Sultan 2.Bayezid Camii Tunca Nehri kıyısında

advertisement
Sultan 2.Bayezid Camii
Tunca Nehri kıyısında bulunan külliye Edirne'nin en önemli eserlerindendir. Sultan 2.Bayezid tarafından
yaptırılmış ve 1488’de inşası tamamlanmıştır. Caminin batısında darüşşifa ve kuzeybatısında tıp
medresesi bulunmaktadır. Tıp medresesinde, avlunun çevresinde 18 öğrenci hücresi, dershane ve
ortada şadırvan bulunmaktadır. Vakfıyesinde, külliyede çalışan 167 memurun listesi ve gündelikleri
belirtilmektedir. Yine bu vakfiyeden darüşşifada, bir başhekim, ikinci ve üçüncü hekimler, iki göz
hekimi, iki cerrah, bir eczacı, bir gassal (ölü yıkayıcı), bir katip, bir vekilharç, bir aşçı, bir süpürgeci
bulunduğu belirtilmektedir. Tabhane (misafir ve dinlenme yeri), imaret (mutfak, yemekhane, depo),
köprü, hamam, un değirmeni, su deposu, sıbyan mektebi, muvakkithane külliye içinde yer alır.
Batıda akıl
hastalarının
içlerine şeytan
girmiş tanısıyla
işkence edilip
yakıldığı bir
dönemde,
burada son
derece ileri ve
insancıl
yöntemlerle
bu tür hastalar
tedavi edilirdi...
İstanbul Fatih Darüşşifası
ve Edirne 2.Bayezid
Darüşşifası akıl hastalarının
su ve müzik sesi ile tedavi
edildiği önemli kliniklerdi.
Batı; medeniyeti, tıbbı, insani
değerleri ve daha bir çok şeyi
Müslümanlardan öğrenmiştir.
Sultan 2.Bayezid Darüşşifasında sazende ve hanendeler
Şifahane 32 yatak kapasiteli ve biri birini görmeyen 6 kışlık ve 4 yazlık hasta odası ile
1 musiki sahnesinden meydana gelmiştir. Bundan 500 yıl önce bir hastane içinde mükemmel
akustiğe sahip bir müzik sahnesinin düşünülmesi ve hasta tedavisinde de bunun
kullanılması son derece etkileyicidir. Sahnenin 10-15 metre kadar önünde bir şadırvan var.
Şadırvandaki su sesi, tedavinin önemli bir kısmını oluşturmakta ve hastanın huzura
kavuşturmasına vesile olmakta. Hanende ve sazende ekibinin fasılları devam ederken yan
odalarda tabipler -Allah’tan gelen- şifa için gayret etmekteler.
Download