NÜFUS - files.eba.gov.tr

advertisement
NÜFUS
Nüfus nedir?
Nüfus bir ülke için neden
önemlidir?
Ülkelerin gelişmişlik
düzeylerini nüfus nasıl
etkiler?
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Ülke
Çin
Hindistan
ABD
Endonezya
Brezilya
Pakistan
Nijerya
Rusya
Bangladeş
Japonya
Meksika
Filipinler
Vietnam
Etiyopya
Almanya
Mısır
İran
Türkiye
Nüfus
1.353.780.000
1.232.516.000
313.329.000
245.612.000
197.161.000
176.907.000
162.470.737
143.056.383
142.319.000
127.960.000
112.336.538
92.337.852
87.840.000
84.320.987
81.751.602
81.972.000
80.208.000
79.724.269
Yıl
2012
2012
2012
2011
2012
2012
2011
2012
2011
2011
2010
2010
2011
2012
2011
2012
2011
2016
Dünya Nüfusuna Oranı
%19,39
%17.4
%4.51
%3.32
%2.82
%2.52
%2.33
%2.05
%2.04
%1.83
%1.61
%1.33
%1.26
%1.21
%1.17
%1.17
%1.09
%1.07
Nüfus Politikası
nedir?
Nüfusun artış hızını ve niteliğini değiştirmeye
yönelik her türlü uygulamalardır.
3 ana nüfus politikası vardır.
1:Artırıcı
2:Azaltıcı
3:Nüfusun niteliğini iyileştirici
Etkinlik
Uygulama
Evlenme yaşının küçültülmesi
Doğum kontrolüyle ilgili araç gereçlerin ücretsiz
dağıtılması
Doğum yapan kadınlara ücretli ve uzun süreli izin
verilmesi
Çok çocuklu ailelerin bazı vergilerden muaf tutulması
Çocuk sahibi olmayan yaşlıların bakımını devletin
üstlenmesi
Çocukların
masraflarının
devlet
tarafından
karşılanması
Nüfus artış Nüfus artış
hızını
hızını
artırır.
azaltır.
Nüfus politikalarının uygulanmasında
başlıca etken;
Ülkelerin kalkınma düzeyleri ile nüfus
miktarları arasında denge kurmaktır.
Nüfus Politikasından Önce
Nüfus Politikasından Sonra
Doğal nüfus artışı: Doğumlar-Ölümler
Gerçek nüfus artışı: Doğumlar-Ölümler-Göçler
Nüfus Artış Hızını Azaltmaya Yönelik
Politikalar
Doğal nüfus artış hızı yüksek olan ülkelerde, nüfus artış hızını azaltmaya
yönelik politikalar benimsenmektedir
Bu ülkelerde nüfus artış hızının kalkınma hızından yüksek olması, ülkelerin
doğum oranını azaltmaya yönelik politikalar benimsemelerine neden
olmaktadır.
Çocuk sayısının sınırlandırılması.
Doğum kontrol yöntemleriyle ilgili
olarak halkın bilinçlendirilmesi.
Kısırlaştırma ve doğum kontrol
yöntemlerinin teşvik edilmesi.
Evlenme yaşının sınırlandırılması
Nüfus Artış Hızını Artırmaya
Yönelik Politikalar
Doğal nüfus artış hızının düşük
olması da bazı gelişmiş ülkeler
açısından önemli bir sorundur
Çocuk yardımı
Vergi muafiyeti
Süt izni
Maaşlı izinler
Nüfusun Niteliğini İyileştirmeye
Yönelik Politikalar
İnsanların eğitim düzeyini yükseltmek
Ortalama yaşam süresini uzatmaya çalışmak
Sağlığıyla ilgili önlemler almak
Nüfus politikalarının ortaya çıkmasının en önemli nedeni
ülkelerin nüfuslarıyla ekonomileri arasındaki uyumsuzluktur.
Nüfus politikaları nelere neden olur?
Nüfus Politikasından Önce
Nüfus Politikasından Sonra
Gene olarak
Az gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızını azaltmaya yönelik
politikalar izlenir.
Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızını artırmaya yönelik
politikalar izlenir.
Nüfus artış hızının düşmesinin.
Bazı ülkelerin nüfus
politikaları
Artırıcı .
Azaltıcı.
Artırıcı.
Azaltıcı.
Azaltıcı.
Download