Cinsel İşlev Bozuklukları

advertisement
Cinsel İşlev Bozuklukları
Cinsel kimlik; kişinin kendini belli bir cinsiyet içinde algılamasıdır.
Cinsel yönelim; ise kişinin duygu ,düşünce ve hareketlerinde belirli bir
cinsiyete doğru yönelmesidir.
Cinsel kimlik çocukluğun ilk birkaç yılında belirlenir ve yaşamın
ilk yıllarındaki deneyimlerin etkisi büyüktür. Ailenin cinselliğe
karşı tutumu cinsel kimlik gelişimini belirleyebilir. Aile de
çocukla uygun özdeşleşen bireylerin bulunması çok önemlidir.
Mesela kız çocuğun anne ya da anne yerinde olan bir kadınla
özdeşleşmesi sonucu çocuğun cinsel kimliğinin
benimsenmesini sağlar.
Cinsel İşlev Bozukluklarının Oluşmasını Hazırlayan
Faktörler:
Aşırı tutucu ve dindar yetiştirilme
Büyüklerinin cinsellik hakkında yanlış bilgiler vermesi
Cinsellik hakkında bilgilerinin kısıtlı olması
Eşini evlenmeden önce fazla tanımaması
Cinsel İşlev Bozukluklarının Ortaya Çıkaran Faktörler:
Eşler arasında sevgi ve şefkatin ifade edilememesi
Cinsel iletişimin olmaması ya da yeterli olmaması
Cinsel ilişkiye ayrılan zamanın çok az olması
1/3
Cinsel İşlev Bozuklukları
Cinsel İşlev Bozukluğu Görülme Sıklığı: Geçen yıllarda yapılan araştırmalar daha çok erkekler üzerinde
yapılmıştır. Ama son zamanlarda yapılan araştırmalarda
kadınlar üzerinde durulmaya başlanmıştır.
Erkekler üzerine yapılan bir araştırma da tüm dünyada görülme
sıklığı 40-70 yaş arası erkeklerin yaklaşık %55’inde hafif, orta,
ağır derecelerde ereksiyon bozuklukları bulunmaktadır. Erişkin
erkeklerin %15’inde, 50 yaş üzeri erkeklerin %30’unda cinsel
istek kaybı görülmektedir. Erkeklerin %30’unda erken boşalma
görülmektedir Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre
kadınlarda % 43 oranında cinsel işlev bozukluğu görülürken ;
erkeklerin ise % 32 sinde bulunmuştur.
Kadınlar da ise en sık orgazm olamama ve cinsel isteksizlik yer
alıyor. Kadınların % 40-50 si orgazm güçlüğü yaşadıklarını
bildirmişler. Daha sonra ise vajinismus sıklıkla görülüyor.
TEDAVİ
Son yıllarda cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde daha çok
bilişsel-davranışçı yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler
şartlama ve pekiştirme ilkelerine dayanır. Buna göre cinsel işlev
bozuklukların temelinde yanlış koşullanmalar ve yanlış inançlar
olduğu ve tedavisinin ancak bunların silinip yerine uyumsal
olanı öğreterek gerçekleştirilir. Tedaviye başlamadan önce çok
yönlü ve detaylı bir biçimde değerlendirme yapılması çok
önemlidir. Çünkü bu bozukluklar birçok şeyden etkilenir :
ailesiyle ilişkileri , eşiyle ilikisi , cinsellik hakkındaki bilgileri ,
geçmiş cinsel deneyimleri , travmaları. Tedaviye genellikle
ciftler Tedavi sırasında eşlerin birbirleriyle olan iletişimleri
2/3
Cinsel İşlev Bozuklukları
zenginleştirilir. Çeşitli ev ödevleri verilir. Çeşitli teknikler
uygulanarak kişilere yardımcı olunur. Eğer başka psikiyatrik
hastalıklarla beraber görülürse ilk başta psikiyatrik hastalık
tedavi edilir ; daha sonra cinsel işlev bozukluklarının tedavisine
geçilir.
3/3
Download