İŞLE 244 – Matematiksel İstatistik ve Olasılık II

advertisement
İŞLE 244 – Matematiksel İstatistik ve Olasılık II (BAHAR-2008)
Öğr. Gör. Tülay Korkmaz DEVRANİ
B-339
İŞLE244 ile İŞLE243 Arasında Ne Fark Var?
İŞLE244 dersi, önceki dönemde açılmış olan İŞLE243 dersinin devamı niteliğindedir.
Dersin amacı, ilk dönem işlenen istatistik ve olasılık konuları temeli üzerine istatistiksel
analiz yöntemlerini inşa etmektir. Geçen dersin aksine, kuramsal istatistik ve olasılık,
yerini ağırlıklı olarak uygulamalı istatistiğe bırakacaktır. Özetle bu derste, geçen dönem
öğrendikleriniz temelinde istatistiği farklı araştırma soruları ve desenleri ile farklı
değişken türleri söz konusu olduğunda nasıl kullanabileceğinizi öğreneceksiniz.
Dersin Hedefleri
Yukarıdaki açıklamalardan hareketle, bu dersin amacı;
1. Öğrencinin kendi alanında karşılaşacağı bilimsel ve uygulamaya yönelik sorunları
çözerken verileri nasıl toplayacağı, analiz edeceği ve yorumlayacağı bilgi ve becerisini
kazandırmak ve
2. Hangi tür araştırma sorusuna hangi istatistiksel yöntemle yanıt verebileceği bilgisini
kazandırmaktır.
Hedeflerde Gelişimin Değerlendirilmesi
Ara Sınav: Dönem içinde bir ara sınav alacaksınız. Sınavda
bulundurmanız zorunludur.
hesap
makinesi
Final sınavı: Dönem boyunca işlenen konuları kapsayacaktır. Sınavda hesap makinesi
bulundurmanız zorunludur.
Derste Kullanılacak Kaynaklar
Bluman, A. G. (2007). Elementary statistics: A step by step approach (7. baskı). NY:
McGraw-Hill.
Yardımcı Kaynak
Demirutku, K., Okay, N. C., Yaman, A., Kıvanç, F. E., Muratoğlu, B. ve Yeniçeri, Z. (2005).
İstatistiksel formüller ve tablolar. Ankara: Başkent Üniversitesi, İİBF, ELYADAL.
İŞLE 244 Dersinin Öğrenciden Beklentileri
1. Derste gerekli olan formüller ve istatistiksel tablolar size yardımcı kitabınızda
(İstatistiksel formüller ve tablolar) bulunmaktadır. Bu nedenle, kitabı derse gelirken
yanınızda getirmeniz gerekmektedir.
2. İstatistik dersi dört işlem yapabilen ve karekök alabilen herkes tarafından takip
edilebilecek bir derstir. Bu işlemleri yapabilmek için bir hesap makinesine sahip olmak
hayatınızı kolaylaştıracaktır. Hesap makinesi, kesinlikle cep telefonu değildir. Bir
hesap makinesi edinip, derslere bununla gelmeniz yararınızadır.
Öğrencinin Değerlendirilmesi
Ara Sınav
%40
Final Sınavı
%60
Toplam
%100
Haftalara Göre Konu Dağılımı
Hafta - Konu Başlığı
1. Hafta – Dersin Tanıtılması-Hipotez Testleri
2. Hafta – Tek Örneklem Hipotez Testleri
3. Hafta – Popülasyon Oranı ve Varyansı için Hipotez Testi ve Güven Aralıkları
4. Hafta – İki Örneklem Hipotez Testi
5. Hafta – İki Örneklem Hipotez Testi – devam
6. Hafta – Varyans Analizi
7. Hafta – Varyans Analizi – devam
8. Hafta – Varyans Analizi – devam
Ara Sınav
9. Hafta – Korelasyon
10. Hafta – Regresyon
11. Hafta – Regresyon – devam
12. Hafta – Ki Kare Testleri
13. Hafta – Parametrik Olmayan Testler
14. Hafta – Parametrik Olmayan Testler – devam
Final Sınavı
Download