pozitif bölen sayısı 1

advertisement
POZİTİF BÖLEN SAYISI
TEST 1
1. 15 in asal bölenlerinin en büyüğü kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
E) 7
6. Aşağıdaki şemada; her harf farklı bir sayıyı
belirtmek üzere, A nın asal çarpanlarına ayrılmış biçimi verilmiştir.
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
nedir?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
B
2
C
3
D
5
Buna göre, A nın asal bölenleri sayısı
kaçtır?
A) 1
3. 20 nin pozitif tam sayı bölenleri kaç ta-
2
1
2. 18 in asal bölenlerinin sayısı kaçtır?
A) 1
A
B) 2
kaçtır?
A) 2
D) 4
E) 5
7. Bir K sayısının pozitif tamsayı bölenleri toplamı 363 tür.
Buna göre, K nın negatif tam sayı bölenleri toplamı kaçtır?
A) -10
D) -363
4. 18 in negatif tam sayı bölenlerinin sayısı
C) 3
B) -12
E) -410
C) -28
8. 1200 sayısının asal olmayan, tamsayı
bölenleri kaç tanedir?
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
A) 27
B) 30
C) 56
D) 57
E) 58
9. 252 sayısının asal olmayan kaç tane tam
sayı böleni vardır?
5. Aşağıdaki şemada her harf farklı bir sayıyı
belirtmek üzere, A nın asal çarpanlarına ayrılmış biçimi verilmiştir.
A
2
B
2
C
3
D
5
A) 15
B) 18
C) 24
D) 33
E) 36
10. On basamaklı 2 000 000 000 sayısının kaç
1
tane pozitif tam sayı böleni vardır?
Buna göre, A + D kaçtır?
A) 10
A) 25
B) 35
C) 45 D)55
E)65
B) 11
C) 90
D) 110
E) 120
16. (22)2 + (33)2
11. A, bir asal sayıdır.
2
T=A
olduğuna göre, T nin tam sayı bölenleri
sayısı kaçtır?
toplamının asal bölenlerinin en büyüğü
kaçtır?
A) 2
A) 3
B) 4
C) 6
D) 7
B) 5
C) 7
D) 11
E) 13
E) 8
12. x, pozitif bir tamsayıdır.
x
A=2
A nın tamsayı bölenlerinin sayısı 8 olduğuna
göre, x kaçtır?
17. 36 sayısının 1 ve kendisi hariç kaç tane
pozitif tam böleni vardır?
A) 5
A) 3
B) 4
C) 5
D) 7
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
E) 9
13. 48 sayısının 1 ve kendisi hariç kaç tane
pozitif tamsayı böleni vardır?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10
18. 18.10n sayısının pozitif bölenlerinin sayısı 270 olduğuna göre, n nin değeri kaçtır?
A) 8
B) 9
C) 10
D) 11
E) 12
14. İki basamaklı, rakamları birbirinden farklı,
dört doğal sayının toplamının en küçük değeri T dir.
Buna göre T nin asal bölenleri sayısı
kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
19. 96 sayısının kaç tane pozitif tamsayı
böleni vardır?
A) 5
B) 6
C) 10
D) 12
E) 15
15. Kendisinden farklı pozitif tamsayı bölenlerinin toplamı kendisine eşit olan pozitif tam
sayıya mükemmel sayı denir.
Buna göre, aşağıdaki sayılardan hangisi
mükemmel sayıdır?
A) 6
B) 18
C) 29
D) 35
E) 56
20. 1800 sayısının pozitif tamsayı bölenlerin
den kaç tanesi çift doğal sayıdır?
A) 25
B) 26
C) 27
D) 28
E) 29
Download