FİZİK-2

advertisement
FİZİK-2
Yrd.Doç.Dr. Bayram KILIÇ
Elektrik ve magnetizma yasaları radyo-televizyon, elektrik motoru, bilgisayar, yüksek enerji hızlandırıcıları,
jeneratörler gibi günümüz teknolojisinde yer alan düzeneklerin hemen hepsinin çalışma esaslarını oluştururlar.
Magnetizmanın yaklaşık M.Ö. 2000 yıllarında bilindiği Çin kaynaklarından anlaşılmaktadır. Eski Yunanlılar M.Ö.
700 yıllarında bir kehribar parçasının sürtmeyle etkilenip saman parçalarını çektiğini biliyorlardı.
Doğal manyetit (Fe3O4) ‘in demir parçalarını çektiği bugünkü Manisa bölgesinde gözlenmişti ve Magnetizma adı,
Manisa’nın eski adı olan Magnesia’dan gelmektedir.
İngiliz William Gilbert, elektriklenmenin yalnızca kehribarla sınırlı olmadığını daha genel bir olay olduğunu ortaya
çıkardı (1600)
Elektrik yükleri arasında ortaya çıkan kuvvet ile ilgili olarak Coulomb yasası Charles Coulomb tarafından deneysel
olarak gerçeklendi (1785)
Danimarka’lı bir fizik öğretmeni olan Hans Christian Öersted akım geçen bir telin yakınında bulunan pusula
iğnesinin etkilendiğini tesadüfen buldu (1819)
Bir mıknatıs yakınında bulunan bir iletkenin hareket etmesi sonucu veya mıknatısın tel yakınında hareket etmesi
sonucu telin uçlarında emk doğduğu Michael Faraday tarafından keşfedildi (1831)
James Clark Maxwell tarafından elektromagnetizmanın yasaları matematiksel olarak açıklandı (1873)
Heinrich Hertz Maxwell tarafından teorik olarak ortaya konulan elektromagnetizma yasalarının doğruluğunu
elektromagnetik dalgaları laboratuvarda üreterek doğruladı (1888)
Elektrik yükleri ve kuvvetlerinin varlığını göstermek için birkaç basit deney yapılabilir.
Saçınızı taradığınız tarağın küçük kağıt parçacıklarını çektiğini, hatta kağıt parçacıklarının tarağa
yapıştığını gözlemleyebilirsiniz. İpek ya da kürke sürtülmüş cam veya ebonitin (bir lastik türevi) de aynı
davranışı gösterdiği saptanabilir.
Sentetik iplikle yapılmış giysilerinizin giyilip çıkartılması esnasında duyduğunuz çıtırtılar sürtünme
sonucu oluşan elektrikle ilgilidir. Hatta bazı koşullarda bu elektriklenme o kadar şiddetli olur ki sizden bir
başkasına bir çıtırtı ve kıvılcım çakarak atlayabilir.
ebonit
cam
Bir yün parçasına sürtülmüş ebonit çubuğa, bir
güderi parçasına sürtülmüş cam çubuk
yaklaştırılırsa cam ve ebonit çubuklar birbirini
çeker.
ebonit
ebonit
Bir yün parçasına sürtülmüş ebonit çubuğa, yün
parçasına sürtülmüş başka bir ebonit çubuk
yaklaştırılırsa cam ve ebonit çubuklar birbirini iter
Bu basit deney iki farklı türde elektrik yükü bulunduğunu açıklamaktadır. Ebonit çubuk üzerinde
biriken yük ile cam çubukta biriken yük birbirinden farklıdır ve bu iki yük karşı karşıya gelirse birbirini
çekmektedir.
Ebonit ()
Farklı cins elektrik yükleri birbirini çeker
Cam (+)
Aynı cins elektrik yükleri biribirini iter
Ebonitin yüne sürtülmesi esnasında yünün yapısını oluşturan atomlardaki elektronlar bulundukları
yerden koparılır ve ebonit üzerine aktarılır. Bu nedenle ebonit (  ) yüklenir. Elektrik yüklerinin
korunumu ilkesine göre ebonit çubuk ne kadar eksi elektrik yükü almışsa, yün de o kadar pozitif yük
kazanacaktır.
Cam çubuk güderiye sürtüldüğünde camın yapısındaki atomların elektronları güderi üzerine aktarılır
ve cam pozitif yüklenirken güderi negatif yüklenir.
Robert Millikan 1909 da elektrik yüklerinin bir birim yükün tam katları kadar bulunabileceğini bu
birim yükün bir elektronun sahip olacağı elektrik yük miktarı kadar olacağını ve bunun değerinin e =
1,6.10 – 19 Coulomb olduğunu deneysel olarak kanıtlamıştır. Bunun anlamı bir q yükünden söz
ediliyorsa bu q yükü mutlak bir elektron yükünün tam katı kadardır. Q = N.e . Burada N bir tam
sayıdır. Bunun bir başka anlamı elektrik yükünün kuantalaşmış olmasıdır.
Atomun yapısında yer alan taneciklerden olan elektron eksi elektrik yükü, proton ise aynı miktar artı
elektrik yükü taşır. Nötron ise yüksüzdür.
23.2
Elektron
qe =  1,6.10 – 19 Coulomb
Proton
qp = + 1,6.10 – 19 Coulomb
Nötron
yüksüz
YALITKANLAR VE İLETKENLER
Maddeler elektrik yüklerini iletme yeteneklerine göre sınıflandırılır.
Elektrik yüklerini oluşturan elektronların serbestçe hareket edebildikleri cisimlere
iletken denir. Örneğin metallerin hepsi elektrikçe iyi iletkendir.
Elektronların atomlara bağlı kaldığı, serbest hareket etme özelliklerinin
bulunmadığı cisimlere yalıtkan (izolatör) denir. Örneğin cam, ebonit, lastik,
seramik, tahta yalıtkan cisimlerdir.
Elektronların atomlara zayıf bağlı olduğu, çeşitli etkenlerle, örneğin oda sıcaklığında
kazandıkları enerji ile serbest hale geçen ve böylece iletken davranış gösteren malzemeye
yarıiletkenler denir. Günümüz teknolojisi çok büyük oranda yarıiletken malzeme özelliklerine
dayanmaktadır. Yarıiletken malzemenin elektriksel özellikleri ev sahibi malzeme içine konan
katkı maddeleri ile çok büyük oranlarda değiştirilebilmektedir. Silisyum ve Germanyum en çok
bilinen ev sahibi malzeme, İndiyum, Antimon, Fosfor, Alüminyum ise önemli katkı (doping)
malzemesidir.
TOPRAKLAMA
Bir iletken veya elektrikli aletin metal
dış koruyucusu bir bakır tel ile, toprağa
gömülmüş bakır levhaya bağlanırsa
iletken veya alet topraklanmıştır denir.
bakır kablo
1m
toprak
bakır levha
1m
toprak
bakır levha
Güvenli çalışabilmek için topraklamanın mutlaka yapılması gerekir.
Bir evin elektrik tesisatı döşenirken kuralına uygun topraklama
yapılmalı ve prizlerin üçüncü bağlantısı mutlaka bakır levhadan gelen
toprak hattına bağlanmalıdır.
Toprak, elektronların (elektrik yüklerinin , elektrik akımının) kolayca gidebileceği
sonsuz bir giderdir
İletkenler, değme ile veya indüksiyon yolu ile elektrikle yüklenebilir.

+
Metal bir cismin indüksiyon yolu ile (temas olmaksızın)
elektrikle yüklenmesi.
Eşit sayıda artı ve eksi yükler bulunan bir nötr küre
Bu küreye negatif elektrikle yüklenmiş bir ebonit çubuk
yaklaştırılırsa küre üzerindeki yük dağılımı yeniden düzenlenir.
Küre topraklandığında elektronlar iletken tel üzerinden
toprağa akar, kürenin üzerinde sadece artı yükler kalır.
Ebonit çubuk uzaklaştırıldığında artı yükler küre üzerinde
düzenli biçimde dağılır.
İndüksiyonla elektriklemede cisimlerin değmesine gerek yoktur.
İletkenlerdeki indüksiyonla elektrik yüklenmesinin benzeri yalıtkanlarda da görülür. Yüklü bir cismin
etkisinde kalan yalıtkanın her molekülündeki yük merkezleri hafifçe kayarak molekülün bir ucunun diğer
ucuna göre daha fazla artı elektrikle yüklenmesine neden olur. Kutuplanma (polarizasyon) denilen bu
olay ilerideki bölümlerde daha ayrıntılı incelenecektir.
yalıtkan
Yüklü
cisim
İndüksiyonla
oluşan yükler
Charles Coulomb kendi buluşu olan burulma terazisini kullanarak
elektrik yükleri arasındaki kuvvetlerin büyüklüklerini ölçmeyi
başarmıştır. Durgun ve noktasal iki elektrik yükü arasında ortaya çıkan
elektrik kuvveti:

Parçacıkları birleştiren doğru boyunca yönelmiş olup, yükler arasındaki uzaklığın karesi
ile ters orantılıdır.

Yüklerin büyüklükleri ile doğru orantılıdır.

Yükler zıt işaretli olduğunda çekici, aynı işaretli olduğunda itici karakterdedir.
Fe  ke
q1 q2
r
ke 
2
 0  8,8542.10 12
C2
Nm 2
1
40
2
Nm
ke  8,9875.109 2
C
Elektrik yükünün SI birim sistemindeki birimi Coulomb’dur. Yukarıdaki denklemde ke Coulomb sabiti, 0
ise uzayın dielektrik (elektriksel geçirgenlik) sabitidir.
Doğada bilinen en küçük elektrik yükü elektronun veya protonun sahip olduğu elektrik yük miktarı olup,
| e | = 1,60219.10 – 19 C dur. Buna göre 1C ‘luk yük yaklaşık 6,24.1018 tane elektron veya proton
yüküne eşittir.
ELEKTRON, PROTON ve NÖTRONUN YÜK ve
KÜTLELERİ
Parçacık
yük (C)
Elektron (e)
kütle (kg)
 1,60219.10 – 19
9,1095 .10 – 31
Proton
(p)
1,60219.10 – 19
1,67261.10 – 27
Nötron
(n)
0
1,67492.10 – 27
HİDROJEN ATOMU
Hidrojen atomundaki elektron ile proton arasındaki uzaklık 5,3.10 – 11 m dir.
Bu parçacıklar arasındaki kütlesel çekim ve elektriksel çekim kuvvetlerini
bulunuz.
19

q1q2
1,6.10 19 
9  1,6.10
Fe  ke 2  8,99.10
 8,2.10 8 N
2
r
0,53.1010 
31
m1m2
.1,67.10  27
11 9,1.10
Fg  G 2  6,7.10

2

10
r
0,53.10


3,6.10  47 N
Fe / Fg oranı yaklaşık 2.1039 dur. Buna göre, elektron ile proton arasındaki
gravitasyon kuvveti, elektron ile proton arasındaki elektriksel kuvvetin
yanında ihmal edilebilecek kadar küçüktür.
Coulomb yasası ile ilgilenirken kuvvetin vektör olduğu unutulmamalıdır. q1 ve q2 gibi iki yük
söz konusu ise 1 yükünün 2 yüküne etki ettirdiği F12 kuvveti ile 2 yükünün 1 yüküne etki
ettirdiği F21 kuvveti büyüklükçe birbirine eşit fakat yönce birbirine zıttır.
F12
q1
F21
q2
F21 =  F12
q1
F12
F21
q2
BİLEŞKE KUVVETİ BULUNUZ
Şekildeki üçgenin köşelerine yerleştirilmiş 3 nokta yük bulunmaktadır. q1 ve
q3 +5,0 C , q2 ise – 2,0 C olup a = 0,1 m dir. q3 üzerine etki eden bileşke
kuvveti bulunuz.
F13
q2
a
F23
a
q3
a2
q1 ile q3 aynı işaretli olduğundan bu ikisi arasındaki
kuvvet itici karakterdedir. q1 ile q2 zıt işaretli
olduğundan q1 ile q2 arasındaki kuvvet çekici
karakterdedir.
F23 kuvetinin büyüklüğü,
F23  8,99.10
2.10 5.10   8,99 N  9 N
6
9
6
0,12
F13 kuvetinin büyüklüğü,
F13  8,99.10
q1
F13(x) = 11.Cos 45 = 7,9 N
F13(y) = 11.Sin 45 = 7,9 N
F23(x) =  9 N
F23(y) = 0
Fx = 7,9 – 9 = -1,1 N Fy = 7,9 N
5.10 5.10   11N
6
9
6
2.0,1
2
F  Fx2  Fy2 
tg 
Fy
Fx

  82,07 o
 1,12  7,92
7,9
 7,181
1,1
 7,976 N
q3
q2
q1
F23
F13
x
2,00 – x
2,00 m
Üç nokta yük şelilde gösterildiği gibi x ekseni
üzerinde bulunmaktadır. 15 C pozitif yükü olan
q1 nokta yükü başlangıçtan 2 m uzakta, yine
pozitif yüklü olan 6 C’ lik q2 yükü başlangıç
noktasında bulunmaktadır. q3’ e etkiyen kuvvet
sıfır olabilmesi için q3’ ün koordinatı ne olmalıdır
?
q3 yükü ( – ) , q1 ve q2 ( + ) olduğundan F13 ve F23 kuvvetleri çekici karakterdedir. Bileşke
kuvvetin sıfır olabilmesi için bu iki kuvvetin birbirine eşit olması gerekir.
F13  ke
q1 q3
2,00  x 2
 F23  ke
q2 q3
x 2
Eşitliğin her iki tarafı ke |q3|’e bölünüp düzenlenirse,
2  x 2 q2
 x 2 q1
4  4 x  x 6.10
2
6
 x 2 .15.10 6
İkinci derce denkleminin çözülmesi ile x = 0,775 m değeri elde edilir.
 
Her birinin kütlesi 3.10 – 2 kg olan yüklü özdeş iki küçük küre, Şekildeki gibi
dengede asılı durmaktadır. İplerin her biri 0,15 m uzunluğunda ve  = 5 0 dir.
Her bir küredeki yük miktarını bulunuz.
L
L
Bu üçgenden, Sin  = a / L yazılabilir. Buna göre a = L.Sin  a =
0,15.0,087 = 0,013 m , dolayısıyla küreler arası uzaklık, r = 2a = 0,026
m olur.
q
q
a

T Cos 

F
T
T Sin 
Sol küreye etki eden kuvvetler şekilde gösterilmiştir. Küre dengede
olduğundan yatay ve düşey kuvvetlerin bileşkeleriayrı ayrı sıfır
olmalıdır.
1
2
 F  TSin  F  0
 F  TCos  mg  0
x
e
y
(2)’ den bulunan T = mg / Cos değeri (1) de yerine yazılıp, denklem
Fe ‘ye göre düzenlenirse,
Fe  mg tan   3.10 2.9,8.0,087  2,6.10 2 N
q2
q2
6
9
Fe  ke 2  2,6.10  8,99.10
r
(0,026) 2
(0,026) 2 .2,6.10 6
q
8,99.109
bulunur.
q  4,4.10 8 C  44.10 9 C  44nC
Şimdiye kadar kütle çekim kuvveti ve elektrik kuvveti olmak üzere iki tür alan kuvveti tanıdık. Alan kuvvetleri cisimler
uzayda birbirlerine fiziksel olarak değmeseler bile etkileşebilirler.
Uzayda bir noktadaki m kütlesine etki eden g kütle çekim alanı , m kütlesine etki eden Fg kütle çekim kuvvetinin m
kütlesine oranına eşittir, (G = Fe / m) .
Elektrik kuvvetleri için de benzer bir yaklaşım Michael Faraday tarafından yapılmıştır. Bu yaklaşımda bir elektrik
yükünün etrafındaki uzay bölgesinde bir Elektrik Alanı’ nın bulunduğu söylenir. Bu alana başka bir elektrik yükü
girdiğinde bu yüke bir elektrik kuvvet etki eder.
Q
+ ++
++
q0
+

E
Örneğin küçük bir + q0 yükünün daha büyük bir Q yükünün yakınına yerleştirildiğini
varsayalım. q0 yükünün bulunduğu yerdeki E elektrik alanı, q0 yüküne etkiyen Fe elektrik
kuvvetinin q0 yükünün büyüklüğüne oranına eşittir. ,

 Fe
E
q0
E, q0 tarafından oluşturulan bir alan değil, q0’a dışardan etki eden bir alandır. E vektörünün SI birim
sistemindeki birimi N/C dur ve doğrultusu q0 yüküne etki eden kuvvetin doğrultusundadır. Başka
sözlerle, bir yük uzayda bir noktaya konduğunda elektrik kuvveti etkisinde kalıyorsa o noktada bir
elektrik alanı var demektir.
q0
E
q
E
q
r
q0
P
Bir elektrik alanının doğrultusunu belirlemek için P noktasındaki q0 yükünden r uzaklıkta q
yükünü göz önüne alalım. Coulomb yasasına göre q yükünün q0 yükü üzerine etki ettirdiği
kuvvetin büyüklüğü,
Fe  ke
qq0
r2
dir. Elektrik alan E = Fe / q0 olarak tanımlandığından q’ nun P ‘de oluşturduğu elektrik alan
E  ke
q
r2
değerindedir. q (+) ise elektrik alanı bu yükten yarıçap boyunca dışarıya doğru yönelmiştir.
Eğer q yükü (  ) ise alan q yüküne doğru yönelmiştir.
Eğer birden fazla yük söz konusu ise bunların oluşturdukları toplam alanı bulmak için bu
yüklerin elektrik alan vektörlerinin vektörel olarak toplanması gerekir.
7,0 C lik (+) yük başlangıç noktasında, ikinci bir – 5,0 C’ lik yük x ekseni üzerinde
başlangıçtan 0,3 m uzaklıkta bir noktaya yerleştirilmiştir. (0, 0,4) m koordinatlı P
noktasındaki elektrik alanın büyüklüğünü bulunuz.
E1
E1 ve E2 elektrik alanlarının büyüklükleri,
E
6
q1
9 7,0.10
5 N
E1  ke 2  8,99.10

3
,
9
.
10
r1
C
0,42

P

6
q2
9 5,0.10
5 N
E2  ke 2  8,99.10

1
,
8
.
10
r2
C
0,52
E2
0,4 m
0,5 m
değerindedir.

+
q1
E
0,3 m
q2
1,08.10   2,46.10 
E  2,68.105
5 2
N
C
5 2
E
Ex
Ey
E1
0
3,9.105
E2
1,8.105.0,6 =
1,08.105
- 1,8.105.0,8 =
- 1,44.105
E
1,08.105
2,46.105
 1,164.1010  6,051.1010
tan  
2,46
 2,277
1,08
  66,30
y
Bir elektrik dipolü, aralarında belli bir uzaklık bulunan eksi ve artı yük
çiftinden oluşur. Şekildeki dipol için P noktasında oluşturduğu elektrik
alanını hesaplayınız (y >> a dır).
E1

P
E

P noktası yüklerden eşit uzaklıkta olduğundan bu noktada iki yükün
oluşturduğu elektrik alanların büyüklükleri birbirine eşittir. Toplam
alan ise iki elektrik alan vektörünün vektörel toplamıdır. E1 ve E2
vektörlerinin y bileşenleri birbirine eşit fakat zıt yönlü olduğundan
bileşke alan vektörü sadece x bileşenine sahip olup 2E1Cos 
büyüklüğündedir.
E1  E2  ke
r
y
+
q


a
a
Cos 
E2
x
-q
a

r
q
q

k
e
r2
y2  a2
a
y2  a2
E  2 E1Cos  ke
q
y2  a2
a
y a
2
2

y
2ke qa
2
a

3
2 2
E  ke
2qa
y3
y>>a olarak verildiğinden a, y yanında ihmal edilebilir. Bu yaklaşımla,
elde edilir.İki yükü birleştiren doğru parçasının orta dikmesi üzerindeki uzak noktalarda bir dipolün
oluşturduğu elektrik alanın 1/r3 ile değişir. Oysa noktasal bir yükün elektrik alanı 1/r2 ile değişir.
Yükler çok sayıda ve birbirine yakın iseler yükler sisteminden ve yüklerin sürekliliğinden bahsedilir.
Sürekli bir yük dağılımının elektrik alanını hesaplamak için şöyle bir yöntem uygulanır.
Yük dağılımı, her birinde q küçük yüklerinin bulunduğu küçük parçalara ayrılır.
Bu parçalardan her birinin P noktasında oluşturduğu elektrik alanlar bulunur.
Daha sonra bu küçük alanlar vektörel olarak toplanarak sürekli yükün P
noktasında oluşturduğu toplam alan hesaplanır. Bir q yük parçasının P de
oluşturduğu elektrik alanı,

q
E  ke 2
r
büyüklüğündedir ve P den dışarıya doğru yönelmiş bir vektördür.
Yük dağılımındaki bütün elemanların P de oluşturduğu toplam
elektrik alanı ise,
r
P
E

qi
E  ke  2
ri
i
Burada i kaçıncı yük elemanı olduğunu ifade eden bir tam sayıdır. Yük dağılımı sürekli kabul
edildiğinden P deki toplam elektrik alanı,
q

E  ke lim
qi
dq
i r 2  ke  r 2
qi 0
i
olur.Burada integral tüm yük dağılımı üzerinden alınmalıdır. Ayrıca bu bir vektörel işlem
olduğundan dikkatle ele alınmalıdır.
Bu tür hesaplamalar bir kaç örnekle gösterilecektir. Bu hesaplamalar yapılırken aşağıdaki
tanımlamaların yapılması kolaylık sağlar.
Bir Q yükü V hacmine düzgün olarak dağılmışsa  hacimsel yük yoğunluğu

QC 
V  m3 
Bir Q yükü A yüzölçümlü bir yüzeye düzgün olarak dağılmışsa  yüzeysel yük yoğunluğu

QC 
A  m 2 
Bir Q yükü  uzunluğunda bir doğru boyunca düzgün olarak dağılmışsa  çizgisel yük
yoğunluğu
Q C 
  
 m
ile tanımlanır.
y
dx
x
dq =  dx
P
E
a
E

x
keQ
a  a 
dq
r
a
x

P
dE1
Ex 
dE
dE

dE1
a
1
2
a

3
2 2
Q
x = 0 için E = 0 dır
dE2
1
x
ke x
Elektrik alan desenlerini canlardırmanın en iyi yolu, doğrultusu her noktada alan vektörü ile aynı
olan çizgiler çizmektir. Elektrik Alan Çizgileri denilen bu çizgiler, uzayın her hangi bir bölgesinde
elektrik alanına aşağıdaki biçimde bağlıdır.

Elektrik alan vektörü, elektrik alan çizgisine her noktada teğettir.
 Alan çizgilerine dik birim yüzeyden geçen çizgilerin sayısı, o bölgedeki
elektrik alan büyüklüğü ile orantılıdır. Buna göre alan çizgileri sık olduğunda
alan büyük, seyrek olduğunda alan küçüktür.
+ Nokta yükü temsil eden elektrik alan çizgileri şekilde gösterildiği gibi yükten
yarı çap boyunca 3 boyutlu olarak dışarıya doğru yönelmiştir.
Bir  nokta yükün elektrik alan çizgileri yüke doğru yönelmiştir.
Her iki durumda da alan çizgileri yarı çap boyunca olup sonsuza dek uzanırlar.
Elektrik alan çizgilerinin çizim kuralları şunlardır.

Alan çizgileri + yükten çıkıp  yükte son bulmalıdır.

Bir + yükten ayrılan veya bir  yüke ulaşan alan çizgilerinin sayısı yük mitarı ile orantılıdır.

İki alan çizgisi birbirini kesemez.
Aynı büyüklükte zıt işaretli iki nokta yük bir elektrik dipolü oluşturur. Böyle bir
dipolün elektrik alan çizgileri şekilde gösterilmiştir. Yükler eşit büyüklükte
olduğundan artı yükten çıkan alan çizgilerinin sayısı eksi yüke giren alan
çizgilerinin sayısına eşittir. Yüklere yakın yerlerde alan çizgileri hemen hemen
radyaldir. Yükler arasındaki yüksek çizgi yoğunluğu, bu bölgede elektrik alanın
şiddetli olduğunu gösterir.
Eşit yüklü iki artı yükün çevresindeki elektrik alan çizgileri Şekilde gösterilmiştir.
Burada da yüklere yakın yerlerde alan çizgileri hemen hemen yarıçap
boyuncadır. Yükler eşit büyüklükte olduğundan her bir yükten eşit sayıda alan
çizgisi çıkar.
Şekilde + 2 q yükü ile  q yükünün elektrik alan çizgileri çizilmiştir. + 2q
yükünden çıkan alan çizgilerinin sayısı,  q yüküne giren elektrik alan çizgi
sayısının 2 katıdır. Buna göre + yükten ayrılan alan çizgilerinin yarısı  yüke
girmektedir.
+
+
+
v=0
+
++
+ m
+
+
+
+
E
v + q
-
Kütlesi m olan q yüklü bir parçacık bir E elektrik alanı içine konursa yüke qE
kadar bir F kuvveti etki eder. Etki eden net kuvvet qE ise tanecik bu kuvvetin
etkisi altında hız kazanır, başka sözlerle ivmelenir. 2. Newton yasasına göre,
F  qE  ma
yazılabilir. Buna göre parçacığın ivmesi,
a
qE
m
olur. E düzgün ise, başka değişle doğrultu ve büyüklüğü sabit ise, ivme sabit kalır.
Parçacığın yükü + ise ivme elektrik alanı ,le aynı yönlü ; parçacık eksi yüklü ise
ivme elektrik alanı ile zıt yönlüdür.
+
+
+
v=0
+
++
+ m
+
+
+
+
E
- Şekildeki gibi x ekseni doğrultusunda olan düzgün bir elektrik
- alanında m kütleli + q yükü durgun halden serbest bırakılıyor.
v - Hareketi açıklayınız.
+ - İvme sabittir ve a = q.E / m değerindedir. Bu nedenle bir
q
- boyutlu kinematik denklemler uygulanabilir.
1
xs  xi  xi t  a x t 2
2
v xs  v xi  a x t
2
2
Başlangıçta xi = 0 ve vxi = 0 olacağından,
v xs  v xi  2a x ( xs  xi )
1 2 q.E 2
axt 
t
2
2m
qE
v xs  a x t 
t
m
 2qE 
v xs2  2a x xs  
 xs
 m 
xs 
elde edilir.
K
1 2 1  2qE 
mv  m
 x  qEx
2
2  m 

m
-
vi
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
v
Zıt işaretli yüklerle yüklenmiş iki metal levha arasındaki
elektrik alan düzgün elektrik alan olarak kabul edilebilir. Yükü
 e
olan bir elektronun vxi ilk hızı ile bu elektrik alan
çizgilerine dik olarak girdiğini varsayalım. Elektrik alanı + y
doğrultusundadır. Elektron negatif yüklü olduğundan pozitif
yüklü elektrods doğru ivmelenecektir. Buna göre,
a
yazılabilir. vxi = vi
eE
m
vyi = 0 olduğu hatırlanırsa hız bileşenleri,
v x  vi  sabit
v y  a yt  
eE
t
m
şeklinde ifade edilir. Elektron elektrik alan içinde t süresi kadar kalıyorsa elektronun bu süre sonundaki
koordinatları,
x  vxt
y
1
eE 2
a yt 2  
t
2
2m
olacaktır. t = x / vi değeri y ifadesinde yerine yazılırsa, y’ nin x2 ile orantılı olduğu görülür. Buna göre
elektron elektrik alan içinde bir parabol yörüngesi izlemektedir.
Bir elektron vi = 3.106 m/s lik alana dik hızla 200 N/C luk bir düzgün elektrik alana giriyor.
Elektrodların boyu 0,100 m dir.
a) Elektronun elektrik alandaki ivmesini bulunuz.
b) Elektronun elektrik alan içinde kaldığı süreyi hesaplayınız.
c) Elektrik alan içinde elektronun y düşey yer değiştirme miktarı ne kadardır?
a)
eE  1,6.1019.200
13 m
a



3
,
51
.
10
m
9,11.1031
s2
b) t 
c)

0,100
8
9


3
,
33
.
10
s

33
,
3
.
10
s  33,3ns
6
vi 3,00.10


1 2 1
a y t   3,51.1013 3,33.108
2
2
y  1,95cm
y

2
 0,0195m
Plaklar arasındaki uzaklık bu mesafeden daha küçük olursa elektron + levhaya çarpar.
Bir önceki problemde incelenen elektronların
hızlandırılması ve yönlendirilmesi, katod ışınlı tüpün
esasını oluşturur. Katod ışınlı tüpte bir elektron
tabancasında oluşturulan elektronlar önce dar bir
delikten geçirilir ve hızlandırılır. İnce bir demet haline
gelen bu elektronlar yatay ve düşey konumda
yerleştirilmiş, pozitif ve negatif elektrikle yüklenmiş
levhalar arasından geçirilir. Yatay ve düşey saptırma
plakaları denen bu düzenek arasından geçerken elektron
demeti bunların yüklerine göre aşağıya-yukarıya veya
sağa-sola sapar. Elektron demetinin saptırıcı plaklar
arasından geçerken sapma miktarı, bu plaklara
uygulanan gerilim farkı ile, başka bir değişle bu levhalar
arasındaki elektrik alan ile doğru orantılıdır.
Bu nedenle elektrik alan yokken ve varken demetin sapma miktarı levhalara uygulanan elektrik alan ile
doğru orantılıdır. Cam tübün ön tarafının arka yüzüne bir fosfor tabakası sürülmüştür. Elektron
demetinin vurduğu yerlerde bu fosfor tabakası ışıldıyarak elektron demetinin görülmesine olanak verir.
Katod ışınlı tüp kullanılarak yapılan ossiloskoplar ile gerilim farkı, akım şiddeti, zaman gibi büyüklükler
ölçülebilir ; her türlü dalga şekli görülebilir hale getirilebilir.
Download