Ünite Planı - iop-teo-20-mceylan-22122010

advertisement
Intel® Öğretmen Programı
Temel Kurs
Ünite Planı
Öğretmenin
Adı, Soyadı
Gülnur AYCAN, İbrahim KARCILILAR, Onur BAL
Okulunun Adı
Nevzat Erten Anadolu Lisesi
Okulunun Bulunduğu
Mahalle
Akkonak
Okulun Bulunduğu İl
DENİZLİ
Ünite Bilgisi
Modül 1: Üniteniz için bir
konu ve olası projeleri
düşünün. Geriye kalan
modülleri işlerken bu
bölümü gözden geçirin.
Ünite Başlığı
Modül 2: Ünite Özetinize
ilişkin ilk fikirlerinizi yazın
Ünite Özeti
ATP molekülü tüm canlıların kullanabildiği biyokimyasal enerji birimidir. Azotlu organik bir baz olan adenin, beş
karbonlu şeker riboz ve üç fosfat grubundan oluşur. Fosfat gruplarının arasındaki bağlar yüksek enerjilidir.
Fosforilasyon çeşitleri; Substrat düzeyinde fosforilasyon, oksidatif fosforilasyon, fotofosforilasyon,
kemofosforilasyon.
Oksijenli ve oksijensiz solunumun ortak evresi glikolizin tepkime basamakları; glikozdan pirüvat oluşumu,
pirüvat sonrası oksijen varlığında ATP kazancı 38, yokluğunda 2 molekül şeklinde olur.
Fotosentezde güneş ışığı enerjisi ile ATP ve NADPH üretimi, ışıktan bağımsız tepkimelerde bu moleküllerin
kullanılması ile besin üretimi gerçekleştirilir. Kemofosforilasyonda enerji, inorganik moleküllerin oksitlenmesi
ile elde edilir.
Dersin Adı
Canlılarda Enerji Dönüşümleri
Biyoloji
Sınıf Düzeyi
10. Sınıf
İşlenmesi için Gerekli Ortalama Süre
Hazırlık 6 ay, işleniş 8 hafta, 12 saat
Modül 2: Üniteniz için içerik
seçin, öğrenme amaçları
belirleyin ve Öğretim
Programı Tasarım Soruları
geliştirin.Geriye kalan
modülleri işlerken bu
bölümü güncelleyin.
Ünitenin Temelleri
Hedeflenen İçerik (Konu Başlıkları)
Canlılar İçin Temel Enerji Birimi: ATP
Oksijenli ve oksijensiz solunum
Fotosentez ve Kemosentez
Öğrenme Amaçları/Çıktıları (Kazanımları)
1.Solunumla ilgili olarak öğrenciler;
Solunumun canlılar için önemini açıklar.
Oksijenli solunumda glikoliz, Krebs döngüsü ve ETS evrelerini şema üzerinde açıklar.
Oksijensiz solunumda glikozdan etil alkol ve laktik asit oluşumunu açıklar.
Oksijenli solunum ile oksijensiz solunumu karşılaştırır.
2.Fotosentez ve kemosentezle ilgili olarak öğrenciler;
Kloroplastın yapısını ve fotosentez için önemini açıklar.
Fotosentezde ışığa bağımlı ve ışıktan bağımsız olarak gerçekleşen olayları ürün ve süreç açısından karşılaştırır.
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri açıklar.
Fotosentez sonucunda oluşan glikozun farklı organik maddelere dönüşümünü açıklar.
Enerji dönüşümlerinde fotosentez ve solunumun ilişkisini açıklar.
Öğretim Programı Tasarım Soruları
Temel Soru
1. Enerjiye neden ihtiyaç duyarız?
1. Canlılar enerjiyi nasıl elde eder?
Ünite Soruları
2. Besinlerdeki kimyasal bağ enerjisi nasıl açığa çıkar?
3. Canlılar enerjiyi nasıl dönüştürür?
1. ATP nedir?
2. Fosforilasyon nedir ve kaç çeşit fosforilasyon vardır?
İçerik Soruları
3. Hücresel solunumda enerji verimi ne kadardır?
4. Fotosentez ve kemosentezde kimyasal bağ enerjisi ile besin
moleküllerine nasıl oluşturulur?
Telif Hakkı © 2000-2008, Intel Firması. Tüm Hakları Saklıdır.
Modül 2:
Değerlendirme Zaman
Çizelgesine iiişkin ilk
görüşlerinizi yazın ve
öğrenci
gereksinimlerini
belirlemeye yönelik bir
değerlendirme aracı
hazırlayın.
Intel® Öğretmen Programı
Temel Kurs
Değerlendirme Planı
Değerlendirme Zaman Çizelgesi
Proje Başlamadan Önce
Öğrenciler Projlerini
Gerçekleştirmek için Çalışırken
Modül 5: Değerlendirme
Proje Tamamlandıktan Sonra
Özeti yazın ve öğrenme
örneğine ilişkin bir son
değerlendirme aracı
hazırlayın.
ABC Beyin
Fırtınası
Fotosentez
Günlüğü
K-W-L şeması
(İbrahim
Karcılılar)
(İbrahim
Karcılılar)
K-W-L Şeması
Soru Sorma
Enerjinin
dönüşümü
sunumu
(Gülnur Aycan)
(Gülnur Aycan)
(Gülnur Aycan)
(İbrahim
Karcılılar)
Modül 6: Öğrencilerin
öz-yönelimini
hızlandıracak
değerlendirme aracı
oluşturun ve
Değerlendirme Özeti
Değerlendirme Planı
bölümünü
güncelleyin.
Proje başlangıcında ABC Beyin fırtınası, K-W-L şeması ile öğrencilerin hazır bulunuş durumları
hakkında
bilgi sahibi
olunur. Soru sorma tekniği ile bu durum desteklenir. Uygulama aşamalarında Fotosentez ve hücresel solunum tepkime
basamakları bilgisinin sorgulanması ile ilgili olarak günlük tekniğinden yararlanılır. Projenin tamamlanması aşamasında
Enerjinin dönüşümünün hikayelendirmesi için sunu hazırlanır ve değerlendirilmesi yapılır.
Ünite Ayrıtnıları
Önkoşul Becerileri
Temel hücre bilgisi ve canlılarda solunum konuları
Öğretim (Öğrenme ve Öğretme) Süreçleri
ABC beyin fırtınası ve K-W-L şeması ile öğrencilerin ünite hakkındaki ön-bilgileri yoklanır.
Modül 4: Öğrenme
örneği hazırlayın ve
Öğretim Süreçlerine
ilişkin ilk düşünceleriniz
yazın.
Hücresel solunumun çeşitleri ve işlem basamakları verilir.
Soru sorma ara değerlendirmesi ile çalışmalar kontrol edilir.
Fotosentez ve kemosentez tepkime basamakları ve birbiri ile ilişkisi verilir.
Fotosentez günlüğü ile tepkime basamakları verilir.
Hücresel solunum ve biyosentez arasındaki ilişki verilir.
Son değerlendirme araçları ile ünite hedeflerine ne kadar ulaşıldığı kontrol edilir.
Telif Hakkı © 2000-2008, Intel Firması. Tüm Hakları Saklıdır.
Öğretim Süreçlerini
aşağıdakileri
ekleyecek biçimde
güncelleyin:
Modül 5: Ünite
boyunca kullanılacak
değerlendirme araçları
Modül 6: Öğretimi
tüm öğrencilerin
gereksinimlerini
karşılayacak biçimde
tasarımlamak
Modül 7: Rehberlik
mazlemeleri ve
uygulama stratejileri
Intel® Öğretmen Programı
Temel Kurs
Modül 6: Tüm
öğrencileri desteklemek
ve öğrenci destek
malzemeleri hazırlamak
ile ilgili ilk fikirlerinizi
yazın.
Bireysel Farklılıklara Yönelik Destek
Özel ihtiyaçları
olan (engelli)
öğrenci
Engeline göre bireysel destek malzemeleri kullanılabilir (video, ses kayıt cihazı
vb.).Bunun yanında anlatılanlar şemalarla ve grafiklerle desteklenebilir. Bunun
yanında bilgisayar destekli öğretim, projelerle öğretim ve işbirliğine dayalı
öğretim kullanılarak ve uygun ortam sağlanarak öğrenmedeki bireysel farklılığı en
aza indirgeyebiliriz.
Öğrenme
güçlüğü çeken
öğrenci
Konu grafik ve şemalarla desteklenebilir. Öğrenme stratejilerinden bilgisayar
destekli eğitimin yanı sıra proje tabanlı öğretim ve işbirlikli öğretim de kullanılırsa
öğrenmedeki bireysel farkları en aza indirgeyebiliriz.
Üstün zekalı ya
da yetenekli
öğrenci
Proje tabanlı öğretim kullanarak bu öğrencilerin ilgilendikleri konularda bağımsız,
yaratıcı ve özgürce düşünmeleri ve araştırma yapmaları sağlanabilir. İşbirlikli
öğretim kullanılarak da bu öğrencilerin konuları daha da iyi anlamalarına katkıda
bulunabiliriz. Böylelikle metabilişleri daha da gelişecektir.
Ünite için Gerekli Kaynaklar ve Malzemeler
Teknoloji – Donanım (Kullanmayı düşündüğünüz aracın yanındaki kutuya tıklayın)
Fotoğraf Makinası
Lazer Disk
VCR
Bilgisayarlar
Yazıcı
Video Kamera
Digital Foto. Makinası
Yansıtma Sistemi
Video Konferans Sistemi
DVD Oynatıcı
Tarayıcı
Diğer
İnternet Bağlantısı
Televizyon
Teknoloji – Yazılım (Kullanmayı düşündüğünüz yazılımın yanındaki kutuya tıklayın)
İşlem Tablosu
Görüntü İşleme
Web Sayfası Geliştirme
Masaüstü Yayıncılık
Web Tarayıcı
Kelime İşlemci
E-posta
Çokluortam
Diğer
CD üzerinde
ansiklopedi
Basılı Malzemeler
Ders Kitabı, Öğretim Programı Rehber kitapları, Tübitak bilim yayınları, yardımcı
kitaplar
Sarf Malzemeleri
Kalem, defter, laboratuar malzemeleri vb.
http://www.biyolojidunyasi.net/biyokim2.htm
İnternet
Kaynakları
http://www.tekplatform.com/biyoloji/158956-canlilarda-enerji-donusumleri.html
Diğer Kaynaklar
Akademisyenler, diğer sınıflardaki öğrenciler ve öğretmenler.
http://egitek.meb.gov.tr/aok/aok_kitaplar/AolKitaplar/Biyoloji_7/1.pdf
Modül 4: Kaynakları
öğretim sürecine dahil
edin
Telif Hakkı © 2000-2008, Intel Firması. Tüm Hakları Saklıdır.
Download