fizik lab. çalışma soruları

advertisement
FİZİK LAB. ÇALIŞMA SORULARI
SORULAR
1) Aşağıdaki büyüklükleri birbirine çeviriniz.
a) 30 km/h = _____________ m/s
b) 15 m/s = ______________ km/h
c) 0,3 g/cm3 = ________________ kg/m3
d) 0,3 km = ____________cm = _______________m
e) 100 mg = ______________ kg= ________________g
f) 20 derece = ________________ rad
g) 1 rad = ______________ derece
h) 500 N = __________________ gcm/s2
ı) Kütlesi 300 gram olan bir cismin ağırlığı kaç Newtondur? (g = 10 m/s2 alınız)
2) Aşağıdaki tabloda verilen değerlere göre cetvel kullanarak, diğer sayfada yer
alan grafik alanına lineer/doğrusal ve ölçekli bir grafik çiziniz.
a-) Yaklaşık olarak eğim değerinin büyüklüğünü bulunuz. Bulduğunuz eğim değerinin
birimi ve boyutu nedir?
b-) x =0 için y =? Değerini çizdiğiniz grafikten okuyunuz. Bu değerin boyutu ve birimi
nedir?
Ölçüm
no
1
2
3
4
5
t (s)
V
(m/s)
0,5
0,6
0,65
0,8
0,85
10
20
30
40
50
1
!
Grafik alanını doğru kullanınız.
Eksenlerde hangi büyüklükler olacak,
birimleri nelerdir yazınız.
3) Birim analizi yaparak, aşağıdaki büyüklüklerin biriminin ne olduğunu yazınız.
Formül
Birim (SI birim sistemi)
A = (1/3) ML2 (M: kütle, L: uzunluk)
ise
B = (Ma)/t (M: kütle, a: ivme, t:
zaman) ise
C = Vt - at2 (V: hız, a:ivme, t: zaman)
ise
D = (mV2)/R (V: hız, m: kütle, R:
yarıçap)
A =?
B =?
C=?
D=?
4) Aşağıdaki resimde görülen kumpasta okunan uzunluk ( ? ) kaç cm’dir?
2
5) Fizik Lab. kitapçığınıza bakarak yaptığınız en son deney ile ilgili aşağıdaki
soruları cevaplayınız
a) Deneyin adı nedir?
b) Deneyin amacı nedir?
c) Deneyde kullanılan malzemeler nedir?
d) Deneyi nasıl yaptığınızı kısaca anlatınız.
e) Hangi ölçümleri aldınız? Hangi hesaplamaları yaptınız? (Çizmiş iseniz) hangi grafiği
çizdiniz, o grafiğin eğim değeri veya eksenleri kestiği değerler size hangi fiziksel
büyüklükleri verdi?
f) Sonuçlarınız hakkında yorumunuz nedir? Deneyinizin amacı gerçekleşti mi?
Sonuçlarınızda hata var mı? Beklemediğiniz bir sonuç buldunuz mu?
6) Bir deneyde kırık bir cetvel ve bozuk bir terazi kullanılmak zorunda kalınmıştır. Cetvel
45 cm’den başlar ve 72 cm’ye kadar üzerinde uzunluk okunur. Terazi ise ortalama 50
gram fazla tartmaktadır. Silindir şeklinde bir cismin çapı bu cetvel ile 56 cm, yüksekliği
ise 70 cm ölçülüyor. Kütlesi ise 380 gram ölçülüyor. Cismin gerçek özkütlesinin ne
olması gerektiğini yaklaşık olarak bulunuz. (Özkütle için d = M/V olduğunu hatırlayınız).
7) Bir sarkaç kullanılarak çok yüksek bir binanın boyu nasıl ölçülebilir?
8) Aşağıdaki tablodaki fiziksel büyüklüklerin birimlerini SI (mks) ve cgs birim
sistemine göre yazınız. 3. Sütünde büyüklük Vektör ise V, skaler ise S yazınız.
Büyüklük
Birimi (SI)
Birimi (cgs)
Hız (V)
İvme (a)
Kuvvet (F)
Özkütle (d)
Kinetik Enerji (E = (1/2)
MV2)
Momentum (P = MV)
Tork, Moment (M = r
x F)
Peryot (T)
Frekans (f)
Açısal hız (w)
Açısal Momentum (L)
Eylemsizlik Momenti (I
= mr2)
9) Aşağıdaki birim çevirmeleri yapınız.
a-) 0,5 m= ..............................mm= ...........................mikrometre
b-) 36 m/s = ...............................km/h
c-) 2,5 N = ................................dyne
d-) /6 rad = ________________ derece
3
Vektör mü
Skaler mi ?
e-) 0,03 kg = _________________mg = _________________g
h-) 30 MHz = _____________ Hz= _____________kHz
ı) 900 nm = ____________mm
i) 5 ms = __________ s
10) Aşağıdaki ifadelerde doğru olanların yanında D, yanlış olanların yanına Y
yazınız.
a) Ağırlık skaler bir büyüklüktür _____________________
b) Sürtünme kuvveti olmadan yuvarlanma hareketi gerçekleşemez _______________
c) Bir cismin hız vektörü ile ivme vektörü aynı yönde olmak zorundadır _________
e) Bir cisim üzerine etki eden toplam kuvvet sıfır ise, o cisim sabit hızla hareket edebilir
____
f) Peryot frekansın tersidir, birimi SI birim sistemine göre saniyedir. ________
g) Frekans peryotun tersidir, birimi SI birim sistemine göre Hz’dir.
i) Açısal momentum L harfi ile gösterilir, dönen bir cismin sahip olduğu açısal hız ile
eylemsizlik kütlesinin çarpımına eşittir. ______________
j) Bir cisme etki eden yatay kuvvet 10 N, bu kuvvete zıt yöndeki sürtünme kuvveti 15 N
ise, cisim üzerine etki eden net kuvvet 5 N olur ve cisim sürtünme kuvveti yönünde
hareket eder ____
4
Download