doğrudan pazarlama katılma formu

advertisement
DOĞRUDAN PAZARLAMA KATILIM FORMU
Kategori no :
Reklamı yapılan ürün / hizmet :
Reklamveren :
Marka:
Etkinliğin ilk gerçekleştirildiği
tarih :
Kullanılan yöntem / biçim(ler) :
Bir yerde yayınlanmışsa ilk
yayınlandığı mecra ve diğer
mecralar :
Reklamı yaratanlar
Reklam ajansı / Doğrudan
pazarlama şirketi :
Müşteri ilişkileri grubu :
Yaratıcı yönetmen :
Yaratıcı grup :
Fotoğraf sanatçısı :
İllüstratör :
Formu dolduranın
Adı, soyadı :
Görevi :
Kuruluş adı / adresi :
Telefon :
Faks :
e-mail :
İmza :
FATURA BİLGİLERİ
KATILIMCININ TİCARİ
ÜNVANI VERGİ
DAİRESİ/VERGİ NO
Alındı belgesi bilgileri
( Reklamcılar Derneği yetkilisi tarafından doldurulacaktır. )
Teslim tarihi :
Katılım sıra no :
Katılım bedeli :
Reklamı teslim alan dernek
yetkilisinin adı soyadı :
İmza / kaşe :
Dikkat! Yarışmaya göndereceğiniz
materyallerin üzerine bu etiketi
yapıştırınız.
24. Kristal Elma Doğrudan Pazarlama
Katılım Etiketi
Kategori no:
Katılım sıra no:
Lütfen, katılım formlarını büyük harflerle
doldurup yazıcı çıkışını kullanınız. Bu katılım
formu, yarışmaya katılan reklamın
yönetmelikte yer alan yarışma koşullarına
uygun olduğu, reklam ajansının / doğrudan
pazarlama şirketinin yönetmelikteki kuralları
kabul ettiği anlamını taşır.
Marka:
Reklamı yapılan ürün/
hizmet:
Reklam
Ajansı/Doğrudan
Pazarlama Şirketi:
Download