Uploaded by hoca26

2777600

advertisement
Ünite Ürün Dosyası
Sunumu
NEWTON'UN HAREKET YASALARI
1
•Hazırlayanlar:
•Abdullah KARABULUT
•Selahattin BİLGİN
•Kemal DENİZ
•Bayram ARSLAN
İÇERİK
Newton’un
1)Eylemsizlik kanunu
2) Dinamiğin temel ilkesi
3) Etki-tepki kanunu
2
3
ÜNITE ÖZETI
Newton’un 3 tane olan hareket
yasaları öğretilecek.
4
Bu kanunlar:
1) Eylemsizlik kanunu
2) Dinamiğin temel ilkesi (F=m.a)
3) Etki-tepki kanunu dur.
Newton bu kanunları belirlerken Galileo'nun
fikirlerinden yararlandı.
5
1) EYLEMSIZLIK KANUNU
Newton'u eylemsizlik kanununa
götüren şey Galileo'nun
aşağıdaki deneyidir. (lütfen
başlat düğmesine basınız.)
6
EYLEMSIZLIK KANUNU
Bu deneyde top sürtünmesiz
ortamda hareket ettiğinden
sürekli eski yüksekliğine çıkar.
Düzlemlerin eğimi değiştiği
halde bu kural değişmez. Eğer
düzlem yataylaşırsa cisim
yükselemeyeceğinden sonsuza
kadar düzgün doğrusal hareket
yapar.
7
Eylemsizlik Kanunu
Galileo'nun deneyinden Newton'un
çıkardığı sonuç (1. hareket kanunu)
şudur:
Bir cismin üzerine etki eden
kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise cisim
hareket durumunu korur.
8
EYLEMSIZLIK KANUNU
Yani duruyorsa durmaya devam
eder, hareket halindeyse düzgün
doğrusal hareket yaparak
hareketini sürdürür. Ama asla
yavaşlamaz veya hızlanmaz veya
hareket yönünü değiştirmez.
9
EYLEMSIZLIK KANUNU
FNET = 0
Bir cismin üzerine etki eden
kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise cisim
hareket durumunu korur. Yani
duruyorsa durmaya devam eder,
hareket halindeyse düzgün doğrusal
hareket yaparak hareketini sürdürür.
10
EYLEMSIZLIK KANUNU
Ama asla yavaşlamaz veya hızlanmaz
veya hareket yönünü değiştirmez.
11
2) Dinamiğin Temel İlkesi
(Kuvvet İvme İlişkisi)
Newton'un 1. kanunu cisme etkiyen net
kuvvetin sıfır olduğu durumları
açıklıyordu. Net kuvvet sıfır ise cismin
ivmeside sıfırdır.
12
DINAMIĞIN TEMEL İLKESI
2. kanunu ise net kuvvetin sıfırdan
farklı olduğu durumları açıklar.
Cisme uygulanan net kuvvet cismin
ivmesiyle doğru orantılıdır.
F: Net kuvvet, m: kütle, a: ivme
13
DINAMIĞIN TEMEL İLKESI
F=M.A
14
DINAMIĞIN TEMEL İLKESI
Newton'un 1. kanunu cisme etkiyen
net kuvvetin sıfır olduğu durumları
açıklıyordu. Net kuvvet sıfır ise
cismin ivmeside sıfırdır. 2. kanunu
ise net kuvvetin sıfırdan farklı
olduğu durumları açıklar. Cisme
uygulanan net kuvvet cismin
ivmesiyle doğru orantılıdır.
15
3) Etki Tepki Kanunu
Evrendeki bütün kuvvetler kendi zıttı ile
birlikte var olur. Örneğin Dünya Ay'ı
çekiyorsa, Ay da Dünya'yı aynı kuvvetle
çeker.
16
ETKI TEPKI KANUNU
ETKI = TEPKI
17
ETKI TEPKI KANUNU
Evrendeki bütün kuvvetler kendi
zıttı ile birlikte varolur. Örneğin
Dünya Ay'ı çekiyorsa, Ay da
Dünya'yı aynı kuvvetle çeker. Eğer
bir A cismi bir B cismine kuvvet
uygularsa, B cismide A cismine
kuvvet uygular. Bu kuvvetler eşit
büyüklükte ama zıt yöndedir.
18
19
20
Etki Tepki Kanunu
Şekildeki cisim yatay
düzlemde duruyorken cisme
W (ağırlık) ve N (normal
kuvvet) kuvvetleri etki eder.
Ağırlık Dünya'nın cisme
uyguladığı çekim kuvvetidir.
Dünya cismi W kuvvetiyle
çekiyorsa, cisimde Dünya'yı
aynı büyüklükteki G
kuvvetiyle çeker.
21
Etki Tepki Kanunu
Cisim ağırlığı sayesinde
zemine F kuvveti
uyguluyorsa, zeminde cisme
eşit büyüklükte N kuvvetini
uygular. Yani , cisim zemine
F kadar etki etmiş zemin de
cisme N kadar tepki
göstermiştir.
22
Etki Tepki Kanunu
Şekildeki kuvvetlerin
uygulama noktaları
önemlidir. W cismin
ağırlık merkezine, N
cismin tabanına, F
zemine, G ise Dünya'nın
kütle merkezine
uygulanmıştır.
23
ÖRNEK SORU
Şekildeki sürtünmesiz sistemde, cisimler
serbest bırakılırsa m kütleli K cisminin
ivmesinin yönü ve büyüklüğü ne olur?
(sin370 = 0,6; yer çekimi ivmesi g'dir.)
A) 1 yönünde g/15
B) 1 yönünde g/5
C) 2 yönünde g/6
D) 2 yönünde g/15
E) 2 yönünde g/5
24
25
DÜNYAYA NASIL GÖRÜNDÜĞÜMÜ
BİLMİYORUM; AMA BEN
KENDİMİ, HENÜZ
KEŞFEDİLMEMİŞ GERÇEKLERLE
DOLU BİR OKYANUSU
KIYISINDA OYNAYAN, DÜZGÜN
BİR ÇAKIL TAŞI YA DA GÜZEL
BİR DENİZ KABUĞU
BULDUĞUNDA SEVİNEN BİR
ÇOCUK GİBİ GÖRÜYORUM.
26
FAYDALANDIĞIMIZ KAYNAKLAR
www.lisefizik.com
www.onlinefizik.com
www.forumfizik.com
http://www.google.com.tr/imghp?hl=tr
&tab=wi
27
HAZIRLAYAN
Bayram ARSLAN
Download