Periyodik Cetveldeki Elementler Nerelerde

advertisement
Periyodik Cetveldeki Elementler
Nerelerde Kullanılıyor ?
Periyodik Cetveldeki Elementler Nerelerde Kullanılıyor ? Periyodik tabloda 118
element var. Herkes kalsiyumun süt ve kemiklerimizde bulunduğunu, klorun
yüzme havuzlarında kullanıldığını ve helyumun balonları uçurduğunu bilir.
Molibden, antimon veya galyumun kullanımı alanları nelerdir peki ?
Keith Enevoldsen, kısa ömürlü, doğada mevcut olmayan ve sadece atom
araştırmasında kullanılan süper ağır elementler haricinde bilinen tüm
elementlerin günlük uygulamalarını gösteren interaktif periyodik bir tablo
oluşturdu.
Ayrıca, mükemmel bir öğretim aracı olarak, indirilebilir bir PDF tablosu var.
Alternatif olarak, ihtiyacınız varsa çevrimiçi bir mağazadan poster formunda
satın alabilirsiniz.
Ulaşmak için : http://elements.wlonk.com/ElementsTable.htm
Download