reklam filmi yönetimi katılma formu

advertisement
ANİMASYON KATILIM FORMU
Kategori no :
Reklamı yapılan ürün / hizmet :
Marka:
Reklamveren :
Reklam ajansı :
İlk yayın tarihi :
İlk yayınlandığı TV
kanalı :
Sinema filmi ise, ilk yayınlandığı il
ve dağıtım şirketi:
Reklamın süresi
(saniye) :
Yarışmaya Katılan
Reklam Filmi Yapım Şirketi/
Reklam ajansı :
Formu dolduranın
Adı, soyadı :
Görevi :
Kuruluşu / adresi :
Telefon
Faks
e-mail
İmza
:
:
:
:
FATURA BİLGİLERİ
KATILIMCININ TİCARİ
ÜNVANI VERGİ
DAİRESİ/VERGİ NO
Alındı belgesi bilgileri
( Reklamcılar Derneği yetkilisi tarafından doldurulacaktır. )
Teslim tarihi :
Katılım sıra no :
Katılım bedeli :
Reklamı teslim alan dernek
yetkilisinin adı soyadı :
İmza / kaşe :
Dikkat! Yarışmaya gönderdiğiniz filmin
kaset kapağı ve kaset etiketi ile reklam
filmini yüklediğiniz CD kapağının üzerine
bu etiketi yapıştırınız.
23. Kristal Elma Prodüksiyon Katılım Etiketi
Kategori no:
Katılım sıra no:
Marka:
Lütfen, katılım formlarını büyük harflerle
doldurup yazıcı çıkışını kullanınız. Bu katılım Reklamı yapılan ürün/
hizmet:
formu, yarışmaya katılan reklamın
yönetmelikte yer alan yarışma koşullarına
Yönetmen:
uygun olduğu, reklam filmi yapım şirketinin
Filmin kaset kapağı, kaset etiketi ve CD
yönetmelikteki kuralları kabul ettiği anlamını
kapağının üzerine yapıştırılacaktır
taşır.
Download