Türkiye Ekonomisi Büyüme Verileri

advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ YILIN İLK ÇEYREĞİNDE %5 BÜYÜDÜ.
Tüik’in açıkladığı “Dönemsel gayri safi yurtiçi hasıla, I. çeyrek: Ocak - Mart, 2017”
verilerine göre gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) %5 arttı.
Gayrisafi yurtiçi hasıla ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100),
2017 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5 arttı.
Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2017 yılının birinci çeyreğinde cari
fiyatlarla %14,3 artarak 641 milyar 584 milyon TL oldu.
Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2017 yılının birinci
çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak;
tarım sektörü toplam katma değeri %3,2, sanayi sektörü %5,3, inşaat sektörü %3,7
arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından
oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise %5,2 arttı.
Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2017 yılı birinci
çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,7 arttı. Mevsim ve takvim
etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre
%1,4 arttı.
Hanehalklarının nihai tüketim harcamaları %5,1 arttı
Hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2017 yılının birinci çeyreğinde bir önceki
yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak %5,1 arttı. Devletin nihai
tüketim harcamaları %9,4, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %2,2 arttı.
Mal ve hizmet ihracatı %10,6 artarken ithalat %0,8 arttı
Mal ve hizmet ihracatı, 2017 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine
göre zincirleme hacim endeksi olarak %10,6, ithalatı ise %0,8 arttı.
Araştırma ve Dış Ticaret Servisi
[email protected]
İşgücü ödemeleri %11,6 arttı
İşgücü ödemeleri, 2017 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre
%11,6 artarken, net işletme artığı/karma gelir %20,2 arttı.
İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içerisindeki payı %39,7 oldu
İşgücü ödemelerinin cari gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın aynı
döneminde %41 iken bu oran 2017 yılının birinci çeyreğinde %39,7 oldu. Net işletme
artığı/karma gelirin payı ise %39,5'ten %41,3'e yükseldi.
Türkiye ekonomisi zorlu bir yıl olarak geride kalan 2016 yılından sonra 2017'ye güçlü
bir büyüme ile başladı. 2017'nin ilk çeyreğinde yakaladığımız %5'lik büyüme oranı
2014 yılından bu yana yakaladığımız en yüksek ilk çeyrek rakamı oldu.
Artık, hem küresel ekonomideki düzelme hem de ülkemizin yaşadığı sıkıntılı
dönemlerin sona ermesiyle birlikte “İstikrar İçinde Atılım Yılı” ilan ettiğimiz 2017'de
ülkemiz hem büyümede hem de ihracatta önemli atılımlar gerçekleştiriyor.
Araştırma ve Dış Ticaret Servisi
[email protected]
İlk çeyrekteki %5'lik büyüme ile birlikte ilk 5 ayda ihracatımız %8,9 artış kaydetti.
İhracatımızın güçlü bir şekilde artış göstermesi de büyümeye önemli oranda katkı
sağladı. Bu dönemde, beklentilerimiz doğrultusunda net dış ticaret büyümeye 2,2
puanlık katkı sağladı.
Yani, büyümemizin yaklaşık yarısı ihracattan kaynaklandı. Böylelikle, 2015'in son
çeyreğinden itibaren, yani 5 çeyrekten beri büyümeye katkısı negatif olan net dış
ticaret,
tekrar
büyümeye
pozitif
katkı
vermiş
oldu.
Bununla
birlikte,
yine
Hükümetimizin atmış olduğu iç piyasayı canlandırıcı adımları da ilk çeyrekte iç talepte
önemli bir canlanma yarattı. Tüketimde yaşanan artışların yanı sıra yatırımlarda da ilk
çeyrekte %2,2'lik bir artış yaşandı. Diğer taraftan, sanayi sektörümüz de aynı dönemde
%5,3 ile güçlü bir büyüme yakaladı.
Dış talepte Avrupa'daki canlanmanın bir etkisi var. Ama iç talebin de bu dönemde
baskılanmış olması ve kurda da ciddi bir artış ve fiyat avantajı kazandırmış olması bize
Büyümenin Görünümü
gösteriyor ki dış talep
koşulları
olmadığı
aleyhte
sürece
eğer
içeride bir hareketlenme
olursa ihracat üzerinden
bir büyüme yakalamamız
mümkün. Avrupa'da da
genişleme sürecek gibi
görünüyor.
Dolayısıyla
bizim için ihracat yönelik
bir
büyüme
modeline
başlamak için olumlu bir pencere var önümüzde. Hükümetimizin ihracatçılarımıza
sunduğu desteklerin de etkisiyle, inanıyoruz ki 2017'nin geri kalanında da net dış
ticaret büyümeye daha fazla katkı verecek.
Umuyoruz ki, önümüzdeki dönemde ülkemizde artan güven ve istikrar ortamı ile
birlikte yatırımlarda da daha yüksek büyüme oranlarını göreceğiz. Artık istikrarın
hakim olduğu ülkemiz daha müreffeh yarınlara doğru ilerliyor.
Araştırma ve Dış Ticaret Servisi
[email protected]
Download