Rahim a ˘gzı kanserini önleyin

advertisement
• Danimarka’da her yıl yaklas, ık 400 kadın rahim
ağzı kanserine yakalanmaktadır
• Her yıl yaklas, ık 130 kadın rahim ağzı kanserinden
ölmektedir
• Her yıl yaklas, ık 15.000 kadında hücre değis, ikliği
tesbit edilmektedir
• Her yıl 5.000 kadın ilerlemis, hücre değis, ikliği
nedeniyle rahim ağzı kanserini önlemek için
tedavi görür
November 2010 | Forebyggelsesafdelingen | Grafisk produktion: Rumfang | Tryk: xxxxxxx
Hücre değis, iklikleri ve rahim
a ğzı kanseri
• Hücre değis, iklikleri yalnızca hücre örneği (pap
smear) ile tespit edilebilir
As, ı ve HPV virüsü
• Danimarkada 12 yas, larındaki kız çocukları ücretsiz
olarak rahim ağzı kanserine kars, ı as, ı olabilirler
(15 yas, larını dolduruncaya kadar)
• Rahim ağzı kanserine sebep olan HPV virüsüdur
(Human Papillomavirus)
• HPV virüsü rahim kanserine yol açabilen hücre
değis, ikliğini olus, turabilir
Danish Cancer Society
Strandboulevarden 49
DK-2100 Copenhagen Ø
Phone 35 25 75 00
www.cancer.dk
www.vidunderlivet.dk
Prevention | Danish Cancer Society
Rahim ağzı
kanserini
önleyin
Tyrkisk
Rahim ağzı
kanserine kars, ı as, ı
Rahim a ğzı
­kanseri için tarama
­muayenesi
23 yas, ınızı doldurduğunuz andan i­tibaren
65 yas, ına kadar rahim ağzı kanseri taramasına çağırılırsınız. Bu rahim ağzından hücre
örneği alınarak yapılan bir muayendir. Bu
muayene ücretsizdir.
Telefonla doktorunuzu
arayıp randevu alınız
Muayene davetiyesi postayla
gelir, telefonla doktorunuzu
arayıp randevuyu kendiniz
alacaksınız.
Doktorda
Doktor rahim ağzından bir
hücre örneği alır ve bu arada
rahminizi de muayene eder.
Buna jinekolojik muayene
denir.
Hücre örneği mikroskopla incelenir ve yanıtı
yaklas,ık 10 gün sonra gelir. Alınan örnek sonucunu
öğrenebilmek için genel olarak kendiniz doktorunuzu telefonla aramalısınız. Bazı yerlerde yanıt
direk size gelir.
Hücre örneği neyi gösterir?
Çoğu kadınların hücreleri normaldir. Bu gibi kadınlara ileride
yeniden davetiye gönderilir.
Bazı kadınlarda hafif hücre değis, iklikleri vardır,
bunların, kontröl için doktora gitmeleri gerekir.
Bazı kadınlarda ileri derecede hücre değis, ikliği
vardır. ·Ileri derecedeki hücre değis, ikliği ameliyatla
alınmalıdır. Bu da konizasyon denilen küçük bir
ameliyatla yapılır.
Kızınız 12 yas, ını doldurduğunda rahim ağzı
kanserine kars, ı as, ı olabilir. Bu as, ı ücretsiz olup, çocuk as, ılama proğramının bir
parçasıdır. 15 yas, ını doldurmadan önce as, ı
olması gerekir.
As, ı is,lemi doktorda yapılır
Kızınıza doktorda as, ı yapılır.
Telefon edip, as, ı için doktordan randevuyu kendiniz
almanız gerekir.
Kızınıza 6 ay içerisinde
toplam 3 kez enjeksiyonla as, ı
yapılması gerekir.
Rahim ağzı kanserine kars,ı as, ı olan
kadınlar, yapılan as, ıya rağmen düzenli
s, ekilde rahim ağzından hücre örneği
muayenesi yaptırmalıdırlar. Çünkü bu
as, ı rahim ağzı kanserini olus, turan her
türlü HPV virüslerine kars, ı korumaz.
1993 öncesi doğan kız
çocukları as, ı paralarını
kendileri ödeyecektir.
Download