KLOROPLASTLAR VE HAREKETLER*

advertisement
KLOROPLASTLAR VE
HAREKETLERİ
Kloroplast ve
yapısı
•
•
•


Fotosentezin gerçekleştiği sitoplazmik organeldir.
DNA içerirler ve bağımsız işlev gören, kendi kendine çoğalan bir yapıdır.
Çift katmanlı zarla çevrilidir.
Dış zar
kloroplasta madde giriş-çıkışını kontrol eder.
İç zar
"tillakoid" içermektedir. Disklere benzeyen tillakoid
bölümünde pigment (klorofil) molekülleri ve fotosentez için gerekli olan
bazı enzimler yer alır. Tillakoidler "grana" adı verilen kümeler meydana
getirerek, güneş ışığının en fazla miktarda emilmesini sağlarlar.
• "Stroma" içinde DNA, RNA, ribozomlar ve fotosentez için gerekli olan
enzimler bulunur.
Kloroplastın görevleri
Işık enerjisinin emilimini
CO2 alınımı
 CO2'den karbonhidrat oluşumu ve O2 oluşumu
Sitoplazma hareketleri
• Sitoplazma, hücre içini dolduran hareketsiz bir
madde olmayıp içerdiği yapılarla (organeller
vb.)
birlikte
bir
takım
hareketler
sergilemektedir. Sitoplazmanın yapmış olduğu
bu hareketlere sikloz hareketleri denir.
• Sitoplazma akış yönüne göre iki çeşit hareket
yapar. Bunlar:
1. Rotasyon hareketi
2. Sirkülasyon hareketi
1.Rotasyon Hareketi
Sitoplazmanın hücre zarına paralel olarak
gerçekleştirdiği tek yönlü harekete denir. Bu
hareket yüksek su içeren su bitkilerinin
hücrelerinde daha belirgin gözlenir.
2.Sirkülasyon Hareketi
Sitoplazmanın hücredeki koful veya kofulların
çevresinde meydana getirdiği çok yönlü
harekettir. Bu hareket bazen rotasyonla aynı
yönde olurken bazen de tam tersinde
gerçekleşir. Sirkülasyon hareketi çeşitli kara
bitkilerinin tüy hücrelerinde kolaylık görülür.
Kloroplastların Aktif Hareketi
• Sitoplazmik akım
(cytoplasmic streaming)
• Sitozolun ve organellerin kontrollü akışıdır.
• Bu hareketin amacı besin, metabolit, genetik
bilgi ve diğer materyallerin hücrenin diğer
kısımlarına iletilmesini sağlamaktır.
Aktin/Miyozin Sistemi
• Sitoplazmik akım hareketi sıralanmış aktin
filamentleri ile organellere bağlı sitoplazmik
miyozin molekülleri arasında ATP' ye bağlı
olarak gerçekleşen bir mekanizmadır.
Miyozin ATP enerjisini
kullanarak aktin
filamentler boyunca
hareket eden bir motor
proteindir.
• Aktin ve sitoplazmik miyozin arasında
gerçekleşen kayma hareketi organellerin
hareket etmesini sağlar.
• http://www.youtube.com/watch?v=BB5rvjZzg
FU
Download