemleri - NÖ
Sosyal Bil. Araştırma Yöntemleri - İÖ
Maliyet Muhasebesi - NÖ
Maliyet Muhasebesi - İÖ
Türkiye Ekonomisi - NÖ
Türkiye Ekonomisi - İÖ
Genel Matematik (A Grubu) - NÖ
Genel Matematik (B Grubu) - NÖ
Genel Matematik (A Grubu) - Ö
Genel Matematik (B Grubu) - İÖ
118
118
Z010
Z04
Z04,104
Z03,104
217,218,211,212
213,214,207,212
203,204
118
Doç.Dr.Gökhan DEMİRTAŞ
Doç.Dr.Gökhan DEMİRTAŞ
Yrd.Doç.Dr.Naciye GÖKÇE
Yrd.Doç.Dr.Naciye GÖKÇE
Prof.Dr.İsmail AYDOĞUŞ
Prof.Dr.İsmail AYDOĞUŞ
Doç.Dr.Fatih ECER
Doç.Dr.Fatih ECER
Doç.Dr.Fatih ECER
Yrd.Doç.Dr.Erdinç DÜNDAR
211,212,213
203,207,208
118
204,207
Z04
Z03
Z03,Z010
Z04,Z010
Prof.Dr.Selçuk AKÇAY
Prof.Dr.Selçuk AKÇAY
Okt.Merve Nur GİRGİN
Öğr.Grv.Alicia Marie SWAIN
Okt.Merve Nur GİRGİN
Öğr.Grv.Şükran YEŞİL
Doç.Dr.Harun CANSIZ
Doç.Dr.Harun CANSIZ
Büyüme Teorisi - NÖ
Büyüme Teorisi - İÖ
İngilizce I (A Grubu) - NÖ
İngilizce I (B Grubu) - NÖ
İngilizce I (A Grubu) - İÖ
İngilizce I (B Grubu) - İÖ
Kamu Maliyesi ve Vergi Teorisi - NÖ
Kamu Maliyesi ve Vergi Teorisi - İÖ
Maliye Politikası - NÖ
Maliye Politikası - İÖ
Türk Dili I - NÖ
Türk Dili I - İÖ
ALANDIŞI
Çalışma Ekonomisi - NÖ
Çalışma Ekonomisi - İÖ
Dış Ticaret İşlemleri - NÖ
Dış Ticaret İşlemleri - İÖ
Z04
203,204
Z03,Z010,Z012,Z013
118,116
Z03,Z011
118,116
203,204
103,104
Yabancı Uyruklu Öğrenciler (Türk Dili)
Yabancı Uyruklu Öğrenciler (A.İ.İ.T.I)
A.İ.İ.T. I - NÖ
A.İ.İ.T. I - İÖ
Makro İktisat I (A Grubu) - NÖ
Makro İktisat I (B Grubu) - NÖ
Makro İktisat I (A Grubu) - İÖ
Makro İktisat I (B Grubu) - İÖ
Finansal Yönetim I - NÖ
Finansal Yönetim I - İÖ
Uluslararası İktisadi Kuruluşlar - NÖ
Uluslararası İktisadi Kuruluşlar - İÖ
56
203
203
207,208,211,212,213,214
118,116
Z03
Z04
118,103
104
109
110
116
116
Doç.Dr.Harun CANSIZ
Yrd.Doç.Dr.Halil İbrahim OKATAN
Yrd.Doç.Dr.Halil İbrahim OKATAN
Prof.Dr.Erdal DEMİRHAN
Prof.Dr.Erdal DEMİRHAN
Doç.Dr.Gökhan DEMİRTAŞ
Doç.Dr.Gökhan DEMİRTAŞ
Okt. Vedat BALKAN
Yrd.Doç.Dr.Ayşe AYDIN
Okt.Dr.Feyza K.ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.Mustafa KARAZEYBEK
Doç.Dr.Abdullah KESKİN
Yrd.Doç.Dr.Bülent ALTAY
Doç.Dr.Abdullah KESKİN
Yrd.Doç.Dr.Bülent ALTAY
Doç.Dr.Yusuf TOPAL
Doç.Dr.Yusuf TOPAL
Yrd.Doç.Dr.Hüseyin AKGÖNÜL
Yrd.Doç.Dr.Hüseyin AKGÖNÜL
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
SALI
17.11.2015
ÇARŞAMBA
18.11.2015
PERŞEMBE
19.11.2015
CUMA
20.11.2015
10:00
1
16:00
2
11:30
3
17:30
4
10:00
1
16:00
2
11:30
3
17:30
4
10:00
1
16:00
2
11:30
3
17:30
4
10:00
1
16:00
2
11:30
3
17:30
4
İktisada Giriş I (A Grubu) - NÖ
İktisada Giriş I (B Grubu) - NÖ
İktisada Giriş I (A Grubu) - İÖ
203,204,212
Z03, 103
Z04,Z011
Prof.Dr.Selçuk AKÇAY
Yrd.Doç.Dr.Bülent ALTAY
Prof.Dr.Selçuk AKÇAY
İktisada Giriş I (B Grubu) - İÖ
118
Yrd.Doç.Dr.Bülent ALTAY
İktisat Tarihi - NÖ
İktisat Tarihi - İÖ
Z04
118
Yrd.Doç.Dr.Gonca DİLER
Yrd.Doç.Dr.Gonca DİLER
Envanter Bilanço
Envanter Bilanço
Tarım Ekonomisi - NÖ
Tarım Ekonomisi - İÖ
Ekonomik Göstergeler - NÖ
Ekonomik Göstergeler - İÖ
Hukukun Temel Kavramları (A Grubu) NÖ
Hukukun Temel Kavramları (B Grubu) NÖ
Hukukun Temel Kavramları - İÖ
İstatistik I (A Grubu) - NÖ
İstatistik I (B Grubu) - NÖ
İstatistik I (A Grubu) - İÖ
İstatistik I (B Grubu) - İÖ
Uygulamalı Ekonometri - NÖ
Uygulamalı Ekonometri - İÖ
Güzel Sanatlar - NÖ
Güzel Sanatlar - İÖ
Beden Eğitimi - NÖ
Beden Eğitimi - İÖ
Girişimcilik ve K. İşletmeler Yön. - NÖ
Girişimcilik ve K. İşletmeler Yön. - İÖ
İngilizce İktisadi Okumalar I
İngilizce İktisadi Okumalar I
207,208
203,204
Z010,Z012
Z03,Z011
Z04
103,104
118,116,115
Yrd.Doç.Dr.Berfu İLTER
Yrd.Doç.Dr.Berfu İLTER
Yrd.Doç.Dr.Ahmet İNKAYA
Yrd.Doç.Dr.Ahmet İNKAYA
Yrd.Doç.Dr.Cem GÖKÇE
Yrd.Doç.Dr.Cem GÖKÇE
Yrd.Doç.Dr.Ayşe KILINÇ
114,Z010,115
Yrd.Doç.Dr.Ayşe KILINÇ
Z04,Z03,Z011
Z04
Z03,Z04
109,110,114
113,115,114
Yrd.Doç.Dr.Ayşe KILINÇ
Dr. Hamza ERDOĞDU
Dr. Hamza ERDOĞDU
Dr. Hamza ERDOĞDU
Dr. Hamza ERDOĞDU
217,218
217,218
116,118
Z011,Z012
BESYO
BESYO
Z03,Z013
Z04,203
Z03,103
Z04,103
57
Doç.Dr.Abdullah KESKİN
Doç.Dr.Abdullah KESKİN
Öğr.Grv.Hasan ŞAHBAZ
Öğr.Grv.Hasan ŞAHBAZ
Öğr.Grv.Can KAY
Yrd.Doç.Dr.Sabiha GÖLÜNÜK
Yrd.Doç.Dr.Kemal KARAYORMUK
Yrd.Doç.Dr.Kemal KARAYORMUK
Yrd.Doç.Dr.Gonca DİLER
Yrd.Doç.Dr.Gonca DİLER
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI-NÖ
Gün
Sınıf
09:00
09:40
09:50
10:30
Pazartesi
1
2
Mesleki Yabancı Dil II
Öğr. Grv. Bircan ERGÜN
10:40
11:20
11:30
12:20
12:10
13:00
Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II
Okt. Feyza ŞAHİN
(13:00’da başlayacak)
Ticari Matematik
Prof. Dr. Veysel KULA
3
İngilizce İktisadi Okumalar II
Yrd. Doç. Dr. Gonca DİLER
4
Salı
1
2
Mali Tablolar Analizi
Prof. Dr. Halim SÖZBİLİR
14:30
15:10
Türk Dili II
Yrd. Doç. Dr. H. İ. OKATAN
Lab 4 (14:00’de başlayacak)
15:20
16:00
Genel Muhasebe II
Prof. Dr. Halim SÖZBİLİR
A Grubu
Genel Muhasebe II
Doç. Dr. Yusuf TOPAL
B Grubu
İstatistik II
Dr. Hamza ERDOĞDU
B Grubu
Bankacılık ve Mali Kurumlar
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin AKGÖNÜL
Para Politikası
Prof. Dr. Erdal DEMİRHAN
4
Enerji Ekonomisi
Yrd. Doç. Dr. Cem GÖKCE
Güncel Ekonomik Konular
Doç. Dr. Abdullah KESKİN
Davranış Bilimleri
Yrd. Doç. Dr. Mete KARAYEL
İktisada Giriş II
Yrd. Doç. Dr. Bülent ALTAY
B Grubu
Pazarlama Yönetimi
Doç. Dr. Erkan AKAR
2
3
4
Makro İktisat II
Doç. Dr. Abdullah KESKİN
A Grubu
Makro İktisat II
Yrd. Doç. Dr. Bülent ALTAY
B Grubu
Dünya Ekonomisi
Doç. Dr. Mahmut MASCA
İktisat Politikası
Prof. Dr. Erdal DEMİRHAN
58
16:10
16:50
T.B.T.K
Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul ERGÜN Lab 5
(15:00’te başlayacak)
Mikro İktisat II
Prof. Dr. Selçuk AKÇAY
B Grubu
Uluslararası İktisat Politikası
Prof. Dr. İsmail AYDOĞUŞ
AB-Türkiye İlişkileri
Doç. Dr. Mahmut MASCA
3
1
Çarşamba
İstatistik II
Dr. Hamza ERDOĞDU
A Grubu
13:10
13:50
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
Borçlar Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Ayşe KILINÇ
Perşembe
1
Türk Kamu Yönetimi
Öğr. Grv. Hulusi N. ÖZSOY
2
Ekonometri II
Dr. Hamza ERDOĞDU
3
Kalkınma Ekonomisi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet İNKAYA
4
Cuma
1
2
3
İngilizce II
Okt. Merve Nur GİRGİN
A Grubu
İngilizce II
Okt. Şükran YEŞİL
B Grubu
Matematiksel İktisat
Doç. Dr. Abdullah KESKİN
Endüstriyel İktisat
Yrd. Doç. Dr. Bülent ALTAY
İktisada Giriş II
Prof. Dr. Selçuk AKÇAY
A Grubu
Mikro İktisat II
Yrd. Doç. Dr. Bülent ALTAY
A Grubu
Türk Anayasa Hukuku
Prof. Dr. Ali Şafak BALI
Ticaret Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Altan Fahri GÜLERCİ
İktisadi Araştırmalar
Doç. Dr. Gökhan DEMİRTAŞ
İşletme Bilimine Giriş
Yrd. Doç. Dr. Kemal KARAYORMUK
A Grubu
İşletme Bilimine Giriş
Doç. Dr. M. HOTAMIŞLI
B Grubu
ALAN DIŞI
Finansal Yönetim II
Doç. Dr. Yusuf TOPAL
İş ve Sosyal Güvenlik Huk.
Yrd. Doç. Dr. Nurgül BARIN
4
59
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI-İÖ
Gün
Sınıf
14:30
15:10
15:20
16:00
Pazartesi
1
2
3
4
İngilizce İktisadi Okumalar II
Yrd. Doç. Dr. Gonca DİLER
Salı
1
2
3
4
Çarşamba
1
2
3
Ticari Matematik
Prof. Dr. Veysel KULA
16:10
16:50
17:00
17:50
18:00
18:40
Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARAZEYBEK
(18:00’de başlayacak)
Mikro İktisat II
Prof. Dr. Selçuk AKÇAY
B Grubu
Uluslararası İktisat Politikası
Prof. Dr. İsmail AYDOĞUŞ
Dünya Ekonomisi
Doç. Dr. Mahmut MASCA
Genel Muhasebe II
Porf. Dr. Halim SÖZBİLİR
A Grubu
Genel Muhasebe II
Doç. Dr. Yusuf TOPAL
B Grubu
Mesleki Yabancı Dil II
Öğr. Grv. Bircan ERGÜN
Ekonometri II
Dr. Hamza ERDOĞDU
İktisat Politikası
Prof. Dr. Erdal DEMİRHAN
İngilizce II
Okt. Merve Nur GİRGİN
A Grubu
İngilizce II
Okt. Şükran YEŞİL
B Grubu
Makro İktisat II
Doç. Dr. Abdullah KESKİN
A Grubu
Makro İktisat II
Yrd. Doç. Dr. Bülent ALTAY
B Grubu
Para Politikası
Prof. Dr. Erdal DEMİRHAN
4
60
18:50
19:20
19:30
20:10
Türk Dili II
Yrd. Doç. Dr. H. İ. OKATAN
Lab 4 (19:00’de başlayacak)
20:20
21:00
21:10
21:50
T.B.T.K
Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul ERGÜN Lab 5
(15:00’te başlayacak)
Mali Tablolar Analizi
Prof. Dr. Halim SÖZBİLİR
AB-Türkiye İlişkileri
Doç. Dr. Mahmut MASCA
Matematiksel İktisat
Doç. Dr. Abdullah KESKİN
Bankacılık ve Mali Kurumlar
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin AKGÖNÜL
Borçlar Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Ayşe KILINÇ
Pazarlama Yönetimi
Doç. Dr. Erkan AKAR
Güncel Ekonomik Konular
Doç. Dr. Abdullah KESKİN
Perşembe
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
1
İktisada Giriş II
Prof. Dr. Selçuk AKÇAY
A Grubu
İktisada Giriş II
Yrd. Doç. Dr. Bülent ALTAY
B Grubu
Davranış Bilimleri
Yrd. Doç. Dr. Mete KARAYEL
2
İstatistik II
Dr. Hamza ERDOĞDU
A Grubu
Mikro İktisat II
Yrd. Doç. Dr. Bülent ALTAY
A Grubu
İstatistik II
Dr. Hamza ERDOĞDU
B Grubu
3
Cuma
4
Türk Anayasa Hukuku
Prof. Dr. Ali Şafak BALI
Ticaret Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Altan Fahri GÜLERCİ
İktisadi Araştırmalar
Doç. Dr. Gökhan DEMİRTAŞ
1
İşletme Bilimine Giriş
Yrd. Doç. Dr. Kemal KARAYORMUK
A Grubu
İşletme Bilimine Giriş
Doç. Dr. M. HOTAMIŞLI
B Grubu
2
ALAN DIŞI
3
4
Endüstriyel İktisat
Yrd. Doç. Dr. Bülent ALTAY
İş ve Sosyal Güvenlik Huk.
Yrd. Doç. Dr. Nurgül BARIN
61
Kalkınma Ekonomisi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet İNKAYA
Türk Kamu Yönetimi
Öğr. Grv. Hulusi N. ÖZSOY
Finansal Yönetim II
Doç. Dr. Yusuf TOPAL
Enerji Ekonomisi
Yrd. Doç. Dr. Cem GÖKCE
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
IKT102 TÜRK DİLİ II
Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim OKATAN
Yükseköğrenimini tamamlamış olan her gence, ana dilinin yapısı ve işleyiş özelliklerini gereğince
kavratabilmek; Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmektir. 1. Türkçenin
Dersin Amaç
yapısı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek 2. Yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, Türkçeyi
ve Hedefleri
doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek. 3. Öğretim birleştirici ve bütünleştirici bir
dili hakim kılmak.
Dersin Temel
Türk Dili Ders Kitabı, Afyon Eğitim Sağlık ve Bilim Araştırma Vakfı Yayını, Afyonkarahisar, 2010
Kaynakları
Önerilen Kaynaklar: Türkçe Sözlük, TDK Yayınları, Ankara 2009.
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
2
2
Z
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Anlatım Bozuklukları
2
Kompozisyon Bilgileri
3
Kompozisyon Yazımı
4
Kompozisyonda Anlatım Biçimleri
5
Yazılı Anlatım Türleri I
6
Yazılı Anlatım Türleri II
7
Anlatı Yazıları
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Yazışmalar
11
Şiir Türleri
12
Sözlü Anlatım ve Türkçenin Söyleyiş Özellikleri
13
Topluluk Önünde Konuşmalar
14
Bilimsel Yazıları Hazırlama Teknikleri
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
62
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
IKT104 İNGİLİZCE II
Öğr. Grv. Merve Nur GİRGİN / Öğr. Grv. Şükran YEŞİL / Öğr. Grv. Alicia Marie SWAIN
Zorunlu İngilizce I ders programı CEF (CommonEuropean Framework) hedeflerine göre
hazırlanmıştır. Bu amaçla öğrencinin çok yönlü olarak dili kullanma becerisine sahip olması
hedeflenmiştir.
Dersin Temel
1. Teknolojik donanımlar 2. Ders kitabı (Visual Grammar) 3. Yardımcı kitap 4. Sözlük 5. Ek
Kaynakları
materyaller 6. CD oynatıcı 7. Web siteleri
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
3
3
S
Dersin Amaç
ve Hedefleri
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Greetings, explaining expectations and course outline
2
Talk about reasons and result, tell a story about the past, use the past simple
3
4
5
6
7
Ask about people’s life experiences, make past participles, talk about experiences I have never had, talk
about experiences and events ‘before now’
Talk about work I have finished, talk about past actions that have a result now, say that something
happened only a short time before now, choose gone or been
Say that something has not happened, talk about actions that happened before I expected, talk about how
long things lasted, choose whether to use past simple or present perfect
Talk about what people were doing at a time in the past, talk about what people were doing when
something else happened, use verb lists
Tell people about my plans, ask and answer about what’s going to happen, predict what is going to
happen, Say who things happened to, say who things belong to, make plurals, use a and an
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
11
12
13
14
15
Decide whether to use a-an-the, decide when the is not needed, say why things happened, tell people
what to do
Use countable and uncountable nouns, ask people what they would like, talk about quantities of
uncountable things, ask if people have things
Ask and answer about quantities, say how we do things, say what was in a place in the past, Say what I
decided to do
Say what I think will happen, Talk about things I have, make or do, Choose the right auxiliary verb, Talk
about things I like and dislike doing, talk about things I was able to do in the past
Say that something is really important to do, listen to other people’s advice, say how people and things are
different, compare books etc., say which things are ‘the most’, tell a joke
Yarıyıl Sonu Sınavı
63
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
IKT110 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ-II
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARAZEYBEK / Okt. Dr. Feyza K. ŞAHİN
1.Türk bağımsızlık savaşı, Atatürk İnkılapları ve Atatürkçü düşünce sistemi, Türkiye Cumhuriyeti
tarihi hakkında doğru bilgiler vermek, 2. Türkiye ve Atatürk İnkılapları, İlkeleri ve Atatürkçü
Dersin Amaç
düşünceye yönelik tehditler hakkında doğru bilgiler vermek. Bu dersi başarıyla tamamlayan her
ve Hedefleri
öğrenci: 1. İnkılap kavramının içeriğini doğru tanımlar. 2. Milli Mücadele'yi doğru yorumlar 3. Milli
egemenlik kavramının gelişme sürecini ve anlamı kavrar 4. Türk milletinin özelliklerini ve
önceliklerini tanımlar.
Kemal Atatürk, Nutuk / 1919 - 1927, (Bugünkü dile aktaran Zeynep Korkmaz), Atatürk Araştırma
Merkezi yayını. Mustafa Kemal Atatürk, Anafartalar Muharebatına Ait Tarihçe. Mustafa Kemal
Atatürk, Arıburnu Muharebeleri Raporu. Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk'ün Hatıraları, ( Haz. Falih
Rıfkı Atay) Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk'ün Hatıra Defteri, (Haz.Ş.Tezer). Atatürk'ün Kurtuluş
Savaşı Yazışmaları, (Haz. Mustafa Onar), Kültür Bakanlığı yayını. Uluğ İğdemir, Atatürk'ün Yaşamı,
Türk Tarih Kurumu Yayını. Leman Şenalp, Atatürk Kaynakçası, II. Cilt, Türk Tarih Kurumu Yayını.
Dersin Temel
Bilal N.Şimşir,İngiliz Belgelerinde Atatürk,IV cilt, Türk Tarih Kurumu Yayını. Bilal N.Şimşir,
Kaynakları
Atatürk'ün Hastalığı, Türk Tarih Kurumu Yayını. Atatürk'ün Bütün Eserleri, XX Cilt, Kaynak Yayınları.
Eren Akçiçek, Atatürk'ün Sağlığı, Hastalıkları ve Ölümü, Güven Kitabevi. Az Bilinen Yönleriyle
Atatürk, (Edt.Necmi Ülker, Latif Daşdemir), Ege Üniversitesi yayını Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
III Cilt , YÖK yayını Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, II Cilt, (Durmuş Yalçın vd.), Atatürk Araştırma
Merkezi yayını. Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, (Edt.Semih Yalçın vd.)Siyasal Kitabevi. Atatürk
ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (Edt. Ayten Sezer) Siyasal Kitabevi
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
2
2
Z
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Türk inkılap hareketleri, Siyasi alanda yapılan inkılaplar, Çok partili rejim denemeleri ve Sonuçları
2
Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar
3
Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar
4
Sosyal Alanında Yapılan İnkılaplar
5
Ekonomi ve Sağlık Alanında Yapılan İnkılaplar
6
Atatürk Dönemi Dış Politikaları
7
Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Atatürk İlkeleri: Devletçilik, Laiklik, İnkılapçılık.
11
Atatürk’ten sonraki Türkiye
12
Demokrat Parti’nin İktidar Yılları, Türkiye’nin NATO’ya Girişi ve 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi.
13
27 Mayıs 1960'tan 12 Eylül 1980'e Türkiye’de İç Siyaset Gelişmeleri
14
1960’tan Günümüze Türkiye’nin Dış Politikası
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
64
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
Dersin Amaç
ve Hedefleri
IKT112 İKTİSADA GİRİŞ II
Prof. Dr. Selçuk AKÇAY / Yrd. Doç. Dr. Bülent ALTAY
İktisada Giriş II dersinin amacı, iktisat birinci sınıf öğrencilerinin makro iktisat biliminin temel
konularını öğrenmelerini sağlamak ve üst sınıflarda alacakları iktisat derslerini daha iyi kavrayacak
şekilde alt yapılarını oluşturmak. Dersin hedefi, iktisat birinci sınıf öğrencilerinin makro iktisadın
temel konularını öğretmek.
Dersin Temel
Zeynel Dinler (2015), İktisada Giriş, Ekin Kitabevi
Kaynakları
Teori
Uyg.
3
-
ECTS
6
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Makro iktisatla ilgili temel kavramlar
2
Milli Gelir kavramı
3
Milli Gelir ve milli gelir hesaplama yöntemleri
4
Milli Gelir düzeyini belirleyen faktörler
5
Denge milli gelir seviyesinin belirlenmesi
6
Milli gelir ve fiyatlar genel seviyesi; toplam talep toplam arz
7
Paranın özellikleri ve para çeşitleri, Paranın makroekonomideki rolü
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Enflasyon
11
İstihdam ve işsizlik
12
Para va maliye politikası IS-LM
13
Uluslararası Ticaret
14
Ekonomik Büyüme ve Kalkınma
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
65
Zorunlu/Seçmeli
Z
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
IKT114 GENEL MUHASEBE II
Prof. Dr. Halim SÖZBİLİR / Doç. Dr. Yusuf TOPAL
Küreselleşen dünya ekonomisine ayak uydurmak ve işletmelerin ekonomik faaliyetlerini kayıt
altına almak için kullanılan usul ve esasların öğretilmesidir. Muhasebe usul ve esasları ile
Dersin Amaç
muhasebe standartlarının kavratılması ve mali tablo düzenleme yeteneğinin kazandırılması. Dersi
ve Hedefleri
alan öğrenciler işletmelerin ekonomik faaliyetlerini muhasebe sürecinde belirlenen kurallara ve
ilkelere göre nasıl kayıt edeceklerini öğrenmektedirler.
Muğan C. Ve N. Akman, 2007, Finansal Muhasebe Prensipleri, Gazi Kitapevi, Ankara; Çonkar K., H.
Dersin Temel
Ulusan ve M. Öztürk, 2006, Genel Muhasebe, Nobel Yayın Dağıtım,Ankara; Sözbilir H., 2005,
Kaynakları
Muhasebeye Giriş, Afyonkarahisar.
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
3
5
Z
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar'ı temsil eden hesapların tanıtılması. Bu hesapların uygulamada kullanılması.
2
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar konusunun devam etmesi.
3
4
Uzun Vadeli Yabancı Kaynakların Tanımlanması. Bu kaynakların tanıtılması ve Muhasebe Sisteminde
Kaydedilmesinin gösterilmesi.
Öz Kaynakların Tanımlanması ve bu kaynakların tanıtılması. Muhasebe sürecinde nasıl kaydedilmesi
gerektiğinin öğretilmesi.
5
Öz Kaynaklar. Konunun devam edilmesi.
6
Gelir ve Gider Hesaplarının tanımlanması. Bu hesapların tanıtılması ve uygulamalar yapılması.
7
Maliyet Hesaplarının tanıtılması ve bu hesapların kullanımının gösterilmesi.
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Maliyet Hesaplarının uygulamalarının gösterilmesi. Karakteristik yapılarının ve çalışma biçimlerinin
tanıtılması.
11
Nazım Hesapların tanıtılması ve nasıl çalıştıklarının gösterilmesi.
12
Muhasebe Kayıt Hatalarının Düzeltilmesi. Kayıt hataları ile ilgili uygulamaların yapılması.
13
Envanter ve Değerleme işlemlerinin tanıtılması. Bu işlemlerin nasıl yapıldığı hakkında kısa bilgilerin
verilmesi. Dönem sonlandırma çalışmalarının yapılması ve dönem sonunda Mali Tabloların düzenlenmesi.
14
Tüm konuları içeren bir monografi çözümünün yapılması.
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
66
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
Dersin Amaç
ve Hedefleri
IKT116 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ
Doç. Dr. Mustafa HOTAMIŞLI
Öğrencilere işletmenin temelleri ve fonksiyonları hakkında temel bilgileri vermektir. Dersin amacı
doğrultusunda öğrencilere -işletme kavramı, -kuruluş, hukuksal yapı ve büyüklük seçimindeki
faktörler, -kapasite seçimi ve birleşme-satın almalar -işletmenin; yönetim, pazarlama, üretim,
finansman ve insan kaynakları fonksiyonlarının anlatılmasıdır.
Dersin Temel
Rıdvan Karalar, Genel işletme-Temel Bilgiler İşlevler.
Kaynakları
Teori
Uyg.
ECTS
3
5
Zorunlu/Seçmeli
Z
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Derse Başlangıç ve Dersin öneminin kavratılması ile ders materyalleri ve işleme biçimi üzerine genel
bilgilendirme
2
İşletme bilimi ve işletme kavramına tarihsel bakış, İşletme ekonomisi ile ilgili temel kavramlar
3
İşletmelerde çevre, işletmelerin bölümlendirilmesi, işletmelerin amaçları
4
İşletmelerin kuruluşuna ilişkin yatırım kararının oluşumu, işletmelerin kuruluş yerinin belirlenmesi
5
Özel-kamu-yabancı sermayeli işletmelerin hukuksal biçimleri
6
İşletmelerde büyüklük ve kapasite
7
İşletmelerde yönetim ve örgütleme işlevi
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
İşletmelerde pazarlama işlevi, pazarlamanın makro ve mikro işlevleri
11
İşletmelerde üretim işlevi, üretim sistemleri, üretim biçimleri,
12
İşletmelerde finansal yönetim işlevi, sermaye kaynakları, karşılaşılan riskler
13
İşletmelerde insan kaynakları yönetimi işlevi
14
İşletmelerde insan kaynakları yönetimi işlevi
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
67
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
IKT118 BORÇLAR HUKUKU
Yrd. Doç. Dr. Ayşe KILINÇ
Bu ders birinci yıl İktisadi ve İdari Bilimler öğrencilerine borç ilişkilerinin kurulması, devamı ve sona
ermesi konularında bilgi verir. Bu dersin temel hedefleri şunlardır: Öğrencilerin; Borçlar Kanunu’
Dersin Amaç
nun genel ve özel kısmında yer alan borcun kaynakları ve bunların hükümlerini, borç ilişkilerini ve
ve Hedefleri
borcu sona erdiren nedenleri öğrenmelerini sağlamak, Mezun olduklarında girecekleri kariyer
meslek sınavlarında onların bu dersten başarılı olmalarını sağlamaktır.
Dersin Temel
1-Turgut Akıntürk; Borçlar Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul, 2007, 2-Safa Reisoğlu; Borçlar Hukuku
Kaynakları
Genel Hükümler, Beta Yayınevi, İstanbul, 2006
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
3
4
Z
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Borçlar Hukukunun Konusu ve Kaynakları
2
Sözleşme Türleri
3
Sözleşmelerin Şekli ve Sözleşmelerin Yorumu
4
Aşırı Yararlanma, Temsil ve Haksız Fiil
5
Kusursuz Sorumluluk ve Sebepsiz Zenginleşme
6
Borcun İfası ve Alacaklının Temerrüdü
7
Müteselsil Borçluluk ve Borcun Sona Ermesi
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Satış Sözleşmesi
11
Bağışlama ve Kira Sözleşmeleri
12
Ödünç ve Finansal Kiralama Sözleşmeleri
13
Hizmet, Eser ve Vekalet sözleşmeleri
14
Kefalet Sözleşmesi
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
68
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
IKT120 SOSYOLOJİ
Yrd. Doç. Dr. Osman METİN
Birinci sınıf öğrencilerine sosyolojinin temel kavramlarını ve konularını öğretmeyi amaçlar. 1Sosyolojik bakış açısının diğer sosyal bilimlerle ilişkisini ve ayırt edici yönlerini öğretmek 2-Temel
sosyolojik kavramların açılımlarını ve imkânlarını öğretmek. 3-Sosyolojik düşünmenin yöntemini ve
mantığını öğretmek 4-Toplumsal yapı, kültür, birey ve toplum ilişkisi konularını öğretmek.
Dersin Temel
Josheph Fichter, Sosyoloji Nedir?, Anı Yayıncılık, Ankara, 2002 Anthony Giddens, Sosyoloji, Ayraç
Kaynakları
Yay. Ankara ,2000 Bauman, Zygmunt. Sosyolojik Düşünmek. İstanbul : Ayrıntı, 1998.
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
3
3
S
Dersin Amaç
ve Hedefleri
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Sosyoloji ile ilgili temel kavramlar, sosyoloji biliminin insan yaşamındaki yeri
2
Yapısı ve genel özellikleri İle toplum
3
Sosyolojinin alt dalları
4
Sosyolojinin yöntemi ve araştırma teknikleri
5
Sosyolojinin tarihçesi. Modern sosyolojinin kurucuları
6
Sosyolojide yeni yaklaşımlar
7
Kültür, kültür kalıpları
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Toplumsallaşma süreci
11
Aile kurumu
12
Ekonomi kurumu
13
Eğitim kurumu
14
Siyaset kurumu
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
69
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
IKT122 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul ERGÜN
Bilgi teknolojilerine ait temel kavramlar, bilgisayar kullanımı ve güncel ofis programları hakkında
öğrencilere bilgi vermektir. Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramların,
Dersin Amaç
genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri
ve Hedefleri
sunumu, eğitimde internet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve
eğitimindeki yerini, bilişim sistemleri güvenliliğini etik kavramları öğretir.
Yörük, S. (Ed.), Gökçe, B., Ergün, E., Kantar, M. (2012). Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I-II.
Dersin Temel
Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Sağlık ve Bilimsel Araştırma Vakfı Başkanlığı
Kaynakları
Yayınları.
www.ued.aku.edu.tr
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
3
3
S
Ders İçerikleri
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
Konular
TEMEL KAVRAMLAR Donanım, yazılım ve bilgi teknolojisi kavramları, bilgisayarın temel parçaları.
BİLGİSAYAR KULLANIMI VE DOSYA YÖNETİMİ Bilgisayar ile İlk Adım, Temel Bilgiler ve İşlemler, Metin
Yazma, Dizinler ve Klasörler Simgeler ile Çalışma, Pencereler ile Çalışma, Dosya ile Çalışmak
KELİME İŞLEMCİSİ (MICROSOFT WORD) Yeni belge oluşturmak, Belgeyi farklı bir isimle saklamak, Metin ve
paragraf biçimlendirme,
KELİME İŞLEMCİSİ (MICROSOFT WORD) Tablo oluşturmak, Tabloya veri girmek veya düzenleme, Satır veya
sütun eklemek veya silmek, Alt bilgi- Üst Bilgi ekleme, Sayfa Düzeni, Görünüm seçenekleri
KELİME İŞLEMCİSİ (MICROSOFT WORD) Belgeye resim, görüntü veya grafik eklemek. Resim, görüntü veya
grafiğin büyüklüğünü değiştirmek, Belgeyi geçerli ayarlar ve yazıcı üzerinden yazdırma
HESAP TABLOSU (MICROSOFT EXCEL) Hesap çizelgesi uygulaması ile ilk adımlar, Hücrelere veri girişi,
Hücreleri seçmek, Bir çalışma sayfasına satır ya da sutün eklemek/silmek
HESAP TABLOSU (MICROSOFT EXCEL) Hücre referansı verme, İşlevlerle çalışma, Hizalama ve kenarlıklar,
Grafikleri kullanma, Yazdırma Veri değişikliği, Kopyalama, Taşıma ve Silme, Arama ve değiştirme, Veri
sıralama, Aritmetik formüller
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
HESAP TABLOSU (MICROSOFT EXCEL) Uygulama örnekleri
11
12
13
14
15
SUNUM UYGULAMASI (MICROSOFT POWERPOINT) Sunum uygulaması ile ilk adımlar, Temel Ayarların
Yapılması, Sunum görünümleri, Slaytlar
SUNUM UYGULAMASI (MICROSOFT POWERPOINT) Tasarım şablonlarını kullanmak, Asıl slayt, Metin Giriş
Biçimlendirmeleri, Resimler ve Görüntüler
SUNUM UYGULAMASI (MICROSOFT POWERPOINT) Şema / Grafik kullanma, Kuruluş şemaları, otomatik
şekil, Animasyon, Geçişler, Yazdırma
BİLGİ ve İLETİŞİM (İNTERNET VE E-POSTA) Kavramlar/Terimler, Güvenlik, Web Tarayıcı ile ilk Adım, Web
Sayfalarına Erişmek, Sık kullanılanlara ekleme, Arama Motoru Kullanmak, Yazdırma E-posta ile ilk adımlar,
E-posta için ayarlar yapmak, Bir İletiyi oluşturmak ve göndermek.
Yarıyıl Sonu Sınavı
70
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
IKT124 DAVRANIŞ BİLİMLERİ
Yrd. Doç. Dr. Mete KARAYEL
Dersin amacı, davranış bilimleri ile ilgili alanlardaki gelişmeleri, sistemleri, ve modern yaklaşımları
ve organizasyonlardaki davranışın algılama, atfetme, öğrenme, kişilik, güdüleme ve iletişim
boyutlarını öğretmektir.
Dersin hedefi öğrencinin davranış düzlemini, statüyü, örgütlerde rol davranışını öğrenmesi, Sosyal
etkinin, önemini, kaynağını ve sosyal etkinin türlerini öğrenmesi, Tutum, önemi, bileşenleri,
Dersin Amaç
işlevleri, tutumların yapısal özellikleri, oluşumunu öğrenmesi, Kişilik ve kişiliği belirleyen faktörleri
ve Hedefleri
tanıması, Algılama, algılama sürecini ve algılamayı etkileyen faktörleri bilmesi, Öğrenme, işletmeler
açısından önemi ve öğrenme kuramlarını bilmesi, İkna, ikna sürecini ve ikna tekniklerini tanıması,
Güdülemeyi, güdüleme sürecini, teorilerini ve yönetilmesini öğrenmesi, Stres, stres faktörlerini ve
sonuçlarını ve stresi yönetmeyi öğrenmesi, İletişim, unsurlarını ve türlerini öğrenmesi, Grup,
yapısını, gruplardaki davranışları bilmesi, Kültür, kültür çeşitlerini, özelliklerini ve örgüt kültürünü
öğrenmesi.
Dersin Temel
1. Davranış Bilimleri,Önder BARLI,Aktif Yayınevi,2008 Davranış Bilimleri,Feyzullah EROĞLU,Beta
Kaynakları
Basım Yayın,2000.
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
3
3
S
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Davranış düzlemi, statü, örgütlerde rol davranışı,
2
Sosyal etki, önemi, kaynağı ve sosyal etki türleri,
3
Tutum, önemi, bileşenleri, işlevleri, tutumların yapısal özellikleri, oluşumu,
4
Kişilik ve kişiliği belirleyen faktörler
5
Algılama, algılama süreci ve algılamayı etkileyen faktörler,
6
Öğrenme, işletmeler açısından önemi ve öğrenme kuramları
7
İkna, ikna süreci ve ikna teknikleri
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Güdüleme, güdüleme süreci, teorileri ve yönetilmesi,
11
Stres, stres faktörleri ve sonuçları ve stres yönetme,
12
İletişim, unsurları ve türleri,
13
Grup, yapısı, gruplardaki davranışları
14
Kültür, kültür çeşitleri, özellikleri ve örgüt kültürü
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
71
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 2. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
Dersin Amaç
ve Hedefleri
Dersin Temel
Kaynakları
Teori
3
IKT202 MİKRO İKTİSAT II
Prof. Dr. Selçuk AKÇAY / Yrd. Doç. Dr. Bülent ALTAY
Bu dersin amacı öğrencilere tam rekabet, tekel, tekelci rekabet, oligopol gibi piyasa türlerini ayrıca
faktör piyasaları ve genel denge ve refah teorisini öğretmektir.
Erdal M. Ünsal : Mikroiktisat, Bigbang Yayınevi 10. Baskı, Ankara 2014
Uyg.
-
ECTS
6
Zorunlu/Seçmeli
Z
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Piyasa ve piyasa kavramı
2
Tam rekabet piyasası ve özellikleri
3
Tam rekabet piyasasında firma dengesi
4
Monopol piyasa özellikleri ve firma dengesi
5
Monopolün düzenlenmesi ve firma dengesi
6
Monopolcü rekabet piyasası ve özellikleri
7
Monopolcü rekabet piyasasında firma dengesi ve konu tekrarı
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara sınav
10
Oligopol piyasasının özellikleri, Cournot oligopol piyasası
11
Bertrand ve Edgeworth oligopol modelleri
12
Chamberline, Stackelberg ve Sweezy oligopol modelleri
13
Faktör piyasası: emek arz ve talebi, Emek piyasasında tam rekabet ve eksik rekabet piyasa durumu
14
Genel denge ve etkinlik
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
72
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 2. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
Dersin Amaç
ve Hedefleri
IKT204 MAKRO İKTİSAT II
Doç. Dr. Abdullah KESKİN / Yrd. Doç. Dr. Bülent ALTAY
Bu dersin amacı makroekonomik teorileri öğretmektir. Ders makroekonomik teorilerin nasıl
kurgulandığını ve bu teoriler arasındaki farklılıkların nedenlerini öğretmeyi temel hedef olarak
almaktadır.
Dersin Temel
Erdal Ünsal (2013), Makro Ekonomi, İmaj Yayıncılık, Ankara.
Kaynakları
Teori
Uyg.
ECTS
3
6
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Para arzı ve para talebi
2
Mal ve para piyasasında denge IS ve LM eğrilerinin elde edilişi
3
Mal ve para piyasasında eş anlı denge
4
Mal ve para piyasasında eş anlı dengenin değişmesi (Para ve maliye politikaları)
5
Dışlama ektisi
6
Dışa açık ekonomi ve IS-LM-BOP modeli (Mundell Fleming Modeli)
7
IS-LM-BOP deki değişmeler, İç ve dış dengenin birlikte sağlanması
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara sınav
10
J eğrisi ve etkileri
11
Hasıla-fiyat düzeyinin belirlenmesinde toplam talep toplam arz eğrilerinin türetilmesi
12
Piyasa aksaklıkları ve toplam arz eğrisi
13
Açık ekonomide toplam talep toplam arz modeli
14
Tüketim teorileri
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
73
Zorunlu/Seçmeli
Z
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 2. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
Dersin Amaç
ve Hedefleri
Dersin Temel
Kaynakları
IKT206 İSTATİSTİK II
Öğr. Grv. Dr. Hamza ERDOĞDU
Dersin amacı, örnekleme, istatistiksel tahmin, hipotez testleri, varyans analizi, korelasyonregresyon analizi gibi temek istatistik konularını öğretmektir.
1. Spiegel, M. R., Stephens, L. J (Çev. Editörü Salih Çelebioğlu), İstatistik, Nobel Yayın, 4. Basımdan
Çeviri, 2013
2.Gürsakal, N. Betimsel İstatistik, Dora Kitabevi, BURSA 2012
MİNİTAB - SPSS Uygulamalı
3. - David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams (2009), Statistics for Business and
Economics: Revised 10th Edition, Thomson South-Western, Ohio,USA.
Teori
3
Uyg.
-
ECTS
4
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Örnekleme Teorisi
2
Örnekleme Dağılımları
3
İstatistiksel Tahmin Teorisi
4
İstatistiksel Karar Teorisi - Hipotez Testleri
5
İstatistiksel Karar Teorisi - Hipotez Testleri
6
Parametrik Hipotez Testleri
7
Ara Sınav ve Tekrar
8
Ara Sınav
9
Parametrik Olmayan Hipotez Testleri, Korelasyon analizi
10
Regresyon analizi – Basit Doğrusal Regresyon
11
Çoklu Doğrusal Regresyon
12
Varyans Analizi
13
Zaman Serileri Analizi
14
SPSS Uygulamaları
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
74
Zoruınlu/Seçmeli
Z
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 2. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
Dersin Amaç
ve Hedefleri
IKT208 MATEMATİKSEL İKTİSAT
Doç. Dr. Abdullah KESKİN
Bu dersin temel amaçları; 1) Matematiksel iktisadın temel metotlarını sunmak 2) Analitik iktisadın
temel kavramlarını geliştirmek
Chiang, A.C., Matematiksel İktisadın Temel Yöntemleri , McGraw – Hill, Fourth Edition Dowling,
Dersin Temel
E.T., Matematiksel İktisada Giriş, McGraw-Hill , Fourth Edition
Kaynakları
Ders verme
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
3
4
Z
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Ekonomik Modeller: İlişkiler ve Fonksiyonlar
2
Piyasa Dengesi: Doğrusal Denklemler
3
Piyasa Dengesine Devlet Müdahalesi: Tavan ve Taban Fiyat Uygulamaları, Vergi ve Sübvansiyonlar
4
Tüketici Dengesi: Fayda Maksimizasyonu ve Türev Kavramı
5
Kısa Dönem Firma Üretimi: Toplam Ürün, Ortalama Ürün ve Marjinal Ürün Eğrileri ve Fonksiyonları
6
Kısa Dönem Firma Maliyetleri: Toplam Maliyet, Toplam Sabit Maliyet, Toplam Değişken Maliyet, Ortalama
Maliyet, Ortalama Değişken Maliyet, Marjinal Maliyet Eğrileri ve Fonksiyonları
7
Kısa Dönem Firma Dengesi: Kar Maksimizasyonu
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Uzun Dönem Firma Dengesi: Optimal Ölçek Düzeyinin Belirlenmesi
11
Basit Keynesyen Model: Mal Piyasası Dengesi
12
Matrislerin Lineer Modellere Uygulanması
13
IS-LM Modeli: Denge Faiz ve Milli Gelir Düzeyinin Belirlenmesi
14
AD-AS Modeli: Fiyatlar Genel Düzeyi ve Milli Gelir Düzeyinin Belirlenmesi
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
75
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 2. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
IKT210 MESLEKİ YABANCI DİL II
Yrd. Doç. Dr. Kartal SOMUNCU
Bu dersin hedefi ekonomi öğrencilerine, ekonomi literatüründe okudukları İngilizce kaynakları
anlayabilme yeteneğini kazandırmaktır. Mesleki Yabancı Dil dersinin temel amacı, öğrencilerin
iktisat bilimi ile ilgili terim ve terminolojileri (kavramları) öğrenmelerini ve iktisat literatürünü
İngilizce kaynaklardan da rahatça takip edebilmelerini sağlamak
Aysun Velioğlu, Bülent Kandiller ve Nurcan Tugay (1997), Reader at Work II, METU, Department of
Dersin Temel
Basic English, Ankara. Yardımcı Kaynak: - Internet Kaynakları, BBC internet sitesi - Seçilmiş
Kaynakları
Ekonomi Okuma Parçaları
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
3
4
S
Dersin Amaç
ve Hedefleri
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Çernobil Felaketi
2
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
3
Küresel Isınma
4
Uluslararası Ticaret
5
Turizm Ekonomisi
6
Petrol
7
Karl Marx
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
İngiliz Sömürgesi Amerika
11
Endüstri Devrimi
12
Rönesans
13
Fransız Devrimi
14
Bilgi
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
76
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 2. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
IKT212 MALİ TABLOLAR ANALİZİ
Prof. Dr. Halim SÖZBİLİR
Öğrencilere Genel Muhasebe ve Envanter-Bilanço dersi kapsamında kazandırılmış olunan
muhasebe bilgisini anlama, kavrama ve özetleme bilgisinin geliştirilerek finansal tabloların
anlaşılarak, yorumlanabilmesi ve böylece mali nitelikteki raporlara dayalı yorum yapma niteliğinin
kazandırılması.
Dersin Temel
Sabri Bektöre, Ferruh Çömlekçi, Halim Sözbilir, (2013) Mali Tablolar Analizi, Eskişehir: Nisan
Kaynakları
Kitabevi.
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
3
4
S
Dersin Amaç
ve Hedefleri
Ders İçerikleri
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
Konular
Derse Başlangıç ve Dersin öneminin kavratılması ile ders materyalleri ve işleme biçimi üzerine genel
bilgilendirme.
Mali Analiz Hakkında Genel Bilgiler (Muhasebenin İşlevleri, Mali Tabloların Analiz Edilme Gereği, Mali
Analizin Tarihsel Gelişimi, Mali Analiz Teknikleri, Mali Analiz Çeşitleri v.b.)
Bilançonun Sınıflandırılması (Dönen Varlıklar, Duran Varlıklar, Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, Uzun Vadeli
Yabancı Kaynaklar ve Özkaynaklar hakkında bilgilendirme)
Gelir Tablosunun Sınıflandırılması (Brüt Satış Kârı veya Zararı, Faaliyet Kârı veya Zararı, Olağan Kâr veya
Zararı, Dönem Kârı veya Zararı, Dönem Net Kârı veya Zararı).
Bilançonun analiz açısından önemi (Analiz açısından dönen varlıklar, analiz açısından duran varlıklar, analiz
açısından kısa vadeli yabancı kaynaklar, analiz açısından uzun vadeli yabancı kaynaklar ve analiz açısından
özkaynaklar) ve Gelir tablosunun
Finansal Tablo Analiz Yöntemlerinden; Karşılaştırmalı Tablolar Analizi. Bu amaç doğrultusunda,
karşılaştırmalı tabloların hazırlanması, mutlak rakamlar itibariyle karşılaştırmalar, mutlak farklar ve yüzdeler
itibariyle karşılaştırmalar, karşılaştırma
Finansal Tablo Analiz Yöntemlerinden; Yüzde Metodu ile Analiz (Dikey Analiz). Bu amaç doğrultusunda,
yüzdelerle ifade edilen tabloların hazırlanması, bilançonun yüzdelerle ifade edilmesi, gelir tablosunun
yüzdelerle ifade edilmesi, yüzdelerle oluşturulması
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
11
12
13
14
15
Finansal Tablo Analiz Yöntemlerinden;Yüzde Metodu ile Analiz (Dikey Analiz).Bu amaç doğrultusunda
,yüzdelerle ifade edilen tabloların hazırlanması, bilançonun yüzdelerle ifade edilmesi ,gelir tablosunun
yüzdelerle ifade edilmesi, yüzdelerle oluşturulması
Finansal Tablo Analiz Yöntemlerinden; Trend (Eğilim) Yüzdeleri Metodu İle Analiz. Bu amaç doğrultusunda,
finansal tabloların (bilanço ve gelir tablosu özellikle) trend (eğilim) yüzdeleri üzerinden analize hazırlanması,
trend (eğilim) yüzdeleri ile ifade edilmesi
Finansal Tablo Analiz Yöntemlerinden; Oran (Rasyo-Reşyo) Analizi. Bu amaç doğrultusunda, oranların
tanımı ve nitelikleri, oranların yorumu hakkında genel bilgiler, oranlar ve hesaplama formülleri (Likidite
Oranları, Mali Oranlar, Faaliyet Oranları,
Finansal Tablo Analiz Yöntemlerinden; Oran (Rasyo-Reşyo) Analizi. Konu üzerinde daha önceden verilen
teorik bilgiler çerçevesinde uygulama örnekleri, uygulama örnekleri üzerinde oranların hesaplanmaları,
hesaplama sonuçlarının yorumlanması ve örnekle
Fon Kavramı, Fon Akım Tablosu, Net Çalışma Sermayesinde Değişim Tablosu, Nakit Akım Tablosu örnekleri
üzerinde konuşmalar. Ders bitişi.
Yarıyıl Sonu Sınavı
77
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 2. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
Dersin Amaç
ve Hedefleri
Dersin Temel
Kaynakları
Teori
3
IKT214 TİCARİ MATEMATİK
Prof. Dr. Veysel KULA
Dersin amacı öğrencilerin matematiğin temelleri hakkında genel bilgiye sahip olmalarını sağlamak,
işletme ve ekonomi ortamlarında gereken matematiksel araç ve yöntemleri tanıtmaktır.
1. Finans Matematiği, Veysel Kula, Asa Yayınları, 2009 2. Calculus for business, economics and the
social sciences, Edward T. Dowling, (, Schaum’s Outlines, McGraw Hill, USA.
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
4
S
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Faiz Kavramı
2
Basit İç Faiz
3
Basit Dış Faiz
4
Bileşik Faiz
5
Bileşik Faiz
6
Dönem Sonu Taksit ödemeli anüite
7
Dönem Başı taksit ödemeli anüite
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Perpetüite
11
Sermaye Bütçelemesi Kararları
12
Hisse Senedi değerlemesi
13
Tahvil değerlemesi
14
Oran analizi
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
78
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 2. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
Dersin Amaç
ve Hedefleri
IKT216 TÜRK KAMU YÖNETİMİ
Öğr. Grv. Hulusi Nusret ÖZSOY
Türk kamu yönetiminin örgütlenme ilkeleri, yapısı ve işleyişi hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olunması
Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, 2014
Bekir Parlak, Zahid Sobacı, Ulusal ve Küresel Perspektifte Kamu Yönetimi, MKM Yayın, Bursa, 2012
Bekir Parlak, Kamu Yönetimi Sözlüğü, MKM Yayınları, Bursa, 2011
Yusuf Şahin, Yönetim Bilimi ve Türk Kamu Yönetimi, Ekin Yayınevi, Bursa, 2014
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
3
4
S
Dersin Temel
Kaynakları
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Kamu yönetiminin örgütlenmesi: Merkezden yönetim ve yerinden yönetim
2
Merkezden yönetimin özellikleri, yararları ve sakıncaları
3
Merkezi yönetim kuruluşlarının örgütlenme biçimleri, kurumların içyapısı ve yetki genişliği
4
Yerinden yönetim: Siyasi yerinden yönetim ve idari yerinden yönetim
5
İdari yerinden yönetim: Hizmet (fonksiyonel) yerinden yönetim ve coğrafi yerinden yönetim
6
Yerinden yönetimin yararları ve daha az yerinden yönetimin sebepleri
7
Desantralizasyon düşüncesi ve hizmette yerellik ilkesi
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Türk kamu yönetiminin örgüt yapısı ve temel özellikleri
11
Merkezi yönetimin başkent örgütü: Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu ve merkezdeki yardımcı kuruluşlar
12
Merkezi yönetimin taşra örgütü: İl, ilçe, bucak ve bölge
13
Yerel Yönetimler, Hizmet yerinden yönetim kuruluşları
14
Kamu yönetiminin denetlenmesi
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
79
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 2. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
IKT218 PAZARLAMA YÖNETİMİ
Doç. Dr. Erkan AKAR
İşletmelerin olan pazarlama faaliyetlerinin planlama aşamasından gerçekleştirilmesine ve
kontrolüne kadar olan tüm çabalarını öğrencilerin öğrenmesini sağlamak ve bunu örnek olaylarla
pekiştirmek.
Dersin Temel
Temel Kaynak: Torlak, Ömer, Şuayip Özdemir, Remzi Altunışık, Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi, Beta
Kaynakları
Yayınevi, İstanbul, 2014
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
3
4
S
Dersin Amaç
ve Hedefleri
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Pazarlama Yönetiminin Kapsamı
2
Stratejik Pazarlama Planlaması
3
Pazarlamanın Temelleri ve Pazarlama Anlayışındaki Değişim
4
Pazar Bölümlendirme, Hedef Pazar Seçimi ve Konumlandırma
5
Tüketici Davranışı
6
Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırma
7
Ürün ve Marka Yönetimi
8
Tekrar ve Ara Sınav (Soru-Cevap/Mülakat)
9
Ara Sınav (Soru-Cevap/Mülakat)
10
Yenilik ve Yeni Ürün Geliştirme
11
Fiyatlandırma Stratejileri
12
Pazarlama İletişimi
13
Pazarlama Kanalları ve Dağıtım Kanalları
14
Pazarlamaya Eleştirel Yaklaşım ve Geleceğe İlişkin Öngörüler/Mülakat
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
80
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 3. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
IKT302 ULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASI
Prof. Dr. İsmail AYDOĞUŞ
Dersin amacı, döviz kuru ile ilgili temel kavramları öğrenmek; uluslararası para ve sermaye
hareketlerini teorik olarak öğrenmek; dış ödemeler dengesindeki değişmelerin ekonomi üzerindeki
etkilerini anlamak ve açık ekonomilerde para ve maliye politikalarının etkilerini analiz etmektir.
Halil Seyidoğlu (2015). Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama, Güzem Yayınları, İstanbul.
Erdal Ünsal (2005). Uluslararası İktisat: Teori, Politika ve Açık Ekonomi İktisadı, İmaj yayınları,
Ankara.
Dersin Temel
Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc L. Melitz (2012). International Ekonomics Theory &
Kaynakları
Policy, Ninth Edition, Addison-Wesley, NY, USA.
Dominick Salvatore (2004). International Economics, Eight Edition, John Willey -Sons Publishers,
USA.
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
3
6
Z
Dersin Amaç
ve Hedefleri
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Döviz Piyasası Analizleri
2
Dış Ödemeler Dengesi
3
Döviz Arbitrajı ve Spekülasyonu
4
Geleceğe Yönelik Döviz Piyasaları
5
Vadeli Teslim Döviz Piyasaları
6
Kur Risklerinden Korunma; Faiz Arbitrajı
7
Döviz Kuru Sistemleri
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Döviz Kuru Değişmelerini Açıklamaya Yönelik Teoriler
11
Dış Denkleşme: Döviz Kuru ve Fiyat Değişimi
12
Dış Denkleşme: Gelir ve Faiz Oranı Değişimi
13
Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımları
14
Açık Ekonomilerde Makro Ekonomi Politikaları
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
81
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 3. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
Dersin Amaç
ve Hedefleri
IKT304 PARA POLİTİKASI
Prof. Dr. Erdal DEMİRHAN
Bu dersin amacı para politikası uygulamalarını ve bu uygulamaların ekonomi üzerindeki etkilerini
incelemektir.
İlker Parasız, Para Teorisi ve Politikası, 2007
Dersin Temel
Fatih Özatay, Parasal İktisat: Kuram ve Politika, Efil Yayınevi, 2011
Kaynakları
Nur Keyder, Para: Teori-Politika-Uygulama, 2002
Ana kaynaklar temel ders kitapları olarak okutulmaktadır
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
3
6
Z
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Para Politikasının Amaçları ve Araçları
2
Para Politikasının Göstergeleri
3
Keynesyen Para Politikası; Monetarist Para Politikası
4
Para Politikasında Kurala Göre- Duruma Göre Tartışması
5
Para Politikasının Etkinsizliği
6
Yeni Keynesyen Yaklaşımda Para Politikası
7
Paranın Ekonomiye Aktarım Mekanizması ve Ara Sınav
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Uyguladığı Para Politikası
11
Para Politikasında Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
12
Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye Deneyimi
13
Diğer Para Politikası Rejimleri
14
Uluslararası Para Ekonomisi ve Para Politikası
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
82
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 3. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
IKT306 EKONOMETRİ II
Öğr. Gör. Dr. Hamza ERDOĞDU
Bu dersin amacı, başlıca ekonometri konuları ile zaman serisi analizi ve panel veri analizini
öğretmektir. Ders ayrıca ekonometrik yöntemlerdeki bilgisayar uygulamaları ile güncel gelişmeleri
öğrencilere aktarmayı amaçlamaktadır.
1-Damodar N. Gujurati, Dawn C. Porter (2014), Temel Ekonometri, Çevirenler: Ümit Şenesen ve
Gülay Güllük Şenesen, 5. Basımdan Çeviri, Literatür Yayınları, İstanbul.
2- James H. Stock and Mark W. Watson (2011), Ekonometriye Giriş, Çevirenler: Bedriye Saraçoğlu,
Dersin Temel
Efil Yayınevi, Ankara.
Kaynakları
3- Recep Tarı (2014), Ekonometri, Gözden Geçirilmiş 10. Baskı, Umuttepe Yayınları, Kocaeli.
4- Nedim Dikmen (2012), EKONOMETRİ Temel Kavramlar ve Uygulamalar, 2. Baskı, Dora Yayınları,
Bursa.
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
3
5
Z
Dersin Amaç
ve Hedefleri
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Ekonometri I konularının genel tekrarı - Klasik Doğrusal Regresyon Modelinin Varsayımları
2
Çoklu Bağlantı – EViews Uygulamaları
3
Otokorelasyon - EViews Uygulamaları
4
Değişken Varyans - EViews Uygulamaları
5
Model Seçimi
6
Ardışık Bağlanımlı ve Gecikmesi Dağıtılmış Modeller
7
İktisatta Nedensellik – Granger Testi
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Zaman Serisi Analizi – Durağanlık Testleri
11
Eşbütünleşme ve Hata Düzeltme Modeli
12
ARIMA Modelleri ve VAR Modelleri - EViews Uygulamaları
13
Panel Veri Analizi
14
Panel Veri Analizi – EViews Uygulamaları
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
83
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 3. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
Dersin Amaç
ve Hedefleri
IKT308 ENDÜSTRİYEL İKTİSAT
Yrd. Doç. Dr. Bülent ALTAY
Bu dersin amacı öğrencilere endüstriyel iktisatla ilgili teorik ve pratik bilgiler vermek.
Kemal Yıldırım, vd. (2005), Endüstriyel Ekonomi, Ekin Kitabevi
Erdal Türkkan, (2001), Rekabet Teorisi ve Endüstri İktisadı, Turhan Kitabevi, Ankara.
Ders verme.
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
3
5
Z
Dersin Temel
Kaynakları
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Giriş
2
Endüstri İktisadı ve temel kavramlar
3
Endüstri Yapısını Belirlemede Kullanılan Yöntemler
4
Tam Rekabet, Monopol ve Monopson Modelleri
5
Monopolcü Rekabet Piyasası
6
Oligopol ve Oligopol Modelleri, Firmalarda Piyasa Gücüne Göre Fiyatlama
7
Piyasada Ürün Farklılaştırması ve Piyasa Paylaşım
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Rekabet Kavramı ve Fonksiyonları; Rekabetin İstenmeyen Sonuçları, Etkileri ve Çeşitleri
11
Oligopolistik Piyasalarda Rekabet ve Startejik Davranış
12
Oligopolistik Piyasalarda Fiyat ve Nicelik Rekabeti
13
Oyun Teorisi ve Temel Kavramlar
14
Oligopol piyasasında oligopol ve Oyun Teorisi Yaklaşımı
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
84
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 3. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
Dersin Amaç
ve Hedefleri
IKT310 BANKACILIK VE MALİ KURUMLAR
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin AKGÖNÜL
Bu dersin amacı öğrencilere bankacılık ve mali kurumları daha detaylı tanıtmak
1. Tezer ÖÇAL ve Ömer Faruk ÇOLAK, Finansal Sistem ve Bankalar, Nobel Yayın Dağıtım,
2. Tezer ÖÇAL, Ömer Faruk ÇOLAK, Selahattin TOGAY ve Kadir ESER, Para Banka, Teori ve Politika,
Gazi Kitabevi,
3. İlker PARASIZ, Para Banka ve Finansal Piyasalar, Ezgi Kitabevi, 6.baskı, Bursa, Ekim 1997
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
3
4
S
Dersin Temel
Kaynakları
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Bankacılık ve mali kurumlarla ilgili temel kavramlar
2
Dünya’da, Osmanlı Döneminde ve Türkiye’de bankacılığın tarihçesi.
3
Türkiye bankacılığının gelişimi, bankaların sınıflandırılması.
4
Kriz kavramı, kriz çeşitleri , krizlerin önceden tahminine yönelik göstergeler
5
Finansal krizlerin makroekonomik etkileri
6
Türkiye’de bankacılık sisteminin başlıca sorunları
7
Bankacılık sisteminde denetim ve gözetim, Bankaların karşılaştığı riskler
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Bankaların Karşılaştığı Riskler, Sermaye Yeterliliği,
11
Basel Sermaye Yeterliliği Sözleşmesi
12
Basel Erken Uyarı Sistemi, Krizlerin Öngörülmesinde Baskı İndeksleri.
13
Türkiye’de bankacılık sektöründe yeniden yapılandırma programı
14
Banka dışı finansal kurumlar (factoring, forfaiting, leasing)
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
85
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 3. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
Dersin Amaç
ve Hedefleri
IKT312 TÜRK ANAYASA HUKUKU
Prof. Dr. Ali Şafak BALI
Anayasa yapım sürecini, 1921, 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarını, bunların kurdukları sistemleri
karşılaştırmalı olarak öğretmek.
Temel Kaynaklar: Kemal Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş, Ekin Kitapevi, Bursa, 2010; Anayasa
Dersin Temel
Hukuku, Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 2009. Yardımcı
Kaynakları
Kaynaklar: Bülent Tanör - Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Beta
Basım Yayım, İstanbul, 2009.
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
3
4
S
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri
2
1921 ve 1924 Anayasaları
3
1961 Anayasası
4
1982 Anayasası ve Devletin Temel Nitelikleri
5
1982 Anayasası’nda Temel Hak ve Hürriyetler
6
TBMM: Üyelerinin Seçimi, Hukuki Statüleri
7
TBMM’nin İçyapısı ve Çalışma Düzeni
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Yasama Fonksiyonu, Yasama Yetkisi ve Yasama İşlemleri TBMM: Görev ve Yetkileri
11
Yürütme Organı: Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu
12
Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri Olağanüstü Yönetim Usulleri
13
Yargı Organı: Yargı Organına Hakim Olan Temel İlkeler ve HSYK
14
Anayasa Mahkemesi; Anayasanın Değiştirilmesi
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
86
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 3. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
Dersin Amaç
ve Hedefleri
IKT314 TÜRK VERGİ SİSTEMİ II
Doç. Dr. Kamil GÜNGÖR
Bu derste de Türk vergi Sistemi I’de olduğu gibi incelenen vergiler ana hatlarıyla ve örneklerle ele
alınmaktadır. Zira özellikle en büyük vergi olan ve çok sayıda mükellefi ilgilendiren KDV ve iç ve dış
yatırımda etkili olan kurumlar vergisine ağırlık verilmektedir. Bu dersle Türk Vergi Sistemi I
hedefleri birbirine uyumludur. Bu deste ayrıca KDV avantajları ve kurumlar vergisi açısından
yatırım teşvikleri üzerinde durulmaktadır.
Türk vergi Sistemi II; KDV, ÖTV ve kurumlar vergisi gibi büyük vergileri mercek altına alarak
öğrencilerin hayata atıldıklarında yatırımcı ise, daha az vergi ile muhatap olması, mali müşavirse
mükellefleri bilgilendirmesi imkanı doğurmaktadır
Dersin Temel
Prof. Dr. Nurettin Bilici, Türk Vergi Sistemi, Savaş Yayınları, Ankara, 2015
Kaynakları
Teori
Uyg.
ECTS
3
4
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Gelir Vergisi-Genel Bilgiler
2
Ticari Kazanç
3
Zirai Kazanç, Ücretler
4
Serbest Meslek Kazancı, Gayri Menkul Sermaye İradı,
5
Menkul Sermaye İradı, ,Gayri Menkul Sermaye İradı
6
Diğer Kazanç ve İratlar
7
Vergiye Tabi Matrahın Beyanı, Gelir Vergisinin Tarhı Ve Ödenmesi
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Katma Değer Vergisi;
11
Özel Tüketim Vergisi, Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi Ve Özel İletişim Vergisi
12
Damga Vergisi Ve Gümrük Vergisi
13
Veraset Ve İntikal Vergisi
14
Emlak Vergisi; Motorlu Taşıtlar Vergisi
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
87
Zorunlu/Seçmeli
S
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 3. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
IKT316 FİNANSAL YÖNETİM II
Doç. Dr. Yusuf TOPAL
İşletme fon kaynaklarını oluşturan unsurlar ve optimal sermaye yapısının oluşturulmasına yönelik
teorik bilgi verilmesi. Statik ve dinamik yöntemler aracılığıyla yatırım projelerinin
değerlendirilmesinde etkinliğin sağlanması. Para ve sermaye piyasası araçları ve işleyişi hakkında
bilgi elde edilmesi.
Temel Kaynak: Aşıkoğlu,Rıza, Semih Büker ve Güven Sevil, Finansal Yönetim, Anadolu
Üniv.Yayınları, Eskişehir,1997. Önerilen Kaynaklar: Ceylan, Ali, İşletmelerde Finansal Yönetim, Ekin
Dersin Temel
Kitabevi, Bursa, 2001. - Parasız,İlker, Para Banka ve Finansal Piyasalar, Ezgi Kitabevi yayınları,
Kaynakları
Bursa,1997.
SPK İLERİ DÜZEY FİNANSAL YÖNETİM KİTABI , 2011, ANKARA
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
3
4
S
Dersin Amaç
ve Hedefleri
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Stokların Yönetimi
2
Alacakların Yönetimi
3
Sermaye Bütçelemesi
4
Riskli Yatırım Projelerinin değerlendirilmesi
5
Kar Dağıtım Politikası
6
Borçlanma Politikası ve Kısa vadeli Finansman
7
Orta Vadeli Finansman ve Kaynakları
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Uzun Vadeli Finansman Kaynakları
11
Finansal Piyasalar
12
Sermaye Maliyeti
13
Sermaye Yapısı Kararları
14
Türev Finansal Teknikler
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
88
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 3. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
Dersin Amaç
ve Hedefleri
Dersin Temel
Kaynakları
Teori
3
IKT318 TİCARET HUKUKU
Yrd. Doç. Dr. Altan Fahri GÜLERCİ
Bu dersin amacı, ticaret hukukunun temel kavram ve sorunları öğretmektir.
Ayşe Sümer (2015). Ticaret Hukuku Ders Kitabı, Ankara: Beta Yayınevi.
Uyg.
-
ECTS
4
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Ticaret Hukuku ve Ticari İşletme Kavramı
2
Tâcir ve Tâcir Sıfatının Sonuçları
3
Ticaret Unvanı; Ticaret Sicili
4
Haksız Rekabet
5
Ticarî Defterler
6
Tüccar Yardımcıları
7
Ortaklıklar
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Kollektif Ortaklık
11
Komandit Ortaklık
12
Anonim Ortaklık
13
Kambiyo Senetleri ve Poliçe
14
Bono ve Çek
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
89
Zorunlu/Seçmeli
S
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 4. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
IKT402 İKTİSAT POLİTİKASI
Prof. Dr. Erdal DEMİRHAN
Bu dersin amacı temel iktisadi sorunların çözümüne yönelik iktisat teorileri tarafından ileri sürülen
politikaları incelemektir. Bu ders Türkiye ve dünya ekonomisinde uygulanan iktisat politikalarını
Dersin Amaç
analiz etmektedir. Çeşitli yaklaşımlar tarafından açıklanan iktisat politikaları önerileri
ve Hedefleri
açıklanmaktadır. Siyaset ve ekonomi arasındaki karşılıklı etkileşime dair incelemelerde
bulunulmaktadır.
Dersin Temel
M. Hanifi Aslan, Makro İktisat Politikası, 2008
Kaynakları
Vural Savaş, Politik İktisat, 2005
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
3
6
Z
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Politik İktisadın Temel Kavramları
2
İktisat Politikasının Temel Amaçları
3
İktisat Politikasının Temel Amaçları
4
Amaç ve Araçların Seçimi
5
Klasik Makro Teori ve İktisat Politikası
6
Klasik Makro Teori ve İktisat Politikası
7
Keynesyen Makro Teori ve İktisat Politikası
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Keynesyen Makro Teori ve İktisat Politikası
11
Monetarist İktisat Politikası
12
Yeni Klasik İktisat Politikası
13
Yeni Keynesyen İktisat Politikası
14
Ekonomik siyaset teorisi
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
90
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 4. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
IKT404 KALKINMA EKONOMİSİ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet İNKAYA
Kalkınma/gelişme ekonomisi disiplini alanında bilgi sahibi olma amacını güden bu derste; kalkınma
politikaları ve teorileriyle birlikte az gelişmişlik olgusunun analiz edilmesi, azgelişmiş ülkelerin
Dersin Amaç
kalkınma sorunlarını ve buna uygun kalkınma stratejilerinin ortaya konulması hedefleri
ve Hedefleri
belirlenmiştir. Ayrıca tarihsel gelişim süreçleriyle ilgili olarak dünya ekonomilerinin durumları
analiz edilmesi dersin hedefleri arasında sayılabilir.
Dersin Temel
- Ergül Han, Ayşen Kaya, Kalkınma Ekonomisi Teori ve Politika.
Kaynakları
- Metin BERBER, İktisadi Büyüme ve Kalkınma.
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
3
6
Z
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Kalkınma ekonomisi, kapsamı ve temel kavramlar
2
Kalkınma ekonomisinin gelişim süreci: Sanayi devriminden günümüze azgelişmişlik olgusu
3
Kalkınma ve azgelişmişlik: Azgelişmiş ülkelerin özellikleri
4
Geçmişten günümüze kalkınma ekonomisiyle ilgili yaklaşımlar
5
Az gelişmişlik teorileri: ekonomik, sosyo-kültürel ve coğrafi yaklaşımlar
6
Sermaye birikimi ve teknoloji: kalkınma ve sermaye, kalkınma ve teknoloji
7
Kalkınma ve insan unsuru: nüfus, insana yatırım, istihdam
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Kalkınma ve dış ticaret: kalkınma ve uluslararası işbölümü, koruyucu dış ticaret
11
Kaynak dağılımı: teorik temeller ve Az gelişmiş ülkelerde kaynak dağılımı
12
Bölgesel kalkınma ve kırsal kalkınma
13
Sanayileşme stratejileri: içe ve dışa dönük sanayileşme
14
Sürdürülebilir kalkınma: doğal kaynaklar, çevre
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
91
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 4. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
IKT408 GÜNCEL EKONOMİK KONULAR
Doç. Dr. Abdullah KESKİN
Bu dersin amacı ulusal ve uluslar arası güncel ekonomik gelişmelerin değerlendirilmesi ve analiz
edilmesidir. Bu dersi Türkiye ve Dünya ekonomisinde yaşanan güncel ekonomik gelişmelere dair
Dersin Amaç
bilgi sağlamaktadır. Temel ekonomik gelişmelerle ilgili olarak değerlendirme ve yorumlar
ve Hedefleri
yapılabilmektedir. Dünya ekonomisinde yaşanan gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri
analiz edilmektedir.
Dersin Temel
Güncel ekonomik gelişmelere ilişkin çeşitli dökümanlar. Bazı kurumlara (TCMB, DPT, Dünya
Kaynakları
Bankası ve OECD) ait çeşitli raporlar.
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
3
6
Z
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Güncel Ekonomik Konuların Analiz Edilmesinin Önemi ve İktisat Teorisi ile İlişkisi
2
Milli Gelir ve Gelir Dağılımı ile İlgili Gelişmeler
3
Fiyat Endekslerindeki Gelişmeler
4
Türkiye’nin Ödemeler Dengesinde ve Dış Ticaretindeki Gelişmeler
5
Emek Piyasalarındaki Gelişmeler
6
Kayıt Dışı Ekonomi
7
Kamu Maliyesindeki Gelişmeler
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Türkiye Ekonomisinin Sektörel Analizi
11
Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler, Döviz ve Sermaye Piyasasındaki Gelişmeler
12
Bankacılık Sistemindeki Gelişmeler ve Merkez Bankasının Uyguladığı Politikalar
13
Türkiye’de Ekonomik Kriz Dönemlerinin ve Mevcut Ekonomik Durumun İncelenmesi
14
Türkiye ve AB ülkelerinin Ekonomik Olarak Karşılaştırması ve AB ülkeleri ile ekonomik ilişkiler
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
92
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 4. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
IKT438 İNGİLİZCE İKTİSADİ OKUMALAR II
ve Adı
Öğretim
Yrd. Doç. Dr. Huriye Gonca DİLER
Elemanı
Dersin Amaç
İngilizce iktisadi metinleri inceleyerek yorum yapmak
ve Hedefleri
Dersin Temel
Kaynakları
Teori
Uyg.
ECTS
3
3
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Income
2
Industrial Society
3
Keynes's Theory
4
Economic Policies
5
Stock Market
6
International Companies
7
The Banks
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Population
11
Central Banks
12
Asia-Pacific Economic Cooperation
13
Interest Rates
14
Immigrants
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
93
Zorunlu/Seçmeli
Z
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 4. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
Dersin Amaç
ve Hedefleri
IKT406 DÜNYA EKONOMİSİ
Doç. Dr. Mahmut MASCA
Globalleşme, yabancı sermaye ve az gelişmiş ülkelerin ekonomik meseleleri incelenmektedir Üç yıl
süreyle genelde iktisat teorisi eğitimi alan öğrencilere dünya ekonomisinin genel ve reel sorunları,
fırsat ve tehditleriyle alakalı bilgi vermek. Dünyadaki genel ekonomik gelişmeler ve sorunlar
hakkında öğrencilere bilgi vererek, öğrencilerin Ülkemiz ve dünya ekonomisi hakkında daha
gerçekçi öngörülerde bulunabilmesini sağlamak
Dersin Temel
Karagül Mehmet, Dünya Ekonomisi, 2010
Kaynakları
Teori
Uyg.
3
-
ECTS
3
Zorunlu/Seçmeli
S
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Dersin amacı kapsamı ve gerekliliği
2
Nüfus ve dünya ekonomisi
3
Temel ekonomik kaynaklar ve dünya ekonomisi
4
Dünya’da gıda güvenliği ve beslenme
5
Dünya’da yoksulluk ve mücadele yöntemleri
6
Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin genel sorunları, fırsatları ve tehditler, Gelişmiş Ülke
ekonomileri için fırsat ve tehditler
7
Uluslararası Ekonomik örgütlerin dünya ekonomisindeki rolü ve önemi
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Sürdürülebilir kalkınma
11
Küreselleşme ve dünya ekonomisinin geleceği, Küresel ekonomik krizler
12
Uluslararası sermaye hareketleri ve gelişmekte olan ülke ekonomileri
13
Ulus devletin geleceği ve ekonomi politikaları
14
Bilgi ekonomisi
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
94
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 4. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
IKT408 AVRUPA BİRLİĞİ ve TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
Doç. Dr. Mahmut MASCA
Dersin ana amacı, öğrencilerin Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Birliği –Türkiye İlişkileri hakkında
detaylı, eleştirel ve ileri düzeyde bilgi edinmelerini sağlamaktır. Bu bağlamda ders, öğrencilere
hem AB hem de AB – Türkiye İlişkilerinin geçmişi ve mevcut durumuna ilişkin bilgiler vererek,
onlara iş dünyasını derinden etkilemesi beklenen bu iki olgunun geleceğine yönelik
değerlendirmeler yapabilmelerini sağlayacak gerekli temel bilgi ve becerileri kazandırmayı
amaçlamaktadır. Bir entegrasyon modeli olarak AB’nin bilgiye dayalı olarak anlaşılmasının
Dersin Amaç
sağlanması, AB ve AB – Türkiye İlişkilerinin mevcut durumunun anlaşılıp, kavranmasına katkıda
ve Hedefleri
bulunacak metodolojik ve diğer düşünsel yeteneklerin kazandırılması, Öğrencilerin AB’nin geleceği
ve AB içerisindeki trendleri değerlendirebilecekleri bilgiye dayalı analiz yetenekleri ile donatılması,
AB – Türkiye İlişkilerinin doğuşu ve gelişimine ilişkin tarihsel gerçekler ve faktörler hakkında gerekli
bilgilerin verilmesi, Üyelik sürecinin detaylarına odaklanarak, AB – Türkiye İlişkilerinin mevcut
durumuna ilişkin değerlendirmeler yapılması, Öğrencilerin AB – Türkiye İlişkilerinin geleceğini,
avantaj ve dezavantajlarını değerlendirebilecekleri temel oluşturulması.
Güner, U. (Ed.), Ekonominin AB'si - Sektörel Bazda Avrupa Birliği Ekonomisi, Ekin, 2008
Dersin Temel
Kar, M. ve Arıkan, H., (Ed.), Avrupa Birliği Ortak Politikalar ve Türkiye, Beta, 2003. (Temel Kaynak)
Kaynakları
Güner, Ü. (Ed.), Ekonominin AB’si – Sektörel Bazda Avrupa Birliği Ekonomisi, Ekin, 2008. (Yardımcı
Kaynak) Karluk, S. R., Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta, 2002. (Yardımcı Kaynak)
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
3
3
S
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Dersin Genel Tanıtımı
2
Avrupa Birliği’nin Düşünsel ve Tarihi Kökenleri
3
Avrupa Birliğinin Doğuşu ve Gelişimi
4
Avrupa Bütünleşmesinin Çağdaş Sonuçları
5
6
7
Avrupa Birliğinin Ayırtedici Nitelikleri I (Uluslarüstü Olması, Kolektif Yönetim Sistemi, Geniş Bir Yetki ve
Faaliyet Alanının Bulunması, Güçlenmekte Olan bir İçsel Kimliğin Varlığı)
Avrupa Birliğinin Ayırtedici Nitelikleri II (Farkedilir Bir Dış Kimlik Kazanması, Derin Ekonomik ve Parasal
Bütünleşme Modeli Olması, Diğer Ülkeler İçin Cazibe Merkezi Olması)
AB’nin Kurumsal Yapısı ve Karar Alma Süreçleri I (Ortak Özellikler, Avrupa Komisyonu, Avrupa
Parlamentosu),
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
AB’nin Kurumsal Yapısı ve Karar Alma Süreçleri II (Konsey, Avrupa Adalet Divanı, İkincil Organlar)
11
AB ve Türkiye’ye İlişkin Temel Sosyo – Ekonomik Göstergelerin Karşılaştırılması
12
AB Üyelik Kriterleri ve Üyelik Sürecinin İşleyişi
13
Üyelik Sürecinde Türkiye’nin Kaydettiği İlerlemeler ve Karşılaştığı Zorluklar (Örn: Gümrük Birliği)
14
AB’nin ve AB – Türkiye İlişkilerinin Geleceğine Yönelik Projeksiyonlar, Türkiye’nin AB'ye Üyeliğinin Her İki
Taraf Açısından Değerlendirilmesi
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
95
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 4. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
IKT410 İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR
Doç. Dr. Gökhan DEMİRTAŞ
Dersin amacı, öğrencilerin araştırma yeteneklerini geliştirmek ve diğer derslerde elde ettiği
ekonomi bilgisini araştırma projelerinde uygulama imkânı vermektir. Ayrıca en az bir tanesi
Dersin Amaç
ekonomik olmak üzere iki değişkenli bir konunun nasıl ele alınacağını gösteren lisans düzeyinde bir
ve Hedefleri
çalışma hazırlamaktır. Ders sonunda öğrenciler, veri hazırlama ve analizin nasıl yapıldığını; bir
araştırmada metodolojik seçimin nasıl yapıldığını; bir çalışmanın nasıl yazıldığını ve sunulduğunu
öğrenecektir.
Mustafa Sevüktekin ve Mehmet Nargelecekenler, 2010, Ekonometrik Zaman Serileri Analizi(Eviews
Uygulamalı), Ankara:Nobel Yayınları.
Robert A. Day, 2005, Bir Makale Nasıl Yazılır?, Ankara: Tübitak Yayınları;
Dersin Temel
AKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu
Kaynakları
Remzi Altunışık vd., 2010, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Yayıncılık.
Badi. H. Baltagi, 2005, Econometric Analysis of Panel Data, Third Edition, John Wiley and Sons.
Ben Vogelvang, 2005, Econometrics Theory and Applications with E-views, Prentice Hall.
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
3
3
S
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Bilim Felsefesi, Temel Kavramlar, Pozitivizm
2
Bilimsel Araştırma Sürecine İlişkin Basamaklar Akademik Veri tabanlarının Kullanımı
3
Araştırma Konusunun Belirlenmesi
4
Eleştirel Kaynak İncelemesi, Araştırma Hipotezinin Oluşturulması
5
Veri Kaynakları, Verinin Dizaynı, Verinin Yorumlanması, Örneklem Belirleme
6
İktisatta Yöntem: Basit Regresyon Analizi (Yatay-Kesit, Panel Veri, Zaman Serisi Yöntemi)
7
Araştırma Raporunun Hazırlanması, Akademik Yazım Kuralları
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Örnek Çalışmanın İncelenmesi, Örnek Sunum Yapılması
11
Araştırma projelerinin öğrenciler tarafından sunumu
12
Araştırma projelerinin öğrenciler tarafından sunumu
13
Araştırma projelerinin öğrenciler tarafından sunumu
14
Araştırma projelerinin öğrenciler tarafından sunumu
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
96
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 4. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
IKT434 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
Yrd. Doç. Dr. Nurgül Emine BARIN
İş ve Sosyal güvenlik hukukunun ilgili hukuk dalları arasındaki yerini belirlemek İş ve Sosyal
güvenlik sitemini anlamak Bu alandaki bireysel ve toplumsal haklarını öğrenmek. Türkiye’de İş ve
sosyal güvenlik sisteminin işleyişini kavramak Bireysel ve toplumsal anlamda iş ve sosyal güvenliğe
ilişkin hakların korunmasını sağlamak.
Dersin Temel
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Prof.dr. Müjdat Şakar İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Açıköğretim
Kaynakları
Fakültesi Yayını)
Teori
Uyg.
ECTS
Zorunlu/Seçmeli
3
3
S
Dersin Amaç
ve Hedefleri
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
İş hukuku hakkında genel bilgiler ve kavramlar
2
İş hukukunun kaynakları ve tanımlar
3
İş hukukunun kapsamı ve iş sözleşmesi
4
İş sözleşmesi türleri
5
İş sözleşmesinden doğan borçlar (İşçi ve İşverenin borçları)
6
Ücret, tanımı, türleri ve korunması
7
Çalışma ve Dinlenme süreleri
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
İş sözleşmesinin feshine ilişkin bilgiler (fesih türleri ve sonuçları)
11
Kıdem tazminatı
12
Toplu İş Hukuku, Sendikalar, Grev ve Lokavta İlişkin Bilgiler
13
Türk Sosyal Güvenlik Sistemine Genel Bir Bakış
14
Sosyal Sigorta Kolları
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
97
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 4. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
Dersin Amaç
ve Hedefleri
IKT440 REFAH EKONOMİSİ
Prof. Dr. Selçuk AKÇAY
Refah Ekonomisi, sosyal ve ekonomik olarak bir bireyin veya toplumun mevcut durumundaki
iyileşmelerin nasıl olabileceğini inceler ve değerlendirmelerde bulunur. Analizlerinde Kısmi Denge
ve Genel Denge yaklaşımı içinde ele alarak L. Walras!cı yaklaşımla analizlerde bulunur. Refah
kriterlerinden bahsederek, toplum için yorumlarda bulunur. Bu düşüncelerini Refahla ilgili
İktisatçıların görüşleriyle öğrenciye bilgiler sunmaktır.
Dersin Temel
Kaynakları
Teori
3
Uyg.
-
ECTS
3
Zorunlu/Seçmeli
S
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Refah Ekonomisine Giriş, Genel Ekonomideki Yeri
2
Genel Denge ve Refah Ekonomisi, Sosyal Refah Kriterleri
3
Ekonomik Optimum, Refah Sınırı, Malların Tüketiciler Arasındaki Dağılımındaki Etkinlik
4
Sosyal Politika, Çeşitli Ülkelerdeki Uygulamaları
5
Refah Kriteri ve Bazı İktisatçıların Görüşleri
6
Refah Devleti Türleri
7
OECD Ülkeleri Sağlık Karşılaştırmaları
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Dışsallıklar
11
Sitovsky ve ikili Kriter
12
A. Berkson ve Betham Kriteri
13
Paul A. Samuelson Sosyal Kayıtsızlık Eğrileri
14
K. Arrow ve Seçim Çelişkisi
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
98
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
İKTİSAT BÖLÜMÜ 4. SINIF DERS İÇERİKLERİ
Dersin Kodu
ve Adı
Öğretim
Elemanı
Dersin Amaç
ve Hedefleri
IKT442 ENERJİ EKONOMİSİ
Yrd. Doç. Dr. Cem GÖKÇE
Bu dersin amacı, enerji piyasaları hakkında gerekli bilginin edindirilmesi ve enerji sektörünün
içerisinde bulunduğu durum perspektifinde enerji arz güvenliği ve enerji verimliliği konularına
geniş bir bakış açısı oluşturmaktır. Türkiye gibi enerji sektöründe dışa bağımlılığı yüksek ülkeler
açısından enerji girdisinin ekonomik faaliyetler üzerindeki rolünün anlaşılmasının sağlanması ise bu
dersin en önemli hedefidir.
Dersin Temel
- Aydın, L., Enerji Ekonomisi ve Politikaları, Seçkin Yayıncılık, 2014
Kaynakları
Teori
Uyg.
ECTS
3
3
Ders İçerikleri
Hafta
Konular
1
Enerji Ekonomisine Giriş
2
Enerji Piyasaları - 1 (Yenilenemez Enerji Piyasaları)
3
Enerji Piyasaları - 2 (Yenilenebilir Enerji Piyasaları)
4
Enerji Arz ve Talebi
5
Sektörel Enerji Analizi
6
Enerji Sektörü Projeksiyonları
7
Enerji Arz Güvenliği
8
Tekrar ve Ara Sınav
9
Ara Sınav
10
Enerji Verimliliği ve Enerji Yoğunluğu
11
Nükleer Enerji Alternatifi
12
Enerji ve Çevre
13
Enerji Politikaları -1
14
Enerji Politikaları -2
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
99
Zorunlu/Seçmeli
S
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
SAATLER
SINIFLAR
İKTİSAT BÖLÜMÜ BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV TARİHLERİ VE PROGRAMI NÖ-İÖ
09:00
1
11:00
2
13:00
3
15:00
4
SALI
05.04.2016
09:00
11:00
13:00
15:00
1
2
3
4
ÇARŞAMBA
06.04.2016
09:00
11:00
13:00
15:00
1
2
3
4
PERŞEMBE
07.04.2016
09:00
11:00
13:00
15:00
1
2
3
4
CUMA
08.04.2016
09:00
11:00
13:00
15:00
1
2
3
4
CUMARTESİ
09.04.2016
09:00
11:00
13:00
15:00
1
2
3
4
PAZARTESİ
11.04.2016
09:00
11:00
13:00
15:00
1
2
3
4
SALI
12.04.2016
09:00
11:00
13:00
15:00
1
2
3
4
ÇARŞAMBA
13.04.2016
09:00
11:00
13:00
15:00
1
2
3
4
PERŞEMBE
14.04.2016
09:00
11:00
13:00
15:00
1
2
3
4
CUMA
15.04.2016
09:00
11:00
13:00
15:00
1
2
3
4
GÜNLER VE
TARİH
PAZARTESİ
04.04.2016
SINAV
SALONLARI
DERSLER
NOT: Ara Sınav Programı, fakülte panolarında ilan edilecektir.
100
DERSİN SORUMLU ÖĞRETİM
ELEMANI
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İİBF/ İktisat Bölümü
2015-2016 Akademik Yılı Eğitim Rehberi
SAATLER
SINIFLAR
İKTİSAT BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI TARİHLERİ VE PROGRAMI NÖ-İÖ
09:00
1
11:00
2
13:00
3
15:00
4
SALI
24.05.2016
09:00
11:00
13:00
15:00
1
2
3
4
ÇARŞAMBA
25.05.2016
09:00
11:00
13:00
15:00
1
2
3
4
PERŞEMBE
26.05.2016
09:00
11:00
13:00
15:00
1
2
3
4
CUMA
27.05.2016
09:00
11:00
13:00
15:00
1
2
3
4
CUMARTESİ
28.05.2016
09:00
11:00
13:00
15:00
1
2
3
4
PAZARTESİ
30.05.2016
09:00
11:00
13:00
15:00
1
2
3
4
SALI
31.05.2016
09:00
11:00
13:00
15:00
1
2
3
4
ÇARŞAMBA
01.06.2016
09:00
11:00
13:00
15:00
1
2
3
4
PERŞEMBE
02.06.2016
09:00
11:00
13:00
15:00
1
2
3
4
CUMA
03.06.2016
09:00
11:00
13:00
15:00
1
2
3
4
GÜNLER VE
TARİH
PAZARTESİ
23.05.2016
SINAV
SALONLARI
DERSLER
NOT: Ara Sınav Programı, fakülte panolarında ilan edilecektir.
101
DERSİN SORUMLU ÖĞRETİM
ELEMANI
Download