emniyet teşkilatı sağlık şartları yönetmeliği

advertisement
EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete
Tarih: 04.08.2003; Sayı: 25189
EK-3
HASTALIK BRANŞLARININ SINIFLANDIRILMASI
VIII- RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
A) Ruhsal yönden tam ve sağlam olacaktır. Geçmişinde ve halen hiçbir ruhsal hastalık, intihar girişimi ve kişilik
bozukluğu olmayacaktır.
B)
1) Nevrotik kişilikler. (obsessif kompulsif, historik bağımlı ve benzeri kişilik bozuklukları)
2) Geçirilmiş nevrotik bozukluklar. (anksiyete, somatoform, dissosiatif, depresif bozukluklar, bunların alt tipleri
ve nevrotik adaptasyon bozuklukları)
3) Hafif ve orta derecede konuşma bozuklukları.
4) Geçirilmiş psikosomatik hastalıklar.
Açıklama: Bu maddelere girecek olanların iş ortamlarına uyumlarının bozulmamış olması, çalışma güç ve
verimlerinin azalmamış olması gereklidir.
C) Not: Öğrenci adayları ve öğrenciler için bu dilimdeki hastalıklar D diliminde kabul edilir.
1) Kronik nitelik kazanmış, kişinin çalışma güç ve verimini etkilemiş nevrotik bozukluklar. (anksiyete,
somatoform, dissosiatif, depresif bozukluklar, bunların alt tipleri ve nevrotik adaptasyon bozuklukları)
2) Kronik nitelik kazanmış, kişinin çalışma güç ve verimini etkilemiş psikosomatik hastalıklar.
3) Organik nedenlere bağlı hafif derecede kişilik bozuklukları, geçirilmiş akut organik ruhsal reaksiyonlar.
4) Geçirilmiş ve tam iyileşmiş madde ve alkol bağımlılığı.
D)
1) Antisosyal, paranoid, borderline, şizotipal, şizoid kişilik bozuklukları.
2) Nevrotik bozukluklar, psikosomatik hastalıklar, ileri derecede konuşma bozukluğu.
Açıklama: Bu maddeye girenlerin ruhsal bozukluklarının çeşitli tedavilere rağmen iyileşmemiş olması, kronik ve
devamlı bir nitelik kazananması gerekmektedir.
3) Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar. (Şizofreni, şizoaffektif bozukluk, sanrısal bozukluk, kısa psikotik
bozukluk, başka türlü adlandırılamayan psikotik bozukluk, (BTA) bipolar bozukluklar, psikotik özellikli depresif
bozukluklar, siklotimik bozukluk, başka türlü adlandırılamayan bipolar bozukluklar)
4) Kronik nitelik kazanmış madde ve alkol bağımlılığı.
Açıklama: Bu bozukluklarının tedaviye rağmen iyileşmeyerek kronik ve devamlı bir nitelik kazanmış olması
gerekmektedir.
5) Psikoseksüel bozukluklar. (homoseksüalite, transseksüalite, transvestitizm)
Açıklama: Bu maddeye gireceklerin seksüel davranış bozukluklarının belirgin olması, bu durumlarının iş
ortamında bilinerek sakıncalara yol açması gereklidir.
6) Organik nedenlere bağlı ileri derecede kişilik bozuklukları, kronik organik ruhsal bozukluklar.
E) Herhangi bir ruhsal bozukluk nedeniyle hiçbir hizmet sınıfında çalışamayacak duruma gelenler.
Download