Kulakta görülür - başkent işitme cihazları

advertisement
Nasıl işitiriz
Kulağın üç ana kısmı vardır - dış kulak, orta kulak ve iç kulak. Her bölümün,
kulağa giren ses dalgalarının beynin anlayabileceği elektrik dürtülerine
dönüşmesini sağlayan özel bir işlevi vardır. Dış kulak, ses dalgalarını toplar ve
orta kulağa yönlendirir. Orta kulak sesi güçlendirir ve iç kulağa gönderir. İç kulak
da ses titreşimlerini, işitme sinirlerinden beyne giden elektrik dürtülerine
dönüştürür.
İşitme Kaybı Tipleri
İşitme sisteminin herhangi bir kısmı işlev göremediğinde sonuç işitme kaybı olur.
Birçok işitme kaybı tipi vardır :
Kondüktif (iletim) işitmekaybına dış veya orta kulakta meydana gelen hasar
sebep olur. Kondüktif kayıpta ses dalgaları, dış veya orta kulakta hareket ederken
engellenir. Ses etkili bir şekilde iletilemediğinden iç kulağa ulaşan ses enerjisi
daha zayıf veya yumuşak hale gelir. Kondüktif kayıp; enfeksiyon, aşırı kulak kiri
birikmesi, orta kulakta sıvı olması, orta kulak kemiğine zarar gelmesi, kulak
zarında delik veya kulak kanalında yabancı madde olmasından kaynaklanabilir.
Emareler/semptomlar şu şekilde gelişebilir:
Konuşma veya diğer sesleri zayıf veya boğuk algılama
Kulak ağrısı veya kulaktan akıntı gelmesi
Dış kulakta kızarıklık veya şişme
Kulakta baskı veya doluluk hissi
Sensörinöral işitme kaybına iç kulakta meydana gelen bir hasar sebep olur. Ses
dalgaları dış kulak ve orta kulaktan normal geçer ancak iç kulağın titreşimleri alma
veya titreşimleri beyne gönderme yeteneği olmaz. Buna ayrıca "sinir sağırlığı" da
denir ve genelde her iki kulakta da meydana gelir. Sensörinöral kayıp; enfeksiyon,
hastalık, bazı ilaçlar, aşırı gürültü, doğum kusurları ve yaşlanmadan
kaynaklanabilir.
Emareler/semptomlar şu şekilde gelişebilir:
Konuşma ve diğer sesleri çarpık veya zor anlama
Bazı perdelerin işitilmesinde zorluk (genelde yüksek perdeler)
Sürekli veya periyodik bir çınlama ya da vızıldama sesi duyma
Arka plan gürültüsü varken konuşmaları anlamada zorluk
Karma ( Mikst) işitmekaybına , dış/orta kulak ve iç kulakta meydana gelen bir
hasar sebep olur. Tipik olarak ses dalgaları iç kulağa etkili bir şekilde iletilemez ve
titreşimler iç kulağa varınca alınmaz veya beyne gönderilemez. Dolayısıyla,
karma işitme kaybı kondüktif ve sensörinöral işitme kaybının bir
kombinasyonudur.
Emareler/semptomlar şu şekilde gelişebilir:
Bakınız Kondüktif işitme kaybı ve "Sensörinöral işitme kaybı başlığı altında
Emareler/Semptomlar.
Merkezi İşitme Kaybına,işitme siniri veya işitme merkezlerinde meydana gelen
bir hasar sebep olur. Ses dalgaları kulağın her üç kısmına da normal olarak
aktarılır ancak işitme siniri, elektrik dürtüleri beyne gönderemez veya beynin
işitme merkezleri sinyalleri doğru alamaz. Merkezi bir kayıp, başta yaralanma,
hastalık veya tümörlerden sebep görülebilir.
Emareler/semptomlar şu şekilde gelişebilir: kişi sesleri tespit eder ancak anlayıp
işleyemez.
İşitme Kaybı Ayrım Gözetmez!
Konuşmaları ve diğer sesleri duyamama, ırk, yaş veya cinsiyete bakılmaksızın
her bireyde görülebilir. Sadece Amerika Birleşik Devletlerinde bile yaklaşık 28
milyon kişide bir çeşit işitme rahatsızlığı görülmekte olup bir milyondan fazla okul
çağındaki çocukta, konuşma/dil gelişimi ve eğitimini önemli derecede
etkileyebilecek işitme kaybı vardır. İşitme kaybı geçici veya kalıcı olabildiği gibi
hafif veya güçlü de olabilir. Neyse ki birçok durumda, işitme özrü olan kişilerin
iletişim yeteneğini geliştirmek için yapılabilecek şeyler vardır. Birçoğu için işitme
cihazı satın almak, işitmelerini düzeltme ve etraflarındaki dünyayla tekrar
bağlantılarını kurmadaki ilk adımdır..
İşitme Kaybı Belirtileri
Özellikle arka plan gürültüsü varken konuşmaları duymada zorluk
İnsanlara sıkça söylediklerini tekrar ettirme
birinin dediğini yanlış anlama
telefonda işitime zorluğu
TV veya radyo sesinin odada diğerlerinin tercih ettiği düzeyden daha çok olmasını
isteme
İnsanları konuşurken mırıldanıyormuş gibi algılama
Bazı ses veya perdeleri duymada zorluk
Ne söylendiğinden emin olmadığınız zaman başınızı sallayarak anlaşma
İşitme çok zor ve külfetli olduğundan konuşmalardan uzak kalma
Ne söylediklerini takip edebilmek için dudak okuma
Bir konuşmayı duyma veya ayak uydurma zorluğu..
İşitme Kaybının Teşhisi
İşitme kaybının erken teşhisi ve tedavisi çok önemlidir. Herhangi bir işitme
kaybından şüphelenirseniz komple bir işitme değerlendirmesi için derhal işitme
uzmanına danışınız. İşitme değerlendirmesinin tipik olarak parçası olan testler
aşağıdadır.
Odyometrik Test
Duyabileceğiniz en yumuşak tonları ölçmek için özel bir makine (odyometre)
kullanılır. Çeşitli seviyelerde, düşükten yükseğe çeşitli ton/perdeler duyacaksınız.
Test edilen perdeler, günlük konuşmada bulunanları kapsar. Tonları duyduğunuz
zaman elinizi kaldırmanız veya bir tuşa basmanız istenecektir. İşitme uzmanı,
cevaplarınıza dayanarak, her perdede duyabileceğiniz en yumuşak tonları
belirleyip bunları odyogram adı verilen bir grafiğe kaydedecektir. Odyogram,
sizdeki işitme kaybının tip ve derecesinin tespitine yardımcı olur.
İnımitans testi
Bu testler, orta kulağın sesi iletme yeteneğini ölçer. Bu testler, orta kulak
boşluğunda sıvı birikimi, kulak zarında delik veya orta kulakta başka problemler
olduğunu tespit edebilir.
Konuşma testi
Değerlendirmeniz esnasında sizden sadece çeşitli tonlara cevap vermeniz değil
aynı zamanda ya sözcük ya da cümle şeklinde konuşmayı dinleme ve cevap
vermeniz de istenecektir. Bu sayede, işitme uzmanınız konuşmayı tespit ve ayırt
etme yeteneğinizle ilgili bilgileri elde etmiş olacaktır.
Bir İşitme Cihazı Nasıl Çalışır?
Ses, işitme cihazına küçük bir açıklıktan girer ve mikrofon tarafından karşılanır.
İşitme cihazının içinde sesi yükselten bir amplifikatör vardır. Yükselen ses işitme
cihazından bir hoparlör (alıcı) aracılığıyla çıkar ve kulak kanalına yönlendirilir.
Küçük bir pil, işitme cihazına güç verir. İşitme cihazının modeline bağlı olarak ses
ya otomatik olarak işitme cihazı tarafından ayarlanır ya da işitme cihazı üzerindeki
küçük bir kontrol düğmesiyle kullanıcı tarafından ayarlanır.
İşitme Cihazı Seçerken Dikkat Edilmesi
Gerekenler
Öncelikle, komple bir işitme değerlendirmesi için işitme uzmanınıza danışın.
işitme cihazının potansiyel yarar sağlayıp sağlamayacağını işitme uzmanınıza
danışın. Eğer sağlayacaksa, hangi işitme cihazı tipi ve devresinin size uygun
olduğunu tespit edin.Eğitimli bir müşteri olun. İşitme cihazı uzmanının sunduğu
işitme cihazı markalarını bulup literatürden araştırın. Daha fazla bilgi için
imalatçının ve Türkiye distribütörünün web sitelerine bakın. İşitme cihazı
uzmanınızın tavsiye ettiği ürünlerin işitme cihazı imalatçısının sunduğu yararları
doğrulayan bir araştırma olup olmadığını araştırın.Doktorunuzla görüşün ve işitme
cihazı önerisi ve kullanımı hakkında tıbbi yardım alın.Bir deneme süresi isteyin ve
satın alma ve garanti süreleri anlaşılana kadar soru sormaya devam edin.
Randevularınıza bir akrabanız veya arkadaşınızla gidin. Tıbbi durum can sıkıcı
olabilir. Hemen önemli bilgiler elde edebilme şansınız yüksektir. Uzmanın
ofisinden çıktıktan sonra başka birilerini dinlemek ve not almak fark yaratacaktır.
İşitme cihazı uzmanınızın sizin için programladığı tüm randevulara uyun. Cihazın
ilk fitting işleminden sonra ve ayarlama sürecinden işitme cihazı uzmanınızla
irtibat halinde kalın. İşitme cihazı çalışmıyorsa, kulağınızı acıtıyorsa veya
kulağınızda iken çınlıyorsa derhal uzmanınızı arayın.İşitme cihazı uzmanınızın,
dudak okuma sınıfları, kulak rehabilitasyon programları, işitme kaybı literatürleri
ve amplifikasyon da dahil önerebileceği diğer hizmetlerden ve işitme cihazınızın
ayarlanması ve onarımı hakkındaki rehberliğinden faydalanın. Eğer bilgi mevcut
değilse, hangi hizmetleri sunduklarını işitme cihazı uzmanınıza sorun. Hem iyi
hem de kötü olmak üzere günlük dinleme tecrübelerinizin bir günlüğünü tutun. Bu
sayede, kontrol randevularında işitme cihazı uzmanınıza değerli bilgileri götürmüş
olacaksınız. En iyi avukatınızın kendiniz olduğunu unutmayın. Randevunuzdan
önce soracağınız soruları bir not defterine yazın ve beraberinizde götürün. Not
defterinizde listelenen soruları sorup cevapları yazın.
Size önerilen işitme cihazının kalite sertifikalarını inceleyin alacağınız işitme
cihazının CE , FDA gibi kalite sertifikaları olmasına dikkat edin. Size önerilen
işitme cihazının Türkiye distribütörünün TSE satış sonrası hizmetleri yeterlilik
belgesi sahibi olup olmadığını sorgulayınız Size işitme cihazı ile beraber T.C.
Sanayi Bakanlığı onaylı ve en az 2 yıl süre geçerli bir garanti belgesi verilmesini
isteyiniz.
İşitme Cihazı Tipleri
Tamamen Kanal İçi (CIC)
Hafif ile orta-ciddi derecede işitme kaybı için
Çok küçük bir parça işitme cihazı
Tüm parçalar custom-fit, sert kalıplı plastik bir koruma kutusu içindedir
Kulak kanalında zor görünür veya hiç görünmez
Mini Kanal (MC)
Hafif ile orta-ciddi derecede işitme kaybı için
Küçük bir parça işitme cihazı
Tüm parçalar custom-fit, sert kalıplı plastik bir koruma kutusu içindedir
Büyük kısmı kulak kanalının içine oturur ve kulak kanalının dışına çok azı taşar
kulakta zor görülür
Kanal İçi (ITC)
Güçlü Kanal içi (ITC-P)
Hafif ile orta -ciddi derecede işitme kaybı için
Küçük bir parça işitme cihazı
Tüm parçalar custom-fit, sert kalıplı plastik bir koruma kutusu içindedir
Kulak kanalının dışına oturur
Kulakta az görülür
Yarım Shell (HS)
Orta ile ciddi işitme kaybı içindir
Daha büyük bir parça işitme cihazı
Tüm parçalar custom-fit, sert kalıplı plastik bir koruma kutusu içindedir -Kulak
kasesinin bir kısmını doldurur
Kulakta görülür
Kulak İçi (İTE)
Orta ile ciddi işitme kaybı içindir
Daha büyük bir parça işitme cihazı
Tüm parçalar custom-fit, sert kalıplı plastik bir koruma kutusu içindedir -Kulak
kasesinin bir kısmını doldurur
Kulakta görülür
Kulak Arkası (BTE)
Orta ile derin işitme kaybı içindir
daha büyük iki parçalı işitme cihazı
Tüm parçalar kulak arkasına takılan bir kutu içindedir
Kulak arkasına sert kalıplı plastik bir kutu takılır ve custom-fit kulak kalıbı kulaktan
dışarı çıkar
Kabin rengi ve kulak kalıbı rengine göre görülebilir
Dijital İşitme Cihazı Nedir
Günümüzde DİJİTAL terimi çok fazla kullanılmakta. "Dijital" terimi, işitme
cihazlarıyla ilgili olarak kullanılıyorsa işitme cihazının %100 dijital olduğu
anlamına gelir. Yan işitme cihazının "komple bir bilgisayar" olduğu anlamına gelir.
1990'ların ortasından beri piyasada %100 dijital işitme cihazı vardır. %100 dijital
işitme cihazları, analog bilgileri dijital bir sinyale dönüştürür ve duymak istediğiniz
konuşma bilgilerini maksimum düzeye çıkarmak için sesi işlerken duymak
istemediğiniz seslerin amplifikasyonunu azaltır.
Dijital teknoloji olağanüstü bir teknoloji olup odyologun işitme cihazının ses
kalitesi ve sesliliği üzerinde maksimum kontrolü olmasını sağlar. En önemlisi
dijital teknoloji, odyologun işitme cihazların sesini ihtiyacınız olan ve duymak
istediğiniz düzeye göre ayarlamasını sağlar. Özetle en iyi teknolojiyi istiyorsanız
%100 dijital işitme cihazı alın
Neden Yeni İşitme Cihazı Kullanırken Sesim Farklı
Geliyor?
Neden Yeni işitme Cihazı kullanırken Sesim farklı Geliyor ?
İlk defa işitme cihazı taktığınız zaman büyük olasılıkla kendi sesinizin farklı
geldiğini fark edeceksiniz! Sesinizin işitme cihazından güçlendiğini duyacaksınız,
bu hissi bazı kişiler "tıkanma" veya sesinin yankılanması olarak tarif eder. Bu
durum normaldir ve yeni işitme cihazınıza alıştıktan ve ses kontrollerini
ayarlamayı öğrendikten sonra birkaç gün içinde normale dönecektir. Ancak
bunların ilk birkaç günden uzun sürmesi ve dayanılmaz olması halinde
odyologların bu semptomları hafifletmek için yapabilecekleri bazı ayarlamalar
vardır.
Çift Kulakta İşitme Cihazı? Gerçekten iki tane
cihaza ihtiyacım var mı?
EVET! Temel olarak eğer işitme kaybı olan iki kulağınız varsa ve her iki kulak da
işitme cihazından faydalanabiliyorsa iki işitme cihazına ihtiyacınız olacak. Sadece
bir işitme cihazıyla "atlatabilmeyi" umduğunuzu biliyorum ama bunu insanlar
senelerdir deniyorlar ve işe yaramıyor.
2005 senesinde tüm işitme cihazı kullanıcılarının yüzde 86'sı her iki kulakta da
işitme cihazı kullanıyorlardı, işte sebebi...
Basit bir dille iki kulağınız var çünkü iki kulağa ihtiyacınız var. Sesi sadece bir
kulakta güçlendirmeye çalışırsanız bunu çok iyi yapamazsınız. En iyi işitme cihazı
bile tek bir kulakta takıldığı zaman "donuk" veya "boğuk" bir ses çıkaracaktır.
Sesin nereden geldiğini anlatmak için iki kulağa ihtiyacınız var. Yer, uyarı
sinyaller, alarm sesleri ve tabii ki konuşmaların kaynağının tespit edilmesinde çok
önemlidir.
Her iki kulağın birlikte kullanılması, merkezi sinir sisteminizin (beyniniz) daha iyi
odaklanmasını ve duymak istemediğiniz (arka plan sesleri) daha az veya daha
fazla "rahatsız edici" sesleri azaltırken duymak istediğiniz (insan sesi) sesleri işler.
Kendi başına çalışan bir kulak bunu iyi yapamaz. Beynin, iki kulaktan gelen
seslerin yüksekliği, perdesi ve zamanlamasını karşılaştırması gerekir!
Gözlerinizi kullanmanız gibi bir şey. Eğer bir gözünüzü kaparsanız derinlik algısı
alamazsınız. Başka bir ifadeyle eğer birini kapatırsanız önünüzdekinin ne kadar
uzakta olduğunu söylemek çok zor olur. Okuması da zorlaşır ve dünyanın görsel
algısını yapmaya çalıştıkça daha hızlı şekilde yorulursunuz. Tabii ki uzağı gören
iki gözünüz veya yakını gören iki gözünüz olsaydı bu tek gözlülükten
bahsetmenize bile gerek kalmayacaktı ve bu da tek işitme cihazı kullanmaya çok
benzer.
Aynı şeyi duyan iki kulağınız olduğunu farz edersek, iki kulakla işitmenin ne kadar
önemli olduğunu daha iyi anlamak için küçük bir deney yapalım:
İlk olarak kulak kanalınızın (tragus) önündeki küçük etli kısma kulak kanalınızın
içine doğru hafifçe bastırarak sadece bir kulağınızı kapatın. Basınç uygulamayın,
canınızı acıtmayın. Sadece sesin kulağa girmesini engellemek için kulak
kanalınızı kapatın. Tv izlerken veya radyo dinlerken ya da eşinizle konuşurken
yaklaşık on dakika o kulağı kapalı tutun. Tam on dakika sonra parmağınızı çekin.
Ne büyük fark değil mi!
Çift kulakta işitme, tek kulaklı dinlemede elde edilemeyen bir ses kalitesi sağlar.
Konuşmaları net bir şekilde anlayabilme, özellikle de zorlu ve gürültü ortamlarda,
her iki kulağı kullanarak daha kolaydır. Ayrıca iki işitme cihazı kullanılması
kişilerin sadece "iyi" olduğunuz taraftan değil başınızın her tarafından
konuşmalarını sağlar!
Sadece bir kulağı kullanarak kişiler iyi duyamaz. Bir normal kulak ve bir "sağır"
kulağı olan çocukların, iki normal işiten kulaklı çocuklarla karşılaştırıldığında bir
sınıfı tekrar etme ihtimalinin on defa daha fazla olduğuna dair yapılmış
araştırmalar vardır. Ayrıca eğer iki kulağınız da da işitme rahatsızlığı varsa ve
sadece bir işitme cihazı takıyorsanız, işitme cihazı olmayan kulağın işitme cihazı
takan kulağa göre kelime anlama kabiliyetini daha hızlı kaybetme olasılığı
olduğunu biliyoruz.
Son olarak...eğer iki kulağınız da işitme cihazından faydalanabiliyorsa, her iki
kulağa da takın!
"İşitme" ve "Görüş" iletişimle ne kadar alakalıdır?
Maksimum düzeyde iletişim kurabilmek için her iki kulağınızdan da duymanız hem
gözlerinizi hem de kulaklarınızı kullanmanız gerekir. Sadece işitme cihazlarınızı
kullanarak iyi iletişim kuramazsınız. Normal iletişimi kolaylaştırmak için konuşan
kişinin jestleri ve yüz ifadelerine de dikkat etmeniz gerekir! İletişimi maksimum
düzeye çıkarabilmek için konuşan kişiyi izlemeyi unutmayın, konuşan kişiyle
dinleyen kişi arasındaki mesafeyi azaltın, arka plan seslerini azaltın veya ortadan
kaldırın ve iyi ışıklandırma kullanın. Eğer birisi sizinle TV açıkken ve siz
bulaşıkları yıkarken odanın karşı tarafından konuşuyorsa en mükemmel işitme
cihazlarına rağmen yeterli iletişim kurmak çok zor olacaktır
İki işitme cihazı neden bir cihazdan daha iyidir?
Kulaklarımızda işitmiyoruz. Şaşırdınız değil mi? Biz aslında girişleri iki
kulağımızdan işleyen beynimizde "işitiriz". Bu girişin sentezi, işitme dediğimiz
şeydir. Bu işlemde her iki kulağın da eşit derecede veya dengeli bir şekilde işlev
görmesi önemlidir. Beyin için iki kulağımızdan eşit olmayan giriş sinyalleriyle
kaliteli bir iş yapmak mümkün değildir. Bir işitme kaybı orta derecede bile olsa iki
kulaklı işitme cihazları (her biri bir kulakta) değerli ve önemli gelişme sağlar.
Sesin lokalizasyonu, kulaklarımızın her ikisinden dengeli işitmeye bağlıdır.
İnsanlar da dahil tüm memeliler, avlanırken gıda bulmak, eş bulmak ve tehlikeleri
önlemek için lokalizasyon kullanır. Örneğin bir sokağa adım attığımız ve bir
arabanın yaklaştığını duyduğumuz zaman doğa bize hangi yönden geldiğini
söyler. Bu şekilde yaklaşan arabanın sesi uzak olan kulaktan daha önce yakın
olan kulağa ulaşır ve ses yoğunluğu yakın olan kulakta daha yüksektir. İki kulağın
beyne ilettiği sinyallerdeki küçük farklar da arabanın yerini tespit etmemizi sağlar
ve potansiyel bir yaşam kurtarma işlevi görür.
Gürültülü yerlerde konuşmanın anlaşılması da dengeli işitmenin başka bir önemli
taydaşıdır. Her iki kulaktan eşit işitmeyle beyin arkadan gelen gürültüyü daha etkili
bir şekilde baskılayabilir ve bu şekilde konuşmayı daha iyi anlayabiliriz. Etrafta bir
çok ses olduğu zaman her iki kulakla işitmemiz, duymak istediğimiz mesajı daha
iyi seçmemizi sağlar.
Stereo ses dengeli işitmenin sonucu başka bir faydadır. Daha tam, daha zengin
ve doğal ve tam bir ses kalitesine, tek sesli sesle karşılaştırıldığında stereo sesli
sesle ulaşılır. Aynısı, Aynı şey tek kulaklı işitmeyle çift kulaklı işitmeyi
karşılaştırdığımız zaman da geçerlidir. Dengeli bir durumda iki kulakla, birçok
durumda rahat bir dinleme düzeyine erişebilmek için daha az ses gerekir. Her iki
taraftan eşit işitmek, konuşmanın sol veya sağ taraf fark etmez hangi taraftan
gelirse gelsin daha doğru ve kendinizden emin cevap verebileceğiniz anlamına
gelir.
Çift Kulakla işitmenin 10 Avantajı
Güvenlik- Bir kişi sadece bir kulakla işittiği zaman sesin geldiği yerin tespit
edilmesindeki zorluk özellikle trafikte tehlikeli olabilir.
Gelişmiş Anlama- Çift kulaklı işitme, size bağımsız sesleri ayırıp anlamanızı
sağlar.
Daha geniş İşitme Aralığı- Bir kulakla 10 fitte zorla duyulan bir ses, iki kulakla 40
fit öteden duyulabilir.
Rahat dinleme- tek kulakla dinleme, fiziksel açıdan yorucu ve streslidir.
Her iki kulak aktif kalır- İki kulağında da işitme rahatsızlığı olan bir kişi sadece bir
kulağına işitme cihazı taktığı zaman kullanılmayan kulak duyma ve anlama
kabiliyetini yitirme eğilimi gösterir. Düzeltilmemiş kulakta duyma ve anlama
kabiliyetinin kaybı, zamanında düzeltilmezse kalıcı hale gelebilir.
Yüksek sesleri tamponlar- Ani yüksek sesler, her iki kulak arasında bölündüğü
zaman kulak tırmalama etkisinin birçoğunu kaybeder.
Daha iyi ses tespiti- Sadece bir kulakla dinlendiği zaman neredeyse benzer gibi
gelen tüm sesler, iki kulakla duyulduğu zaman daha kolay bir şekilde tespit
edilebilir.
Daha yumuşak ton kalitesi- Çift kulaklı işitme genelde daha az ses gerektirirken
ses ve müziğe doğal bir ses verir.
Her iki taraftan işitme- Doğada da olduğu gibi iki kulakla işitmek, size daha normal
bir sosyal yaşamanızı sağlar.
Daha az sesle işitme- Arka plan paraziti daha az bir şekilde daha gürültüsüz
duyarsınız..
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağkur) İşitme
Cihazına Ne kadar ödeme Yapıyor?
22.06.2012 SUT ( Sağlık Uygulama Tebliği) ile işitme cihazları için SGK
tarafından yapılacak olan geri ödemeler yeniden belirlenmiştir. Yeni SUT'a
doğrultusunda SGK tarafından analog işitme cihazı için 150TL (01.09.2012
tarihine kadar ödenecektir.) , dijital trimmerli işitme cihazı için 250TL (31.12.2012
tarihine kadar ödenecektir) ve dijital programlanabilir işitme cihazı için 550TL geri
ödeme yapılmaktadır. İlgili tutarlar 0-4 yal için %80, 5-12 yaş için %60 ve 13-18
yaş için %50 oranında arttırılarak uygulanmaktadır.
Download